เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ดำเนินการดังต่อไปนี้

  • พิมพ์ชื่อเรื่องโดยตรงลงในพื้นที่ชื่อเรื่องที่ด้านบนของหน้าของบันทึกย่อ

    หมายเหตุ: นอกจากนี้แต่ละชื่อเรื่องของหน้าปรากฏขึ้นบนแท็บหน้าสอดคล้องกัน ถ้าคุณปล่อยให้พื้นที่ชื่อเรื่องว่าง บรรทัดแรกของบันทึกย่อของคุณกลายเป็น ชื่อเรื่องของหน้าโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเรื่องของหน้า คลิกแท็บของหน้า แล้ว พิมพ์ชื่ออื่นลงในพื้นที่ชื่อเรื่อง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×