เพิ่มหรือเอาข้อคิดเห็นออกจาก Excel 2016 for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อคิดเห็นคือบันทึกย่อที่คุณแนบไปกับเซลล์ แยกจากเนื้อหาของเซลล์อื่นๆ คุณสามารถใส่ข้อคิดเห็นได้เซลล์ละหนึ่งข้อคิดเห็นเท่านั้น เซลล์ที่มีข้อคิดเห็นจะแสดงตัวบ่งชี้รูปสามเหลี่ยมที่มุมบนขวาของเซลล์ เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือเซลล์ที่แสดงตัวบ่งชี้รูปสามเหลี่ยม ข้อความของข้อคิดเห็นจะปรากฏในกล่องใกล้ๆ กับเซลล์

ตัวอย่างสำหรับข้อคิดเห็นในเซลล์มีดังนี้:

ตัวอย่างข้อคิดเห็น

เมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูล ข้อคิดเห็นจะเรียงลำดับพร้อมกับข้อมูลนั้น ใน Pivottable อย่างไรก็ตาม ข้อคิดเห็นไม่ย้าย ด้วยข้อมูลเมื่อคุณเปลี่ยนเค้าโครงของรายงาน ข้อคิดเห็นใน PivotTable ถูกยึดอยู่ ไปยังเซลล์ที่คุณใส่ ไปยังข้อมูลในเซลล์ที่ไม่

เพิ่มข้อคิดเห็น

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. บนแท็บ รีวิว ให้เลือก ข้อคิดเห็นใหม่

  บนแท็บ รีวิว ให้เลือก ข้อคิดเห็นใหม่

 3. พิมพ์ข้อความข้อคิดเห็นในกล่อง

  ถ้าต้องการเอาชื่อออกจากข้อคิดเห็น ให้เลือกชื่อของคุณและลบออก

 4. เมื่อคุณพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ด้านนอกกล่องข้อคิดเห็น

แก้ไขข้อคิดเห็น

 1. คลิกเซลล์ที่มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นข้อคิดเห็น หรือตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็น บนแท็บ รีวิว ให้คลิก ถัดไป เพื่อดูข้อคิดเห็นแต่ละข้อในเวิร์กบุ๊ก

 2. กด CONTROL ค้างไว้ คลิกที่เซลล์ที่มีข้อคิดเห็น จากนั้นคลิก แก้ไขข้อคิดเห็น

 3. เมื่อคุณแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ด้านนอกกล่องข้อคิดเห็น

คัดลอกข้อคิดเห็น

 1. กด CONTROL ค้างไว้ คลิกที่เซลล์ที่มีข้อคิดเห็น จากนั้นคลิก คัดลอก

 2. กด CONTROL ค้างไว้ คลิกที่เซลล์ที่คุณต้องการวางข้อคิดเห็น จากนั้นคลิก วางแบบพิเศษ

 3. เลือก ข้อคิดเห็น จากนั้นให้เลือก ตกลง

  หมายเหตุ: ข้อคิดเห็นที่ถูกคัดลอกไปยังเซลล์จะแทนที่ข้อคิดเห็นที่มีอยู่ในเซลล์ปลายทาง

ลบข้อคิดเห็น

 1. เลือกเซลล์ที่มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบ

 2. กด CONTROL ค้างไว้ คลิกที่เซลล์ที่มีข้อคิดเห็น จากนั้นคลิก ลบข้อคิดเห็น

ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดบนแผ่นงาน

 1. บนเมนู แก้ไข ให้เลือก ค้นหา จากนั้นเลือก ไปที่

 2. คลิก พิเศษ

 3. คลิก ข้อคิดเห็น จากนั้นคลิก ตกลง

 4. บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ล้าง จากนั้นคลิก ข้อคิดเห็น

ซ่อนหรือแสดงข้อคิดเห็นหรือตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็น

ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็นบนแผ่นงาน คุณสามารถซ่อนได้

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก มุมมอง

 3. ภายใต้ สำหรับเซลล์ที่มีข้อคิดเห็น แสดง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ทำให้ข้อความข้อคิดเห็นสามารถมองเห็นได้

ถ้าคุณต้องการให่ข้อคิดเห็นของคุณสามารถมองเห็นได้ตลอดเมื่อคุณออกจากเซลล์ คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงข้อคิดเห็นได้

 1. เลือกเซลล์ที่มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการให้สามารถมองเห็นได้

 2. กด CONTROL ค้างไว้ คลิกที่เซลล์ที่มีข้อคิดเห็น จากนั้นคลิก แสดงข้อคิดเห็น

เอาชื่อของคุณออกจากข้อคิดเห็น

 1. บนแท็บ รีวิว ภายใต้ ข้อคิดเห็น ให้คลิก ถัดไป

  แท็บ รีวิว กลุ่ม ข้อคิดเห็น ใน Excel

 2. เลือกชื่อของคุณในข้อคิดเห็นแล้วลบออก

 3. ดำเนินการต่อโดยการคลิก ถัดไป เพื่อนำชื่อของคุณออกจากข้อคิดเห็นแต่ละข้อจนกว่าจะสิ้นสุดเวิร์กบุ๊ก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×