เพิ่มหรือเอาชื่อในแผนภูมิออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการทำให้แผนภูมิเข้าใจง่าย คุณสามารถเพิ่มชื่อเรื่อง เช่นชื่อแผนภูมิและชื่อแกน ไปยังชนิดของแผนภูมิ ชื่อแกนจะพร้อมใช้งานโดยทั่วไปสำหรับแกนทั้งหมดที่สามารถแสดงในแผนภูมิ รวมถึงแกนลึก (ชุดข้อมูล) ในแผนภูมิสามมิติ บางชนิดแผนภูมิ (เช่นแผนภูมิเรดาร์) มีแกน แต่ไม่สามารถแสดงให้เห็นชื่อแกน ชนิดแผนภูมิที่มีแกน (เช่นแผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท) ไม่สามารถแสดงชื่อแกนอย่างใดอย่างหนึ่ง

แผนภูมิกระจายที่จัดรูปแบบแล้ว

แผนภูมิกระจายนี้แสดงชื่อเรื่องที่อยู่กึ่งกลางเหนือแผนภูมิ และชื่อแกนสำหรับทั้งสองตัวตามแนวนอน และแนวตั้งแกน

คุณยังสามารถลิงก์แผนภูมิและชื่อแกนลงในข้อความที่สอดคล้องกันในเซลล์เวิร์กชีต ได้ ด้วยการสร้างการอ้างอิงไปยังเซลล์เหล่านั้น เชื่อมโยงชื่อเรื่องมีการปรับปรุงในแผนภูมิโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนข้อความสอดคล้องกันบนแผ่นงาน ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงชื่อเรื่อง คุณสามารถนำออกจากแผนภูมิ

คุณต้องการทำสิ่งใด

นำเค้าโครงแผนภูมิที่ประกอบด้วยชื่อเรื่อง

เพิ่มชื่อแผนภูมิด้วยตนเอง

เพิ่มชื่อแกนด้วยตนเอง

เชื่อมโยงชื่อแผนภูมิหรือแกนไปยังเซลล์แผ่นงาน

เอาชื่อแผนภูมิหรือแกนออกจากแผนภูมิ

นำเค้าโครงแผนภูมิที่ประกอบด้วยชื่อเรื่อง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการนำเค้าโครงแผนภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเค้าโครงแผนภูมิ คลิกเค้าโครงที่ประกอบด้วยชื่อเรื่อง

  รูป Ribbon

ด้านบนของหน้า

เพิ่มชื่อแผนภูมิด้วยตนเอง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชื่อ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ชื่อแผนภูมิ

  รูป Ribbon

 3. คลิก ชื่อวางซ้อนกึ่งกลาง หรือ เหนือแผนภูมิ

 4. ในกล่อง ชื่อแผนภูมิ ที่ปรากฏในแผนภูมิ ให้พิมพ์ข้อความตามที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ กด ENTER เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งบรรทัด คลิกเพื่อวางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแบ่งบรรทัด นั้นแล้ว กด ENTER

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องชื่อเรื่อง ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกในกล่องชื่อเรื่อง จากนั้น เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บ แถบเครื่องมือขนาดเล็ก ให้คลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

   คุณยังสามารถใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบน ribbon (แท็บหน้าแรก กลุ่มแบบอักษร ) เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อเรื่องทั้งหมด คุณสามารถคลิกขวา คลิกจัดรูปแบบชื่อแผนภูมิ แล้ว เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

 • ขนาดของกล่องชื่อเรื่องปรับขนาดของข้อความ คุณไม่สามารถปรับขนาดกล่องชื่อเรื่อง และข้อความอาจจะถูกปัดเศษถ้าพอดีกับขนาดสูงสุดไม่

 • คุณสามารถเพิ่มชื่อเรื่องหนึ่งลงในแผนภูมิเท่านั้น ถ้าคุณต้องการใช้ชื่อเรื่องสองหรือชื่อเรื่องย่อย คุณสามารถวาดกล่องข้อความบนแผนภูมิ และย้ายไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ (เครื่องมือแผนภูมิ แท็บเค้าโครง กลุ่มแทรกกล่องข้อความ )

 • คุณสามารถย้ายชื่อเรื่องไปยังตำแหน่งอื่นด้วยตนเอง โดยการลากกล่องชื่อเรื่องไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มชื่อแกนด้วยตนเอง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชื่อแกน

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ชื่อแกน

  รูป Ribbon

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในแกนนอนปฐมภูมิ (ประเภท) ให้คลิก ชื่อแกนนอนปฐมภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   ถ้าแผนภูมิมีแกนนอนทุติยภูมิ คุณยังสามารถคลิก ชื่อแกนนอนทุติยภูมิ ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อเรื่องเพื่อแกนแนวตั้งหลัก (ค่า) คลิกชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ หรือชื่อแกนตั้งรอง นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   ถ้าแผนภูมิมีแกนตั้งทุติยภูมิ คุณยังสามารถคลิก ชื่อแกนตั้งทุติยภูมิ ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในแกนลึก (ประเภท) ให้คลิก ชื่อแกนลึก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   ตัวเลือกนี้จะมีให้ใช้งานเมื่อแผนภูมิที่เลือกเป็นแผนภูมิสามมิติจริง เช่น แผนภูมิคอลัมน์สามมิติ

 4. ในกล่อง ชื่อแกน ที่ปรากฏในแผนภูมิ ให้พิมพ์ข้อความตามที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ กด ENTER เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งบรรทัด คลิกเพื่อวางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแบ่งบรรทัด นั้นแล้ว กด ENTER

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องชื่อเรื่อง ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกในกล่องชื่อเรื่อง จากนั้น เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บ แถบเครื่องมือขนาดเล็ก ให้คลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

   คุณยังสามารถใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบน ribbon (แท็บหน้าแรก กลุ่มแบบอักษร เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อเรื่องทั้งหมด คุณสามารถคลิกขวา คลิกจัดรูปแบบชื่อแกน แล้ว เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณสลับไปยังชนิดแผนภูมิชนิดอื่นที่ไม่สนับสนุนชื่อแกน (เช่น แผนภูมิวงกลม) ชื่อแกนจะไม่แสดงอีกต่อไป ชื่อจะแสดงอีกครั้งเมื่อคุณสลับกลับไปยังชนิดแผนภูมิที่สนับสนุนชื่อแกน

   • ชื่อแกนที่แสดงสำหรับแกนทุติยภูมิจะสูญหายไปเมื่อคุณสลับไปยังชนิดแผนภูมิที่ไม่แสดงแกนทุติยภูมิ

ด้านบนของหน้า

เชื่อมโยงชื่อแผนภูมิหรือแกนไปยังเซลล์แผ่นงาน

 1. บนแผนภูมิ ให้คลิกชื่อแผนภูมิหรือชื่อแกนที่คุณต้องการลิงก์ไปยังเซลล์ในเวิร์กชีต

 2. บนเวิร์กชีต ให้คลิกใน แถบสูตร แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 3. เลือกเซลล์ในเวิร์กชีตที่มีข้อมูลหรือข้อความที่คุณต้องการแสดงในแผนภูมิของคุณ

  คุณยังสามารถพิมพ์การอ้างอิงไปยังเซลล์ในเวิร์กชีตในแถบสูตรได้อีกด้วย โดยใส่เครื่องหมายเท่ากับ ชื่อเวิร์กชีต ตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ ตัวอย่างเช่น =Sheet1!F2

 4. กด ENTER

ด้านบนของหน้า

เอาชื่อแผนภูมิหรือแกนออกจากแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาชื่อแผนภูมิ บนแท็บเค้าโครง ในป้ายชื่อ กลุ่ม คลิกชื่อแผนภูมิ นั้นแล้ว คลิกไม่มี

   รูป Ribbon

  • เมื่อต้องการเอาชื่อแกน บนแท็บเค้าโครง ในป้ายชื่อ กลุ่ม คลิกชื่อแกน คลิกชนิดของชื่อแกนที่คุณต้องการเอา แล้ว คลิ กไม่มี

  • เมื่อต้องการเอาชื่อแผนภูมิหรือแกนได้อย่างรวดเร็ว คลิกชื่อเรื่อง นั้นแล้ว กด DELETE คุณสามารถเพิ่มเติม คลิกขวาชื่อแกนหรือแผนภูมิ แล้ว คลิกลบ

  • เมื่อต้องการเอาชื่อแกนหรือแผนภูมิในทันทีหลังจากที่คุณเพิ่ม คุณสามารถคลิเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน หรือคุณสามารถกด CTRL + Z

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×