เพิ่มหรือลบพื้นที่ที่สำรองไว้จากเค้าโครงสไลด์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในPowerPoint ตัวแทนเป็นคอนเทนเนอร์จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าบนสไลด์สำหรับเนื้อหา (ข้อความ กราฟิก หรือวิดีโอ) จัดรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทำให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบภาพนิ่งอย่างสอดคล้องกัน

คุณจัดรูปแบบพื้นที่สำรองไว้ในมุมมองต้นแบบสไลด์ จาก นั้นคุณใช้พื้นที่สำรองไว้ซึ่งเพิ่มเนื้อหาลงในตารางซึ่งในมุมมองปกติ

ภาพนิ่ง pictured มีพื้นที่ที่สำรองไว้ที่สอง:

 1. ตัวแทนชื่อเรื่อง (ด้านบน) พร้อมท์ให้ผู้ใช้สำหรับข้อความ และรูปแบบฟอนต์หัวเรื่องเริ่มต้น ขนาด และสี

 2. ตัวแทนเนื้อหา (ด้านล่าง) ยอมรับ หรือข้อ ความ ตัวตาราง แผนภูมิ SmartArt รูปภาพ วิดีโอ ตามที่ระบุ โดยไอคอนที่กึ่งกลางของ

ชื่อเรื่องและเนื้อหาภาพนิ่งที่ มีพื้นที่ที่สำรองไว้ที่สอง

เพิ่มพื้นที่สำรองไว้ลงในเค้าโครงสไลด์

สามารถเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้กับเค้าโครง ไม่แต่ละสไลด์ในงานนำเสนอภาพนิ่งเท่านั้น ถ้าคุณยังไม่ได้ทำงานกับเค้าโครงสไลด์ เช็คเอาท์เค้าโครงสไลด์คืออะไร?และต้นแบบสไลด์คืออะไรได้อย่างไรเมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมก่อนที่จะอ่านบน

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อด้านซ้าย ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้อย่างน้อยหนึ่งพื้นที่

 3. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ คลิก แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้วคลิกชนิดของพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการเพิ่ม

  แสดงปุ่ม แทรกตัวยึด ในมุมมองต้นแบบสไลด์ใน PowerPoint

 4. คลิกตำแหน่งบนเค้าโครงสไลด์ นั้นแล้ว ลากเพื่อวาดพื้นที่สำรองไว้ คุณสามารถเพิ่มข้าพื้นที่ที่สำรองไว้ในขณะที่คุณชอบ

 5. ถ้าคุณเพิ่มตัวแทนข้อความ คุณสามารถกำหนดข้อความพร้อมท์ที่ปรากฏในนั้น:

  เลือกข้อความเริ่มต้นในพื้นที่สำรองไว้ และแทนที่ ด้วยข้อความพร้อมท์ของคุณเอง

  สลับไปยังแท็บหน้าแรก เพื่อจัดรูปแบบข้อความพร้อมท์ ตามที่คุณต้องการให้ปรากฏ

  มีข้อความที่เลือก คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ หรือขนาดฟอนต์ ถ้ามีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่คุณไม่ต้องการปรากฏอยู่หน้าแบบกำหนดเองข้อความพร้อมท์ของ ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรถัดจากสัญลักษณ์ แล้ว คลิ กไม่มี

 6. เมื่อคุณทำเสร็จ แล้ว บนแท็บต้นแบบสไลด์ คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

 7. เมื่อต้องการดูของคุณตรวจทานแก้ไขในมุมมองปกติ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำเค้าโครงที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่จากสไลด์ที่มีอยู่ ในรายการรูปขนาดย่อสไลด์ การเลือกภาพนิ่ง และบนแท็บหน้าแรก คลิกเค้าโครง และ แล้ว เลือกเค้าโครงที่ปรับปรุง

  • เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์ใหม่ที่ประกอบด้วยเค้าโครง (โดยเพิ่มเข้าไปใหม่พื้นที่ที่สำรองไว้), บนแท็บหน้าแรก คลิกสไลด์ใหม่ นั้นแล้ว เลือกเค้าโครงสไลด์ที่ปรับปรุง

คุณสามารถเปลี่ยนพื้นที่สำรองไว้ โดยการปรับขนาด ย้าย หรือเปลี่ยนฟอนต์ ขนาด กรณี สี หรือระยะห่างของข้อความภายในนั้น คุณยังสามารถลบพื้นที่สำรองไว้จากเค้าโครงสไลด์หรือจากสไลด์แต่ละรายการได้ โดยเลือกนั้น แล้วกด Delete

แทนข้อความพร้อมท์ในพื้นที่สำรองไว้

ถ้าคุณกำลังสร้างเทมเพลต และต้องการให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเนื้อหาใดควรจะเพิ่มพื้นที่สำรองไว้บนสไลด์ คุณสามารถแทนข้อความพร้อมท์ในมุมมองต้นแบบภาพนิ่ง ในตัวอย่างต่อไปนี้ "คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องโครงการ" แทนข้อความพร้อมท์ที่เริ่มต้นในพื้นที่สำรองไว้ชื่อเรื่อง

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่มุมมองต้นแบบ แล้ว คลิ กต้นแบบสไลด์

 2. ในมุมมองต้นแบบสไลด์ คลิกเค้าโครงสไลด์แรกด้านล่างต้นแบบสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง เค้าโครงสไลด์อยู่ด้านล่างต้นแบบภาพนิ่งซึ่งอยู่ด้านบนสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. เมื่อต้องการแทนตัวแทนข้อความ ให้เลือกข้อความเพื่อแก้ไขต้นแบบให้คลิกชื่อเรื่องลักษณะ แล้ว พิมพ์ หรือวางข้อความแบบกำหนดเองคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องโครงการ

  การเปลี่ยนแปลงข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้ไปยังคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องโครงการ และคุณเห็นข้อความพร้อมท์นี้ใหม่ในพื้นที่สำรองไว้เมื่อคุณกลับไปยังมุมมองปกติ

 4. เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงในต้นแบบมุมมองสไลด์ บนแท็บต้นแบบสไลด์ ให้เสร็จสมบูรณ์คลิกปิดต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มเป็นธีมที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว ถ้าคุณใช้ธีมแตกต่างกัน จะละทิ้งการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์ ถ้าคุณต้องการให้การเปลี่ยนแปลงสำหรับใช้งานในอนาคต ในกลุ่มแก้ไขธีม คลิกธีม แล้ว คลิ กบันทึกธีมปัจจุบัน

เปลี่ยนข้อความพร้อมท์ในพื้นที่สำรองไว้

ถ้าคุณกำลังสร้างเทมเพลต และต้องการให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเนื้อหาใดควรจะเพิ่มพื้นที่สำรองไว้บนสไลด์ คุณสามารถแทนข้อความพร้อมท์ที่ทั่วไปสำหรับพื้นที่ที่สำรองไว้นั้น

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้เลือก ต้นแบบสไลด์

 2. สไลด์ใน มุมมองต้นแบบ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในบานหน้าต่างหลัก บนเค้าโครง เลือกปัจจุบันข้อความพร้อมท์ที่ (เช่นเมื่อต้องการแก้ไขข้อความ นั้นแล้วพิมพ์ข้อความคุณต้องการใช้แทน

 4. เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงในต้นแบบมุมมองสไลด์ บนแท็บต้นแบบสไลด์ เลือกปิดมุมมองต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มเป็นธีมที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว ถ้าคุณใช้ธีมแตกต่างกัน จะละทิ้งการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์ ถ้าคุณต้องการให้การเปลี่ยนแปลงสำหรับใช้งานในอนาคต ในกลุ่มแก้ไขธีม คลิกธีม แล้ว คลิ กบันทึกธีมปัจจุบัน

เอาพื้นที่สำรองไว้

เราขอแนะนำให้ คุณไม่ลบพื้นที่ที่สำรองไว้จากเค้าโครงสไลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงที่เหมือน ซ้ำเค้าโครงนั้น ตั้งชื่อที่ไม่ซ้ำกัน จากนั้น แก้ไขสำเนานั้น

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ซ้ายคลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการแก้ไข

 3. เลือกพื้นที่สำรองไว้บนเค้าโครง แล้วกดแป้น Delete

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเค้าโครงสไลด์ที่มีอยู่ที่ประกอบด้วยตัวแทนข้อความชื่อเรื่อง คำบรรยายสองตัวแทนข้อความ และพื้นที่ที่สำรองไว้สองซึ่งคุณสามารถเพิ่มเนื้อความ ตาราง แผนภูมิกราฟิก SmartArt รูปภาพ หรือภาพยนตร์หรือคลิปเสียง

พื้นที่ที่สำรองไว้บนเค้าโครง

คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ที่ใดก็ได้บนเค้าโครงสไลด์ และเพิ่มข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเองเพื่อพร้อมท์ให้ผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการใส่ชนิดของเนื้อหา นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดข้อความสำหรับพร้อมท์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณแก้ไขเค้าโครงสไลด์หลังจากที่คุณได้สร้างสไลด์บางสไลด์ที่ใช้เค้าโครงนั้น คุณต้องนำเค้าโครงลงในสไลด์ ดู "นำการอัปเดเพื่อให้ปรากฏบนสไลด์ของคุณ" ในบทความแก้ไข และนำเค้าโครงสไลด์อีกครั้ง

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยต้นแบบสไลด์และเค้าโครง คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการเพิ่มอย่าง น้อยหนึ่งพื้นที่ที่สำรองไว้

 3. บนแท็บต้นแบบสไลด์ ในกลุ่มเค้าโครงต้นแบบคลิกแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ นั้นแล้ว คลิกชนิดของพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการ

  แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้

 4. คลิกตำแหน่งบนเค้าโครง จากนั้น ลากเพื่อวาดพื้นที่สำรองไว้

 5. ถ้าคุณเพิ่มตัวแทนข้อความ คุณสามารถเพิ่มข้อความแบบกำหนดเอง

  เน้นข้อความเริ่มต้นในพื้นที่สำรองไว้ และแทนที่ ด้วยข้อความพร้อมท์ของคุณเอง

  หมายเหตุ: ถ้ามีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ไม่ต้องการปรากฏอยู่หน้าข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเองของคุณ ให้คลิกแท็บ หน้าแรก แล้วในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรลงถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วคลิก ไม่มี

 6. เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ลงในเค้าโครงให้มากขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ลงในเค้าโครง ถ้าเนื้อหาในพื้นที่ที่สำรองไว้ดังกล่าวเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของเค้าโครง คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อเค้าโครง การทำเช่นนั้น คลิกขวาที่รูปขนาดย่อของเค้าโครงสไลด์ คลิกเปลี่ยนชื่อเค้าโครง พิมพ์ชื่อใหม่ แล้ว คลิกเปลี่ยนชื่อ

 7. บนแท็บต้นแบบสไลด์ ในกลุ่มปิดคลิกปิดมุมมองต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

 8. ในรายการรูปขนาดย่อสไลด์ เลือกสไลด์ที่คุณต้องการนำเค้าโครงกับตัวแทนที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปอีกครั้ง

 9. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มภาพนิ่ง คลิกเค้าโครง แล้ว คลิ กเค้าโครงที่ปรับปรุง

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครง ดูที่การสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองใหม่

เพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ลงในเค้าโครงสไลด์

พื้นที่ที่สำรองไว้เป็นกล่องบนเค้าโครงสไลด์ที่คุณคลิกเพื่อเพิ่มเนื้อหาเมื่อคุณกำลังสร้างงานนำเสนอ ในมุมมองต้นแบบสไลด์ คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ลงในเค้าโครงสไลด์ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของเค้าโครงสไลด์ที่มีอยู่แล้ว

 1. บนเมนู มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยน เค้าโครงสไลด์อยู่ภายใต้ต้นแบบสไลด์ ซึ่งเป็นสไลด์ที่อยู่บนสุดในบานหน้าต่างนำทาง

 3. ในกลุ่มเค้าโครงต้นแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ นั้นแล้ว คลิกชนิดของคุณต้องการแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ ตัวเลือกมีไว้สำหรับเนื้อหาเนื้อหา (แนวตั้ง),ข้อความข้อความ (แนวตั้ง),รูปภาพแผนภูมิตารางSmartArtสื่อ และรูปภาพออนไลน์

  สกรีนช็อตแสดงตัวเลือกที่พร้อมใช้งานจากการแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ดรอปดาวน์ ซึ่งรวมถึงเนื้อหา เนื้อหา (แนวตั้ง), ข้อความ ข้อความ (แนวตั้ง), รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง SmartArt สื่อ และ รูปแบบออนไลน์

 4. บนสไลด์ ลากเคอร์เซอร์ของคุณเพื่อวาดพื้นที่สำรองไว้บนสไลด์

 5. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ปรับขนาดพื้นที่สำรองไว้

  เลือกพื้นที่สำรองไว้ วางตัวชี้เหนือแบบจุดจับการปรับขนาด แล้ว ลากจุดจับจนกว่าขนาดที่คุณต้องเป็นพื้นที่สำรองไว้

  ย้ายพื้นที่สำรองไว้

  เลือกพื้นที่สำรองไว้ และลากไปยังตำแหน่งใหม่

  จัดรูปแบบพื้นที่สำรองไว้

  เลือกพื้นที่สำรองไว้ คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง นั้นแล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเติมของพื้นที่สำรองไว้ ในสไตล์รูปร่าง คลิกสีเติมรูปร่าง

 6. เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงในต้นแบบมุมมองสไลด์ บนแท็บต้นแบบสไลด์ ให้เสร็จสมบูรณ์คลิกปิดต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มเป็นธีมที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว ถ้าคุณใช้ธีมแตกต่างกัน จะละทิ้งการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์ ถ้าคุณต้องการให้การเปลี่ยนแปลงสำหรับใช้งานในอนาคต ในกลุ่มแก้ไขธีม คลิกธีม แล้ว คลิ กบันทึกธีมปัจจุบัน

แทนข้อความพร้อมท์ในพื้นที่สำรองไว้

ถ้าคุณกำลังสร้างเทมเพลต และต้องการให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเนื้อหาใดควรจะเพิ่มพื้นที่สำรองไว้บนสไลด์ คุณสามารถแทนข้อความพร้อมท์ในมุมมองต้นแบบภาพนิ่ง ในตัวอย่างต่อไปนี้ "คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องโครงการ" แทนข้อความพร้อมท์ที่เริ่มต้นในพื้นที่สำรองไว้ชื่อเรื่อง

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่มุมมองต้นแบบ แล้ว คลิ กต้นแบบสไลด์

 2. ในมุมมองต้นแบบสไลด์ คลิกเค้าโครงสไลด์แรกด้านล่างต้นแบบสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง เค้าโครงสไลด์อยู่ด้านล่างต้นแบบภาพนิ่งซึ่งอยู่ด้านบนสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. เมื่อต้องการแทนตัวแทนข้อความ ให้เลือกข้อความเพื่อแก้ไขต้นแบบให้คลิกชื่อเรื่องลักษณะ แล้ว พิมพ์ หรือวางข้อความแบบกำหนดเองคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องโครงการ

  การเปลี่ยนแปลงข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้ไปยังคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องโครงการ และคุณเห็นข้อความพร้อมท์นี้ใหม่ในพื้นที่สำรองไว้เมื่อคุณกลับไปยังมุมมองปกติ

 4. เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงในต้นแบบมุมมองสไลด์ บนแท็บต้นแบบสไลด์ ให้เสร็จสมบูรณ์คลิกปิดต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มเป็นธีมที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว ถ้าคุณใช้ธีมแตกต่างกัน จะละทิ้งการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์ ถ้าคุณต้องการให้การเปลี่ยนแปลงสำหรับใช้งานในอนาคต ในกลุ่มแก้ไขธีม คลิกธีม แล้ว คลิ กบันทึกธีมปัจจุบัน

เอาท้ายกระดาษองค์ประกอบจากเค้าโครงสไลด์

พื้นที่สำรองไว้ท้ายกระดาษจะถูกรวมตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเพิ่มเค้าโครงสไลด์ใหม่ ส่วนท้ายถูกสร้างขึ้นขององค์ประกอบที่สาม: วัน และเวลา ข้อความท้ายกระดาษ และหมายเลขสไลด์ออก จัดรูปแบบ ขนาด และตำแหน่งของพื้นที่สำรองไว้ท้ายกระดาษจะสืบทอดมาจากองค์ประกอบส่วนท้ายบนต้นแบบสไลด์ ยกเว้นถ้าคุณแก้ไขพื้นที่สำรองไว้ท้ายกระดาษได้โดยตรงบนเค้าโครงสไลด์

สิ่งสำคัญ: แม้ว่าจะแสดงองค์ประกอบส่วนท้ายบนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ในมุมมองต้นแบบสไลด์ คุณต้องเปิดเหล่านั้นก่อนที่พวกเขาสามารถปรากฏบนสไลด์ของงานนำเสนอของคุณ เมื่อต้องการเปิดใช้งานหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกเมนูแทรก แล้ว คลิ กหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่มุมมองต้นแบบ แล้ว คลิ กต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยน เค้าโครงสไลด์อยู่ภายใต้ต้นแบบสไลด์ ซึ่งเป็นสไลด์ที่อยู่บนสุดในบานหน้าต่างนำทาง

 3. ในแท็บต้นแบบสไลด์ ในแบบเค้าโครงต้นแบบยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายท้ายกระดาษ

  จับภาพหน้าจอแสดงชื่อเรื่องและส่วนท้ายตัวพร้อมใช้งานในกลุ่มเค้าโครงต้นแบบ

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงในมุมมองต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดต้นแบบ บนแถบข้อความ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มเป็นธีมที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว ถ้าคุณใช้ธีมแตกต่างกัน จะละทิ้งการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์ ถ้าคุณต้องการให้การเปลี่ยนแปลงสำหรับใช้งานในอนาคต ในกลุ่มแก้ไขธีม คลิกธีม แล้ว คลิ กบันทึกธีมปัจจุบัน

เพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ลงในเค้าโครงสไลด์

พื้นที่ที่สำรองไว้เป็นกล่องบนเค้าโครงสไลด์ที่คุณคลิกเพื่อเพิ่มเนื้อหาเมื่อคุณกำลังสร้างงานนำเสนอ ในมุมมองต้นแบบสไลด์ คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ลงในเค้าโครงสไลด์ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของเค้าโครงสไลด์ที่มีอยู่แล้ว

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยน เค้าโครงสไลด์อยู่ภายใต้ต้นแบบสไลด์ ซึ่งเป็นสไลด์ที่อยู่บนสุดในบานหน้าต่างนำทาง

 3. คลิกที่แท็บต้นแบบสไลด์ และภายใต้แก้ไขเค้าโครง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  แท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม แก้ไขเค้าโครง

  เมื่อต้องการแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ สำหรับ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ชื่อเรื่อง

  หมายเหตุ: ตัวแทนชื่อเรื่อง "ทาง" เดียวเท่านั้นจะได้รับอนุญาตบนภาพนิ่งแต่ละเนื่องจากภาพนิ่งชื่อเรื่องในเค้าร่างกลายเป็นข้อความที่คุณเพิ่มลงในพื้นที่สำรองไว้ชื่อเรื่องในมุมมองปกติ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายชื่อเรื่อง

  ชื่อเรื่องแนวตั้ง

  หมายเหตุ: ตัวแทนชื่อเรื่อง "ทาง" เดียวเท่านั้นจะได้รับอนุญาตบนภาพนิ่งแต่ละเนื่องจากภาพนิ่งชื่อเรื่องในเค้าร่างกลายเป็นข้อความที่คุณเพิ่มลงในพื้นที่สำรองไว้ชื่อเรื่องในมุมมองปกติ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายชื่อเรื่องแนวตั้ง

  ตัวแทนเนื้อหา

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กเนื้อหา ตัวแทนเนื้อหา  

  เนื้อหาแนวตั้ง

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กแนวตั้งเนื้อหา ตัวแทนเนื้อหาแนวตั้ง  

  ข้อความ

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กข้อความ ตัวแทนข้อความ  

  ข้อความแนวตั้ง

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กข้อความแนวตั้ง ตัวแทนข้อความแนวตั้ง  

  แผนภูมิ

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กแผนภูมิ ตัวแทนแผนภูมิ  

  ตาราง

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กตาราง ตัวแทนตาราง  

  กราฟิก SmartArt

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กกราฟิก SmartArt ตัวแทนกราฟิก SmartArt  

  ภาพยนตร์

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กสื่อ ตัวยึดสื่อ  

  ภาพตัดปะ

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กภาพตัดปะ ตัวแทนคลิปอาร์ต  

  รูปภาพ

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กรูปภาพ ตัวแทนรูปภาพ  

 4. บนสไลด์ ลากเคอร์เซอร์ของคุณเพื่อวาดพื้นที่สำรองไว้บนสไลด์

 5. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ปรับขนาดพื้นที่สำรองไว้

  เลือกพื้นที่สำรองไว้ วางตัวชี้เหนือแบบจุดจับการปรับขนาด แล้ว ลากจุดจับจนกว่าขนาดที่คุณต้องเป็นพื้นที่สำรองไว้

  ย้ายพื้นที่สำรองไว้

  เลือกพื้นที่สำรองไว้ และลากไปยังตำแหน่งใหม่

  จัดรูปแบบพื้นที่สำรองไว้

  เลือกพื้นที่สำรองไว้ คลิกที่แท็บรูปแบบ นั้นแล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเติมของพื้นที่สำรองไว้ ภายใต้สไตล์รูปร่าง คลิกสีเติม

 6. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงในมุมมองต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดต้นแบบ บนแถบข้อความ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ที่สอดคล้องกันจะเพิ่มไปยังธีมที่นำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว ถ้าคุณนำธีมอื่นไปใช้ การเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์จะถูกยกเลิก ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงไว้ใช้ในอนาคต บนแท็บ ธีม ภายใต้ ธีม ให้คลิก บันทึกธีม

แทนข้อความพร้อมท์ในพื้นที่สำรองไว้

ถ้าคุณกำลังสร้างเทมเพลต และต้องการให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเนื้อหาใดควรจะเพิ่มพื้นที่สำรองไว้บนสไลด์ คุณสามารถแทนข้อความพร้อมท์ในมุมมองต้นแบบภาพนิ่ง ในตัวอย่างต่อไปนี้ "คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องโครงการ" แทนข้อความพร้อมท์ที่เริ่มต้นในพื้นที่สำรองไว้ชื่อเรื่อง

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในมุมมองต้นแบบสไลด์ คลิกเค้าโครงสไลด์แรกด้านล่างต้นแบบสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง เค้าโครงสไลด์อยู่ด้านล่างต้นแบบภาพนิ่งซึ่งอยู่ด้านบนสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. เมื่อต้องการแทนตัวแทนข้อความ ให้เลือกข้อความเพื่อแก้ไขต้นแบบให้คลิกชื่อเรื่องลักษณะ แล้ว พิมพ์ หรือวางข้อความแบบกำหนดเองคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องโครงการ

  การเปลี่ยนแปลงข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้ไปยังคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องโครงการ และคุณเห็นข้อความพร้อมท์นี้ใหม่ในพื้นที่สำรองไว้เมื่อคุณกลับไปยังมุมมองปกติ

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงในมุมมองต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดต้นแบบ บนแถบข้อความ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ที่สอดคล้องกันจะเพิ่มไปยังธีมที่นำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว ถ้าคุณนำธีมอื่นไปใช้ การเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์จะถูกยกเลิก ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงไว้ใช้ในอนาคต บนแท็บ ธีม ภายใต้ ธีม ให้คลิก บันทึกธีม

เอาท้ายกระดาษองค์ประกอบจากเค้าโครงสไลด์

พื้นที่สำรองไว้ท้ายกระดาษจะถูกรวมตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเพิ่มเค้าโครงสไลด์ใหม่ ส่วนท้ายถูกสร้างขึ้นขององค์ประกอบที่สาม: วัน และเวลา ข้อความท้ายกระดาษ และหมายเลขสไลด์ออก จัดรูปแบบ ขนาด และตำแหน่งของพื้นที่สำรองไว้ท้ายกระดาษจะสืบทอดมาจากองค์ประกอบส่วนท้ายบนต้นแบบสไลด์ ยกเว้นถ้าคุณแก้ไขพื้นที่สำรองไว้ท้ายกระดาษได้โดยตรงบนเค้าโครงสไลด์

สิ่งสำคัญ: แม้ว่าจะแสดงองค์ประกอบส่วนท้ายบนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ในมุมมองต้นแบบสไลด์ คุณต้องเปิดเหล่านั้นก่อนที่พวกเขาสามารถปรากฏบนสไลด์ของงานนำเสนอของคุณ เมื่อต้องการเปิดใช้งานหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกเมนูแทรก แล้ว คลิ กหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยน เค้าโครงสไลด์อยู่ภายใต้ต้นแบบสไลด์ ซึ่งเป็นสไลด์ที่อยู่บนสุดในบานหน้าต่างนำทาง

 3. คลิกที่แท็บต้นแบบสไลด์ และจากนั้น ภายใต้แก้ไขเค้าโครง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ท้ายกระดาษ

  แท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม แก้ไขเค้าโครง

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงในมุมมองต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดต้นแบบ บนแถบข้อความ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ที่สอดคล้องกันจะเพิ่มไปยังธีมที่นำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว ถ้าคุณนำธีมอื่นไปใช้ การเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์จะถูกยกเลิก ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงไว้ใช้ในอนาคต บนแท็บ ธีม ภายใต้ ธีม ให้คลิก บันทึกธีม

ดูเพิ่มเติม

สร้างหรือเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์

ปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×