เพิ่มหรือเอาหมายเลขหน้าออกใน Word for Mac

หมายเลขหน้าจะปรากฏในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า

เพิ่มหมายเลขหน้า

 1. คลิกไอคอน หมายเลขหน้า บนแท็บ แทรก แล้วคลิก หมายเลขหน้า

  บนแท็บ แทรก ให้เลือก หมายเลขหน้า

 2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งในกล่องโต้ตอบ หมายเลขหน้า เช่น ด้านล่างของหน้า (ท้ายกระดาษ)) แล้วเลือกสไตล์การจัดแนว Word จะใส่หมายเลขหน้าให้ทุกหน้าโดยอัตโนมัติ ยกเว้นหน้าที่กำหนดให้เป็นหน้าชื่อเรื่อง

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ลำดับเลข ให้คลิก รูปแบบ ในกล่องโต้ตอบ หมายเลขหน้า แล้วเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการใช้

 4. คลิก ตกลง สองครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบทั้งสองกล่อง

การเอาหมายเลขหน้าออก

ข้อควรระวัง: ถ้าคุณตั้งค่าหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษไว้ การใช้ตัวเลือกนี้อาจนำหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออกทั้งหมด ให้เปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้นเลือกหมายเลขหน้าแล้วกด Delete แทน คุณอาจจำเป็นต้องย้ายหรือปรับขนาดวัตถุใดๆ ที่อยู่เหนือหมายเลขหน้าเป็นการชั่วคราวเพื่อให้คุณสามารถเลือกหมายเลขหน้าได้

 • คลิกไอคอน หมายเลขหน้า บนแท็บ แทรก แล้วคลิก นำหมายเลขหน้าออก

  บนแท็บ แทรก ให้เลือก หมายเลขหน้า

  หมายเหตุ: ถ้าปุ่ม นำหมายเลขหน้าออก ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกส่วนหัวหรือส่วนท้ายสองครั้ง เลือกหมายเลขหน้า แล้วกด Delete

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถจัดรูปแบบหมายเลขหน้าสำหรับแต่ละส่วนแยกจากกันได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบหรือสไตล์หรือหมายเลขเริ่มต้นของส่วน ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณไว้ที่ใดก็ได้ในส่วนนั้นช จากนั้นให้เลือกไอคอน หมายเลขหน้า บนแท็บ แทรก แล้วเลือก จัดรูปแบบหมายเลขหน้า

 • บางครั้งเมื่อคุณทำงานกับหมายเลขหน้า หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษอาจเปิดอยู่ หากต้องการปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้คลิก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแทบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ หรือดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้นอกบริเวณหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  บนแท็บ ส่วนหัวและส่วนท้าย ให้เลือก ปิดส่วนหัวและส่วนท้าย

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหมายเลขหน้า X จาก Y ลงในเอกสาร

เริ่มการใส่หมายเลขหน้าในเอกสารของคุณภายหลัง

เพิ่มหมายเลขหน้าลงในส่วนหัวหรือส่วนท้ายที่มีอยู่

เพิ่มหมายเลขหน้า

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิ หน้า#

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

จัดตำแหน่งหมายเลขหน้าไว้ที่ใดก็ได้ในหน้า

Word แทรกหมายเลขหน้าใน กรอบ ซึ่งคุณสามารถวางตำแหน่งไว้ที่ใดก็ได้ในหน้า

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเมนู แทรก คลิก หมาบเลขหน้า แล้วคลิก ตกลง

 3. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 4. คลิกหมายเลขหน้าเพื่อแสดงเฟรมรอบๆ หมายเลขหน้า จากนั้น ลากเฟรมที่มีหมายเลขหน้าไปยังตำแหน่งใหม่

 5. ถ้าต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้คลิก ปุ่ม ปิดส่วนหัว

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณย้ายหมายเลขหน้าไปนอกพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ หมายเลขหน้าจะยังเป็นส่วนของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ แม้จะดูเหมือนว่าอยู่ในส่วนที่แตกต่างกันของหน้า เมื่อต้องการแก้ไขหรือจัดรูปแบบหมายเลขหน้า บนเมนู มุมมอง คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

การเอาหมายเลขหน้าออก

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. เลือกหมายเลขหน้า จากนั้นคลิก กรอบ รอบ ๆ หมายเลขหน้า เพื่อให้จุดจับสำหรับปรับขนาดปรากฏขึ้น

 4. กด DELETE

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำหมายเลขหน้าออกจากบางส่วนของเอกสาร ให้แบ่งเอกสารเป็นส่วนๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน

ซ่อนหมายเลขหน้าบนหน้าแรก

ในบางครั้ง คุณอาจไม่ต้องการใส่หมายเลขหน้าในหน้าแรก ตัวอย่างเช่น ปกติแล้วชื่อหน้าหรือหน้าปกจะไม่มีหมายเลขหน้า

 1. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิ หน้า#

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงหมายเลขในหน้าแรก

  หมายเหตุ: ถ้าแบ่งเอกสารของคุณเป็นส่วนๆ ให้เลือกส่วนที่คุณต้องการซ่อนหมายเลขหน้าในหน้าแรกของส่วน

ดูเพิ่มเติม

เริ่มการใส่หมายเลขหน้าในเอกสารของคุณภายหลัง

เพิ่มหมายเลขหน้า X จาก Y ลงในเอกสาร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×