เพิ่มหรือลบเสียงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

เพิ่มหรือลบเสียงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มเสียง เช่น เพลง คำบรรยาย หรือประโยคเด็ดลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ เมื่อต้องการบันทึกและฟังเสียงต่างๆ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องติดตั้งการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพง

เมื่อต้องการบันทึกและเพิ่มคำบรรยายที่กำหนดเวลาลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ ให้ดู บันทึกการนำเสนอสไลด์ที่มีคำบรรยายและการกำหนดเวลาสไลด์

ถ้าคุณต้องการเล่นเพลงตลอดงานนำเสนอของคุณ ให้ดู เล่นเพลงในระหว่างการนำเสนอสไลด์ของคุณ

คุณต้องการทำอะไร

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียงลงไป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ ให้คลิก เสียง

 3. ในรายการ ให้คลิก เสียงบนพีซีของฉัน ระบุตำแหน่งและเลือกคลิปเสียงที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุมจะปรากฎบนสไลด์

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุม

 4. ในมุมมอง ปกติ หรือมุมมอง การนำเสนอสไลด์ ให้คลิกไอคอน แล้วคลิก เล่น เพื่อเล่นเพลงหรือเสียงอื่นๆ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียงที่บันทึกลงไป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ ให้คลิก เสียง

 3. ในรายการ ให้คลิก บันทึกเสียง (ใน PowerPoint 2016) หรือ บันทึกเสียง (ใน PowerPoint 2013)

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเสียง จะเปิดขึ้น

 4. ในกล่อง บันทึกเสียง ให้คลิก บันทึก แล้วเริ่มพูดหรือเล่นเสียงของคุณเอง

 5. คลิกหยุด ปุ่มหยุดบันทึกของ PowerPoint เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ว ตั้งชื่อให้กับการบันทึก

  คลิกเล่น ปุ่มเล่นในกล่องโต้ตอบบันทึกเสียง เพื่อฟังการบันทึก ถ้าคุณพอใจแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการบันทึก แล้วแทรกบนสไลด์ของคุณ ถ้าคุณยังไม่พอใจ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุมจะปรากฎบนสไลด์

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุม
 6. ในมุมมอง ปกติ หรือมุมมอง การนำเสนอสไลด์ ให้คลิกไอคอน แล้วคลิก เล่น เพื่อเล่นเพลงหรือเสียงอื่นๆ

 1. บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนคลิปเสียง ไอคอนคลิปเสียง

 2. ภายใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกเสียง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเริ่มคลิปเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแสดงสไดล์ ในรายการ เริ่ม ให้คลิก อัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการเริ่มคลิปเสียงด้วยตนเองเมื่อคุณคลิกบนสไลด์ ในรายการ เริ่ม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • (PowerPoint 2016) เลือก เมื่อคลิก

   • (PowerPoint 2013) เลือก เมื่อคลิก

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงเมื่อคุณคลิกผ่านสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือก เล่นข้ามสไลด์

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะหยุด ให้เลือก วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

   หมายเหตุ: เมื่อคุณเล่นวนรอบเสียง เสียงจะเล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะไปยังสไลด์ถัดไป

 • บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนเสียง แล้วคลิกปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว ใต้ไอคอนเสียง

  เล่นคลิปเสียงของคุณ

สิ่งสำคัญ: ใช้ตัวเลือกนี้ ถ้าคุณตั้งค่าให้เล่นคลิปเสียงโดยอัตโนมัติ หรือถ้าคุณสร้างตัวควบคุมชนิดอื่น เช่น ทริกเกอร์ เมื่อต้องการคลิกเพื่อเล่นคลิป (ทริกเกอร์คือสิ่งต่างๆ บนสไลด์ของคุณ เช่น รูปภาพ รูปร่าง ปุ่ม ย่อหน้าข้อความ หรือกล่องข้อความ ที่สามารถดำเนินการได้เมื่อคุณคลิก) โปรดทราบว่าจะสามารถมองเห็นไอคอนเสียงได้ตลอดเวลา เว้นแต่ว่าคุณจะลากออกจากสไลด์

 1. คลิกไอคอนคลิปเสียง ไอคอนคลิปเสียง

 2. ภายใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกเสียง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนระหว่างแสดง

เมื่อต้องการลบคลิปเพลงหรือเสียงอื่นๆ ใน PowerPoint ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ค้นหาภาพนิ่งที่มีเสียงซึ่งคุณต้องการลบ

 2. ในมุมมองปกติ ให้คลิกไอคอนเสียง ไอคอนคลิปเสียง หรือไอคอนซีดี รูปไอคอน จากนั้นกด Delete

คุณต้องการทำอะไร

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียงลงไป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ คลิกลูกศรภายใต้ เสียง

  เมนูเสียง

 3. ในรายการ ให้คลิก เสียงจากไฟล์ หรือ เสียงคลิปอาร์ต ระบุตำแหน่งและเลือกคลิปเสียงที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุมจะปรากฎบนสไลด์

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุม

 4. ในมุมมอง ปกติ หรือมุมมอง การนำเสนอสไลด์ ให้คลิกไอคอน แล้วคลิก เล่น เพื่อเล่นเพลงหรือเสียงอื่นๆ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียงลงไป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ คลิกลูกศรภายใต้ เสียง

  เมนูเสียง

 3. ในรายการ ให้คลิก บันทึกเสียง

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเสียง จะเปิดขึ้น

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเสียง ให้คลิก บันทึก ปุ่มบันทึกเสียงของ PowerPoint แล้วเริ่มพูดหรือเล่นเสียงของคุณเอง

 5. คลิกหยุด ปุ่มหยุดในกล่องโต้ตอบบันทึกเสียง เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ว ตั้งชื่อให้กับการบันทึก

  คลิกเล่น ปุ่มเล่นในกล่องโต้ตอบบันทึกเสียง เพื่อฟังการบันทึก ถ้าคุณพอใจแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการบันทึก แล้วแทรกบนสไลด์ของคุณ ถ้าคุณยังไม่พอใจ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุมจะปรากฎบนสไลด์

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุม

 6. ในมุมมอง ปกติ หรือมุมมอง การนำเสนอสไลด์ ให้คลิกไอคอน แล้วคลิก เล่น เพื่อเล่นเพลงหรือเสียงอื่นๆ

 1. บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนคลิปเสียง ไอคอนคลิปเสียง

 2. ภายใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกเสียง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเริ่มคลิปเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแสดงสไดล์ ในรายการ เริ่ม ให้คลิก อัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการเริ่มคลิปเสียงด้วยตนเองเมื่อคุณคลิกบนสไลด์ ในรายการ เริ่ม ให้คลิก เมื่อคลิก

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงเมื่อคุณคลิกผ่านสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ ในรายการ เริ่ม ให้คลิก เล่นข้ามสไลด์

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะหยุด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

   หมายเหตุ: เมื่อคุณเล่นวนรอบเสียง เสียงจะเล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะไปยังสไลด์ถัดไป

 • บนสไลด์ ให้คลิกปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว ใต้ไอคอนเสียง

  เล่นคลิปเสียงของคุณ

สิ่งสำคัญ: ใช้ตัวเลือกนี้ ถ้าคุณตั้งค่าให้เล่นคลิปเสียงโดยอัตโนมัติ หรือถ้าคุณสร้างตัวควบคุมชนิดอื่น เช่น ทริกเกอร์ เมื่อต้องการคลิกเพื่อเล่นคลิป (ทริกเกอร์คือสิ่งต่างๆ บนสไลด์ของคุณ เช่น รูปภาพ รูปร่าง ปุ่ม ย่อหน้าข้อความ หรือกล่องข้อความ ที่สามารถดำเนินการได้เมื่อคุณคลิก) โปรดทราบว่าจะสามารถมองเห็นไอคอนเสียงได้ตลอดเวลา เว้นแต่ว่าคุณจะลากออกจากสไลด์

 1. คลิกไอคอนคลิปเสียง ไอคอนคลิปเสียง

 2. ภายใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกเสียง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนระหว่างแสดง

เมื่อต้องการลบคลิปเพลงหรือเสียงอื่นๆ ใน PowerPoint ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ค้นหาภาพนิ่งที่มีเสียงซึ่งคุณต้องการลบ

 2. ในมุมมองปกติ ให้คลิกไอคอนเสียง ไอคอนคลิปเสียง หรือไอคอนซีดี รูปไอคอน จากนั้นกด Delete

คุณต้องการทำอะไร

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียงลงไป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม คลิปสื่อ คลิกลูกศรภายใต้ เสียง

  เมนูเสียง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงจากคอมพิวเตอร์หรือการแชร์บนเครือข่ายของคุณ ให้คลิก เสียงจากไฟล์ ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ แล้วดับเบิลคลิกไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงจากคลิปอาร์ต ให้คลิก เสียงจาก Clip Organizer ระบุตำแหน่งคลิปเสียงที่คุณต้องการในบานหน้าต่างงาน คลิปอาร์ต แล้วคลิกเพื่อเพิ่มลงในสไลด์

  • เมื่อต้องการเล่นเสียงจากซีดีที่เล่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก เล่นแทร็กเสียงซีดี เลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดและตัวเลือกการเล่นอื่นๆ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการบันทึกและเพิ่มเสียงของคุณเอง ให้คลิก บันทึกเสียง จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิกปุ่ม บันทึก ปุ่มบันทึกเสียงของ PowerPoint เพื่อเริ่มพูดหรือเล่นเสียงของคุณเอง

  ไอคอนเสียง รูปไอคอน จะปรากฎบนสไลด์

 1. บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนเสียง รูปไอคอน

 2. ภายใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกเสียง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเริ่มคลิปเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแสดงสไดล์ ในรายการ เล่นเสียง ให้คลิก อัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการเริ่มคลิปเสียงด้วยตนเองเมื่อคุณคลิกบนสไลด์ ในรายการ เล่นเสียง ให้คลิก เมื่อคลิก

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงเมื่อคุณคลิกผ่านสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ ในรายการ เล่นเสียง ให้คลิก เล่นข้ามสไลด์

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะหยุด ให้เลือก วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

   หมายเหตุ: เมื่อคุณเล่นวนรอบเสียง เสียงจะเล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะไปยังสไลด์ถัดไป

เมื่อต้องการเล่นซ้ำเสียงจนกว่าคุณจะหยุด หรือเมื่อต้องการเล่นตลอดงานนำเสนอ คุณต้องระบุตัวเลือกการหยุด

 1. เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าเวลาการหยุดไฟล์เสียง บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

 2. ใน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองบานหน้าต่างงาน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ทางด้านขวาของเสียงที่เลือกในรายการ ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง แล้วคลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 3. บนแท็บ เอฟเฟ็กต์ ภายใต้ หยุดเล่น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการหยุดไฟล์เสียงด้วยการคลิกเมาส์หนึ่งครั้งบนสไลด์ ให้คลิก เมื่อคลิก

  • เมื่อต้องการหยุดไฟล์เสียงหลังจากสไลด์นี้ ให้คลิก หลังจากสไลด์ปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการเล่นไฟล์เสียงสำหรับหลายสไลด์ ให้คลิก หลัง แล้วตั้งจำนวนสไลด์ทั้งหมดที่จะเล่นเสียง

   หมายเหตุ: สำหรับสองตัวเลือกสุดท้ายทางด้านบน เสียงควรมีความยาวเท่ากับการแสดงที่ระบุของสไลด์ คุณสามารถดูความยาวของไฟล์เสียงบนแท็บ ตั้งค่าเสียง ภายใต้ ข้อมูล

 • บนสไลด์ ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเสียง รูปไอคอน

สิ่งสำคัญ:  ใช้ตัวเลือกนี้ ถ้าคุณตั้งค่าให้เล่นเสียงโดยอัตโนมัติ หรือถ้าคุณสร้างตัวควบคุมชนิดอื่น เช่น ทริกเกอร์ เมื่อต้องการคลิกเพื่อเล่นเสียง (ทริกเกอร์คือสิ่งต่างๆ บนสไลด์ของคุณ เช่น รูปภาพ รูปร่าง ปุ่ม ย่อหน้าข้อความ หรือกล่องข้อความ ที่ดำเนินการได้เมื่อคุณคลิก) โปรดทราบว่าจะสามารถมองเห็นไอคอนเสียงได้ตลอดเวลาในมุมมองปกติ เว้นแต่ว่าคุณจะลากออกจากสไลด์

 1. คลิกไอคอนเสียง รูปไอคอน

 2. ภายใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกเสียง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนระหว่างแสดง

 1. คลิกสไลด์ที่มีเสียงที่คุณต้องการลบ

 2. ในมุมมองปกติ ให้คลิกไอคอนเสียง รูปไอคอน หรือไอคอนซีดี รูปไอคอน จากนั้นกด DELETE

  เมื่อต้องการลบหลายเสียง ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 บนแต่ละสไลด์ที่มีไฟล์เสียงที่คุณต้องการลบ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเสียงลงในการนำเสนอสไลด์ของคุณใน PowerPoint 2016 for Mac

เล่นดนตรีในระหว่างการนำเสนอสไลด์ของคุณ

รูปแบบไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

เล่นดนตรีหรือเสียงอื่นโดยอัตโนมัติเมื่อสไลด์ปรากฏขึ้น

ตัดแต่งวิดีโอ คลิปเพลง หรือคลิปเสียง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×