เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเอฟเฟ็กต์สำหรับรูปภาพ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพของคุณ โดยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่นเงา เรืองแสง สะท้อน ขอบนุ่ม ยกนูน และหมุน (สามมิติ) แบบสามมิติ

คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์แนวศิลป์กับรูปภาพหรือเปลี่ยนความสว่าง ความคมชัด หรือความคมชัดของรูปภาพ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
วิดีโอนี้แสดงหลายวิธีในการปรับปรุงรูปภาพ ระยะเวลา: 1:35

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เดียวกันกับรูปภาพหลาย คลิกรูปภาพแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปภาพอื่น ถ้าคุณกำลังใช้Word คุณต้องคัดลอกรูปภาพเพื่อการวาดถ้าพวกเขาไม่มีข้อความนั้น คลิกแทรก >รูปร่าง >พื้นที่วาดรูปใหม่ (หลังจากเพิ่ม หรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ คุณสามารถคัดลอกกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิมในเอกสารของคุณ)

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปภาพ คลิกที่ เอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

 3. วางตัวชี้ของคุณบนตัวเลือก เอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ ใดตัวเลือกหนึ่ง เพื่อดูเมนูของวิธีการต่างๆ ในการนำเอฟเฟ็กต์แต่ละตัวมาใช้ เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนเอฟเฟ็กต์เมนูหนึ่ง เอฟเฟ็กต์นั้นจะปรากฏเป็นการแสดงตัวอย่างบนรูปภาพในเอกสารของคุณ

  ใช้ เอฟเฟ็กต์รูปภาพ เพื่อเพิ่มเงา ขอบจาง การยกนูน หรือเอฟเฟ็กต์ภาพอื่นๆ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการกำหนดเอฟเฟ็กต์ที่คุณเพิ่มเอง ให้คลิกการเลือก ตัวเลือก ที่ด้านล่างของเมนูเอฟเฟ็กต์แต่ละตัว เช่น ถ้าคุณเปิดเมนู เงา แล้ว ให้คลิก ตัวเลือกเงา เพื่อทำการปรับเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์เงาเอง

  • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ให้ดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อดูให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว ถ้าคุณเห็น [โหมดความเข้ากันได้] อยู่ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างโปรแกรม ให้ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นรูปแบบ เช่น *.docx หรือ *.xlsx แทนที่จะเป็นรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า เช่น *.doc หรือ *.xls แล้วลองอีกครั้ง

การเอาเอฟเฟ็กต์ออกจากรูปภาพ

แต่ละประเภทของเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพที่มีการ<Effect ไม่มีชื่อ > ตัวเลือกที่ด้านบนของเมนู เลือกตัวเลือกนั้นเพื่อเอฟเฟ็กต์ที่คุณไม่ต้องการปิดใช้งาน

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเอาเงา ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ >เงา >ไม่มีเงา

 1. เลือกรูปภาพที่คุณเอาเอฟเฟ็กต์ออก

 2. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปภาพ เลือกเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

 3. เลือกประเภทเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ ที่คุณต้องการเอาออก ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ตัวเลือกแรกคือ<Effect ไม่มีชื่อ > (เช่นไม่มีเงา หรือไม่มีการสะท้อน ) เลือกตัวเลือกนั้นเพื่อเอาออกแบบของเอฟเฟ็กต์จากรูปภาพ

  เอฟเฟ็กต์รูปภาพที่คุณไม่ต้องการ โดยการเลือกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ไม่มีการปิดใช้งาน

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพของคุณ โดยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่นเงา เรืองแสง สะท้อน ขอบนุ่ม ยกนูน และหมุน (สามมิติ) แบบสามมิติ

คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์แนวศิลป์กับรูปภาพหรือเปลี่ยนความสว่าง ความคมชัด หรือความคมชัดของรูปภาพ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
วิดีโอนี้แสดงหลายวิธีในการปรับปรุงรูปภาพ ระยะเวลา: 1:35
 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แบบเดียวกันลงในหลายรูปภาพ ให้คลิกรูปภาพแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปภาพอื่น ถ้าคุณกำลังใช้ Word คุณต้องคัดลอกรูปภาพลงในพื้นที่วาดรูป ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว คลิก แทรก > รูปร่าง > สร้างพื้นที่วาดรูป (หลังจากเพิ่มหรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์แล้ว คุณสามารถคัดลอกกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งต้นฉบับในเอกสารของคุณ)

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปภาพ ให้คลิก เอฟเฟ็กต์รูปภาพ

  กลุ่ม สไตล์รูปภาพ บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ให้ดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อดูให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว ถ้าคุณเห็น [โหมดความเข้ากันได้] อยู่ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างโปรแกรม ให้ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นรูปแบบ เช่น *.docx หรือ *.xlsx แทนที่จะเป็นรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า เช่น *.doc หรือ *.xls แล้วลองอีกครั้ง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายในเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วปรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วปรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนต่างๆ ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการสะท้อนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการสะท้อน แล้วปรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ การเรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงต่างๆ ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสงเอง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่อัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารในภายหลังธีม

   เมื่อต้องการกำหนดรูปแบบการเรืองแสงเอง ให้คลิก ตัวเลือกการเรืองแสง แล้วปรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบจาง ให้ชี้ไปที่ ขอบจาง แล้วคลิกขนาดของขอบจางที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดขอบจางเอง ให้คลิก ตัวเลือกขอบจาง แล้วปรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วปรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วปรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในบานหน้าต่างเหล่านี้ คลิกวิธีใช้ รูปปุ่ม วิธีใช้ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ  

การเอาเอฟเฟ็กต์ออกจากรูปภาพ

แต่ละประเภทของเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพที่มีการ<Effect ไม่มีชื่อ > ตัวเลือกที่ด้านบนของเมนู เลือกตัวเลือกนั้นเพื่อเอฟเฟ็กต์ที่คุณไม่ต้องการปิดใช้งาน

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเอาเงา ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ >เงา >ไม่มีเงา

 1. เลือกรูปภาพที่คุณเอาเอฟเฟ็กต์ออก

 2. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปภาพ เลือกเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

 3. เลือกประเภทเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ ที่คุณต้องการเอาออก ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ตัวเลือกแรกคือ<Effect ไม่มีชื่อ > (เช่นไม่มีเงา หรือไม่มีการสะท้อน ) เลือกตัวเลือกนั้นเพื่อเอาออกแบบของเอฟเฟ็กต์จากรูปภาพ

  เอฟเฟ็กต์รูปภาพที่คุณไม่ต้องการ โดยการเลือกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ไม่มีการปิดใช้งาน

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพของคุณ โดยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่นเงา เรืองแสง สะท้อน ขอบนุ่ม ยกนูน และหมุน (สามมิติ) แบบสามมิติ

คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์แนวศิลป์กับรูปภาพหรือเปลี่ยนความสว่าง ความคมชัด หรือความคมชัดของรูปภาพ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แบบเดียวกันลงในหลายรูปภาพ ให้คลิกรูปภาพแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปภาพอื่น ถ้าคุณกำลังใช้ Word คุณต้องคัดลอกรูปภาพลงในพื้นที่วาดรูป ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว คลิก แทรก > รูปร่าง > สร้างพื้นที่วาดรูป (หลังจากเพิ่มหรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์แล้ว คุณสามารถคัดลอกกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งต้นฉบับในเอกสารของคุณ)

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปภาพ ให้คลิก เอฟเฟ็กต์รูปภาพ

  แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือ รูปแบบ ให้ดับเบิลคลิกรูปภาพเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกแล้ว ถ้าคุณเห็น [โหมดความเข้ากันได้] ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของหน้าต่าง Office Excel 2007 ให้ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นเอกสาร ระบบ Microsoft Office 2007 แทนเอกสาร Office 2003 แล้วลองอีกครั้ง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายในเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในบานหน้าต่าง รูปแบบสามมิติ ให้คลิก วิธีใช้ รูปปุ่ม วิธีใช้ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในบานหน้าต่าง เงา ให้คลิก วิธีใช้ รูปปุ่ม วิธีใช้ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนต่างๆ ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ การเรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงต่างๆ ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสงเอง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่อัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสาร ธีม ในภายหลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีม ให้ดู ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับธีม สไตล์ด่วน สไตล์เซลล์ และสไตล์พื้นหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบจาง ให้ชี้ไปที่ ขอบจาง แล้วเลือกขนาดของขอบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในบานหน้าต่าง รูปแบบสามมิติ ให้คลิก วิธีใช้ รูปปุ่ม วิธีใช้ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในบานหน้าต่าง การหมุนสามมิติ ให้คลิก วิธีใช้ รูปปุ่ม วิธีใช้ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

  • เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์ที่คุณได้เพิ่มลงในรูปภาพออก ให้ชี้ไปที่รายการเมนูสำหรับเอฟเฟ็กต์ แล้วคลิกตัวเลือกเพื่อนำเอฟเฟ็กต์ออก ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการนำเงาออก ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขรูปภาพด้วยแอปรูปถ่ายใน Windows 10

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×