เพิ่มหรือเอารายการออกจากรายการแบบดรอปดาวน์ใน Excel 2016 for Mac

หลังจากที่คุณสร้างรายการดรอปดาวน์ขึ้นมา คุณอาจต้องการเพิ่มรายการอีกหรือลบรายการออก วิธีการเพิ่มหรือลบรายการขึ้นอยู่กับว่ารายการนั้นถูกสร้างขึ้นอย่างไร เมื่อคุณสร้างรายการดรอปดาวน์ คุณจะเชื่อมต่อรายการดรอปดาวน์เข้ากับรายการซึ่งใช้สร้างรายการดรอปดาวน์ของคุณ เมื่อคุณเชื่อมรายการเหล่านั้นเข้ากับรายการดรอปดาวน์แล้ว คุณสามารถชี้ไปที่ชื่อที่คุณตั้งให้รายการ (เรียกว่าช่วงที่มีชื่อ) หรือไปยังเซลล์ที่มีรายการได้ (เรียกว่าช่วงของเซลล์)

แก้ไขรายการดรอปดาวน์โดยยึดตามช่วงที่มีชื่อ

 1. เปิดเวิร์กชีตที่มีช่วงที่มีชื่อสำหรับรายการดรอปดาวน์ของคุณ

  เคล็ดลับ: ในการระบุช่วงที่มีชื่อ ให้เลือกช่วงและมองหาชื่อของช่วงนั้นใน กล่องชื่อ

  กล่องชื่อแสดงช่วงที่มีชื่อ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการเพิ่มรายการ ให้ไปยังส่วนท้ายของรายการแล้วพิมพ์รายการใหม่

  • เมื่อต้องการนำรายการออก ให้กด CONTROL ค้างไว้ แล้วคลิกเซลล์ จากนั้น คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง เพื่อเลื่อนเซลล์ขึ้น

 3. บนแท็บ สูตร ให้คลิก กำหนดชื่อ

  คลิกแท็บ สูตร แล้วคลิก กำหนดชื่อ

 4. ในกล่อง ชื่อในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกช่วงที่มีชื่อที่คุณต้องการอัปเดต

 5. ทางด้านขวาของกล่อง เลือกช่วงเซลล์ ให้คลิกปุ่ม รูปปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ เพื่อยุบกล่องโต้ตอบ จากนั้น บนเวิร์กชีต เลือกเซลล์ทั้งหมด ที่มีรายการสำหรับรายการดรอปดาวน์

  ปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ ในกล่อง ชื่อ

 6. คลิกปุ่ม ปุ่มขยาย เพื่อขยายกล่องโต้ตอบ

  ปุ่ม ขยายกล่องโต้ตอบ ในกล่อง ชื่อ

 7. คลิก ตกลง

แก้ไขรายการดรอปดาวน์โดยยึดตามช่วงของเซลล์

 1. เปิดเวิร์กชีตที่มีข้อมูลสำหรับรายการดรอปดาวน์ของคุณ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการเพิ่มรายการ ให้ไปยังส่วนท้ายของรายการแล้วพิมพ์รายการใหม่

  • เมื่อต้องการนำรายการออก ให้กด CONTROL ค้างไว้ แล้วคลิกเซลล์ จากนั้น คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง เพื่อเลื่อนเซลล์ขึ้น

 3. ในเวิร์กชีตที่คุณนำรายการดรอปดาวน์ไปใช้ ให้เลือกเซลล์ที่มีรายการดรอปดาวน์

 4. บนแท็บ ข้อมูล คลิก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล บนแท็บ ข้อมูล

 5. บนแท็บ การตั้งค่า ทางด้านขวาของกล่อง แหล่งข้อมูล ให้คลิกปุ่ม รูปปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ เพื่อยุบกล่องโต้ตอบ จากนั้นบนเวิร์กชีตที่มีรายการสำหรับรายการดรอปดาวน์ของคุณ ให้เลือกเซลล์ทั้งหมดที่มีรายการเหล่านั้น

  ปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ ในกล่อง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 6. คลิกปุ่ม ปุ่มขยาย เพื่อขยายกล่องโต้ตอบ

  ปุ่ม ขยายกล่องโต้ตอบ ในกล่อง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 7. เมื่อต้องการอัปเดตเซลล์ทั้งหมดที่นำรายการดรอปดาวน์เดียวกันไปใช้ ให้เลือกกล่อง ใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กับเซลล์อื่นทั้งหมดที่ตั้งค่าเหมือนกัน

การทำงานกับรายการดรอปดาวน์ของคุณ

หลังจากที่คุณอัปเดตรายการดรอปดาวน์แล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่ารายการทำงานได้ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ตรวจดูว่าเซลล์กว้างพอหรือไม่สำหรับการแสดงข้อมูลที่อัปเดตแล้ว

ถ้ารายการของข้อมูลในรายการดรอปดาวน์นั้นอยู่บนเวิร์กชีตอีกแผ่นหนึ่ง และคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเห็นหรือเปลี่ยนแปลงได้ ลองพิจารณาการซ่อนและป้องกันเวิร์กชีตนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้องกันเวิร์กชีต ให้ดูที่ ล็อกเพื่อป้องกันเซลล์

ถ้าคุณต้องการลบรายการดรอปดาวน์ ให้ดู นำรายการดรอปดาวน์ออก

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×