เพิ่มหรือเอาชื่อในแผนภูมิออก

เพิ่มหรือเอาชื่อในแผนภูมิออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการทำให้แผนภูมิเข้าใจง่าย คุณสามารถเพิ่มชื่อเรื่อง เช่นชื่อแผนภูมิและชื่อแกน ไปยังชนิดของแผนภูมิ ชื่อแกนจะพร้อมใช้งานโดยทั่วไปสำหรับแกนทั้งหมดที่สามารถแสดงในแผนภูมิ รวมถึงแกนลึก (ชุดข้อมูล) ในแผนภูมิสามมิติ บางชนิดแผนภูมิ (เช่นแผนภูมิเรดาร์) มีแกน แต่ไม่สามารถแสดงให้เห็นชื่อแกน คุณไม่สามารถเพิ่มชื่อแกนไปยังแผนภูมิที่ไม่มีแกน (เช่นแผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิโดนัท)

แผนภูมิกระจายแบบมีชื่อแกน

แผนภูมิกระจายนี้แสดงชื่อเรื่องที่อยู่กึ่งกลางเหนือแผนภูมิ และชื่อแกนสำหรับทั้งสองตัวตามแนวนอน และแนวตั้งแกน

คุณยังสามารถลิงก์แผนภูมิและชื่อแกนลงในข้อความที่สอดคล้องกันในเซลล์เวิร์กชีต ได้ ด้วยการสร้างการอ้างอิงไปยังเซลล์เหล่านั้น เชื่อมโยงชื่อเรื่องมีการปรับปรุงในแผนภูมิโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนข้อความสอดคล้องกันบนแผ่นงาน ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงชื่อเรื่อง คุณสามารถนำออกจากแผนภูมิ

เพิ่มชื่อแผนภูมิ

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ ล่องชื่อแผนภูมิที่ปรากฏเหนือแผนภูมิ เพียงแค่คุณสามารถเลือกกล่องนี้ แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องคุณต้อง จัดรูปแบบคุณต้อง และย้ายไปยังตำแหน่งอื่นในแผนภูมิ

 1. คลิกกล่อง ชื่อแผนภูมิ แล้วพิมพ์ชื่อ

  เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ในชื่อ ให้กด Alt+Enter

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางตำแหน่งของชื่อเรื่อง คลิกปุ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ถัดจากมุมบนขวาบนของแผนภูมิ

 3. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ชื่อแผนภูมิ แล้วคลิก วางซ้อนกึ่งกลาง หรือคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม สำหรับตัวเลือกอื่นๆ

  เมนูแบบลอยขึ้น ชื่อแผนภูมิ

  คุณยังสามารถลากกล่องชื่อไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการได้

 4. เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อ ให้คลิกขวาที่ชื่อ แล้วคลิก จัดรูปแบบชื่อแผนภูมิ เพื่อเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

เพิ่มชื่อแกน

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชื่อแกน

 2. คลิกปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ถัดจากมุมบนขวาของแผนภูมิ

 3. ทำเครื่องหมายที่กล่อง ชื่อแกน

  ชื่อแกนแนวนอนและแกนแนวตั้งปฐมภูมิจะถูกเพิ่มลงในแผนภูมิ

 4. ถ้าแผนภูมิของคุณเป็นแผนภูมิสามมิติ หรือถ้ามีแกนแนวนอนหรือแกนแนวตั้งทุติยภูมิ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ชื่อแกน แล้วคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อเลือกชื่อแกนลึกหรือชื่อแกนทุติยภูมิที่คุณต้องการเพิ่ม

  เมนูชื่อแกนแบบลอยขึ้น

 5. คลิกที่กล่อง ชื่อแกน แต่ละกล่องที่ปรากฏในแผนภูมิ จากนั้นให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ในชื่อ ให้กด Shift+Enter

 6. เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อแกน ให้คลิกขวาที่ชื่อแกน แล้วคลิก จัดรูปแบบชื่อแกน เพื่อเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

การเชื่อมโยงชื่อลงในข้อความในแผ่นงาน

ถ้าคุณต้องการใช้ข้อความในเวิร์กชีตสำหรับชื่อแกนของคุณ คุณสามารถลิงก์ชื่อแกนไปยังเซลล์เวิร์กชีตที่มีข้อความนั้นได้ ชื่อที่ลิงก์จะอัปเดตในแผนภูมิโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อความที่สอดคล้องกันบนเวิร์กชีต

 1. บนแผนภูมิ คลิกชื่อแกนหรือแผนภูมิที่คุณต้องการลิงก์ไปยังเซลล์แผ่นงาน

 2. บนเวิร์กชีต ให้คลิกใน แถบสูตร แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 3. เลือกเซลล์เวิร์กชีตที่มีข้อความที่คุณต้องการใช้สำหรับชื่อแกน

 4. กด ENTER

เอาชื่อเรื่อง

คลิกเพื่อเลือกชื่อแผนภูมิหรือชื่อแกนที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด DELETE หรือเลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชื่อแกน

 2. คลิกปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ถัดจากมุมบนขวาของแผนภูมิ

 3. ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับชื่อใด ๆ ที่คุณต้องการลบ

เพิ่มชื่อแผนภูมิด้วยตนเอง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชื่อ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ชื่อแผนภูมิ

  รูป Ribbon

 3. คลิก ชื่อวางซ้อนกึ่งกลาง หรือ เหนือแผนภูมิ

 4. ในกล่อง ชื่อแผนภูมิ ที่ปรากฏในแผนภูมิ ให้พิมพ์ข้อความตามที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ กด ENTER เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งบรรทัด คลิกเพื่อวางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแบ่งบรรทัด นั้นแล้ว กด ENTER

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องชื่อเรื่อง ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกในกล่องชื่อเรื่อง จากนั้น เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บ แถบเครื่องมือขนาดเล็ก ให้คลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

   คุณยังสามารถใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบน ribbon (แท็บหน้าแรก กลุ่มแบบอักษร ) เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อเรื่องทั้งหมด คุณสามารถคลิกขวา คลิกจัดรูปแบบชื่อแผนภูมิ แล้ว เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

 • ขนาดของกล่องชื่อเรื่องปรับขนาดของข้อความ คุณไม่สามารถปรับขนาดกล่องชื่อเรื่อง และข้อความอาจจะถูกปัดเศษถ้าพอดีกับขนาดสูงสุดไม่

 • คุณสามารถเพิ่มชื่อเรื่องหนึ่งลงในแผนภูมิเท่านั้น ถ้าคุณต้องการใช้ชื่อเรื่องสองหรือชื่อเรื่องย่อย คุณสามารถวาดกล่องข้อความบนแผนภูมิ และย้ายไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ (เครื่องมือแผนภูมิ แท็บเค้าโครง กลุ่มแทรกกล่องข้อความ )

 • คุณสามารถย้ายชื่อเรื่องไปยังตำแหน่งอื่นด้วยตนเอง โดยการลากกล่องชื่อเรื่องไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

เพิ่มชื่อแกนด้วยตนเอง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชื่อแกน

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ชื่อแกน

  รูป Ribbon

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในแกนนอนปฐมภูมิ (ประเภท) ให้คลิก ชื่อแกนนอนปฐมภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   ถ้าแผนภูมิมีแกนนอนทุติยภูมิ คุณยังสามารถคลิก ชื่อแกนนอนทุติยภูมิ ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อเรื่องเพื่อแกนแนวตั้งหลัก (ค่า) คลิกชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ หรือชื่อแกนตั้งรอง นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   ถ้าแผนภูมิมีแกนตั้งทุติยภูมิ คุณยังสามารถคลิก ชื่อแกนตั้งทุติยภูมิ ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในแกนลึก (ประเภท) ให้คลิก ชื่อแกนลึก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   ตัวเลือกนี้จะมีให้ใช้งานเมื่อแผนภูมิที่เลือกเป็นแผนภูมิสามมิติจริง เช่น แผนภูมิคอลัมน์สามมิติ

 4. ในกล่อง ชื่อแกน ที่ปรากฏในแผนภูมิ ให้พิมพ์ข้อความตามที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ กด ENTER เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งบรรทัด คลิกเพื่อวางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแบ่งบรรทัด นั้นแล้ว กด ENTER

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องชื่อเรื่อง ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกในกล่องชื่อเรื่อง จากนั้น เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บ แถบเครื่องมือขนาดเล็ก ให้คลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

   คุณยังสามารถใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบน ribbon (แท็บหน้าแรก กลุ่มแบบอักษร เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อเรื่องทั้งหมด คุณสามารถคลิกขวา คลิกจัดรูปแบบชื่อแกน แล้ว เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณสลับไปยังชนิดแผนภูมิชนิดอื่นที่ไม่สนับสนุนชื่อแกน (เช่น แผนภูมิวงกลม) ชื่อแกนจะไม่แสดงอีกต่อไป ชื่อจะแสดงอีกครั้งเมื่อคุณสลับกลับไปยังชนิดแผนภูมิที่สนับสนุนชื่อแกน

   • ชื่อแกนที่แสดงสำหรับแกนทุติยภูมิจะสูญหายไปเมื่อคุณสลับไปยังชนิดแผนภูมิที่ไม่แสดงแกนทุติยภูมิ

เชื่อมโยงชื่อแผนภูมิหรือแกนไปยังเซลล์แผ่นงาน

 1. บนแผนภูมิ ให้คลิกชื่อแผนภูมิหรือชื่อแกนที่คุณต้องการลิงก์ไปยังเซลล์ในเวิร์กชีต

 2. บนเวิร์กชีต ให้คลิกใน แถบสูตร แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 3. เลือกเซลล์ในเวิร์กชีตที่มีข้อมูลหรือข้อความที่คุณต้องการแสดงในแผนภูมิของคุณ

  คุณยังสามารถพิมพ์การอ้างอิงไปยังเซลล์ในเวิร์กชีตในแถบสูตรได้อีกด้วย โดยใส่เครื่องหมายเท่ากับ ชื่อเวิร์กชีต ตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ ตัวอย่างเช่น =Sheet1!F2

 4. กด ENTER

เอาชื่อแผนภูมิหรือแกนออกจากแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาชื่อแผนภูมิ บนแท็บเค้าโครง ในป้ายชื่อ กลุ่ม คลิกชื่อแผนภูมิ แล้ว คลิ กไม่มี

   รูป Ribbon

  • เมื่อต้องการเอาชื่อแกน บนแท็บเค้าโครง ในป้ายชื่อ กลุ่ม คลิกชื่อแกน คลิกชนิดของชื่อแกนที่คุณต้องการเอา แล้ว คลิ กไม่มี

  • เมื่อต้องการเอาชื่อแผนภูมิหรือแกนได้อย่างรวดเร็ว คลิกชื่อเรื่อง นั้นแล้ว กด DELETE คุณสามารถเพิ่มเติม คลิกขวาชื่อแกนหรือแผนภูมิ แล้ว คลิกลบ

  • เมื่อต้องการเอาชื่อแกนหรือแผนภูมิในทันทีหลังจากที่คุณเพิ่ม คุณสามารถคลิเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน หรือคุณสามารถกด CTRL + Z

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนการวางตำแหน่งของชื่อในแผนภูมิ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×