ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเอฟเฟ็กต์สำหรับรูปภาพ

คุณสามารถปรับปรุงรูปภาพของคุณได้โดยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เช่นเงาการเรืองแสงการสะท้อนขอบนุ่มยกนูนและสามมิติ (สามมิติ) หมุนไปยังรูปภาพนั้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์แนวศิลป์ลงในรูปภาพหรือเปลี่ยนความสว่างความคมชัดหรือความคมชัดของรูปภาพได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เดียวกันลงในรูปภาพหลายรูปให้คลิกรูปภาพแรกแล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปภาพอื่น ถ้าคุณกำลังใช้ Word คุณต้องคัดลอกรูปภาพไปยังผืนผ้าใบรูปวาดถ้าพวกเขายังไม่มีอยู่ คลิกแทรกรูปร่าง> >ผืนผ้าใบรูปวาดใหม่ (หลังจากเพิ่มหรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์คุณสามารถคัดลอกเอฟเฟ็กต์นั้นกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิมในเอกสารของคุณได้)

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปภาพ คลิกที่ เอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

 3. วางตัวชี้ของคุณบนตัวเลือก เอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ ใดตัวเลือกหนึ่ง เพื่อดูเมนูของวิธีการต่างๆ ในการนำเอฟเฟ็กต์แต่ละตัวมาใช้ เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนเอฟเฟ็กต์เมนูหนึ่ง เอฟเฟ็กต์นั้นจะปรากฏเป็นการแสดงตัวอย่างบนรูปภาพในเอกสารของคุณ

  ใช้ เอฟเฟ็กต์รูปภาพ เพื่อเพิ่มเงา ขอบจาง การยกนูน หรือเอฟเฟ็กต์ภาพอื่นๆ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการกำหนดเอฟเฟ็กต์ที่คุณเพิ่มเอง ให้คลิกการเลือก ตัวเลือก ที่ด้านล่างของเมนูเอฟเฟ็กต์แต่ละตัว เช่น ถ้าคุณเปิดเมนู เงา แล้ว ให้คลิก ตัวเลือกเงา เพื่อทำการปรับเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์เงาเอง

  • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ให้ดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อดูให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว ถ้าคุณเห็น [โหมดความเข้ากันได้] อยู่ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างโปรแกรม ให้ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นรูปแบบ เช่น *.docx หรือ *.xlsx แทนที่จะเป็นรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า เช่น *.doc หรือ *.xls แล้วลองอีกครั้ง

การเอาเอฟเฟ็กต์ออกจากรูปภาพ

แต่ละประเภทของเอฟเฟ็กต์รูปภาพจะไม่มีตัวเลือกชื่อเอฟเฟ็กต์ <>ที่ด้านบนสุดของเมนู เลือกตัวเลือกที่จะปิดเอฟเฟ็กต์ที่คุณไม่ต้องการ

ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการเอาเงาออกให้ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์รูปภาพ>เงา>ไม่มีเงา

 1. เลือกรูปภาพที่คุณเอาเอฟเฟ็กต์ออก

 2. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพบนแท็บรูปแบบในกลุ่มสไตล์รูปภาพให้เลือกเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

 3. เลือกประเภทของเอฟเฟ็กต์รูปภาพที่คุณต้องการเอาออก ในเมนูที่ปรากฏตัวเลือกแรกจะไม่มี <ชื่อเอฟเฟ็กต์> (เช่นไม่มีเงาหรือการสะท้อน) เลือกตัวเลือกที่จะเอาชนิดของผลกระทบออกจากรูปภาพ

  ปิดเอฟเฟ็กต์รูปภาพที่คุณไม่ต้องการโดยการเลือกตัวเลือกไม่มีเอฟเฟ็กต์

คุณสามารถปรับปรุงรูปภาพของคุณได้โดยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เช่นเงาการเรืองแสงการสะท้อนขอบนุ่มยกนูนและสามมิติ (สามมิติ) หมุนไปยังรูปภาพนั้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์แนวศิลป์ลงในรูปภาพหรือเปลี่ยนความสว่างความคมชัดหรือความคมชัดของรูปภาพได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แบบเดียวกันลงในหลายรูปภาพ ให้คลิกรูปภาพแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปภาพอื่น ถ้าคุณกำลังใช้ Word คุณต้องคัดลอกรูปภาพลงในพื้นที่วาดรูป ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว คลิก แทรก > รูปร่าง > สร้างพื้นที่วาดรูป (หลังจากเพิ่มหรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์แล้ว คุณสามารถคัดลอกกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งต้นฉบับในเอกสารของคุณ)

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปภาพ ให้คลิก เอฟเฟ็กต์รูปภาพ

  กลุ่ม สไตล์รูปภาพ บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ให้ดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อดูให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว ถ้าคุณเห็น [โหมดความเข้ากันได้] อยู่ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างโปรแกรม ให้ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นรูปแบบ เช่น *.docx หรือ *.xlsx แทนที่จะเป็นรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า เช่น *.doc หรือ *.xls แล้วลองอีกครั้ง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายในเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วปรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วปรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนต่างๆ ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการสะท้อนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการสะท้อน แล้วปรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ การเรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงต่างๆ ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสงเอง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่อัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารในภายหลังธีม

   เมื่อต้องการกำหนดรูปแบบการเรืองแสงเอง ให้คลิก ตัวเลือกการเรืองแสง แล้วปรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบจาง ให้ชี้ไปที่ ขอบจาง แล้วคลิกขนาดของขอบจางที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดขอบจางเอง ให้คลิก ตัวเลือกขอบจาง แล้วปรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วปรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วปรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในบานหน้าต่างเหล่านี้ให้คลิกวิธีใช้ รูปปุ่ม วิธีใช้ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ

การเอาเอฟเฟ็กต์ออกจากรูปภาพ

แต่ละประเภทของเอฟเฟ็กต์รูปภาพจะไม่มีตัวเลือกชื่อเอฟเฟ็กต์ <>ที่ด้านบนสุดของเมนู เลือกตัวเลือกที่จะปิดเอฟเฟ็กต์ที่คุณไม่ต้องการ

ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการเอาเงาออกให้ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์รูปภาพ>เงา>ไม่มีเงา

 1. เลือกรูปภาพที่คุณเอาเอฟเฟ็กต์ออก

 2. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพบนแท็บรูปแบบในกลุ่มสไตล์รูปภาพให้เลือกเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

 3. เลือกประเภทของเอฟเฟ็กต์รูปภาพที่คุณต้องการเอาออก ในเมนูที่ปรากฏตัวเลือกแรกจะไม่มี <ชื่อเอฟเฟ็กต์> (เช่นไม่มีเงาหรือการสะท้อน) เลือกตัวเลือกที่จะเอาชนิดของผลกระทบออกจากรูปภาพ

  ปิดเอฟเฟ็กต์รูปภาพที่คุณไม่ต้องการโดยการเลือกตัวเลือกไม่มีเอฟเฟ็กต์

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขรูปภาพด้วยแอปรูปถ่ายใน Windows 10

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×