เพิ่มหรือเอาการป้องกันออกจากเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอของคุณ

เพิ่มหรือเอาการป้องกันออกจากเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft Office คุณสามารถใช้รหัสผ่านเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เปิด หรือแก้ไขเอกสาร เวิร์กบุ๊ก และงานนำเสนอคนอื่น นอกจากนี้ คุณสามารถใช้การป้องกันเอกสารเพื่อจำกัดชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้ตรวจทาน

คำเตือน: เป็นเรื่องสำคัญเมื่อต้องการทราบด้วยว่าถ้าคุณไม่จำMicrosoftไม่สามารถเรียกใช้รหัสผ่านของคุณลืมรหัสผ่าน

ในบทความนี้

 • ในเอกสารที่เปิดอยู่ ให้คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ป้องกันเอกสาร

  คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้

  ปุ่มเอกสาร มีตัวเลือกป้องกัน

  • ทำเครื่องหมายเป็นขั้นสุดท้าย:    ทำให้เอกสารเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

   เมื่อเอกสารถูกกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย พิมพ์ แก้ไข คำสั่ง และเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรถูกปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน และเอกสารนั้นกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียว กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย คำสั่งช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับว่า คุณกำลังแชร์เอกสารรุ่นที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ยังช่วยป้องกันไม่ให้ทำการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตั้งใจเอกสารผู้ตรวจทานหรืออ่าน

   เมื่อคุณทำเครื่องหมายเอกสารเป็นขั้นสุดท้าย Word จะขอให้คุณบันทึกไฟล์ดังกล่าว ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดเอกสารนั้น คุณจะเห็นข้อความสีเหลืองที่ระบุว่า กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย ที่ด้านบนสุดของเอกสาร ถ้าคุณคลิก แก้ไขต่อไป เอกสารจะไม่ได้รับการกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้ายอีกต่อไป

  • เข้ารหัสลับ ด้วยรหัสผ่าน:    ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเอกสาร

   สิ่งสำคัญ: เก็บรหัสผ่านของคุณในปลอดภัย ถ้าคุณลืม หรือรหัสผ่าน จะไม่สามารถกู้คืน

   เมื่อคุณเลือก เข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่าน กล่องโต้ตอบ เข้ารหัสลับเอกสาร จะปรากฏขึ้น ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วพิมพ์อีกครั้งเมื่อได้รับพร้อมท์ สิ่งสำคัญ: ไมโครซอฟท์จะไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านที่สูญหายหรือลืมได้ ดังนั้นให้เก็บรายการรหัสผ่านและชื่อไฟล์ที่เกี่ยวข้องของคุณไว้ในที่ที่ปลอดภัย

 • จำกัดการแก้ไข:    ควบคุมชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่สามารถทำกับเอกสาร

  เมื่อคุณเลือกจำกัดการแก้ไข คุณเห็นตัวเลือกเหล่านี้:

  • ข้อจำกัดของการจัดรูปแบบ    ตัวเลือกการจัดรูปแบบ รักษาลักษณะหน้าตาลดนี้ คลิกการตั้งค่า เพื่อเลือกสไตล์ที่ได้รับอนุญาต

  • ข้อจำกัดของการแก้ไข    คุณจะควบคุมวิธีที่ไฟล์สามารถถูกแก้ไข หรือคุณสามารถปิดการแก้ไขได้ คลิก ข้อยกเว้น หรือ ผู้ใช้เพิ่มเติม เพื่อควบคุมผู้ที่สามารถแก้ไขได้

  • เริ่มต้นการบังคับ    ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน เมื่อต้องการเลือกการป้องกันด้วยรหัสผ่านหรือการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก จำกัดสิทธิ์ เพื่อเพิ่มหรือลบผู้แก้ไขซึ่งมีสิทธิ์แบบจำกัดได้

  • จำกัดสิทธิ์ โดยบุคคล:    ใช้ Windows Live ID เพื่อการจำกัดสิทธิ์

   ใช้ Windows Live ID หรือบัญชีผู้ใช้ Microsoft Windows เพื่อจำกัดสิทธิ์ คุณสามารถนำไปใช้สิทธิ์ผ่านทางเทมเพลตที่ถูกใช้ โดยองค์กรของคุณ หรือคุณสามารถเพิ่มสิทธิ์ โดยคลิกเข้าถึงที่จำกัด เมื่อต้องการเรียนรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์ในข้อมูลดูจัดการสิทธิ์ในข้อมูลใน Office

 • เพิ่มลายเซ็นดิจิทัล    เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลมองเห็น หรือมองไม่เห็น

  ลายเซ็นดิจิทัลที่รับรองความถูกต้องข้อมูลดิจิทัลเช่นเอกสาร ข้อความอีเมล และแมโคร โดยใช้คอมพิวเตอร์ cryptology ลายเซ็นดิจิทัลจะถูกสร้างขึ้น ด้วยการพิมพ์ลายเซ็น หรือ โดยการใช้รูปภาพของลายเซ็นเพื่อสร้างเป็นของแท้ integrity และไม่ใช่ปฏิเสธ ดูลิงก์ที่ส่วนท้ายของหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล

  เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล ให้ดูที่ ลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรอง

 • ในเอกสารที่เปิดอยู่ ให้คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ป้องกันเอกสาร

  คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้

  ปุ่มเอกสาร มีตัวเลือกป้องกัน

  • เอาเครื่องหมายเป็นขั้นสุดท้าย:    เมื่อคุณทำเครื่องหมายเอกสารเป็นขั้นสุดท้าย คำขอให้คุณบันทึกไฟล์ ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดสมุดงาน คุณจะเห็นข้อความถูกทำตามขั้นสุดท้าย สีเหลืองที่ด้านบนของเอกสาร ถ้าคุณคลิกแก้ไขต่อไป เอกสารนั้นจะไม่ถูกกำหนดเป็นขั้นสุดท้าย

  • เอารหัสผ่านการเข้ารหัสลับ    เมื่อต้องการเอารหัสผ่านการเข้ารหัสลับออกจากเอกสาร เปิดเอกสาร และใส่รหัสผ่านในกล่องรหัสผ่าน แล้ว คลิกไฟล์ >ข้อมูล >ป้องกันเอกสาร >เข้ารหัสลับ ด้วยรหัสผ่าน ลบเนื้อหาของกล่องรหัสผ่าน คลิกตกลง และบันทึกเอกสารอีกครั้ง

  • เอาข้อจำกัดการแก้ไข:    เมื่อต้องการเอาข้อจำกัดการแก้ไข คลิกหยุดการป้องกัน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างจำกัดการแก้ไข

  • เอาออก หรือเปลี่ยนการเข้าถึงแบบจำกัด:    เมื่อต้องการเอาออก หรือเปลี่ยนการเข้าถึงที่จำกัด เปิดไฟล์ แล้ว คลิ กเปลี่ยนสิทธิ์ ในแถบสีเหลืองที่ด้านบนของเอกสาร

  • เอาลายเซ็นดิจิทัล:    เมื่อต้องการเอาลายเซ็นดิจิทัล เปิดไฟล์ คลิกขวาบรรทัดลายเซ็น คลิ กเอาลายเซ็น หรือ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากลายเซ็นในบานหน้าต่างลายเซ็น แล้ว คลิ กเอาลายเซ็น

 • ในเวิร์กชีตเปิดอยู่ คลิกไฟล์ >ข้อมูล >ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

  คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้

  ปุ่ม ป้องกันเวิร์กบุ๊ก พร้อมตัวเลือก

  • ทำเครื่องหมายเป็นขั้นสุดท้าย:    ทำให้เวิร์กบุ๊กแบบอ่านอย่างเดียว

   เมื่อเวิร์กบุ๊กถูกกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย พิมพ์ แก้ไข คำสั่ง และเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรถูกปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน และเอกสารนั้นกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ทำเครื่องหมายข้อคิดเห็นเป็นขั้นสุดท้าย คำสั่งช่วยให้คุณสื่อสารที่ คุณกำลังแชร์เวอร์ชันสมบูรณ์ของเวิร์กบุ๊ก ยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ตรวจทานหรืออ่านจากโดยบังเอิญเปลี่ยนเวิร์กบุ๊ก

   เมื่อคุณทำเครื่องหมายเวิร์กบุ๊กให้เป็นขั้นสุดท้าย Excel ถามคุณสามารถบันทึกไฟล์ ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดสมุดงาน คุณจะเห็นข้อความสีเหลืองทำเครื่องหมาย AS ขั้นสุดท้าย ที่ด้านบนสุดของเวิร์กบุ๊ก ถ้าคุณคลิกแก้ไขต่อไป เวิร์กบุ๊กจะไม่สามารถทำเครื่องหมายเป็นขั้นสุดท้าย

  • เข้ารหัสลับ ด้วยรหัสผ่าน:    ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเวิร์กบุ๊ก

   หมายเหตุ: เก็บรหัสผ่านของคุณในปลอดภัย ถ้าคุณลืม หรือรหัสผ่าน จะไม่สามารถกู้คืน

   เมื่อคุณเลือก เข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่าน กล่องโต้ตอบ เข้ารหัสลับเอกสาร จะปรากฏขึ้น ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วพิมพ์อีกครั้งเมื่อได้รับพร้อมท์ สิ่งสำคัญ: ไมโครซอฟท์จะไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านที่สูญหายหรือลืมได้ ดังนั้นให้เก็บรายการรหัสผ่านและชื่อไฟล์ที่เกี่ยวข้องของคุณไว้ในที่ที่ปลอดภัย

  • ปกป้องแผ่นงานปัจจุบัน:    ปกป้องเวิร์กชีตและเซลล์ที่ถูกล็อก

   โดยใช้คุณลักษณะป้องกันแผ่นงานปัจจุบัน คุณสามารถเลือกการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเลือก จัดรูปแบบ แทรก ลบ เรียงลำดับ หรือแก้ไขพื้นที่ของเวิร์กชีต

  • ป้องกันโครงสร้างเวิร์กบุ๊ก:    โดยใช้คุณลักษณะป้องกันโครงสร้างเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถเลือกการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และเลือกตัวเลือกเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ออกจากการเปลี่ยนแปลง ย้าย หรือการลบข้อมูลที่สำคัญ

  • จำกัดสิทธิ์ โดยบุคคล:    ติดตั้ง Windows การจัดการสิทธิ์ในการจำกัดสิทธิ์

   ใช้ Windows Live ID หรือบัญชีผู้ใช้ Microsoft Windows เพื่อจำกัดสิทธิ์ คุณสามารถนำไปใช้สิทธิ์ผ่านทางเทมเพลตที่ถูกใช้ โดยองค์กรของคุณ หรือคุณสามารถเพิ่มสิทธิ์ โดยคลิกเข้าถึงที่จำกัด เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล ดูข้อมูลการจัดการสิทธิ์ใน Office

  • เพิ่มลายเซ็นดิจิทัล:    เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลมองเห็น หรือมองไม่เห็น

   ลายเซ็นดิจิทัลที่รับรองความถูกต้องข้อมูลดิจิทัลเช่นเอกสาร ข้อความอีเมล และแมโคร โดยใช้คอมพิวเตอร์ cryptology ลายเซ็นดิจิทัลจะถูกสร้างขึ้น ด้วยการพิมพ์ลายเซ็น หรือ โดยการใช้รูปภาพของลายเซ็นเพื่อสร้างเป็นของแท้ integrity และไม่ใช่ปฏิเสธ

   เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล ให้ดูที่ ลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรอง

 • ในเวิร์กชีตที่เปิดอยู่ให้คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

  คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้

  ปุ่ม ป้องกันเวิร์กบุ๊ก พร้อมตัวเลือก

  • เอาเครื่องหมายเป็นขั้นสุดท้าย:    เมื่อคุณทำเครื่องหมายเวิร์กบุ๊กให้เป็นขั้นสุดท้าย Excel ถามคุณสามารถบันทึกไฟล์ ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดสมุดงาน คุณจะเห็นข้อความสีเหลืองทำเครื่องหมาย AS ขั้นสุดท้าย ที่ด้านบนสุดของเวิร์กบุ๊ก ถ้าคุณคลิกแก้ไขต่อไป เวิร์กบุ๊กจะไม่สามารถทำเครื่องหมายเป็นขั้นสุดท้าย

  • เอารหัสผ่านการเข้ารหัสลับ:    เมื่อต้องการเอาการเข้ารหัสลับรหัสผ่านจากไฟล์ เปิดเวิร์กบุ๊ก และใส่รหัสผ่านในกล่องรหัสผ่าน แล้ว คลิกไฟล์ >ข้อมูล >ป้องกันเวิร์กบุ๊ก >เข้ารหัสลับ ด้วยรหัสผ่าน ลบเนื้อหาของกล่องรหัสผ่าน คลิกตกลง และบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้ง

  • เอาการป้องกันด้วยรหัสผ่านออกจากแผ่นงาน:    เมื่อต้องการเอาการป้องกันด้วยรหัสผ่านออกจากแผ่นงาน คลิกไฟล์ >ป้องกันแผ่นงานปัจจุบัน แล้วพิมพ์รหัสผ่านในกล่องโต้ตอบยกเลิกป้องกันสมุดงาน

  • เอาการป้องกันด้วยรหัสผ่านออกจากโครงสร้างเวิร์กบุ๊ก:    เมื่อต้องการเอาการป้องกันด้วยรหัสผ่านจากโครงสร้างเวิร์กบุ๊ก คลิกไฟล์ >ป้องกันโครงสร้างเวิร์กบุ๊ก แล้วพิมพ์รหัสผ่านในกล่องโต้ตอบยกเลิกป้องกันสมุดงาน

  • เอาเปลี่ยนการเข้าถึงแบบจำกัด:    เมื่อต้องการเอาออก หรือเปลี่ยนการเข้าถึงที่จำกัด เปิดไฟล์ แล้ว คลิ กเปลี่ยนสิทธิ์ ในแถบสีเหลืองที่ด้านบนของเอกสาร

  • เอาลายเซ็นที่ฝังตัว:    เมื่อต้องการเอาลายเซ็นดิจิทัล เปิดไฟล์ คลิกขวาบรรทัดลายเซ็น คลิ กเอาลายเซ็น หรือ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากลายเซ็นในบานหน้าต่างลายเซ็น แล้ว คลิ กเอาลายเซ็น

 • ในเอกสารเปิดอยู่ คลิกไฟล์ >ข้อมูล >ป้องกันงานนำเสนอ

  คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้

  ปุ่ม ป้องกันงานนำเสนอ พร้อมตัวเลือก

  • ทำเครื่องหมายเป็นขั้นสุดท้าย:    ทำให้งานนำเสนอแบบอ่านอย่างเดียว

   เมื่องานนำเสนอที่ถูกกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย พิมพ์ แก้ไข คำสั่ง และเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรถูกปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน และงานนำเสนอกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียว กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย คำสั่งช่วยให้คุณสื่อสารที่ คุณกำลังแชร์งานนำเสนอรุ่นที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ยังช่วยป้องกันไม่ให้ทำการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตั้งใจงานนำเสนอผู้ตรวจทานหรืออ่าน

   เมื่อคุณทำเครื่องหมายงานนำเสนอเป็นขั้นสุดท้าย PowerPoint จะขอให้คุณบันทึกไฟล์ดังกล่าว ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดงานนำเสนอนั้น คุณจะเห็นข้อความสีเหลืองที่ระบุว่า กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย ที่ด้านบนสุดของไฟล์ ถ้าคุณคลิก แก้ไขต่อไป งานนำเสนอจะไม่ได้รับการกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้ายอีกต่อไป

  • เข้ารหัสลับ ด้วยรหัสผ่าน:    ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับงานนำเสนอ

   ข้อควรระวัง: เก็บรหัสผ่านของคุณในปลอดภัย ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน หรือ จะไม่สามารถกู้คืน

   เมื่อคุณเลือกเข้ารหัสลับ ด้วยรหัสผ่าน กล่องโต้ตอบการเข้ารหัสลับเอกสาร ปรากฏขึ้น ในกล่องรหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่าน แล้ว พิมพ์อีกครั้งเมื่อได้รับพร้อมท์ สำคัญ: Microsoft ไม่สามารถเรียกสูญหายไป หรือลืมรหัสผ่านเพื่อเก็บรายการของรหัสผ่านของคุณและชื่อไฟล์ที่สอดคล้องกันในสถานที่ปลอดภัย

  • จำกัดสิทธิ์ โดยบุคคล:    ติดตั้ง Windows การจัดการสิทธิ์ในการจำกัดสิทธิ์

   ใช้ Windows Live ID หรือบัญชีผู้ใช้ Microsoft Windows เพื่อจำกัดสิทธิ์ คุณสามารถนำไปใช้สิทธิ์ผ่านทางเทมเพลตที่ถูกใช้ โดยองค์กรของคุณ หรือคุณสามารถเพิ่มสิทธิ์ โดยคลิกเข้าถึงที่จำกัด เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล ดูข้อมูลการจัดการสิทธิ์ใน Office

  • เพิ่มลายเซ็นดิจิทัล:    เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลมองเห็น หรือมองไม่เห็น

   ลายเซ็นดิจิทัลที่รับรองความถูกต้องข้อมูลดิจิทัลเช่นเอกสาร ข้อความอีเมล และแมโคร โดยใช้คอมพิวเตอร์ cryptology ลายเซ็นดิจิทัลจะถูกสร้างขึ้น ด้วยการพิมพ์ลายเซ็น หรือ โดยการใช้รูปภาพของลายเซ็นเพื่อสร้างเป็นของแท้ integrity และไม่ใช่ปฏิเสธ

   เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล ให้ดูที่ ลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรอง

 • ในงานนำเสนอที่เปิดอยู่ ให้คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ป้องกันงานนำเสนอ

  คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้

  ปุ่ม ป้องกันงานนำเสนอ พร้อมตัวเลือก

  • เอาเครื่องหมายเป็นขั้นสุดท้าย:    เมื่อคุณทำเครื่องหมายงานนำเสนอเป็นขั้นสุดท้าย PowerPoint ขอให้คุณบันทึกไฟล์ ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดสมุดงาน คุณจะเห็นข้อความสีเหลืองทำเครื่องหมาย AS ขั้นสุดท้าย ที่ด้านบนสุดของไฟล์ ถ้าคุณคลิกแก้ไขต่อไป งานนำเสนอจะไม่สามารถทำเครื่องหมายเป็นขั้นสุดท้าย

  • เอารหัสผ่านการเข้ารหัสลับ:    เมื่อต้องการเอารหัสผ่านการเข้ารหัสลับออกจากงานนำเสนอ เปิดไฟล์ และใส่รหัสผ่านในกล่องรหัสผ่าน แล้ว คลิกไฟล์ >ข้อมูล >ป้องกันงานนำเสนอ >เข้ารหัสลับ ด้วยรหัสผ่าน ลบเนื้อหาของกล่องรหัสผ่าน คลิกตกลง นั้นแล้ว บันทึกงานนำเสนอ

  • เอาเปลี่ยนการเข้าถึงแบบจำกัด:    เมื่อต้องการเอาออก หรือเปลี่ยนการเข้าถึงที่จำกัด เปิดไฟล์ แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ ในแถบสีเหลืองที่ด้านบนของงานนำเสนอ

  • เอาลายเซ็นดิจิทัล:    เมื่อต้องการเอาลายเซ็นดิจิทัล เปิดไฟล์ คลิกขวาบรรทัดลายเซ็น คลิ กเอาลายเซ็น หรือ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากลายเซ็นในบานหน้าต่างลายเซ็น แล้ว คลิ กเอาลายเซ็น

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการป้องกัน คลิกป้องกันเอกสาร แล้ว คลิ กแก้ไขและจำกัดการจัดรูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ในการป้องกันเอกสาร บานหน้าต่างงาน ภายใต้ข้อจำกัดในการจัดรูปแบบ เลือกกล่องกาเครื่องหมายขีดจำกัดของการจัดรูปแบบเพื่อเลือกสไตล์ของ นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่า เพื่อระบุลักษณะที่ผู้ตรวจทานสามารถนำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลง

 3. ภายใต้ข้อจำกัดการแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้เฉพาะนี้ชนิดของการแก้ไขในเอกสาร

 4. ในรายการข้อจำกัดการแก้ไข คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง (ซึ่งรวมถึงข้อคิดเห็นรวมถึงการแทรก ลบ และย้ายข้อความ)

  หมายเหตุ: สำหรับชุดต่าง ๆ ของฟีเจอร์ที่ป้องกันใช้บริการไดเรกทอรี Active Directory คลิกจำกัดสิทธิ์ การใช้การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

 5. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 6. เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านสำหรับเอกสารเพื่อให้เฉพาะผู้ตรวจทานที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกไม่ต้องการใช้รหัสผ่าน ผู้ตรวจทานทั้งหมดสามารถเปลี่ยนข้อจำกัดของคุณแก้ไข

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการป้องกัน คลิกป้องกันเอกสาร แล้ว คลิ กแก้ไขและจำกัดการจัดรูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันเอกสาร ใต้คำว่า ข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้เพียงรูปแบบของการแก้ไขนี้ในเอกสาร

 3. ในรายการของการแก้ไขข้อจำกัด คลิกข้อคิดเห็น

 4. ถ้าคุณต้องการให้ ตัวเลือกการแก้ไขสำหรับเฉพาะส่วนของเอกสารบุคคลบาง คุณสามารถเลือกพื้นที่ในเอกสาร จากนั้น เลือกผู้ใช้ที่ (กลุ่มหรือบุคคล) สามารถแก้ไขพื้นที่ที่เลือกของเอกสารได้ คลิกลูกศรดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากตัวกลุ่มหรือชื่อแต่ละรายการ เพื่อค้นหาภูมิภาคถัดไปหรือภูมิภาคทั้งหมดที่สามารถแก้ไขกลุ่มหรือบุคคล หรือเมื่อต้อง การเอาสิทธิ์สำหรับกลุ่มหรือบุคคล

  หมายเหตุ: สำหรับชุดต่าง ๆ ของฟีเจอร์ที่ป้องกันใช้บริการไดเรกทอรี Active Directory คลิกจำกัดสิทธิ์ การใช้การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

 5. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 6. เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านสำหรับเอกสารเพื่อให้เฉพาะผู้ตรวจทานที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกไม่ต้องการใช้รหัสผ่าน ผู้ตรวจทานทั้งหมดสามารถเปลี่ยนข้อจำกัดของคุณแก้ไข

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการป้องกัน คลิกป้องกันเอกสาร แล้ว คลิ กแก้ไขและจำกัดการจัดรูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ในบานหน้าต่างงานป้องกันเอกสาร คลิกหยุดการป้องกัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้รหัสผ่านเพื่อเพิ่มการป้องกันเอกสาร คุณจำเป็นต้องพิมพ์รหัสผ่านก่อนที่คุณสามารถหยุดการป้องกัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×