ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียง

เพิ่มหรือลบเสียงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

เพิ่มหรือลบเสียงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มเสียง เช่น เพลง คำบรรยาย หรือประโยคเด็ดลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ เมื่อต้องการบันทึกและฟังเสียงต่างๆ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องติดตั้งการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

2:00

เพิ่มเสียงจากพีซีของคุณ

 1. เลือก แทรก > เสียง

 2. เลือก เสียงบนพีซีของฉัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกเสียง ให้เลือกไฟล์เสียงที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. เลือก แทรก

บันทึกเสียง

 1. เลือก แทรก > เสียง

 2. เลือก บันทึกเสียง

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์เสียงของคุณ ให้เลือก บันทึก แล้วพูด

  หมายเหตุ: อุปกรณ์ของคุณต้องมีไมโครโฟนที่เปิดใช้งานเพื่อที่จะบันทึกเสียง

 4. เมื่อต้องการรีวิวการบันทึกเสียงของคุณ ให้เลือก หยุด แล้วเลือก เล่น

 5. เลือก บันทึก เมื่อต้องการบันทึกคลิปของคุณซ้ำ หรือเลือก ตกลง ถ้าคุณพึงพอใจแล้ว

 6. เมื่อต้องการย้ายคลิปของคุณ ให้เลือกไอคอนเสียงแล้วลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบนสไลด์

  ถ้าคุณกำลังใช้ไฟล์เสียงมากกว่าหนึ่งไฟล์ต่อหนึ่งสไลด์ เราขอแนะนำให้คุณวางไอคอนเสียงลงในจุดเดียวกันบนสไลด์เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย

 7. เลือก เล่น

เปลี่ยนตัวเลือกการเล่น

เลือกไอคอนเสียงแล้วเลือกแท็บ การเล่นเครื่องมือเสียง จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการใช้ตัวเลือกใด:

 • เมื่อต้องการตัดแต่งเสียง ให้เลือก ตัดแต่ง แล้วใช้แถบเลื่อนสีแดงและสีเขียวเพื่อตัดแต่งไฟล์เสียงให้สอดคล้องกัน

 • เมื่อต้องการให้เสียงค่อยๆ ดังขึ้นหรือเบาลง ให้เปลี่ยนตัวเลขในกล่อง ระยะเวลาการเลือน

 • เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้เลือก ระดับเสียง แล้วเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเลือกวิธีการเริ่มเล่นไฟล์เสียง ให้เลือกลูกศรดรอปดาวน์ แล้วเลือกตัวเลือก:

  • ตามลำดับตามการคลิก: เล่นไฟล์เสียงโดยอัตโนมัติด้วยการคลิก

  • โดยอัตโนมัติ: เล่นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลื่อนไปยังสไลด์ที่มีไฟล์เสียงอยู่

  • เมื่อคลิก: เล่นเสียงเมื่อคลิกไอคอนเท่านั้น

 • เมื่อต้องการเลือกวิธีเล่นเสียงในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกตัวเลือก:

  • เล่นข้ามสไลด์: เล่นไฟล์เสียงหนึ่งไฟล์บนสไลด์ทั้งหมด

  • วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด: เล่นไฟล์เสียงแบบวนรอบจนกว่าจะสั่งหยุดด้วยตนเองโดยการคลิกปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว

 • เมื่อต้องการให้เสียงเล่นอย่างต่อเนื่องประกอบทุกสไลด์ ให้เลือก เล่นในพื้นหลัง

ลบเสียง

เมื่อต้องการลบคลิปเสียง ให้เลือกไอคอนเสียงบนสไลด์ แล้วกดลบ

คุณต้องการทำอะไร

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียงลงไป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ คลิกลูกศรภายใต้ เสียง

  เมนูเสียง

 3. ในรายการ ให้คลิก เสียงจากไฟล์ หรือ เสียงคลิปอาร์ต ระบุตำแหน่งและเลือกคลิปเสียงที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุมจะปรากฎบนสไลด์

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุม

 4. ในมุมมอง ปกติ หรือมุมมอง การนำเสนอสไลด์ ให้คลิกไอคอน แล้วคลิก เล่น เพื่อเล่นเพลงหรือเสียงอื่นๆ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียงลงไป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ คลิกลูกศรภายใต้ เสียง

  เมนูเสียง

 3. ในรายการ ให้คลิก บันทึกเสียง

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเสียง จะเปิดขึ้น

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเสียง ให้คลิก บันทึก ปุ่มบันทึกเสียงของ PowerPoint แล้วเริ่มพูดหรือเล่นเสียงของคุณเอง

 5. คลิกหยุด ปุ่มหยุดในกล่องโต้ตอบบันทึกเสียง เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ว ตั้งชื่อให้กับเสียงที่บันทึก

  คลิกเล่น ปุ่มเล่นในกล่องโต้ตอบบันทึกเสียง เพื่อฟังการบันทึก ถ้าคุณพอใจแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการบันทึก แล้วแทรกบนสไลด์ของคุณ ถ้าคุณยังไม่พอใจ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุมจะปรากฎบนสไลด์

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุม

 6. ในมุมมอง ปกติ หรือมุมมอง การนำเสนอสไลด์ ให้คลิกไอคอน แล้วคลิก เล่น เพื่อเล่นเพลงหรือเสียงอื่นๆ

 1. บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนคลิปเสียง ไอคอนคลิปเสียง

 2. ภายใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกเสียง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเริ่มคลิปเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแสดงสไดล์ ในรายการ เริ่ม ให้คลิก อัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการเริ่มคลิปเสียงด้วยตนเองเมื่อคุณคลิกบนสไลด์ ในรายการ เริ่ม ให้คลิก เมื่อคลิก

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงเมื่อคุณคลิกผ่านสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ ในรายการ เริ่ม ให้คลิก เล่นข้ามสไลด์

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะหยุด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

   หมายเหตุ: เมื่อคุณเล่นวนรอบเสียง เสียงจะเล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะไปยังสไลด์ถัดไป

 • บนสไลด์ ให้คลิกปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว ใต้ไอคอนเสียง

  เล่นคลิปเสียงของคุณ

สิ่งสำคัญ: ใช้ตัวเลือกนี้ ถ้าคุณตั้งค่าให้เล่นคลิปเสียงโดยอัตโนมัติ หรือถ้าคุณสร้างตัวควบคุมชนิดอื่น เช่น ทริกเกอร์ เมื่อต้องการคลิกเพื่อเล่นคลิป (ทริกเกอร์คือสิ่งต่างๆ บนสไลด์ของคุณ เช่น รูปภาพ รูปร่าง ปุ่ม ย่อหน้าข้อความ หรือกล่องข้อความ ที่สามารถดำเนินการได้เมื่อคุณคลิก) โปรดทราบว่าจะสามารถมองเห็นไอคอนเสียงได้ตลอดเวลา เว้นแต่ว่าคุณจะลากออกจากสไลด์

 1. คลิกไอคอนคลิปเสียง ไอคอนคลิปเสียง

 2. ภายใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกเสียง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนระหว่างแสดง

เมื่อต้องการลบคลิปเพลงหรือเสียงอื่นๆ ใน PowerPoint ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ค้นหาสไลด์ที่มีเสียงที่คุณต้องการลบ

 2. ในมุมมองปกติ ให้คลิกไอคอนเสียง ไอคอนคลิปเสียง หรือไอคอนซีดี รูปไอคอน จากนั้นกด Delete

คุณต้องการทำอะไร

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียงลงไป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม คลิปสื่อ คลิกลูกศรภายใต้ เสียง

  เมนูเสียง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงจากคอมพิวเตอร์หรือการแชร์บนเครือข่ายของคุณ ให้คลิก เสียงจากไฟล์ ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ แล้วดับเบิลคลิกไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงจากคลิปอาร์ต ให้คลิก เสียงจาก Clip Organizer ระบุตำแหน่งคลิปเสียงที่คุณต้องการในบานหน้าต่างงาน คลิปอาร์ต แล้วคลิกเพื่อเพิ่มลงในสไลด์

  • เมื่อต้องการเล่นเสียงจากซีดีที่เล่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก เล่นแทร็กเสียงซีดี เลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดและตัวเลือกการเล่นอื่นๆ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการบันทึกและเพิ่มเสียงของคุณเอง ให้คลิก บันทึกเสียง จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิกปุ่ม บันทึก ปุ่มบันทึกเสียงของ PowerPoint เพื่อเริ่มพูดหรือเล่นเสียงของคุณเอง

  ไอคอนเสียง รูปไอคอน จะปรากฎบนสไลด์

 1. บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนเสียง รูปไอคอน

 2. ภายใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกเสียง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเริ่มคลิปเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแสดงสไดล์ ในรายการ เล่นเสียง ให้คลิก อัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการเริ่มคลิปเสียงด้วยตนเองเมื่อคุณคลิกบนสไลด์ ในรายการ เล่นเสียง ให้คลิก เมื่อคลิก

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงเมื่อคุณคลิกผ่านสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ ในรายการ เล่นเสียง ให้คลิก เล่นข้ามสไลด์

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะหยุด ให้เลือก วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

   หมายเหตุ: เมื่อคุณเล่นวนรอบเสียง เสียงจะเล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะไปยังสไลด์ถัดไป

เมื่อต้องการเล่นซ้ำเสียงจนกว่าคุณจะหยุด หรือเมื่อต้องการเล่นตลอดงานนำเสนอ คุณต้องระบุตัวเลือกการหยุด

 1. เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าเวลาการหยุดไฟล์เสียง บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

 2. ใน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองบานหน้าต่างงาน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ทางด้านขวาของเสียงที่เลือกในรายการ ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง แล้วคลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 3. บนแท็บ เอฟเฟ็กต์ ภายใต้ หยุดเล่น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการหยุดไฟล์เสียงด้วยการคลิกเมาส์หนึ่งครั้งบนสไลด์ ให้คลิก เมื่อคลิก

  • เมื่อต้องการหยุดไฟล์เสียงหลังจากสไลด์นี้ ให้คลิก หลังจากสไลด์ปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการเล่นไฟล์เสียงสำหรับหลายสไลด์ ให้คลิก หลัง แล้วตั้งจำนวนสไลด์ทั้งหมดที่จะเล่นเสียง

   หมายเหตุ: สำหรับสองตัวเลือกสุดท้ายทางด้านบน เสียงควรมีความยาวเท่ากับการแสดงที่ระบุของสไลด์ คุณสามารถดูความยาวของไฟล์เสียงบนแท็บ ตั้งค่าเสียง ภายใต้ ข้อมูล

 • บนสไลด์ ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเสียง รูปไอคอน

สิ่งสำคัญ: ใช้ตัวเลือกนี้ ถ้าคุณตั้งค่าให้เล่นเสียงโดยอัตโนมัติ หรือถ้าคุณสร้างตัวควบคุมชนิดอื่น เช่น ทริกเกอร์ เมื่อต้องการคลิกเพื่อเล่นเสียง (ทริกเกอร์คือสิ่งต่างๆ บนสไลด์ของคุณ เช่น รูปภาพ รูปร่าง ปุ่ม ย่อหน้าข้อความ หรือกล่องข้อความ ที่ดำเนินการได้เมื่อคุณคลิก) โปรดทราบว่าจะสามารถมองเห็นไอคอนเสียงได้ตลอดเวลาในมุมมองปกติ เว้นแต่ว่าคุณจะลากออกจากสไลด์

 1. คลิกที่ไอคอนเสียง รูปไอคอน

 2. ภายใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกเสียง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนระหว่างแสดง

 1. คลิกสไลด์ที่มีเสียงที่คุณต้องการลบ

 2. ในมุมมองปกติ ให้คลิกไอคอนเสียง รูปไอคอน หรือไอคอนซีดี รูปไอคอน แล้วกดลบ

  เมื่อต้องการลบหลายเสียง ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 บนแต่ละสไลด์ที่มีไฟล์เสียงที่คุณต้องการลบ

คุณสามารถเพิ่มเสียง เช่น เพลง คำบรรยาย หรือประโยคเด็ดลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ เมื่อต้องการบันทึกและฟังเสียงต่างๆ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องติดตั้งการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

2:00

เมื่อต้องการเพิ่มเพลงหรือคลิปเสียงอื่นลงในการนำเสนอสไลด์ของคุณ ให้เลือกสไลด์ที่คุณต้องการแล้วคลิก แทรก > เสียง คุณสามารถเพิ่มเสียงลงในสไลด์เดียว เล่นเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อสไลด์ปรากฏขึ้น หรือเพิ่มเพลงที่เล่นเป็นเพลงประกอบระหว่างการนำเสนอทั้งหมดของคุณ

คุณสามารถเพิ่มคำบรรยายหรือข้อคิดเห็นของคุณเองลงในการนำเสนอทั้งหมดได้ โดยบันทึกคำบรรยายหรือข้อคิดเห็นบนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณ

เพิ่มเสียงลงในสไลด์เดียว

 1. ใน ปกติ ดู เลือกสไลด์คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก > เสียง

  แทรกเมนูเสียงด้วยเสียงจากไฟล์และตัวเลือกเบราว์เซอร์เสียง
 2. คลิก เบราว์เซอร์เสียง เมื่อต้องการแทรกเสียงจาก iTunes หรือ เสียงจากไฟล์ เพื่อแทรกคลิปเสียงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. เลือกคลิปเสียง บนแบบ รูปแบบเสียง แท็บ เลือกตัวเลือกเสียงที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกเสียงทางด้านขวาของแท็บ รูปแบบเสียง
 4. (เพิ่มเติม) ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนไอคอนไฟล์เสียงมาตรฐาน ให้ใช้ปุ่มการจัดรูปแบบรูปภาพบนแท็บ รูปแบบเสียง เพื่อเพิ่มเฟรม เส้นขอบ หรือเอฟเฟ็กต์การจัดรูปแบบอื่นๆ ไปยังไอคอนเสียง

  ตัวควบคุมเสียงที่มีไอคอนรูปลำโพงเลือกอยู่

แสดงตัวอย่างเสียง

 • บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนเสียง แล้วคลิกปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว ใต้ไอคอนเสียง

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุมการเล่นใน PowerPoint for Mac 2011

เล่นเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อสไลด์ปรากฏขึ้น

ตามค่าเริ่มต้น ระหว่างการนำเสนอสไลด์ เสียงจะเล่นเมื่อคลิก คุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นการเล่นเสียงโดยอัตโนมัติทันทีที่สไลด์ปรากฏได้

 1. ใน ปกติ ดู เลือกสไลด์คุณต้องการ แล้วเพิ่มปเสียงถ้าคุณยังไม่ได้ทำ

 2. บนแบบ รูปแบบเสียง แท็บ ทางด้านขวา คลิ เริ่ม > โดยอัตโนมัติ

  ตัวเลือกเสียงสำหรับการเริ่มโดยอัตโนมัติ

เพิ่มเสียงที่เล่นในระหว่างงานนำเสนอของคุณทั้งหมด

 1. ใน ปกติ ดู เลือกสไลด์แรกในงานนำเสนอของคุณ และเพิ่มปเสียงถ้าคุณยังไม่ได้ทำ

 2. บนแบบ รูปแบบเสียง แท็บ ทางด้านขวา คลิ Play ระหว่างสไลด์

  ตัวเลือกเสียงในการเล่นเพลงอย่างต่อเนื่องในสไลด์ทั้งหมด

เพิ่มเสียงที่เล่นซ้ำๆ

 1. ในมุมมอง ปกติ เลือกสไลด์ที่คุณต้องการ แล้วเพิ่มคลิปเสียงถ้าคุณยังไม่ได้ทำ

 2. บนแท็บ รูปแบบเสียง ทางด้านขวา ให้คลิก วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

  (เมื่อใช้ตัวเลือกนี้เพียงตัวเลือกเดียว หมายถึงเสียงที่วนรอบจะเล่นไปเรื่อยๆ ระหว่างที่สไลด์ที่มีเสียงยังถูกแสดงอยู่ เมื่อใช้ วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด คู่กับ เล่นข้ามสไลด์ เสียงที่วนรอบจะเล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะจบการนำเสนอ)

ซ่อนไอคอนเสียง

 1. คลิกไอคอนคลิปเสียง ไอคอนเสียงระบุว่ามีคลิปเสียงอยู่ในสไลด์ใน PowerPoint 2016 for Mac

 2. บน Ribbon PowerPoint บนแท็บ เล่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนระหว่างนำเสนอ

  ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณตั้งค่าคลิปเสียงให้เล่นโดยอัตโนมัติเท่านั้น โปรดทราบว่าคุณจะมองเห็นไอคอนเสียงตลอดเวลาหากคุณไม่ลากไอคอนไปนอกสไลด์

ดูเพิ่มเติม

บันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณ

เมื่อต้องการเล่นเสียงของคุณในงานนำเสนอ ให้ตั้งค่าจากแท็บ จัดรูปแบบเสียง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
 1. ไปที่แท็บ หน้าแรก แล้วคลิก สื่อ > เบราว์เซอร์เสียง จากนั้นเลือก iTunes หรือ GarageBand

  เปิดเบราว์เซอร์เสียง
 2. เลือกไฟล์เสียงของคุณ แล้วลากไปในสไลด์แรก

  เบราว์เซอร์สื่อ

  เคล็ดลับ:   เมื่อต้องการเล่นตัวอย่างเพลง ให้ดับเบิลคลิก

 3. เมื่อเลือกไอคอนรูปลำโพง ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบเสียง แล้วคลิก เริ่ม > เล่นข้ามสไลด์

  ไอคอนเสียง

  เลือก เล่นในสไลด์ทั้งหมด

  เคล็ดลับ:   ถ้างานนำเสนอของคุณมีความยาวมากกว่าเสียง ให้เล่นวนเสียงโดยการคลิก ตัวเลือกการเล่น > เล่นวนจนกว่าจะสั่งหยุด

  วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

  เคล็ดลับ:   เมื่อต้องการซ่อนไอคอนเสียง ให้เลือก ซ่อนไอคอนระหว่างการนำเสนอ

  ซ่อนไอคอนระหว่างการนำเสนอ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บันทึกเสียง

บันทึกการนำเสนอสไลด์

การเพิ่มเสียงลงในสไลด์ไม่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint สำหรับเว็บ

ถ้าคุณต้องการเพิ่มฟีเจอร์นี้ไปยัง PowerPoint สำหรับเว็บ โปรดไปยังกล่องคำแนะนำของเราและลงคะแนนให้ฟีเจอร์นี้

ดูเพิ่มเติม

เล่นเพลงหรือเสียงอื่นๆ โดยอัตโนมัติเมื่อสไลด์ปรากฏขึ้น

เล่นเพลงในสไลด์ต่างๆ ในการนำเสนอสไลด์ของคุณ

บันทึกการนำเสนอสไลด์ด้วยคำบรรยายและการกำหนดเวลาสไลด์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×