ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เพิ่มหรือแก้ไขกราฟิก SmartArt ใน Office for Mac

กราฟิก SmartArt เป็นการแสดงผลข้อมูลและแนวคิดของคุณ คุณสามารถสร้างกราฟิก SmartArt ได้โดยการเลือกจากเค้าโครงจำนวนมากเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารข้อความของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กราฟิก SmartArt โดยเฉพาะการรวมกับฟีเจอร์อื่นๆเช่นธีมจะช่วยให้คุณสร้างภาพประกอบคุณภาพของตัวออกแบบที่มีเพียงไม่กี่คลิกเมาส์ของคุณ คุณสามารถสร้างกราฟิก SmartArt ใน Excel for Mac, PowerPoint for Mac และ Word for Mac ได้

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของกราฟิก SmartArt ของคุณได้ ด้วยการเปลี่ยนสีเติมของรูปร่างหรือข้อความ เพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่น เงา การสะท้อน การเรืองแสง หรือขอบนุ่ม หรือเพิ่มเอฟเฟ็กต์สามมิติ เช่น ยกนูน หรือการหมุน

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office ใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

กราฟิก SmartArt มีการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารข้อความของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ละกราฟิกแสดงแนวคิดหรือไอเดียที่แตกต่างกัน เช่น โฟลว์กระบวนการ ลำดับชั้นขององค์กร สัมพันธ์ และอื่น ๆ

แทรกกราฟิก SmartArt และเพิ่มข้อความ

 1. บนแท็บแทรกให้คลิกSmartArtคลิกชนิดกราฟิก SmartArt (เช่นความสัมพันธ์) แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. ในบานหน้าต่างข้อความ smartartให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในกราฟิก SmartArt ของคุณ

  เมื่อคุณทำเสร็จแล้วให้ปิดบานหน้าต่างข้อความ SmartArt

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มข้อความในรูปร่างกราฟิก SmartArt โดยตรง ด้วยการคลิก [ข้อความ] ในรูปร่าง แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ

  คลิกกราฟิก SmartArt

  ทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt ให้คลิกลูกศร

เพิ่ม ลบ หรือย้ายรูปร่าง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ทั้งหมดหรือทีละรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

การเพิ่มรูปร่าง

บนแท็บการออกแบบ SmartArtให้คลิกเพิ่มรูปร่าง

ลบรูปร่าง

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ปุ่มเอาบานหน้าต่างข้อความออก

ย้ายรูปร่างขึ้น

บนแท็บออกแบบ SmartArtให้คลิกย้ายขึ้น

ย้ายรูปร่างลง

บนแท็บออกแบบ SmartArtให้คลิกย้ายลง

ลดระดับของรูปร่าง

บนแท็บออกแบบ SmartArtให้คลิกลดระดับ

เพิ่มระดับของรูปร่าง

บนแท็บการออกแบบ SmartArtให้คลิกโปรโมท

ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt ให้คลิกลูกศร

เปลี่ยนสไตล์ของกราฟิก SmartArt

ถ้าคุณนำธีมไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกสไตล์ของกราฟิก SmartArt ที่พร้อมใช้งานได้จากสไตล์ที่เข้ากับธีมและสีของธีม

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ในแท็บ การออกแบบ SmartArt ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt, กราฟิก SmartArt, กลุ่ม สไตล์

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ แล้วคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt

ถ้าคุณนำธีมไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกสีของกราฟิก SmartArt ได้จากสีที่เข้ากับสีของธีม

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บออกแบบ SmartArtให้คลิกเปลี่ยนสีจากนั้นคลิกชุดรูปแบบสีที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt, กราฟิก SmartArt, กลุ่ม สไตล์

เปลี่ยนการวางแนวของกราฟิก SmartArt

คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวของชนิดกราฟิก SmartArt บางชนิดจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บการออกแบบ SmartArtให้คลิกขวาไปซ้าย

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แก้ไข SmartArt

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนการวางแนวของกราฟิก SmartArt บางรายการได้

รีเซ็ตกราฟิก SmartArt เพื่อนำการจัดรูปแบบออก

คุณสามารถรีเซ็ตกราฟิก SmartArt เป็นลักษณะที่ปรากฏเริ่มต้นได้ วิธีนี้จะนำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสี สไตล์ รูปร่าง และสไตล์ข้อความของกราฟิก SmartArt ออก

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บการออกแบบ SmartArtให้คลิกตั้งค่ากราฟิกใหม่

  แท็บ SmartArt กลุ่ม ตั้งค่าใหม่ ของ Word

ดูเพิ่มเติม

ฟอร์แมตกราฟิก SmartArt

สร้างแผนผังองค์กร

PowerPoint

กราฟิก SmartArt มีการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารข้อความของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ละกราฟิกแสดงแนวคิดหรือไอเดียที่แตกต่างกัน เช่น โฟลว์กระบวนการ ลำดับชั้นขององค์กร สัมพันธ์ และอื่น ๆ

แทรกกราฟิก SmartArt และเพิ่มข้อความ

 1. บนแท็บแทรกให้คลิกSmartArtคลิกชนิดกราฟิก SmartArt (เช่นความสัมพันธ์) แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. ในบานหน้าต่างข้อความ smartartให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในกราฟิก SmartArt ของคุณ

  เมื่อคุณทำเสร็จแล้วให้ปิดบานหน้าต่างข้อความ SmartArt

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มข้อความในรูปร่างกราฟิก SmartArt โดยตรง ด้วยการคลิก [ข้อความ] ในรูปร่าง แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ

  คลิกกราฟิก SmartArt

  ทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt ให้คลิกลูกศร

เพิ่ม ลบ หรือย้ายรูปร่าง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ทั้งหมดหรือทีละรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

การเพิ่มรูปร่าง

บนแท็บการออกแบบ SmartArtให้คลิกเพิ่มรูปร่าง

ลบรูปร่าง

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ปุ่มเอาบานหน้าต่างข้อความออก

ย้ายรูปร่างขึ้น

บนแท็บออกแบบ SmartArtให้คลิกย้ายขึ้น

ย้ายรูปร่างลง

บนแท็บออกแบบ SmartArtให้คลิกย้ายลง

ลดระดับของรูปร่าง

บนแท็บออกแบบ SmartArtให้คลิกลดระดับ

เพิ่มระดับของรูปร่าง

บนแท็บการออกแบบ SmartArtให้คลิกโปรโมท

ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt ให้คลิกลูกศร

เปลี่ยนสไตล์ของกราฟิก SmartArt

ถ้าคุณนำธีมไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกสไตล์ของกราฟิก SmartArt ที่พร้อมใช้งานได้จากสไตล์ที่เข้ากับธีมและสีของธีม

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ในแท็บ การออกแบบ SmartArt ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt, กราฟิก SmartArt, กลุ่ม สไตล์

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ แล้วคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt

ถ้าคุณนำธีมไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกสีของกราฟิก SmartArt ได้จากสีที่เข้ากับสีของธีม

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บออกแบบ SmartArtให้คลิกเปลี่ยนสีจากนั้นคลิกชุดรูปแบบสีที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt, กราฟิก SmartArt, กลุ่ม สไตล์

เปลี่ยนการวางแนวของกราฟิก SmartArt

คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวของชนิดกราฟิก SmartArt บางชนิดจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บการออกแบบ SmartArtให้คลิกขวาไปซ้าย

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แก้ไข SmartArt

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนการวางแนวของกราฟิก SmartArt บางรายการได้

รีเซ็ตกราฟิก SmartArt เพื่อนำการจัดรูปแบบออก

คุณสามารถรีเซ็ตกราฟิก SmartArt เป็นลักษณะที่ปรากฏเริ่มต้นได้ วิธีนี้จะนำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสี สไตล์ รูปร่าง และสไตล์ข้อความของกราฟิก SmartArt ออก

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บการออกแบบ SmartArtให้คลิกตั้งค่ากราฟิกใหม่

  แท็บ SmartArt กลุ่ม ตั้งค่าใหม่ ของ Word

ดูเพิ่มเติม

ฟอร์แมตกราฟิก SmartArt

สร้างแผนผังองค์กร

เพิ่มรูปร่าง

Excel

กราฟิก SmartArt มีการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารข้อความของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ละกราฟิกแสดงแนวคิดหรือไอเดียที่แตกต่างกัน เช่น โฟลว์กระบวนการ ลำดับชั้นขององค์กร สัมพันธ์ และอื่น ๆ

แทรกกราฟิก SmartArt และเพิ่มข้อความ

 1. บนแท็บแทรกให้คลิกSmartArtคลิกชนิดกราฟิก SmartArt (เช่นความสัมพันธ์) แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. ในบานหน้าต่างข้อความ smartartให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในกราฟิก SmartArt ของคุณ

  เมื่อคุณทำเสร็จแล้วให้ปิดบานหน้าต่างข้อความ SmartArt

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มข้อความในรูปร่างกราฟิก SmartArt โดยตรง ด้วยการคลิก [ข้อความ] ในรูปร่าง แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ

  คลิกกราฟิก SmartArt

  ทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt ให้คลิกลูกศร

เพิ่ม ลบ หรือย้ายรูปร่าง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ทั้งหมดหรือทีละรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

การเพิ่มรูปร่าง

บนแท็บการออกแบบ SmartArtให้คลิกเพิ่มรูปร่าง

ลบรูปร่าง

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ปุ่มเอาบานหน้าต่างข้อความออก

ย้ายรูปร่างขึ้น

บนแท็บออกแบบ SmartArtให้คลิกย้ายขึ้น

ย้ายรูปร่างลง

บนแท็บออกแบบ SmartArtให้คลิกย้ายลง

ลดระดับของรูปร่าง

บนแท็บออกแบบ SmartArtให้คลิกลดระดับ

เพิ่มระดับของรูปร่าง

บนแท็บการออกแบบ SmartArtให้คลิกโปรโมท

ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt ให้คลิกลูกศร

เปลี่ยนสไตล์ของกราฟิก SmartArt

ถ้าคุณนำธีมไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกสไตล์ของกราฟิก SmartArt ที่พร้อมใช้งานได้จากสไตล์ที่เข้ากับธีมและสีของธีม

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ในแท็บ การออกแบบ SmartArt ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt, กราฟิก SmartArt, กลุ่ม สไตล์

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ แล้วคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt

ถ้าคุณนำธีมไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกสีของกราฟิก SmartArt ได้จากสีที่เข้ากับสีของธีม

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บออกแบบ SmartArtให้คลิกเปลี่ยนสีจากนั้นคลิกชุดรูปแบบสีที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt, กราฟิก SmartArt, กลุ่ม สไตล์

เปลี่ยนการวางแนวของกราฟิก SmartArt

คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวของชนิดกราฟิก SmartArt บางชนิดจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บการออกแบบ SmartArtให้คลิกขวาไปซ้าย

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แก้ไข SmartArt

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนการวางแนวของกราฟิก SmartArt บางรายการได้

รีเซ็ตกราฟิก SmartArt เพื่อนำการจัดรูปแบบออก

คุณสามารถรีเซ็ตกราฟิก SmartArt เป็นลักษณะที่ปรากฏเริ่มต้นได้ วิธีนี้จะนำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสี สไตล์ รูปร่าง และสไตล์ข้อความของกราฟิก SmartArt ออก

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บการออกแบบ SmartArtให้คลิกตั้งค่ากราฟิกใหม่

  แท็บ SmartArt กลุ่ม ตั้งค่าใหม่ ของ Word

ดูเพิ่มเติม

ฟอร์แมตกราฟิก SmartArt

สร้างแผนผังองค์กร

เพิ่มรูปร่าง

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office ใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

กราฟิก SmartArt มีการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารข้อความของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ละกราฟิกแสดงแนวคิดหรือไอเดียที่แตกต่างกัน เช่น โฟลว์กระบวนการ ลำดับชั้นขององค์กร สัมพันธ์ และอื่น ๆ

ให้เลือกทำดังนี้:

แทรกกราฟิก SmartArt และเพิ่มข้อความ

 1. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ แทรกกราฟิก SmartArt คลิกชนิดกราฟิก SmartArt จากนั้นคลิกสิ่งที่คุณต้องการเพิ่ม

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แทรกกราฟิก SmartArt

 2. ใน บานหน้าต่างข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมในกราฟิก SmartArt

  เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คลิก X เพื่อปิด บานหน้าต่างข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มข้อความในรูปร่างกราฟิก SmartArt โดยตรง ด้วยการคลิก [ข้อความ] ในรูปร่าง แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ

  1. คลิกกราฟิก SmartArt

  2. ทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt คลิก บานหน้าต่างข้อความ

เพิ่ม ลบ หรือย้ายรูปร่าง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ทั้งหมดหรือทีละรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

การเพิ่มรูปร่าง

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ปุ่ม เพิ่มรูปร่าง SmartArt

ลบรูปร่าง

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ปุ่มเอาบานหน้าต่างข้อความออก

ย้ายรูปร่างขึ้น

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ย้ายขึ้น

ย้ายรูปร่างลง

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ย้ายลง

ลดระดับของรูปร่าง

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ปุ่มลดระดับ

เพิ่มระดับของรูปร่าง

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ปุ่ม เลื่อนระดับ

ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt คลิก บานหน้าต่างข้อความ

เปลี่ยนสไตล์ของกราฟิก SmartArt

ถ้าคุณนำธีมไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกสไตล์ของกราฟิก SmartArt ที่พร้อมใช้งานได้จากสไตล์ที่เข้ากับธีมและสีของธีม

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ สไตล์กราฟิก SmartArt คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt, กราฟิก SmartArt, กลุ่ม สไตล์

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ แล้วคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt

ถ้าคุณนำธีมไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกสีของกราฟิก SmartArt ได้จากสีที่เข้ากับสีของธีม

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ สไตล์กราฟิก SmartArt คลิก สี แล้วคลิกสีของธีมที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt, กราฟิก SmartArt, กลุ่ม สไตล์

เปลี่ยนการวางแนวของกราฟิก SmartArt

คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวของกราฟิก SmartArt จากด้านซ้ายไปขวาหรือจากด้านขวาไปซ้าย

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ แก้ไข SmartArt คลิก ขวาไปซ้าย

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แก้ไข SmartArt

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนการวางแนวของกราฟิก SmartArt บางรายการได้

รีเซ็ตกราฟิก SmartArt เพื่อนำการจัดรูปแบบออก

คุณสามารถรีเซ็ตกราฟิก SmartArt เป็นลักษณะที่ปรากฏเริ่มต้นได้ วิธีนี้จะนำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสี สไตล์ รูปร่าง และสไตล์ข้อความของกราฟิก SmartArt ออก

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ รีเซ็ต คลิก รีเซ็ตกราฟิก

  แท็บ SmartArt กลุ่ม ตั้งค่าใหม่ ของ Word

ดูเพิ่มเติม

ฟอร์แมตกราฟิก SmartArt

สร้างแผนผังองค์กร

PowerPoint

กราฟิก SmartArt มีการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารข้อความของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ละกราฟิกแสดงแนวคิดหรือไอเดียที่แตกต่างกัน เช่น โฟลว์กระบวนการ ลำดับชั้นขององค์กร สัมพันธ์ และอื่น ๆ

ให้เลือกทำดังนี้:

แทรกกราฟิก SmartArt และเพิ่มข้อความ

 1. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ แทรกกราฟิก SmartArt คลิกชนิดกราฟิก SmartArt จากนั้นคลิกสิ่งที่คุณต้องการเพิ่ม

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แทรกกราฟิก SmartArt

 2. ใน บานหน้าต่างข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมในกราฟิก SmartArt

  เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คลิก X เพื่อปิด บานหน้าต่างข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มข้อความในรูปร่างกราฟิก SmartArt โดยตรง ด้วยการคลิก [ข้อความ] ในรูปร่าง แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ

  1. คลิกกราฟิก SmartArt

  2. ทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt คลิก บานหน้าต่างข้อความ

เพิ่ม ลบ หรือย้ายรูปร่าง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ทั้งหมดหรือทีละรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

การเพิ่มรูปร่าง

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ปุ่ม เพิ่มรูปร่าง SmartArt

ลบรูปร่าง

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ปุ่มเอาบานหน้าต่างข้อความออก

ย้ายรูปร่างขึ้น

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ย้ายขึ้น

ย้ายรูปร่างลง

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ย้ายลง

ลดระดับของรูปร่าง

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ปุ่มลดระดับ

เพิ่มระดับของรูปร่าง

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ปุ่ม เลื่อนระดับ

ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt คลิก บานหน้าต่างข้อความ

เปลี่ยนสไตล์ของกราฟิก SmartArt

ถ้าคุณนำธีมไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกสไตล์ของกราฟิก SmartArt ที่พร้อมใช้งานได้จากสไตล์ที่เข้ากับธีมและสีของธีม

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ สไตล์กราฟิก SmartArt คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt, กราฟิก SmartArt, กลุ่ม สไตล์

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ แล้วคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt

ถ้าคุณนำธีมไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกสีของกราฟิก SmartArt ได้จากสีที่เข้ากับสีของธีม

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ สไตล์กราฟิก SmartArt คลิก สี แล้วคลิกสีของธีมที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt, กราฟิก SmartArt, กลุ่ม สไตล์

เปลี่ยนการวางแนวของกราฟิก SmartArt

คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวของกราฟิก SmartArt จากด้านซ้ายไปขวาหรือจากด้านขวาไปซ้าย

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ แก้ไข SmartArt คลิก ขวาไปซ้าย

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แก้ไข SmartArt

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนการวางแนวของกราฟิก SmartArt บางรายการได้

รีเซ็ตกราฟิก SmartArt เพื่อนำการจัดรูปแบบออก

คุณสามารถรีเซ็ตกราฟิก SmartArt เป็นลักษณะที่ปรากฏเริ่มต้นได้ วิธีนี้จะนำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสี สไตล์ รูปร่าง และสไตล์ข้อความของกราฟิก SmartArt ออก

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ รีเซ็ต คลิก รีเซ็ตกราฟิก

  แท็บ SmartArt กลุ่ม ตั้งค่าใหม่ ของ PowerPoint

การใช้ smartartgraphic-plural ใน Generic_PowerPoint_For_Mac เวอร์ชันที่เก่ากว่า

smartartgraphic-plural ที่สร้างขึ้นใน PowerPoint_2016_for_Mac จะเข้ากันไม่ได้กับ Generic_PowerPoint_For_Mac เวอร์ชันที่ออกมาก่อนที่จะ PowerPoint_2011_for_Mac ถ้าคุณพยายามบันทึกงานนำเสนอที่มี SmartArt เป็นไฟล์ .ppt (ที่เข้ากันได้กับ PowerPoint 97-2003) smartartgraphic-singular จะถูกแปลงเป็นรูปภาพ ถ้าคุณนำการจัดรูปแบบไปใช้กับรูปภาพในขณะที่กำลังแก้ไขงานนำเสนอใน PowerPoint ๒๐๐๔หรือเวอร์ชันก่อนหน้ารูปภาพจะไม่สามารถย้อนกลับไปยังรูปร่างที่สามารถแก้ไขได้ในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า PowerPoint ๒๐๐๘

ดูเพิ่มเติม

ฟอร์แมตกราฟิก SmartArt

สร้างแผนผังองค์กร

เพิ่มรูปร่าง

แปลงข้อความเป็นกราฟิก SmartArt และกลับกัน

Excel

กราฟิก SmartArt มีการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารข้อความของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ละกราฟิกแสดงแนวคิดหรือไอเดียที่แตกต่างกัน เช่น โฟลว์กระบวนการ ลำดับชั้นขององค์กร สัมพันธ์ และอื่น ๆ

ให้เลือกทำดังนี้:

แทรกกราฟิก SmartArt และเพิ่มข้อความ

 1. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ แทรกกราฟิก SmartArt คลิกชนิดกราฟิก SmartArt จากนั้นคลิกสิ่งที่คุณต้องการเพิ่ม

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แทรกกราฟิก SmartArt

 2. ใน บานหน้าต่างข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมในกราฟิก SmartArt

  เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คลิก X เพื่อปิด บานหน้าต่างข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มข้อความในรูปร่างกราฟิก SmartArt โดยตรง ด้วยการคลิก [ข้อความ] ในรูปร่าง แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ

  1. คลิกกราฟิก SmartArt

  2. ทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt คลิก บานหน้าต่างข้อความ

เพิ่ม ลบ หรือย้ายรูปร่าง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ทั้งหมดหรือทีละรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

การเพิ่มรูปร่าง

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ปุ่ม เพิ่มรูปร่าง SmartArt

ลบรูปร่าง

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ปุ่มเอาบานหน้าต่างข้อความออก

ย้ายรูปร่างขึ้น

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ย้ายขึ้น

ย้ายรูปร่างลง

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ย้ายลง

ลดระดับของรูปร่าง

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ปุ่มลดระดับ

เพิ่มระดับของรูปร่าง

ในบานหน้าต่างข้อความให้คลิก ปุ่ม เลื่อนระดับ

ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt คลิก บานหน้าต่างข้อความ

เปลี่ยนสไตล์ของกราฟิก SmartArt

ถ้าคุณนำธีมไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกสไตล์ของกราฟิก SmartArt ที่พร้อมใช้งานได้จากสไตล์ที่เข้ากับธีมและสีของธีม

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ สไตล์กราฟิก SmartArt คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt, กราฟิก SmartArt, กลุ่ม สไตล์

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ แล้วคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt

ถ้าคุณนำธีมไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกสีของกราฟิก SmartArt ได้จากสีที่เข้ากับสีของธีม

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ สไตล์กราฟิก SmartArt คลิก สี แล้วคลิกสีของธีมที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt, กราฟิก SmartArt, กลุ่ม สไตล์

เปลี่ยนการวางแนวของกราฟิก SmartArt

คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวของกราฟิก SmartArt จากด้านซ้ายไปขวาหรือจากด้านขวาไปซ้าย

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ แก้ไข SmartArt คลิก ขวาไปซ้าย

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แก้ไข SmartArt

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนการวางแนวของกราฟิก SmartArt บางรายการได้

รีเซ็ตกราฟิก SmartArt เพื่อนำการจัดรูปแบบออก

คุณสามารถรีเซ็ตกราฟิก SmartArt เป็นลักษณะที่ปรากฏเริ่มต้นได้ วิธีนี้จะนำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสี สไตล์ รูปร่าง และสไตล์ข้อความของกราฟิก SmartArt ออก

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ รีเซ็ต คลิก รีเซ็ตกราฟิก

  แท็บ SmartArt ของ Excel ในกลุ่ม ตั้งค่าใหม่

ดูเพิ่มเติม

ฟอร์แมตกราฟิก SmartArt

สร้างแผนผังองค์กร

เพิ่มรูปร่าง

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×