แผนภูมิ

เพิ่มหรือนำแกนทุติยภูมิในแผนภูมิใน Excel ออก

เพิ่มหรือนำแกนทุติยภูมิในแผนภูมิใน Excel ออก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อตัวเลขในแผนภูมิที่คุณสร้างแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละชุดข้อมูล หรือเมื่อคุณมีข้อมูลหลายชนิดผสมกัน (ตัวอย่างเช่น ราคา และปริมาณ) คุณก็สามารถลงจุดชุดข้อมูลหนึ่งชุดขึ้นไปบนแกนแนวตั้งทุติยภูมิ (ค่า) ได้ มาตราส่วนของแกนแนวตั้งทุติยภูมิจะแสดงค่าสำหรับชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แกนทุติยภูมิจะใช้งานได้ดีในแผนภูมิที่แสดงการรวมกันของแผนภูมิคอลัมน์และแผนภูมิเส้น

แผนภูมิผสมแบบมีแกนทุติยภูมิ

คุณสามารถแสดงแผนภูมิเหมือนกับแผนภูมิด้านบนได้อย่างรวดเร็วโดยการเปลี่ยนแผนภูมิของคุณไปเป็นแผนภูมิผสม

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่เราต้องการเปลี่ยนไปเป็นแผนภูมิผสมเพื่อให้แสดง เครื่องมือแผนภูมิ

  แท็บ ออกแบบ และแท็บ รูปแบบ สำหรับเครื่องมือแผนภูมิ

 2. คลิก ออกแบบ > เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

  กลุ่ม ชนิด บนแท็บ ออกแบบ

 3. บนแท็บ แผนภูมิทั้งหมด ให้เลือก ผสม แล้วเลือกคอลัมน์แบบกลุ่ม - เส้นบนแผนภูมิแกนทุติยภูมิ

  แผนภูมิผสมแบบมีแกนทุติยภูมิบนแท็บ แผนภูมิทั้งหมด

 4. ภายใต้ เลือกชนิดแผนภูมิและแกนสำหรับชุดข้อมูลของคุณ ให้ทำเครื่องหมายที่กล่อง แกนทุติยภูมิ สำหรับชุดข้อมูลแต่ละชุดที่คุณต้องการลงจุดบนแกนทุติยภูมิ จากนั้นให้เปลี่ยนชนิดแผนภูมินั้นเป็น เส้น

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดจะแสดงเป็น แผนภูมิคอลัมน์แบบเป็นกลุ่ม

  เมื่อต้องการอธิบายว่าสิ่งใดได้ลงจุดไว้บนแกนแนวตั้งแต่ละแกน คุณสามารถเพิ่มชื่อแกนได้

เพิ่มชื่อแกนลงในแกนแนวตั้ง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ แล้วคลิก องค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ

 2. ทำเครื่องหมายที่กล่อง ชื่อแกน แล้วคลิกที่ลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่องนั้น แล้วทำเครื่องหมายที่กล่องของชื่อแกนที่คุณต้องการจะเพิ่ม

 3. ในแผนภูมิ ให้คลิกหนึ่งครั้งที่ชื่อแกนแต่ละชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อที่อธิบายถึงข้อมูลที่ถูกลงจุดบนแกนนั้น

ดูเพิ่มเติม

สร้างแผนภูมินับจากวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด

เลือกข้อมูลจากแผนภูมิ

เปลี่ยนป้ายชื่อแกนในแผนภูมิ

เพิ่มชื่อแกนลงในแผนภูมิ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิผสม

เมื่อค่าในแผนภูมิสองมิติแตกต่างกันอย่างมากตั้งแต่จาก ชุดข้อมูล ไปจนถึงชุดข้อมูล หรือเมื่อคุณมีข้อมูลหลายชนิดผสมกัน (ตัวอย่างเช่น ราคา และปริมาณ) คุณก็สามารถลงจุดชุดข้อมูลหนึ่งชุดขึ้นไปบนแกนตั้งทุติยภูมิ (ค่า) ได้ มาตราส่วนของแกนตั้งทุติยภูมิจะแสดงค่าสำหรับชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แผนภูมิผสมที่จัดรูปแบบ

หลังจากที่คุณเพิ่มแกนตั้งทุติยภูมิไปยังแผนภูมิสองมิติ คุณยังสามารถเพิ่มแกนนอนทุติยภูมิ (ประเภท) ได้ ซึ่งอาจมีประโยชน์ในแผนภูมิ xy (กระจาย) หรือแผนภูมิฟอง

เมื่อต้องการช่วยแยกแยะชุดข้อมูลที่ลงจุดบนแกนทุติยภูมิ คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิได้ ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิคอลัมน์ คุณสามารถเปลี่ยนชุดข้อมูลบนแกนทุติยภูมิเป็นแผนภูมิเส้น

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณต้องมีแผนภูมิสองมิติก่อน แกนทุติยภูมิไม่ได้รับการสนับสนุนในแผนภูมิสามมิติ

คุณสามารถลงจุดข้อมูลบนแกนตั้งทุติยภูมิได้ครั้งละหนึ่งชุดข้อมูล เมื่อต้องการลงจุดชุดข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุดบนแกนตั้งทุติยภูมิ ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับชุดข้อมูลแต่ละชุดที่คุณต้องการแสดงบนแกนตั้งทุติยภูมิ

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดบนแกนตั้งทุติยภูมิ หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกชุดข้อมูลจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดตามแกนตั้งทุติยภูมิ

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบชุดข้อมูล จะแสดงขึ้น

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องโต้ตอบอื่นแสดงขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกชุดข้อมูลในแผนภูมิ

 3. บนแท็บ ตัวเลือกชุดข้อมูล ภายใต้ ลงจุดชุดข้อมูลบน ให้คลิก แกนทุติยภูมิ แล้วคลิก ปิด

  แกนตั้งทุติยภูมิจะแสดงขึ้นในแผนภูมิ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการแสดงของแกนตั้งทุติยภูมิ ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก แกน

  2. คลิก แกนตั้งทุติยภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกแกนของแกนตั้งทุติยภูมิ ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. คลิกขวาแกนตั้งทุติยภูมิ แล้วคลิก จัดรูปแบบแกน

  2. ภายใต้ ตัวเลือกแกน ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณต้องมีแผนภูมิที่แสดงแกนตั้งทุติยภูมิ เมื่อต้องการเพิ่มแกนตั้งทุติยภูมิ ให้ดู เพิ่มแกนตั้งทุติยภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่แสดงแกนตั้งทุติยภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก แกน

  รูป Ribbon

 3. คลิก แกนนอนทุติยภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ชุดข้อมูล คลิก เปลี่ยนชนิดแผนภูมิชุดข้อมูล แล้วดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิด ให้คลิก เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ ให้คลิกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  กล่องแรกจะแสดงรายการชนิดแผนภูมิ และกล่องที่สองจะแสดงชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละชนิดแผนภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิที่คุณสามารถใช้ได้ ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูลได้ครั้งละหนึ่งชุด เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุดในแผนภูมิ ให้ทำซ้ำขั้นตอนของกระบวนการนี้สำหรับแต่ละชุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน

 1. คลิกแผนภูมิที่แสดงแกนทุติยภูมิที่คุณต้องการนำออก

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก แกน คลิก แกนตั้งทุติยภูมิ หรือ แกนนอนทุติยภูมิ แล้วคลิก ไม่มี

  รูป Ribbon

เคล็ดลับ: 

 • คุณยังสามารถคลิกแกนทุติยภูมิที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE ได้ หรือคลิกขวาที่แกนทุติยภูมิ แล้วคลิก ลบ

 • เมื่อต้องการนำแกนทุติยภูมิออกทันทีหลังจากที่คุณเพิ่มแกนเหล่านั้น ให้คลิก เลิกทำ ปุ่มเลิกทำ บน แถบเครื่องมือด่วน หรือกด CTRL+Z

เมื่อค่าในแผนภูมิแตกต่างกันมากตั้งแต่ ชุดข้อมูล ถึงชุดข้อมูล คุณสามารถลงจุดชุดข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 ชุดขึ้นไปบนแกนทุติยภูมิ แกนทุติยภูมิยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนภูมิผสมได้อีกด้วยเมื่อคุณใช้ข้อมูลหลายประเภทร่วมกัน (เช่น ราคาและปริมาณ) ในแผนภูมิเดียวกัน

ในแผนภูมินี้ แกนตั้งปฐมภูมิด้านซ้ายจะใช้สำหรับยอดขาย ขณะที่แกนตั้งทุติยภูมิด้านขวาจะใช้สำหรับตัวเลขแสดงราคา

แผนภูมิที่มีแกนทุติยภูมิ

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มแกนทุติยภูมิ

 1. ในแผนภูมิ ให้เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดบนแกนทุติยภูมิ แล้วคลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ บน Ribbon

  ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้นหนึ่งเส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดใน ชุดข้อมูล

 2. คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ > แกน > และเลือกระหว่าง แนวนอนทุติยภูมิ หรือ แนวตั้งทุติยภูมิ

เพิ่มชื่อแกนสำหรับแกนทุติยภูมิ

 1. ในแผนภูมิ ให้เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดบนแกนทุติยภูมิ แล้วคลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ บน Ribbon

  ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้นหนึ่งเส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดใน ชุดข้อมูล

 2. คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ > ชื่อแกน > และเลือกระหว่าง แนวนอนทุติยภูมิ หรือ แนวตั้งทุติยภูมิ

เมื่อค่าในแผนภูมิแตกต่างกันมากตั้งแต่ ชุดข้อมูล ถึงชุดข้อมูล คุณสามารถลงจุดชุดข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 ชุดขึ้นไปบนแกนทุติยภูมิ แกนทุติยภูมิยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนภูมิผสมได้อีกด้วยเมื่อคุณใช้ข้อมูลหลายประเภทร่วมกัน (เช่น ราคาและปริมาณ) ในแผนภูมิเดียวกัน

ในแผนภูมินี้ แกนตั้งปฐมภูมิด้านซ้ายจะใช้สำหรับยอดขาย ขณะที่แกนตั้งทุติยภูมิด้านขวาจะใช้สำหรับตัวเลขแสดงราคา

แผนภูมิที่มีแกนทุติยภูมิ

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มแกนทุติยภูมิ

 1. ในแผนภูมิ เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดบนแกนทุติยภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

  เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดจาก ชุดข้อมูล นั้น

 2. ในส่วน สิ่งที่เลือกปัจจุบัน คลิก การเลือกรูปแบบ

  แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิก แกน

 4. คลิก แกนทุติยภูมิ แล้วคลิก ตกลง

  เมื่อต้องการเพิ่มชุดข้อมูลลงในแกนทุติยภูมิเพิ่ม ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้

เพิ่มชื่อแกนสำหรับแกนทุติยภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ในส่วน ป้ายชื่อ คลิก ชื่อแกน ชี้ไปที่ ชื่อแกนนอนทุติยภูมิ หรือ ชื่อแกนตั้งทุติยภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 3. เลือกข้อความในช่อง ชื่อแกน แล้วพิมพ์ชื่อแกน

เพิ่มป้ายชื่อแกนสำหรับแกนทุติยภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ในส่วน แกน คลิก แกน ชี้ไปที่ แกนนอนทุติยภูมิ หรือ แกนตั้งทุติยภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

เมื่อค่าในแผนภูมิแตกต่างกันมากตั้งแต่ ชุดข้อมูล ถึงชุดข้อมูล คุณสามารถลงจุดชุดข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 ชุดขึ้นไปบนแกนทุติยภูมิ แกนทุติยภูมิยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนภูมิผสมได้อีกด้วยเมื่อคุณใช้ข้อมูลหลายประเภทร่วมกัน (เช่น ราคาและปริมาณ) ในแผนภูมิเดียวกัน

ในแผนภูมินี้ แกนตั้งปฐมภูมิด้านซ้ายจะใช้สำหรับยอดขาย ขณะที่แกนตั้งทุติยภูมิด้านขวาจะใช้สำหรับตัวเลขแสดงราคา

แผนภูมิที่มีแกนทุติยภูมิ

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มแกนทุติยภูมิ

 1. ในแผนภูมิ เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดบนแกนทุติยภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

  เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดจาก ชุดข้อมูล นั้น

 2. ในส่วน สิ่งที่เลือกปัจจุบัน คลิก การเลือกรูปแบบ

  แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิก แกน

 4. คลิก แกนทุติยภูมิ แล้วคลิก ตกลง

  เมื่อต้องการเพิ่มชุดข้อมูลลงในแกนทุติยภูมิเพิ่ม ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้

เพิ่มชื่อแกนสำหรับแกนทุติยภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ในส่วน ป้ายชื่อ คลิก ชื่อแกน ชี้ไปที่ ชื่อแกนนอนทุติยภูมิ หรือ ชื่อแกนตั้งทุติยภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 3. เลือกข้อความในช่อง ชื่อแกน แล้วพิมพ์ชื่อแกน

เพิ่มป้ายชื่อแกนสำหรับแกนทุติยภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ในส่วน แกน คลิก แกน ชี้ไปที่ แกนนอนทุติยภูมิ หรือ แกนตั้งทุติยภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

เมื่อค่าในแผนภูมิแตกต่างกันมากตั้งแต่ ชุดข้อมูล ถึงชุดข้อมูล คุณสามารถลงจุดชุดข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 ชุดขึ้นไปบนแกนทุติยภูมิ แกนทุติยภูมิยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนภูมิผสมได้อีกด้วยเมื่อคุณใช้ข้อมูลหลายประเภทร่วมกัน (เช่น ราคาและปริมาณ) ในแผนภูมิเดียวกัน

ในแผนภูมินี้ แกนตั้งปฐมภูมิด้านซ้ายจะใช้สำหรับยอดขาย ขณะที่แกนตั้งทุติยภูมิด้านขวาจะใช้สำหรับตัวเลขแสดงราคา

แผนภูมิที่มีแกนทุติยภูมิ

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มแกนทุติยภูมิ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในแผนภูมิ เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดบนแกนทุติยภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

  เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดจาก ชุดข้อมูล นั้น

 3. ในส่วน สิ่งที่เลือกปัจจุบัน คลิก การเลือกรูปแบบ

  แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน

 4. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิก แกน

 5. คลิก แกนทุติยภูมิ แล้วคลิก ตกลง

  เมื่อต้องการเพิ่มชุดข้อมูลลงในแกนทุติยภูมิเพิ่ม ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้

เพิ่มชื่อแกนสำหรับแกนทุติยภูมิ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ในส่วน ป้ายชื่อ คลิก ชื่อแกน ชี้ไปที่ ชื่อแกนนอนทุติยภูมิ หรือ ชื่อแกนตั้งทุติยภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 4. เลือกข้อความในช่อง ชื่อแกน แล้วพิมพ์ชื่อแกน

เพิ่มป้ายชื่อแกนสำหรับแกนทุติยภูมิ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ในส่วน แกน คลิก แกน ชี้ไปที่ แกนนอนทุติยภูมิ หรือ แกนตั้งทุติยภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

เมื่อค่าในแผนภูมิแตกต่างกันมากตั้งแต่ ชุดข้อมูล ถึงชุดข้อมูล คุณสามารถลงจุดชุดข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 ชุดขึ้นไปบนแกนทุติยภูมิ แกนทุติยภูมิยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนภูมิผสมได้อีกด้วยเมื่อคุณใช้ข้อมูลหลายประเภทร่วมกัน (เช่น ราคาและปริมาณ) ในแผนภูมิเดียวกัน

ในแผนภูมินี้ แกนตั้งปฐมภูมิด้านซ้ายจะใช้สำหรับยอดขาย ขณะที่แกนตั้งทุติยภูมิด้านขวาจะใช้สำหรับตัวเลขแสดงราคา

แผนภูมิที่มีแกนทุติยภูมิ

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มแกนทุติยภูมิ

 1. ในแผนภูมิ ให้เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดบนแกนทุติยภูมิ แล้วคลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ บน Ribbon

 2. คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ > แกน > และเลือกระหว่าง แนวนอนทุติยภูมิ หรือ แนวตั้งทุติยภูมิ

เพิ่มชื่อแกนสำหรับแกนทุติยภูมิ

 1. ในแผนภูมิ ให้เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดบนแกนทุติยภูมิ แล้วคลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ บน Ribbon

 2. คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ > ชื่อแกน > และเลือกระหว่าง แนวนอนทุติยภูมิ หรือ แนวตั้งทุติยภูมิ

เมื่อค่าในแผนภูมิแตกต่างกันมากตั้งแต่ ชุดข้อมูล ถึงชุดข้อมูล คุณสามารถลงจุดชุดข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 ชุดขึ้นไปบนแกนทุติยภูมิ แกนทุติยภูมิยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนภูมิผสมได้อีกด้วยเมื่อคุณใช้ข้อมูลหลายประเภทร่วมกัน (เช่น ราคาและปริมาณ) ในแผนภูมิเดียวกัน

ในแผนภูมินี้ แกนตั้งปฐมภูมิด้านซ้ายจะใช้สำหรับยอดขาย ขณะที่แกนตั้งทุติยภูมิด้านขวาจะใช้สำหรับตัวเลขแสดงราคา

แผนภูมิที่มีแกนทุติยภูมิ

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มแกนทุติยภูมิ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในแผนภูมิ ให้เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดบนแกนทุติยภูมิ แล้วคลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ บน Ribbon

 3. คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ > แกน > และเลือกระหว่าง แนวนอนทุติยภูมิ หรือ แนวตั้งทุติยภูมิ

เพิ่มชื่อแกนสำหรับแกนทุติยภูมิ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในแผนภูมิ ให้เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดบนแกนทุติยภูมิ แล้วคลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ บน Ribbon

 3. คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ > ชื่อแกน > และเลือกระหว่าง แนวนอนทุติยภูมิ หรือ แนวตั้งทุติยภูมิ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×