เพิ่มหรือเปลี่ยนแหล่งที่มา ข้อมูลอ้างอิง และบรรณานุกรม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่ม ข้อมูลอ้างอิง รายการงานที่อ้างถึงรายการ หรือบรรณานุกรมได้นั้น คุณจะต้องเพิ่ม แหล่งข้อมูล ลงในเอกสารของคุณเสียก่อน รายการงานที่อ้างถึงคือ รายการแหล่งข้อมูลที่คุณอ้างอิง (หรือ "อ้างถึง") ในเอกสาร ซึ่งมักจะวางอยู่ในส่วนท้ายของเอกสาร รายการงานที่อ้างถึงแตกต่างจากบรรณานุกรม ซึ่งเป็นรายการแหล่งข้อมูลที่คุณใช้ค้นคว้าข้อมูลขณะที่สร้างเอกสารขึ้นมา หลังจากที่เพิ่มแหล่งข้อมูลแล้ว คุณจะสามารถสร้างรายการงานที่อ้างถึงหรือบรรณานุกรมโดยอิงตามแหล่งข้อมูลนั้นได้โดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่คุณสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ แหล่งข้อมูลเหล่านั้นจะบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้ การจัดการแหล่งข้อมูล เพื่อค้นหาและนำแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่คุณสร้างไว้มาใช้ซ้ำ แม้แต่แหล่งข้อมูลในเอกสารอื่นๆ

ข้อมูลอ้างอิงคือการวงเล็บอ้างอิงไว้ในบรรทัดเดียวกับข้อความ ข้อมูลอ้างอิงแตกต่างจากเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง ซึ่งจะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าหรือจุดสิ้นสุดของเอกสาร คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลที่เก็บไว้ในเครื่องมือ ข้อมูลอ้างอิง หรือ การจัดการแหล่งข้อมูล เพื่อสร้างข้อมูลอ้างอิง รายการงานที่อ้างถึง หรือบรรณานุกรมได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลในเครื่องมือ ข้อมูลอ้างอิง หรือ การจัดการแหล่งข้อมูล เพื่อสร้างเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลตหลากหลายสไตล์ เช่น สไตล์ APA โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ เทมเพลต Office for Mac

ขั้นตอนที่ 1 เพิ่ม แก้ไข หรือนำแหล่งข้อมูลออก

เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลอ้างอิง รายการงานที่อ้างถึง หรือบรรณานุกรมลงในเอกสารของคุณ คุณจะต้องเพิ่มรายการแหล่งข้อมูลที่คุณใช้เสียก่อน

เพิ่มแหล่งข้อมูลโดยใช้ การจัดการแหล่งข้อมูล

การจัดการแหล่งข้อมูล แสดงแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เคยใส่ในคอมพิวเตอร์เพื่อให้คุณสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ในเอกสารอื่นๆ ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณเขียนรายงานวิจัยที่มีการอ้างถึงแหล่งข้อมูลเดียวกันหลายครั้ง ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีข้อมูลอ้างอิง แหล่งข้อมูลของข้อมูลอ้างอิงเหล่านั้นจะปรากฏในส่วน รายการปัจจุบัน แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่คุณอ้างถึง ในเอกสารก่อนหน้าหรือในเอกสารปัจจุบันจะปรากฏในส่วน รายการหลัก

 1. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ในส่วน อ้างอิง ให้คลิก จัดการ

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร กลุ่ม การอ้างอิง

 2. ที่ด้านล่างของเครื่องมือ ข้อมูลอ้างอิง ให้คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ แล้วคลิก ตัวจัดการแหล่งข้อมูลของข้อมูลอ้างอิง

 3. คลิก ใหม่

 4. บนเมนูป็อปอัพ ชนิดของแหล่งข้อมูล ให้เลือกชนิดแหล่งข้อมูล

 5. ใส่ข้อมูลลงในเขตข้อมูลได้มากเท่าที่คุณต้องการ เขตข้อมูลที่จำเป็นจะมีเครื่องหมายดอกจัน (*) เขตข้อมูลเหล่านี้มีข้อมูลขั้นต่ำที่จำเป็นต้องใส่เพื่อการอ้างอิงข้อมูล

  หมายเหตุ: คุณสามารถแทรกข้อมูลอ้างอิงได้แม้ขณะที่คุณไม่มีรายละเอียดการตีพิมพ์อย่างครบถ้วน ถ้ารายละเอียดการตีพิมพ์ถูกละเว้น ระบบจะแทรกข้อมูลอ้างอิงเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้พร้อมลำดับเลข คุณสามารถกลับมาแก้ไขแหล่งข้อมูลได้ในภายหลัง คุณต้องใส่ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับแหล่งข้อมูลก่อน จึงจะสามารถสร้างบรรณานุกรมได้

 6. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

  แหล่งข้อมูลที่คุณใส่จะปรากฏใน รายการปัจจุบัน และ รายการหลัก ของ การจัดการแหล่งข้อมูล

 7. เมื่อต้องการเพิ่มแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6

 8. คลิก ปิด

  แหล่งข้อมูลที่คุณใส่จะปรากฏใน รายการข้อมูลอ้างอิง ในเครื่องมือ ข้อมูลอ้างอิง

แก้ไขแหล่งข้อมูลในเครื่องมือ ข้อมูลอ้างอิง

คุณสามารถแก้ไขแหล่งข้อมูลในเอกสารหรือเครื่องมือ ข้อมูลอ้างอิง ได้โดยตรง เมื่อคุณเปลี่ยนแหล่งข้อมูล ระบบจะนำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปใช้กับทุกอินสแตนซ์ของข้อมูลอ้างอิงนั้นตลอดทั้งเอกสาร อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลอ้างอิงใดในเอกสารอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยตนเอง ระบบจะนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปใช้กับข้อมูลอ้างอิงนั้นเท่านั้น นอกจากนี้ ข้อมูลอ้างอิงนั้นๆ จะไม่อัปเดต หรือได้รับการแทนเมื่อคุณอัปเดตข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม

 1. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ในส่วน อ้างอิง ให้คลิก จัดการ

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร กลุ่ม การอ้างอิง

 2. ใน รายการข้อมูลอ้างอิง ให้เลือกข้อมูลอ้างอิงที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ที่ด้านล่างของเครื่องมือ ข้อมูลอ้างอิง ให้คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ แล้วคลิก แก้ไขแหล่งข้อมูล

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  ถ้าคุณเห็นข้อความถามว่าคุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งในรายการ หลัก และรายการ ปัจจุบัน หรือไม่ ให้คลิก ไม่ เพื่อเปลี่ยนเฉพาะในเอกสารปัจจุบัน หรือคลิก ใช่ เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงนั้นไปใช้กับแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงและใช้ในเอกสารอื่นๆ

นำแหล่งข้อมูลจากรายการ ข้อมูลอ้างอิง

ก่อนที่คุณจะสามารถนำแหล่งข้อมูลออกจาก รายการข้อมูลอ้างอิง ได้นั้น คุณจะต้องลบข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออก

 1. ในเอกสาร ให้ลบข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการนำออก

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้เขตข้อมูลการค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลอ้างอิงได้ ในเขตข้อมูลการค้นหา เขตข้อมูลการค้นหาใน Word ให้ใส่ส่วนของข้อมูลอ้างอิง

 2. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ในส่วน อ้างอิง ให้คลิก จัดการ

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร กลุ่ม การอ้างอิง

 3. ที่ด้านล่างของเครื่องมือ ข้อมูลอ้างอิง ให้คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ แล้วคลิก ตัวจัดการแหล่งข้อมูลของข้อมูลอ้างอิง

 4. ใน รายการ ปัจจุบัน ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการนำออก แล้วคลิก ลบ

  แหล่งข้อมูลจะปรากฏขึ้นเฉพาะในรายการ หลัก เท่านั้น

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีปุ่ม ลบ หรือถ้าคุณเห็นเครื่องหมายถูกถัดจากแหล่งข้อมูลในรายการ แสดงว่ามีข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งรายการในเอกสาร ลบข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เหลืออยู่ในเอกสาร จากนั้นลองลบแหล่งข้อมูลอีกครั้ง

 5. คลิก ปิด

  แหล่งข้อมูลที่คุณถูกนำออกจะไม่ปรากฏอยู่ใน รายการข้อมูลอ้างอิง อีกต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 แทรก แก้ไข หรือลบข้อมูลอ้างอิง (ไม่บังคับ)

แทรกข้อมูลอ้างอิง

 1. ในเอกสารของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกข้อมูลอ้างอิง

 2. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ในส่วน อ้างอิง ให้คลิก จัดการ

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร กลุ่ม การอ้างอิง

 3. ใน รายการข้อมูลอ้างอิง ให้ดับเบิลคลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการอ้างอิง

  ข้อมูลอ้างอิงจะปรากฏขึ้นในเอกสาร

  ตัวอย่างของข้อมูลอ้างอิงแบบ APA

เพิ่มหมายเลขหน้า หรือไม่ระบุผู้เขียน ปี หรือชื่อเรื่องสำหรับข้อมูลอ้างอิงที่ระบุ

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลอ้างอิงด้วยตนเอง โดยที่ยังคงสามารถอัปเดตข้อมูลอ้างอิงได้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ระบบจะนำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำด้วยวิธีนี้ไปใช้กับข้อมูลอ้างอิงนี้เท่านั้น

 1. คลิกที่ใดก็ได้ภายในวงเล็บของข้อมูลอ้างอิง เฟรมจะปรากฏขึ้นรอบๆ ข้อมูลอ้างอิงนั้น

  กรอบรอบข้อมูลอ้างอิง

 2. คลิกลูกศรบนกรอบ แล้วคลิก แก้ไขข้อมูลอ้างอิงนี้

  เมนูตัวเลือก ข้อมูลอ้างอิง

 3. เพิ่มหมายเลขหน้า หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผู้เขียนปี หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อไม่ให้แสดงข้อมูลนั้นในข้อมูลอ้างอิง

ทำการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองกับข้อมูลอ้างอิงที่ระบุ

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนข้อมูลอ้างอิงใดโดยเฉพาะด้วยตนเอง คุณสามารถกำหนดให้ข้อมูลอ้างอิงเป็นข้อความคงที่ และแก้ไขข้อมูลอ้างอิงในลักษณะใดก็ได้ที่คุณต้องการ หลังจากที่คุณทำให้เป็นข้อความคงที่แล้ว ข้อมูลอ้างอิงจะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติอีกต่อไป ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง คุณต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ภายในวงเล็บของข้อมูลอ้างอิง เฟรมจะปรากฏขึ้นรอบๆ ข้อมูลอ้างอิงนั้น

  กรอบรอบข้อมูลอ้างอิง

 2. คลิกลูกศรบนกรอบ จากนั้นคลิก แปลงข้อมูลอ้างอิงเป็นข้อความคงที่

  เมนูตัวเลือก ข้อมูลอ้างอิง

 3. ในเอกสาร ให้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอ้างอิง

ลบข้อมูลอ้างอิงรายการเดียวออกจากเอกสาร

 1. ค้นหาข้อมูลอ้างอิงที่คุณต้องการลบในเอกสาร

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้เขตข้อมูลการค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลอ้างอิงได้ ในเขตข้อมูลการค้นหา เขตข้อมูลการค้นหาใน Word ให้ใส่ส่วนของข้อมูลอ้างอิง

 2. เลือกข้อมูลอ้างอิงโดยทั้งหมด รวมถึงวงเล็บ จากนั้นกด DELETE

ขั้นตอนที่ 3 แทรกหรือแก้ไขรายการงานที่อ้างถึงหรือบรรณานุกรม

รายการงานที่อ้างถึงคือรายการงานเขียนทั้งหมดที่คุณอ้างอิง (หรือ "อ้างถึง") ในเอกสารของคุณ และมักใช้เมื่อคุณอ้างถึงแหล่งข้อมูลโดยใช้สไตล์ MLA รายการงานที่อ้างถึงแตกต่างจากบรรณานุกรม ซึ่งคือรายการของงานทั้งหมดที่คุณใช้ค้นข้อมูลเมื่อศึกษาวิจัยและเขียนเอกสารของคุณเอง

แทรกรายการงานที่อ้างถึงหรือบรรณานุกรม

 1. ในเอกสารของคุณ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแสดงรายการงานที่อ้างถึงหรือบรรณานุกรม (โดยปกติแล้วคือส่วนท้ายสุดของเอกสาร ตามตัวแบ่งหน้า)

 2. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ในส่วน อ้างอิง ให้คลิก บรรณานุกรม แล้วคลิก บรรณานุกรม หรือ งานที่อ้างถึง

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร กลุ่ม การอ้างอิง

เปลี่ยนสไตล์งานที่อ้างถึงหรือบรรณานุกรม

คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์ของข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดที่อยู่ในรายการงานที่อ้างถึงหรือบรรณานุกรมในเอกสารโดยไม่ต้องแก้ไขสไตล์ของข้อมูลอ้างอิงด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลอ้างอิงจากสไตล์ APA เป็นสไตล์ MLA ได้

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก แบบร่าง หรือ เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ในส่วน อ้างอิง ให้คลิกเมนูป็อปอัพ สไตล์บรรณานุกรม แล้วคลิกสไตล์ที่คุณต้องการนำมาใช้กับการอ้างอิงของบรรณานุกรม

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร ในกลุ่ม การอ้างอิง สไตล์บรรณานุกรม

  การอ้างอิงทั้งหมดในบรรณานุกรมของเอกสารจะเปลี่ยนเป็นสไตล์ใหม่

อัปเดตรายการงานที่อ้างถึงหรือบรรณานุกรม

ถ้าคุณเพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่ลงในเอกสารหลังจากที่คุณแทรกรายการงานที่อ้างถึงหรือบรรณานุกรม คุณจะสามารถอัปเดตรายการงานที่อ้างถึงหรือบรรณานุกรมให้มีแหล่งข้อมูลใหม่รวมอยู่ด้วย

 1. คลิกรายการงานที่อ้างถึงหรือบรรณานุกรม เฟรมจะปรากฏขึ้นรอบๆ รายการนั้น

 2. คลิกลูกศรบนกรอบ จากนั้นคลิก อัปเดตข้อความอ้างอิงและบรรณานุกรม

  เมนูอัปเดตหรือแปลงบรรณานุกรม

แปลงรายการงานที่อ้างถึงหรือบรรณานุกรมเป็นข้อความคงที่

Word จะแทรกรายการงานที่อ้างถึงหรือบรรณานุกรมเป็นเขตข้อมูล เฟรมของเขตข้อมูลจะบ่งชี้ว่าระบบได้สร้างรายการงานที่อ้างถึงหรือบรรณานุกรมขึ้นโดยอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูลในเอกสาร เฟรมช่วยให้คุณสามารถแปลงเขตข้อมูลเป็นข้อความคงที่ และแก้ไขเป็นข้อความอื่นๆ ที่คุณต้องการ

หมายเหตุ:  ถ้าคุณแปลงรายการงานที่อ้างถึงหรือบรรณานุกรมเป็นข้อความคงที่ คุณจะไม่สามารถใช้ Word เพื่ออัปเดตรายการได้โดยอัตโนมัติ คุณต้องลบรายการงานที่อ้างถึงหรือบรรณานุกรมแล้วแทรกรายการใหม่เข้าไปแทน

 1. คลิกรายการงานที่อ้างถึงหรือบรรณานุกรม เฟรมจะปรากฏขึ้นรอบๆ รายการนั้น

 2. คลิกลูกศรบนกรอบ จากนั้นคลิก แปลงบรรณานุกรมเป็นข้อความคงที่

  เมนูอัปเดตหรือแปลงบรรณานุกรม

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

สร้างหรือแก้ไขดัชนี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×