เพิ่มหรือเอาการป้องกันออกจากเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอของคุณ

เพิ่มหรือเอาการป้องกันออกจากเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอของคุณ

ใน Office คุณสามาถใช้รหัสผ่านเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเปิดหรือปรับเปลี่ยนเอกสาร เวิร์กบุ๊ก และงานนำเสนอของคุณ และคุณสามารถเอารหัสผ่านออกเพื่อยกเลิกการป้องกันเอกสารหรือเวิร์กบุ๊กถ้าไม่จำเป็นต้องใช้แบบอ่านอย่างเดียวแล้ว นอกจากนี้ คุณสามารถใช้การป้องกันเอกสารเพื่อจำกัดชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ตรวจทานสามารถทำได้

ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณตั้งค่านโยบายรหัสผ่านสำหรับ แอปสำหรับ Office ที่รวมกฎพื้นฐานเอาไว้

คำเตือน: สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า ถ้าคุณจำรหัสผ่านไม่ได้ Microsoft จะไม่สามารถ เรียกคืนรหัสผ่านของคุณได้

 • ในเอกสารที่เปิดอยู่ ให้คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ป้องกันเอกสาร

  คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้

  ปุ่ม ป้องกันเอกสาร พร้อมตัวเลือก

  • กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย:    ทำให้เอกสารเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

   เมื่อเอกสารถูกกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย คำสั่งพิมพ์ แก้ไข และเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรจะถูกปิดใช้งานหรือปิด และเอกสารจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คำสั่ง กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย จะเป็นเครื่องหมายบอกว่าคุณกำลังแชร์เอกสารเวอร์ชันที่สมบูรณ์ คำสั่งนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ตรวจทานหรือผู้อ่านทำการแก้ไขเอกสารโดยไม่ตั้งใจ

   เมื่อคุณทำเครื่องหมายเอกสารเป็นขั้นสุดท้าย Word จะขอให้คุณบันทึกไฟล์ดังกล่าว ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดเอกสารนั้น คุณจะเห็นข้อความสีเหลืองที่ระบุว่า กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย ที่ด้านบนสุดของเอกสาร ถ้าคุณคลิก แก้ไขต่อไป เอกสารจะไม่ได้รับการกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้ายอีกต่อไป

  • เข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่าน:    ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเอกสาร

   สิ่งสำคัญ: เก็บรหัสผ่านของคุณไว้ในที่ที่ปลอดภัย ถ้าคุณลืมหรือทำรหัสผ่านหาย คุณจะไม่สามารถกู้คืนได้

   เมื่อคุณเลือก เข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่าน กล่องโต้ตอบ เข้ารหัสลับเอกสาร จะปรากฏขึ้น ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วพิมพ์อีกครั้งเมื่อได้รับพร้อมท์ สิ่งสำคัญ: ไมโครซอฟท์จะไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านที่สูญหายหรือลืมได้ ดังนั้นให้เก็บรายการรหัสผ่านและชื่อไฟล์ที่เกี่ยวข้องของคุณไว้ในที่ที่ปลอดภัย

 • จำกัดการแก้ไข    ควบคุมว่าการเปลี่ยนแปลงชนิดใดที่สามารถทำได้กับเอกสาร

  เมื่อคุณเลือก จำกัดการแก้ไข คุณจะเห็นตัวเลือกเหล่านี้:

  • ข้อจำกัดของการจัดรูปแบบ    ข้อจำกัดนี้จะลดตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยจะรักษาลักษณะที่แสดงไว้ คลิก การตั้งค่า เพื่อเลือกสไตล์ที่อนุญาตให้ใช้ได้

  • ข้อจำกัดของการแก้ไข    คุณจะควบคุมวิธีที่ไฟล์สามารถถูกแก้ไข หรือคุณสามารถปิดการแก้ไขได้ คลิก ข้อยกเว้น หรือ ผู้ใช้เพิ่มเติม เพื่อควบคุมผู้ที่สามารถแก้ไขได้

  • เริ่มต้นการบังคับ    ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน เมื่อต้องการเลือกการป้องกันด้วยรหัสผ่านหรือการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก จำกัดสิทธิ์ เพื่อเพิ่มหรือลบผู้แก้ไขซึ่งมีสิทธิ์แบบจำกัดได้

  • จำกัดสิทธิ์โดยบุคคล    ใช้ Windows Live ID เพื่อการจำกัดสิทธิ์

   ใช้ Windows Live ID หรือบัญชี Microsoft Windows ในการจำกัดสิทธิ์ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ผ่านทางเทมเพลตที่องค์กรของคุณใช้ หรือคุณสามารถเพิ่มสิทธิ์โดยคลิก จำกัดการเข้าถึง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล ให้ดู การจัดการสิทธิ์ในข้อมูลใน Office

 • เพิ่มลายเซ็นดิจิทัล    เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลทั้งแบบที่มองเห็นหรือมองไม่เห็น

  ลายเซ็นดิจิทัลรับรองความถูกต้องของข้อมูลดิจิทัล เช่น เอกสาร ข้อความอีเมล และแมโครโดยใช้การเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์ ลายเซ็นดิจิทัลถูกสร้างขึ้นด้วยการพิมพ์ลายเซ็นหรือโดยใช้รูปลายเซ็น เพื่อสร้างความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และการห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อมูลได้ ดูลิงก์ที่ตอนท้ายของหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล

  เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล ให้ดูที่ ลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรอง

 • ในเอกสารที่เปิดอยู่ ให้คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ป้องกันเอกสาร

  คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้

  ปุ่ม ป้องกันเอกสาร พร้อมตัวเลือก

  • นำการกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้ายออก:    เมื่อคุณทำเครื่องหมายเอกสารเป็นขั้นสุดท้าย Word จะขอให้คุณบันทึกไฟล์ดังกล่าว ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดเอกสารนั้น คุณจะเห็นข้อความสีเหลืองที่ระบุว่า กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย ที่ด้านบนสุดของเอกสาร ถ้าคุณคลิก แก้ไขต่อไป เอกสารจะไม่ได้รับการกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้ายอีกต่อไป

  • นำการเข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่านออก    เมื่อต้องการเอาการเข้ารหัสลับรหัสผ่านออกจากเอกสาร ให้เปิดเอกสาร แล้วใส่รหัสผ่านในกล่อง รหัสผ่าน จากนั้นคลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ป้องกันเอกสาร > เข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่าน ลบเนื้อหาของกล่อง รหัสผ่าน คลิก ตกลง แล้วบันทึกเอกสารนั้นอีกครั้ง

  • นำข้อจำกัดการแก้ไขออก:    เมื่อต้องการเอาข้อจำกัดการแก้ไขออก ให้คลิก หยุดการป้องกัน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง จำกัดการแก้ไข

  • ลบหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงที่ถูกจำกัด:    เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเอาการจำกัดการเข้าถึงออก ให้เปิดไฟล์ แล้วคลิก เปลี่ยนสิทธิ์ ในแถบสีเหลืองที่ด้านบนสุดของเอกสาร

  • นำลายเซ็นดิจิทัลออก:    เมื่อต้องการเอาลายเซ็นดิจิทัลออก ให้เปิดไฟล์ คลิกขวาที่บรรทัดลายเซ็น แล้วคลิก นำลายเซ็นออก หรือคลิกลูกศรถัดจากลายเซ็นในบานหน้าต่าง ลายเซ็น แล้วคลิก นำลายเซ็นออก

 • ในเวิร์กชีตที่เปิดอยู่ให้คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

  คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้

  ปุ่ม ป้องกันเวิร์กบุ๊ก พร้อมตัวเลือก

  • กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย    ทำให้เวิร์กบุ๊กเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

   เมื่อเวิร์กบุ๊กถูกกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย คำสั่งพิมพ์ แก้ไข และเครื่องหมายในการพิสูจน์อักษรจะถูกปิดใช้งานหรือปิด และเอกสารจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คำสั่ง กำหนดข้อคิดเห็นให้เป็นขั้นสุดท้าย จะช่วยคุณสื่อสารกับผู้อื่นได้ว่าคุณกำลังแชร์เวิร์กบุ๊กเวอร์ชันที่สมบูรณ์อยู่ คำสั่งนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ตรวจทานหรือผู้อ่านเปลี่ยนแปลงเวิร์กบุ๊กโดยไม่ได้ตั้งใจ

   เมื่อคุณทำเครื่องหมายเวิร์กบุ๊กเป็นขั้นสุดท้าย Excel จะขอให้คุณบันทึกไฟล์ดังกล่าว ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊กนั้น คุณจะเห็นข้อความสีเหลืองที่ระบุว่า กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย ที่ด้านบนสุดของเวิร์กบุ๊ก ถ้าคุณคลิก แก้ไขต่อไป เวิร์กบุ๊กจะไม่ได้รับการกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้ายอีกต่อไป

  • เข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่าน:    ตั้งรหัสผ่านสำหรับเวิร์กบุ๊ก

   หมายเหตุ: เก็บรหัสผ่านของคุณไว้ในที่ที่ปลอดภัย ถ้าคุณลืมหรือทำรหัสผ่านหาย คุณจะไม่สามารถกู้คืนได้

   เมื่อคุณเลือก เข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่าน กล่องโต้ตอบ เข้ารหัสลับเอกสาร จะปรากฏขึ้น ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วพิมพ์อีกครั้งเมื่อได้รับพร้อมท์ สิ่งสำคัญ: ไมโครซอฟท์จะไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านที่สูญหายหรือลืมได้ ดังนั้นให้เก็บรายการรหัสผ่านและชื่อไฟล์ที่เกี่ยวข้องของคุณไว้ในที่ที่ปลอดภัย

  • ปกป้องแผ่นงานปัจจุบัน    ปกป้องเวิร์กชีตและเซลล์ที่ถูกล็อก

   เมื่อใช้ฟีเจอร์ ปกป้องแผ่นงานปัจจุบัน คุณสามารถเลือกการป้องกันด้วยรหัสผ่านและอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเลือก จัดรูปแบบ แทรก ลบ เรียงลำดับ หรือแก้ไขพื้นที่ของเวิร์กชีตได้

  • ป้องกันโครงสร้างของเวิร์กบุ๊ก:    เมื่อใช้ฟีเจอร์ ปกป้องโครงสร้างเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถเลือกการป้องกันด้วยรหัสผ่านและเลือกตัวเลือกต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลง ย้าย หรือลบข้อมูลที่สำคัญได้

  • จำกัดสิทธิ์โดยบุคคล    ติดตั้งหน้าต่างการจัดการสิทธิ์ของ Windows เพื่อจำกัดสิทธิ์

   ใช้ Windows Live ID หรือบัญชี Microsoft Windows ในการจำกัดสิทธิ์ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ผ่านทางเทมเพลตที่องค์กรของคุณใช้ หรือคุณสามารถเพิ่มสิทธิ์โดยคลิก จำกัดการเข้าถึง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล ให้ดู การจัดการสิทธิ์ในข้อมูลใน Office

  • เพิ่มลายเซ็นดิจิทัล:    เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลทั้งแบบที่มองเห็นหรือมองไม่เห็น

   ลายเซ็นดิจิทัลรับรองความถูกต้องของข้อมูลดิจิทัล เช่น เอกสาร ข้อความอีเมล และแมโครโดยใช้การเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์ ลายเซ็นดิจิทัลถูกสร้างขึ้นด้วยการพิมพ์ลายเซ็นหรือโดยใช้รูปลายเซ็น เพื่อสร้างความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และการห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อมูลได้

   เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล ให้ดูที่ ลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรอง

 • ในเวิร์กชีตที่เปิดอยู่ให้คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

  คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้

  ปุ่ม ป้องกันเวิร์กบุ๊ก พร้อมตัวเลือก

  • นำการกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้ายออก:    เมื่อคุณทำเครื่องหมายเวิร์กบุ๊กเป็นขั้นสุดท้าย Excel จะขอให้คุณบันทึกไฟล์ดังกล่าว ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊กนั้น คุณจะเห็นข้อความสีเหลืองที่ระบุว่า กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย ที่ด้านบนสุดของเวิร์กบุ๊ก ถ้าคุณคลิก แก้ไขต่อไป เวิร์กบุ๊กจะไม่ได้รับการกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้ายอีกต่อไป

  • นำการเข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่านออก:    เมื่อต้องการเอาการเข้ารหัสลับรหัสผ่านออกจากไฟล์ ให้เปิดเวิร์กบุ๊ แล้วใส่รหัสผ่านในกล่อง รหัสผ่าน จากนั้นคลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ป้องกันเวิร์กบุ๊ก > เข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่าน ลบเนื้อหาของกล่อง รหัสผ่าน คลิก ตกลง แล้วบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้ง

  • นำการป้องกันด้วยรหัสผ่านออกจากแผ่นงาน:    เมื่อต้องการเอาการป้องกันด้วยรหัสผ่านออกจากแผ่นงาน ให้คลิก ไฟล์ > ปกป้องแผ่นงานปัจจุบัน แล้วพิมพ์รหัสผ่านในกล่องโต้ตอบ ยกเลิกการป้องกันเวิร์กบุ๊ก

  • นำการป้องกันด้วยรหัสผ่านออกจากโครงสร้างของเวิร์กบุ๊ก:    เมื่อต้องการเอาการป้องกันด้วยรหัสผ่านออกจากโครงสร้างเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก ไฟล์ > ปกป้องโครงสร้างเวิร์กบุ๊ก แล้วพิมพ์รหัสผ่านในกล่องโต้ตอบ ยกเลิกการป้องกันเวิร์กบุ๊ก

  • ลบการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงที่ถูกจำกัด:    เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเอาการจำกัดการเข้าถึงออก ให้เปิดไฟล์ แล้วคลิก เปลี่ยนสิทธิ์ ในแถบสีเหลืองที่ด้านบนสุดของเอกสาร

  • นำลายเซ็นที่ฝังออก:    เมื่อต้องการเอาลายเซ็นดิจิทัลออก ให้เปิดไฟล์ คลิกขวาที่บรรทัดลายเซ็น แล้วคลิก นำลายเซ็นออก หรือคลิกลูกศรถัดจากลายเซ็นในบานหน้าต่าง ลายเซ็น แล้วคลิก นำลายเซ็นออก

 • ในเอกสารที่เปิดอยู่ ให้คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ป้องกันงานนำเสนอ

  คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้

  ปุ่ม ป้องกันงานนำเสนอ พร้อมตัวเลือก

  • กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย:    ทำให้งานนำเสนอเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

   เมื่องานนำเสนอถูกกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย คำสั่งพิมพ์ แก้ไข และเครื่องหมายในการพิสูจน์อักษรจะถูกปิดใช้งานหรือปิด และงานนำเสนอจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คำสั่ง กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย จะช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้อื่นได้ว่าคุณกำลังแชร์งานนำเสนอเวอร์ชันที่สมบูรณ์อยู่ คำสั่งนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ตรวจทานหรือผู้อ่านทำการแก้ไขงานนำเสนอโดยไม่ตั้งใจ

   เมื่อคุณทำเครื่องหมายงานนำเสนอเป็นขั้นสุดท้าย PowerPoint จะขอให้คุณบันทึกไฟล์ดังกล่าว ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดงานนำเสนอนั้น คุณจะเห็นข้อความสีเหลืองที่ระบุว่า กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย ที่ด้านบนสุดของไฟล์ ถ้าคุณคลิก แก้ไขต่อไป งานนำเสนอจะไม่ได้รับการกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้ายอีกต่อไป

  • เข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่าน:    ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับงานนำเสนอ

   ข้อควรระวัง: เก็บรหัสผ่านของคุณไว้ในที่ที่ปลอดภัย ถ้าคุณลืมหรือทำรหัสผ่านหาย คุณจะไม่สามารถกู้คืนได้

   เมื่อคุณเลือก เข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่าน จะปรากฏกล่องโต้ตอบ เข้ารหัสลับเอกสาร ขึ้น ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วพิมพ์อีกครั้งเมื่อได้รับพร้อมท์ สิ่งสำคัญ: Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านที่สูญหายหรือลืมได้ ดังนั้นให้เก็บรายการรหัสผ่านและชื่อไฟล์ที่เกี่ยวข้องไว้ในที่ที่ปลอดภัย

  • จำกัดสิทธิ์โดยบุคคล    ติดตั้งหน้าต่างการจัดการสิทธิ์ของ Windows เพื่อจำกัดสิทธิ์

   ใช้ Windows Live ID หรือบัญชี Microsoft Windows ในการจำกัดสิทธิ์ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ผ่านทางเทมเพลตที่องค์กรของคุณใช้ หรือคุณสามารถเพิ่มสิทธิ์โดยคลิก จำกัดการเข้าถึง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล ให้ดู การจัดการสิทธิ์ในข้อมูลใน Office

  • เพิ่มลายเซ็นดิจิทัล:    เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลทั้งแบบที่มองเห็นหรือมองไม่เห็น

   ลายเซ็นดิจิทัลรับรองความถูกต้องของข้อมูลดิจิทัล เช่น เอกสาร ข้อความอีเมล และแมโครโดยใช้การเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์ ลายเซ็นดิจิทัลถูกสร้างขึ้นด้วยการพิมพ์ลายเซ็นหรือโดยใช้รูปลายเซ็น เพื่อสร้างความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และการห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อมูลได้

   เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล ให้ดูที่ ลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรอง

 • ในงานนำเสนอที่เปิดอยู่ ให้คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ป้องกันงานนำเสนอ

  คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้

  ปุ่ม ป้องกันงานนำเสนอ พร้อมตัวเลือก

  • นำการกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้ายออก:    เมื่อคุณทำเครื่องหมายงานนำเสนอเป็นขั้นสุดท้าย PowerPoint จะขอให้คุณบันทึกไฟล์ดังกล่าว ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดงานนำเสนอนั้น คุณจะเห็นข้อความสีเหลืองที่ระบุว่า กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย ที่ด้านบนสุดของไฟล์ ถ้าคุณคลิก แก้ไขต่อไป งานนำเสนอจะไม่ได้รับการกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้ายอีกต่อไป

  • นำการเข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่านออก:    เมื่อต้องการเอาการเข้ารหัสลับรหัสผ่านออกจากงานนำเสนอ ให้เปิดไฟล์ แล้วใส่รหัสผ่านในกล่อง รหัสผ่าน จากนั้นคลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ป้องกันงานนำเสนอ > เข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่าน ลบเนื้อหาของกล่อง รหัสผ่าน คลิก ตกลง แล้วบันทึกงานนำเสนอนั้น

  • ลบการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงที่ถูกจำกัด:    เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเอาการจำกัดการเข้าถึงออก ให้เปิดไฟล์ แล้วคลิก เปลี่ยนสิทธิ์ ในแถบสีเหลืองที่ด้านบนสุดของงานนำเสนอ

  • นำลายเซ็นดิจิทัลออก:    เมื่อต้องการเอาลายเซ็นดิจิทัลออก ให้เปิดไฟล์ คลิกขวาที่บรรทัดลายเซ็น แล้วคลิก นำลายเซ็นออก หรือคลิกลูกศรถัดจากลายเซ็นในบานหน้าต่าง ลายเซ็น แล้วคลิก นำลายเซ็นออก

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ในบานหน้าต่างงาน ป้องกันเอกสาร ภายใต้ ข้อจำกัดการจัดรูปแบบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำกัดการจัดรูปแบบให้กับสไตล์ที่เลือก แล้วคลิก ตั้งค่า เพื่อระบุสไตล์ที่ผู้ตรวจทานสามารถนำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงได้

 3. ภายใต้ ข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้เฉพาะการแก้ไขประเภทนี้ในเอกสารเท่านั้น

 4. ในรายการของข้อจำกัดของการแก้ไข ให้คลิก ติดตามการเปลี่ยนแปลง (ซึ่งรวมถึงข้อคิดเห็นและการแทรก การลบ และข้อความที่ย้าย)

  หมายเหตุ: สำหรับชุดฟีเจอร์การป้องกันต่างๆ ที่ใช้บริการไดเรกทอรี Active Directory ให้คลิก จำกัดสิทธิ์ เพื่อใช้การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

 5. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 6. เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านสำหรับเอกสารเพื่อให้เฉพาะผู้ตรวจทานที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช้รหัสผ่าน ผู้ตรวจทานทุกคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดของการแก้ไขของคุณได้

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันเอกสาร ใต้คำว่า ข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้เพียงรูปแบบของการแก้ไขนี้ในเอกสาร

 3. ในรายการของข้อจำกัดของการแก้ไข ให้คลิก ข้อคิดเห็น

 4. ถ้าคุณต้องการให้ใครบางคนมีตัวเลือกการแก้ไขส่วนของเอกสารที่ระบุ คุณสามารถเลือกพื้นที่ในเอกสาร แล้วเลือกผู้ใช้ (กลุ่มหรือบุคคล) ที่สามารถแก้ไขพื้นที่ที่เลือกของเอกสาร คลิกลูกศรดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากชื่อกลุ่มหรือชื่อบุคคลเพื่อค้นหาพื้นที่ถัดไปหรือพื้นที่ทั้งหมดที่กลุ่มหรือบุคคลนั้นสามารถแก้ไขได้ หรือนำสิทธิ์ของกลุ่มหรือบุคคลนั้นออก

  หมายเหตุ: สำหรับชุดฟีเจอร์การป้องกันต่างๆ ที่ใช้บริการไดเรกทอรี Active Directory ให้คลิก จำกัดสิทธิ์ เพื่อใช้การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

 5. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 6. เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านสำหรับเอกสารเพื่อให้เฉพาะผู้ตรวจทานที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช้รหัสผ่าน ผู้ตรวจทานทุกคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดของการแก้ไขของคุณได้

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ในบานหน้าต่างงาน ป้องกันเอกสาร ให้คลิก หยุดการป้องกัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้รหัสผ่านเพื่อเพิ่มการป้องกันให้กับเอกสาร คุณต้องพิมพ์รหัสผ่านก่อนที่คุณจะสามารถหยุดการป้องกัน

จะบังคับใช้กฎของนโยบายรหัสผ่านอย่างไร

ผู้ดูแลระบบ IT จะบังคับใช้นโยบายรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากโดยการกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายกลุ่มที่ตรงกับความต้องการด้านความปลอดภัยขององค์กรของตน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับใช้กฎของนโยบายรหัสผ่านในองค์กร ให้ค้นหาบทความของ TechNet วางแผนการตั้งค่าความซับซ้อนของรหัสผ่านสำหรับ Office 2013

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปที่ปรากฏเมื่อคุณพยายามปกป้องไฟล์ที่มีรหัสผ่านที่เข้ากันไม่ได้กับกฎของนโยบายรหัสผ่านมีสองชนิด

 • รหัสผ่านไม่ตรงกับความยาวขั้นต่ำ  ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุว่าคุณต้องใส่อักขระเพิ่มเติม วิธีแก้ไข: ใช้รหัสผ่านที่ตรงตามหรือเกินว่าความยาวขั้นต่ำที่ระบุไว้บนข้อความ

 • รหัสผ่านไม่ตรงกับกฎความซับซ้อนขั้นต่ำ  ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุว่าคุณต้องใส่อักขระชนิดอื่น วิธีแก้ไข: ใช้รหัสผ่านที่ตรงตามหรือเกินว่าความต้องการขั้นต่ำที่ระบุไว้ตามข้อความ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×