เพิ่มหรือนำ Add-in ออกใน Excel

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Add-in จะมีคำสั่งและคุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับ Microsoft Excel ให้ใช้งาน โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Add-in จะไม่สามารถใช้งานได้ทันทีใน Excel คุณจะต้องติดตั้งและ (ในบางกรณี) เปิดใช้งาน Add-in ก่อนที่คุณจะสามารถใช้งานได้

คุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Office add-ins ที่ยึดตาม HTML, CSS และ JS ได้อย่างไร ถ้าคุณกำลัง ดูต้นโปรแกรม Office add-in สำหรับ Excel

Add-in บางตัวมีอยู่แล้วภายใน Excel เช่น Solver และ Analysis ToolPak ในขณะที่ Add-in บางตัวพร้อมใช้งานจากศูนย์ดาวน์โหลด ซึ่งต้องดาวน์โหลดและติดตั้งก่อนใช้งาน นอกจากนี้ ยังมี Add-in ที่สร้างโดยบุคคลอื่น เช่น โปรแกรมเมอร์ในองค์กรของคุณ หรือผู้ให้บริการโซลูชันซอฟต์แวร์ โดย Add-in เหล่านี้อาจเป็น Add-in ของ Component Object Model (COM) Add-in ของ Visual Basic for Applications (VBA) และ Add-in ของ DLL ซึ่ง Add-in เหล่านี้ต้องได้รับการติดตั้งด้วยจึงจะใช้งานได้

Add-in ส่วนใหญ่สามารถจัดอยู่ในสามชนิดด้วยกัน คือ

 • Add-in ของ Excel    โดยทั่วไป Add-in เหล่านี้จะประกอบด้วยไฟล์ Add-in ของ Excel (.xlam) Add-in ของ Excel 97-2003 (.xla) และ Add-in ของ DLL หรือเป็น Add-in อัตโนมัติ ทั้งนี้ Add-in ของ Excel บางตัว เช่น Solver และ Analysis ToolPak อาจพร้อมใช้งานหลักจากที่คุณติดตั้ง Excel หรือ Microsoft Office ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว คุณเพียงแค่เปิดใช้งาน Add-in เหล่านี้เท่านั้นเมื่อต้องการใช้งาน

 • Add-in ที่สามารถดาวน์โหลดได้    Add-in เพิ่มเติมสำหรับ Excel สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งจาก ดาวน์โหลด ที่ Office.com

 • Add-In แบบกำหนดเอง    นักพัฒนาและผู้ให้บริการโซลูชันมักจะออกแบบ Add-in ของ Component Object Model (COM), Add-in อัตโนมัติ, VBA Add-in และ XLL Add-in แบบกำหนดเอง ซึ่ง Add-in เหล่านี้ต้องได้รับการติดตั้งเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้

หลังจากที่คุณติดตั้งหรือเปิดใช้งาน Add-in แล้ว โปรแกรม Add-in และคำสั่งของโปรแกรมจะพร้อมใช้งานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งต่อไปนี้

 • แท็บ ข้อมูล หลังจากที่คุณติดตั้งและเปิดใช้งาน Analysis ToolPak และ Solver Add-in แล้ว คำสั่ง การวิเคราะห์ข้อมูล และ Solver จะพร้อมใช้งานในกลุ่ม การวิเคราะห์

  ปุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล ในกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล

 • แท็บ สูตร หลังจากที่คุณติดตั้งและเปิดใช้งาน เครื่องมือสกุลเงินยูโร แล้ว คำสั่ง การแปลงยูโร และ การจัดรูปแบบยูโร จะแสดงในกลุ่ม โซลูชัน

  การแปลงยูโรและการจัดรูปแบบยูโร

 • แท็บ Add-In คุณสามารถเพิ่ม Add-in อื่นๆ ลงในแท็บ Add-In ได้ แท็บนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปใน Ribbon เมื่อคุณติดตั้งและเปิดใช้งาน Add-in แรกที่แสดงอยู่ในแท็บ Add-In ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ Add-In คุณควรจบการทำงานแล้วเริ่ม Excel ใหม่

Add-In อื่นๆ เช่น แท็บ เริ่มต้นใช้งาน จะพร้อมให้ใช้งานจากส่วนอื่นใน Excel เช่น เป็นแท็บบน Ribbon หรือใช้งานผ่านแมโครหรือเมนูแบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณสามารถใช้กระบวนงานนี้เพื่อติดตั้งหรือเอาโปรแกรมที่ทำงานอัตโนมัติออกก่อนที่คุณจะออกแบบโปรแกรมติดตั้งและเอาออกสำหรับ Add-in ของคุณ

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Add-in ของ Excel    

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ จากนั้นคลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท Add-In

 2. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก Excel Add-ins แล้วคลิก ไป

  กล่องโต้ตอบ Add-in จะปรากฏขึ้น

 3. ในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณไม่พบ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งานในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้ง Add-in นั้น

เมื่อต้องการติดตั้ง Add-in ของ Excel    

 • เมื่อต้องการติดตั้ง Add-in ซึ่งโดยปกติติดตั้งกับ Excel เช่น Solver หรือ Analysis ToolPak ให้เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งสำหรับ Excel หรือ Microsoft Office และเลือกตัวเลือก เปลี่ยน เพื่อติดตั้ง Add-in หลังจากที่คุณเริ่ม Excel ใหม่ Add-in ควรปรากฏในกล่อง Add-in ที่มีอยู่

 • Add-in ของ Excel บางตัวมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และสามารถติดตั้งหรือเปิดใช้งานได้โดยคลิก เรียกดู (ในกล่องโต้ตอบ Add-Ins) เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของ Add-in แล้วคลิก ตกลง

 • Add-in ของ Excel บางตัวจำเป็นต้องเรียกใช้แพคเกจการติดตั้ง คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือคัดลอกแพคเกจการติดตั้งมาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ (โดยทั่วไปแพคเกจการติดตั้งจะเป็นไฟล์ที่มีส่วนขยายของชื่อไฟล์เป็น .msi) แล้วเรียกใช้แพคเกจการติดตั้งนั้น

 • สำหรับ Add-in อื่นๆ ที่ไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้จาก ดาวน์โหลด หรือจากไซต์อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ตหรือเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรของคุณ ให่ทำตามคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับการดาวน์โหลดที่ต้องการ

เมื่อต้องการปิดใช้งาน Add-in ของ Excel    

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ จากนั้นคลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท Add-In

 2. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก Excel Add-ins แล้วคลิก ไป

 3. ในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Add-in ที่คุณต้องการปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

  ส่วนใหญ่แล้ว เมื่อคุณปิดใช้งาน Add-in ระบบจะเอา Add-in นั้นออกจากกลุ่มบน Ribbon แต่ในบางกรณี เมื่อต้องการเอา Add-in ออกจาก Ribbon คุณอาจจำเป็นต้องเริ่ม Excel ใหม่

  หมายเหตุ    การปิดใช้งาน Add-in ไม่ได้เป็นการเอา Add-in ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการเอา Add-in ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องถอนการติดตั้ง Add-in

เมื่อต้องการเอา Add-in ของ Excel ออก    

สิ่งสำคัญ: ถ้าเดิมคุณติดตั้ง Add-in ของ Excel จากเซิร์ฟเวอร์ไฟล์บนเครือข่ายหรือจากโฟลเดอร์ที่แชร์ คุณอาจจำเป็นต้องเอา Add-in ออกจากตำแหน่งที่ตั้งนั้น ถ้าคุณติดตั้ง Add-in ของ Excel จากซีดี และคุณแมปไดรฟ์ซีดีของคุณเป็นอักษรไดรฟ์ใหม่หลังจากการติดตั้ง Add-in คุณต้องติดตั้ง Add-in จากซีดีใหม่ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Add-in ใดๆ ของ Excel จากซีดี คุณต้องถอนการติดตั้ง Add-in ของ Excel แล้วติดตั้งใหม่จากซีดี

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ออก

 2. ในแผงควบคุม ให้คลิก โปรแกรมและฟีเจอร์ (Windows 7 และ Windows Vista) หรือ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก (Windows XP)

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณได้ติดตั้ง Excel เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office ให้คลิก Microsoft Office ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งแล้ว จากนั้นคลิกปุ่ม เปลี่ยน

  • ถ้าคุณได้ติดตั้ง Excel แยกต่างหาก ให้คลิกชื่อโปรแกรมของคุณในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งแล้ว จากนั้นคลิกปุ่ม เปลี่ยน

  • ถ้าคุณติดตั้ง Add-in จากศูนย์ดาวน์โหลด ให้คลิกชื่อโปรแกรมของคุณในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง แล้วคลิกปุ่ม ถอนการติดตั้ง

 4. ทำตามคำแนะนำในโปรแกรมติดตั้ง

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณสามารถใช้กระบวนงานนี้เพื่อติดตั้งหรือเอาโปรแกรมที่ทำงานอัตโนมัติออกก่อนที่คุณจะออกแบบโปรแกรมติดตั้งและเอาออกสำหรับ Add-in ของคุณ ถ้าคุณไม่ใช่นักพัฒนา คุณไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบผู้จัดหา Add-in ถ้าคุณต้องการคำแนะนำในการติดตั้งและการเอาโปรแกรมออก

เพิ่ม Add-in COM

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ จากนั้นคลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท Add-In

 2. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก COM Add-in แล้วคลิก ไป

  กล่องโต้ตอบ COM Add-in จะปรากฏขึ้น

 3. ในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Add-in ที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ตกลง

  เคล็ดลับ    ถ้า Add-in ที่คุณต้องการใช้ไม่ได้ถูกแสดงรายการในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ ให้คลิก เพิ่ม แล้วระบุตำแหน่งของ Add-in

การเอา COM Add-in ออก

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ จากนั้นคลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท Add-In

 2. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก COM Add-in แล้วคลิก ไป

  กล่องโต้ตอบ COM Add-in จะปรากฏขึ้น

 3. ในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Add-in ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ    การกระทำนี้จะเอา Add-in ออกจากหน่วยความจำ แต่จะเก็บชื่อไว้ในรายการ Add-in ที่มีอยู่ ไม่ได้เป็นการลบ Add-in ออกจากคอมพิวเตอร์

 4. เมื่อต้องการเอา COM Add-in ออกจากรายการของ Add-in ที่มีอยู่และเมื่อต้องการลบ Add-in จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกชื่อของ Add-in ในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ แล้วคลิก เอาออก

หมายเหตุ: ถ้าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณสามารถใช้กระบวนงานนี้เพื่อติดตั้งหรือเอาโปรแกรมที่ทำงานอัตโนมัติออกก่อนที่คุณจะออกแบบโปรแกรมติดตั้งและเอาออกสำหรับ Add-in ของคุณ ถ้าคุณไม่ใช่นักพัฒนา คุณไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบผู้จัดหา Add-in ถ้าคุณต้องการคำแนะนำในการติดตั้งและการเอาโปรแกรมออก

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ จากนั้นคลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท Add-In

 2. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก Excel Add-ins แล้วคลิก ไป

  กล่องโต้ตอบ Add-in จะปรากฏขึ้น

 3. เมื่อต้องการติดตั้ง Add-in อัตโนมัติ ในกล่อง Automation Server ที่มีอยู่ ให้คลิก อัตโนมัติ แล้วคลิก Add-in ที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ    ถ้า Add-in ที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ในรายการ ให้คลิก เรียกดู ระบุตำแหน่งของ Add-in แล้วคลิก ตกลง

 4. เมื่อต้องการเอา Add-in อัตโนมัติออก คุณต้องเอา Add-in อัตโนมัติออกจากรีจิสทรี สำหรับรายละเอียด ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

Add-in บางตัวมีอยู่แล้วภายใน Excel เช่น Solver และ Analysis ToolPak ในขณะที่ Add-in บางตัวพร้อมใช้งานจากศูนย์ดาวน์โหลด ซึ่งต้องดาวน์โหลดและติดตั้งก่อนใช้งาน นอกจากนี้ ยังมี Add-in ที่สร้างโดยบุคคลอื่น เช่น โปรแกรมเมอร์ในองค์กรของคุณ หรือผู้ให้บริการโซลูชันซอฟต์แวร์ โดย Add-in เหล่านี้อาจเป็น Add-in ของ Component Object Model (COM) Add-in ของ Visual Basic for Applications (VBA) และ Add-in ของ DLL ซึ่ง Add-in เหล่านี้ต้องได้รับการติดตั้งด้วยจึงจะใช้งานได้

Add-in ส่วนใหญ่สามารถจัดอยู่ในสามชนิดด้วยกัน คือ

 • Add-in ของ Excel    โดยทั่วไป Add-in เหล่านี้จะประกอบด้วยไฟล์ Add-in ของ Excel (.xlam) Add-in ของ Excel 97-2003 (.xla) และ Add-in ของ DLL หรือเป็น Add-in อัตโนมัติ ทั้งนี้ Add-in ของ Excel บางตัว เช่น Solver และ Analysis ToolPak อาจพร้อมใช้งานหลักจากที่คุณติดตั้ง Excel หรือ Microsoft Office ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว คุณเพียงแค่เปิดใช้งาน Add-in เหล่านี้เท่านั้นเมื่อต้องการใช้งาน

 • Add-in ที่สามารถดาวน์โหลดได้    Add-in เพิ่มเติมสำหรับ Excel สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งจาก ดาวน์โหลด ที่ Office.com

 • Add-In แบบกำหนดเอง    นักพัฒนาและผู้ให้บริการโซลูชันมักจะออกแบบ Add-in ของ Component Object Model (COM), Add-in อัตโนมัติ, VBA Add-in และ XLL Add-in แบบกำหนดเอง ซึ่ง Add-in เหล่านี้ต้องได้รับการติดตั้งเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้

หลังจากที่คุณติดตั้งหรือเปิดใช้งาน Add-in แล้ว โปรแกรม Add-in และคำสั่งของโปรแกรมจะพร้อมใช้งานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งต่อไปนี้

 • แท็บ ข้อมูล หลังจากที่คุณติดตั้งและเปิดใช้งาน Add-in Analysis ToolPak และ Solver แล้ว คำสั่ง วิเคราะห์ข้อมูล และ Solver จะพร้อมใช้งานในแท็บ ข้อมูล บน Ribbon

 • แท็บ หน้าแรก คุณอาจเพิ่ม Add-in อื่นๆ ลงในแท็บ หน้าแรก ได้

Add-In อื่นๆ เช่น แท็บ เริ่มต้นใช้งาน จะพร้อมให้ใช้งานจากส่วนอื่นใน Excel เช่น เป็นแท็บบน Ribbon หรือใช้งานผ่านแมโครหรือเมนูแบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณสามารถใช้กระบวนงานนี้เพื่อติดตั้งหรือเอาโปรแกรมที่ทำงานอัตโนมัติออกก่อนที่คุณจะออกแบบโปรแกรมติดตั้งและเอาออกสำหรับ Add-in ของคุณ

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Add-in ของ Excel ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า    

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้เลือก Add-in

 2. ในกล่อง Add-in ที่พร้อมใช้งาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการติดตั้ง Add-in ของ Excel    

 • Add-in ของ Excel บางอย่างจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และสามารถติดตั้งหรือเปิดใช้งานได้โดยการคลิก เรียกดู (ในกล่องโต้ตอบ Add-Ins ด้านบน) เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของ Add-in แล้วคลิก ตกลง

 • Add-in ของ Excel บางตัวจำเป็นต้องเรียกใช้แพคเกจการติดตั้ง คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือคัดลอกแพคเกจการติดตั้งมาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ (โดยทั่วไปแพคเกจการติดตั้งจะเป็นไฟล์ที่มีส่วนขยายของชื่อไฟล์เป็น .msi) แล้วเรียกใช้แพคเกจการติดตั้งนั้น

 • Add-in อื่นๆ ที่ไม่มีในคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งผ่านเว็บเบราว์เซอร์จาก ดาวน์โหลด หรือจากไซต์อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต เซิร์ฟเวอร์ในองค์กรของคุณ หรือใช้ตัวเลือก ร้านค้า ภายใน Excel ทำตามคำแนะนำการติดตั้งสำหรับการดาวน์โหลด

  เมื่อต้องการติดตั้ง Add-in จากร้านค้า

  1. คลิกแท็บ แทรก ใน Ribbon

  2. คลิกปุ่ม ร้านค้า

  3. ใช้เขตข้อมูล ประเภท หรือ ค้นหา เพื่อค้นหา Add-in

  4. คลิก เพิ่ม เพื่อติดตั้ง Add-in

   หมายเหตุ: Add-in บางอย่างจำเป็นต้องซื้อ

เมื่อต้องการนำ Add-in ของ Excel ออก    

 1. คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิก Add-in ของฉัน

 2. ใน Add-in ของ Office ให้คลิกเมนู 3 จุดที่อยู่ถัดจาก Add-in

 3. คลิก นำออก

 4. อ่านประกาศเกี่ยวกับอุปกรณ์อื่นที่แสดงขึ้นมา แล้วคลิก นำออก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×