เพิ่มหรือเอา Web Part ออก

เมื่อต้องการกำหนดค่า หน้าของ Web Part ด้วยตัวเอง คุณสามารถเพิ่ม Web Part ลงในหน้าโดยใช้กล่องโต้ตอบ เพิ่ม Web Part หรือแกลเลอรี Web Part ในบานหน้าต่างเครื่องมือได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่ม Web Part โดยใช้กล่องโต้ตอบ เพิ่ม Web Part

เพิ่ม Web Part โดยใช้บานหน้าต่างเครื่องมือ

ลบหรือเอา Web Part ออก

เพิ่ม Web Part โดยใช้กล่องโต้ตอบ เพิ่ม Web Part

วิธีที่เร็วที่สุดในการเพิ่ม Web Part ลงในหน้า Web Part คือการใช้กล่องโต้ตอบ เพิ่ม Web Part คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบนี้ในการเพิ่มรายการ ไลบรารี และ Web Part อื่นๆ ลงในหน้า Web Part ของคุณได้อย่างรวดเร็ว ถ้าคุณเป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถเพิ่ม Web Part ใหม่ลงในรายการที่แสดงในกล่องโต้ตอบ เพิ่ม Web Part และคุณสามารถสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองที่คุณสามารถใช้แสดงบาง Web Part ไว้ด้วยกันในรายการได้

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. ในโซน Web Part ที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part ไว้ ให้คลิก เพิ่ม Web Part

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่ม Web Part ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Web Part ที่คุณต้องการเพิ่มลงในหน้า

  ชนิดของ Web Part

  Windows SharePoint Services มี Web Part หลายชนิดที่พร้อมใช้งานกับไซต์ของคุณ คุณสามารถใช้ Web Part ที่มีอยู่แล้วภายในเหล่านี้ กำหนด Web Part เองตามความต้องการของคุณ หรือสร้าง Web Part ใหม่และอัปโหลดเพื่อนำไปใช้กับทั้งเว็บไซต์ของคุณก็ได้

  Web Part เริ่มต้น

  Web Part ต่อไปนี้จะถูกรวมอยู่ตามค่าเริ่มต้นในไซต์ใดๆ และสามารถกำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของทีมของคุณได้ Web Part จำนวนมากเหล่านี้ยังสามารถเชื่อมต่อกันเองได้ เพื่อสร้างโซลูชันหลากหลายที่ไม่ซ้ำกันดังนี้

  • Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา     คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหาเพื่อเพิ่มข้อความที่จัดรูปแบบ ตาราง ไฮเปอร์ลิงก์ และรูปภาพลงในหน้า Web Part ได้

  • Web Part สำหรับฟอร์ม     คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อและกรองคอลัมน์ของข้อมูลใน Web Part อื่นได้ Web Part ทั้งสองรายการต้องทำงานบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน

  • Web Part สำหรับรูป     คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับรูปเพื่อเพิ่มรูปภาพหรือกราฟิกในหน้า Web Part ได้ เมื่อต้องการประสานรูปเข้ากับ Web Part อื่นๆ บนหน้าได้ง่ายขึ้น คุณสามารถควบคุมการจัดแนวในแนวตั้ง แนวนอน และสีพื้นหลังของรูปภายใน Web Part สำหรับรูปได้โดยการแก้ไขคุณสมบัติที่กำหนดเองในมุมมองที่แชร์

  • Web Part สำหรับมุมมองรายการ    คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับมุมมองรายการ เพื่อแสดงและแก้ไขข้อมูลในรายการหรือข้อมูลในไลบรารีในไซต์ของคุณ และเพื่อเชื่อมต่อกับ Web Part อื่น รวมถึง Web Part สำหรับมุมมองรายการอื่นๆ ได้ รายการ คือ ข้อมูลที่คุณแชร์กับสมาชิกในทีมและมักจะแสดงในรูปแบบตาราง มุมมองรายการจะแสดงข้อมูลนี้ในวิธีต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การกรอง การเรียงลำดับ หรือการเลือกคอลัมน์โดยเฉพาะ

   หมายเหตุ: จะไม่มี Web Part ที่ชื่อว่ามุมมองรายการ เมื่อคุณสร้างรายการบนไซต์ของคุณ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่มีชื่อเดียวกันกับรายการจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างรายการชื่อ เรือ ขึ้นมา Web Part ที่ชื่อ เรือ จะพร้อมใช้งานใน แกลเลอรีชื่อไซต์ Web Part จะแสดงข้อมูลที่มีอยู่ในรายการที่คุณสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

  • Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า     คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า เพื่อแสดงเว็บเพจ ไฟล์ หรือโฟลเดอร์บนหน้า Web Part ได้ คุณใส่ไฮเปอร์ลิงก์ เส้นทางไฟล์ หรือชื่อโฟลเดอร์เพื่อลิงก์ไปยังเนื้อหา

  • Web Part สำหรับ ผู้ใช้ไซต์    คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์ เพื่อแสดงรายชื่อของผู้ใช้และกลุ่มที่มีสิทธิ์ในการใช้ไซต์ Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์จะปรากฏบนโฮมเพจของไซต์ เวิร์กสเปซเอกสาร โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเพิ่ม Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์ในหน้า Web Part ใดก็ได้

   หมายเหตุ: ในไซต์ที่ใช้ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 และเวอร์ชันก่อนหน้านั้น Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์จะเรียกว่า Web Part สำหรับสมาชิก

  • Web Part สำหรับ XML     คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับ XML เพื่อแสดง Extensible Markup Language (XML) และนำ Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) ไปใช้กับ XML ก่อนที่จะแสดงเนื้อหา ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีไฟล์ XML ที่ประกอบด้วยรายการเรือ ราคา และลิงก์ไปยังรูปเรือ คุณสามารถใช้ XSLT เพื่อแปลงข้อมูลให้แสดงรายการของเรือและราคา และทำให้ชื่อเรือเป็นไฮเปอร์ลิงก์เพื่อแสดงรูปในหน้าต่างที่แยกต่างหาก

   Web Part สำหรับมุมมองรายการที่กำหนดค่าล่วงหน้า

   Web Parts ต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นในเทมเพลตของไซต์ทีม Windows SharePoint Services และได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ และพร้อมให้ใช้งานบนหน้า Web Part เมื่อคุณสร้างไซต์ทีมใหม่ จะมีการรวม Web Part เหล่านี้ในลักษณะต่างๆ เมื่อคุณสร้างไซต์ทีมหรือไซต์เวิร์กสเปซ โดยขึ้นอยู่กับเทมเพลตไซต์ที่คุณเลือก

   หมายเหตุ: Web Parts เหล่านี้มาจาก Web Part สำหรับมุมมองรายการ และใช้เทมเพลต Web Part ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างเค้าโครงและการออกแบบที่ไม่ซ้ำกัน เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลไปยังรายการเหล่านี้ บน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิก รายการ บนหน้า เนื้อหาไซต์ทั้งหมด ให้คลิกชื่อของรายการที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูล

  • ข้อความประกาศ     ใช้ Web Part ของข้อความประกาศเพื่อโพสต์ข่าว สถานะ และข้อมูลสั้นๆ ที่คุณต้องการแชร์กับสมาชิกในทีม

  • ปฏิทิน     ใช้ Web Part ของปฏิทินเพื่อแสดงเหตุการณ์หรือกำหนดการของทีมที่จะเกิดขึ้น

  • ลิงก์     ใช้ Web Part ของลิงก์เพื่อโพสต์ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บเพจที่น่าสนใจสำหรับทีม

  • เอกสารที่แชร์     ใช้ Web Part ของเอกสารที่แชร์ในการแชร์ไฟล์จากไลบรารีเอกสารเริ่มต้นกับผู้ใช้ของไซต์

  • งาน     ใช้ Web Part ของงานเพื่อมอบหมายงานให้กับสมาชิกของทีม ระบุวันที่ครบกำหนดและลำดับความสำคัญ และแสดงสถานะและความคืบหน้าของงานนั้น

  • การอภิปรายของทีม     ใช้ Web Part ของการอภิปรายของทีมเพื่อให้ศูนย์ข้อมูลสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับทีม

   Web Part แบบกำหนดเอง

   ด้วยการใช้สภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Visual Studio นักพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากชุดฟีเจอร์ทั้งหมดของ Microsoft ASP.NET ในการสร้าง Web Part แบบกำหนดเองได้ หน้า Web Part เป็นไฟล์ ASP.NET (.aspx) และ Web Part มาจากตัวควบคุมฟอร์มบนเว็บ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน้า Web Part เพิ่มเติม นักพัฒนาสามารถสร้าง Web Part ของตนเองที่มีฟังก์ชันการทำงานใหม่ได้ นักพัฒนายังสามารถเพิ่มคุณสมบัติแบบกำหนดเองลงใน Web Part เพิ่มตัวสร้างแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างเครื่องมือสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้เฉพาะทาง และเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นๆ โดยใช้การเชื่อมต่อ Web Part สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการปรับใช้ Web Part ให้ดูที่ Windows SharePoint Services 3.0 SDK ซึ่งมีให้ใช้งานจาก ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Windows SharePoint Services 3.0 SDK

   คุณยังสามารถใช้ Web Part ที่บุคคลอื่นหรือบริษัทอื่นสร้างขึ้นได้ คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในการเพิ่ม Web Part ของบริษัทอื่นลงในหน้า Web Part หรือไซต์ของคุณ บาง Web Part อาจจำเป็นต้องได้รับการปรับใช้กับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ถ้าคุณไม่สามารถเพิ่ม Web Part ของบริษัทอื่นลงในหน้า Web Part หรือไซต์ของคุณได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

  คุณสามารถเพิ่ม Web Part ได้มากกว่าหนึ่งชนิดโดยเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพิ่มเติมสำหรับ Web Part ที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่ม Web Part ลงในหน้า

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม Web Part โดยใช้บานหน้าต่างเครื่องมือ

ถ้าคุณต้องการการควบคุมที่ดียิ่งขึ้นสำหรับ Web Part ที่จะถูกเพิ่มลงในโซน Web Part บนหน้าของคุณ ให้ใช้บานหน้าต่างเครื่องมือ คุณสามารถใช้บานหน้าต่างเครื่องมือเพื่อเลือก Web Part จากแกลเลอรี Web Part ต่างๆ ได้ และคุณยังสามารถใช้บานหน้าต่างเครื่องมือเพื่อค้นหา Web Part และนำเข้า Web Part ใหม่ได้ด้วย

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. ในโซน Web Part ที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part ไว้ ให้คลิก เพิ่ม Web Part

 3. คลิก แกลเลอรี Web Part ขั้นสูงและตัวเลือก เพื่อแสดงบานหน้าต่างเครื่องมือ

 4. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เรียกดู Web Part    ที่ด้านบนของบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิกลูกศรแล้วคลิก เรียกดู คลิกชื่อแกลเลอรีเพื่อดูรายการของ Web Part ที่พร้อมใช้งานสำหรับแกลเลอรีนั้น คลิก ถัดไป เพื่อดู Web Part เพิ่มเติมในแกลเลอรีนั้น

   เคล็ดลับ: คลิก ตัวกรอง เพื่อแสดงชุดย่อยของ Web Part ใน รายการ Web Part คุณสามารถกรองรายการเพื่อแสดง รายการทั้งหมด, Web Part, รายการ หรือ ไลบรารี

  • ค้นหา Web Part    ที่ด้านบนของบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิกลูกศรแล้วคลิก ค้นหา

  • นำเข้า Web Part    ที่ด้านบนของบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิกลูกศรแล้วคลิก นำเข้า

 5. คลิกชื่อของ Web Part ที่คุณต้องการเพิ่ม

 6. เลือกโซน Web Part ที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part ลงไป แล้วคลิก เพิ่ม

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถลาก Web Part ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบนหน้า Web Part ได้ด้วย

  หมายเหตุ: 

  • แกลเลอรี Web Part ที่ปิดแล้ว ประกอบด้วย Web Part ที่ปิดแล้วสำหรับหน้า Web Part ที่ใช้งานอยู่ แกลเลอรีชื่อไซต์ ประกอบด้วย Web Part สำหรับไซต์ที่ใช้งานอยู่ แกลเลอรีเซิร์ฟเวอร์ ประกอบด้วย Web Part ที่ถูกปรับใช้บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และ แกลเลอรีแบบออนไลน์ จะประกอบด้วย Web Part ที่เป็นส่วนหนึ่งของไลบรารีแบบออนไลน์

  • ถ้าคุณไม่พบ Web Part ที่คุณต้องการ ผู้ดูแลไซต์อาจเปลี่ยนชื่อหรือเอา Web Part ออกแล้ว เมื่อต้องการค้นหา Web Part ให้ติดต่อผู้ดูแลไซต์ หรือผู้ดูแลไซต์ระดับบนสุด

ด้านบนของหน้า

ลบหรือเอา Web Part ออก

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอา Web Part ออกจากหน้านั้นโดยที่ยังคงสามารถใช้งานได้ในภายหลัง ให้คลิกที่เมนู Web Part เมนู Web Part แล้วคลิก ปิด นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกปุ่ม ปิด รูปปุ่ม ได้ด้วย สำเนาของ Web Part จะยังคงอยู่ในแกลเลอรี Web Part ที่ปิดแล้ว และสามารถเพิ่มไปที่หน้าได้อีกในภายหลัง การปรับแต่งใดๆ ที่คุณทำกับ Web Part นั้นจะถูกบันทึกไว้

  • เมื่อต้องการลบ Web Part ออกจากหน้าอย่างถาวร ให้คลิกที่เมนู Web Part เมนู Web Part คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง Web Part จะถูกลบออกจากหน้าของ Web Part และจะสามารถเพิ่มอีกได้ในภายหลัง การปรับแต่งใดๆ ที่คุณทำกับ Web Part นั้นจะไม่ถูกบันทึกไว้ แต่คุณสามารถเพิ่มอินสแตนซ์ใหม่ของ Web Part ลงในหน้าของคุณได้ในภายหลัง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×