เพิ่มหรือนำหมายเลขบรรทัดออก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Word สามารถนับบรรทัดในเอกสารโดยอัตโนมัติ และแสดงตัวเลขที่เหมาะสมด้านข้างของแต่ละบรรทัดของข้อความ นี่คือมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการอ้างอิงไปยังบรรทัดที่เฉพาะเจาะจงในเอกสาร เช่นสัญญาทางกฎหมายหรือสคริปต์

ตัวอย่างของหมายเลขบรรทัด

ตามค่าเริ่มต้น Word ตัวเลขทุกบรรทัดในเอกสาร (ยกเว้นในตาราง เชิงอรรถ อ้างอิงท้ายเรื่อง กล่องข้อความ และหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกหมายเลขบรรทัดใดที่จะแสดง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงหมายเลขบรรทัดในทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสาร หรือคุณสามารถแสดงหมายเลขบรรทัดในช่วงเวลา เช่นทุกบรรทัดสิบ (10, 20, 30 และอื่น ๆ)

คุณต้องการทำอะไร

เพิ่มหมายเลขบรรทัด

เอาหมายเลขบรรทัด

เพิ่มหมายเลขบรรทัด

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขบรรทัดทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสาร เมื่อต้องการดูหมายเลขบรรทัด คุณต้องอยู่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (คลิกมุมมอง แท็บการตรวจสอบ)

หมายเหตุ: 

 • ตารางถูกนับเป็นหนึ่งบรรทัด

 • ตัวเลขถูกนับเป็นหนึ่งบรรทัด

 • กล่องข้อความจะถูกนับรวมเป็นหนึ่งบรรทัดว่าจะเป็นแบบอินไลน์ตำแหน่ง ด้วยข้อความบนหน้า ถ้าบนหน้าตัดข้อความรอบ ๆ กล่องข้อความ บรรทัดของข้อความบนหน้าจะถูกนับไว้ บรรทัดของข้อความภายในกล่องข้อความจะไม่ถูกนับไว้

เพิ่มหมายเลขบรรทัดให้กับทั้งเอกสาร

 1. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกหมายเลขบรรทัด

  หมายเลขบรรทัดในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ

  หมายเหตุ: ถ้าเอกสารของคุณถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ และคุณต้องการเพิ่มหมายเลขบรรทัดลงในเอกสารทั้งหมด ก่อนอื่นคุณต้องเลือกเอกสาร คลิกเลือก ในกลุ่มการแก้ไข บนแท็บหน้าแรก แล้ว คลิ กเลือกทั้งหมด หรือกด CTRL + A

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใส่หมายเลขตามการเรียงลำดับทั้งเอกสาร คลิกต่อเนื่อง กัน

  • เมื่อต้องการเริ่มต้น ด้วยเลข 1 ในแต่ละหน้า คลิกเริ่มใหม่แต่ละหน้า

  • เมื่อต้องการเริ่มต้น ด้วยเลข 1 หลังจากแต่ละตัวแบ่งส่วน คลิกเริ่มใหม่แต่ละส่วน

  • สำหรับตัวเลือก เช่นลำดับเลขในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน แสดงหมายเลขบรรทัดขั้นสูงยิ่งขึ้นคลิกตัวเลือกการใส่หมายเลขบรรทัด แล้ว คลิ กหมายเลขบรรทัด บนแท็บเค้าโครง

เพิ่มหมายเลขบรรทัด ไปยังส่วน หรือหลาย ๆ ส่วน

 1. คลิกในแบบส่วน หรือเลือกหลาย ๆ ส่วน

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกหมายเลขบรรทัด

  หมายเลขบรรทัดในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. คลิกตัวเลือกการใส่หมายเลขบรรทัด นั้นแล้ว คลิกที่แท็บเค้าโครง

 4. ในรายการนำไปใช้กับ คลิกส่วนที่เลือก

 5. คลิก หมายเลขบรรทัด

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มหมายเลขบรรทัด จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เอาหมายเลขบรรทัด

คุณสามารถเอาหมายเลขบรรทัด จากเอกสารทั้งหมด จากส่วน หรือ จากย่อหน้า

 1. คลิกในเอกสาร หรือคลิกในกล่องส่วนหรือย่อหน้าที่คุณต้องการเอาหมายเลขบรรทัด ถ้าคุณต้องการเอาหมายเลขบรรทัดจากหลาย ๆ ส่วน เลือกส่วน

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกหมายเลขบรรทัด

  หมายเลขบรรทัดในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเอาหมายเลขบรรทัดออกจากเอกสารทั้งหมดหรือส่วน คลิกไม่มี

  • เมื่อต้องการเอาหมายเลขบรรทัดออกจากย่อหน้าเดียว คลิกไม่แสดงสำหรับย่อหน้าปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำอะไร

เพิ่มหมายเลขบรรทัด

เอาหมายเลขบรรทัด

เพิ่มหมายเลขบรรทัด

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขบรรทัดทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสาร เมื่อต้องการดูหมายเลขบรรทัด คุณต้องอยู่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (คลิกมุมมอง แท็บการตรวจสอบ)

หมายเหตุ: 

 • ตารางถูกนับเป็นหนึ่งบรรทัด

 • ตัวเลขถูกนับเป็นหนึ่งบรรทัด

 • กล่องข้อความจะถูกนับรวมเป็นหนึ่งบรรทัดว่าจะเป็นแบบอินไลน์ตำแหน่ง ด้วยข้อความบนหน้า ถ้าบนหน้าตัดข้อความรอบ ๆ กล่องข้อความ บรรทัดของข้อความบนหน้าจะถูกนับไว้ บรรทัดของข้อความภายในกล่องข้อความจะไม่ถูกนับไว้

เพิ่มหมายเลขบรรทัดให้กับทั้งเอกสาร

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกหมายเลขบรรทัด

  รูป Ribbon ของ Word

  หมายเหตุ: ถ้าเอกสารของคุณถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ และคุณต้องการเพิ่มหมายเลขบรรทัดลงในเอกสารทั้งหมด ก่อนอื่นคุณต้องเลือกเอกสาร คลิกเลือก ในกลุ่มการแก้ไข บนแท็บหน้าแรก แล้ว คลิ กเลือกทั้งหมด หรือกด CTRL + A

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใส่หมายเลขตามการเรียงลำดับทั้งเอกสาร คลิกต่อเนื่อง กัน

  • เมื่อต้องการเริ่มต้น ด้วยเลข 1 ในแต่ละหน้า คลิกเริ่มใหม่แต่ละหน้า

  • เมื่อต้องการเริ่มต้น ด้วยเลข 1 หลังจากแต่ละตัวแบ่งส่วน คลิกเริ่มใหม่แต่ละส่วน

  • สำหรับตัวเลือก เช่นลำดับเลขในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน แสดงหมายเลขบรรทัดขั้นสูงยิ่งขึ้นคลิกตัวเลือกการใส่หมายเลขบรรทัด แล้ว คลิ กหมายเลขบรรทัด บนแท็บเค้าโครง

เพิ่มหมายเลขบรรทัด ไปยังส่วน หรือหลาย ๆ ส่วน

 1. คลิกในแบบส่วน หรือเลือกหลาย ๆ ส่วน

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกหมายเลขบรรทัด

  รูป Ribbon ของ Word

 3. คลิกตัวเลือกการใส่หมายเลขบรรทัด นั้นแล้ว คลิกที่แท็บเค้าโครง

 4. ในรายการนำไปใช้กับ คลิกส่วนที่เลือก

 5. คลิก หมายเลขบรรทัด

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มหมายเลขบรรทัด จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เอาหมายเลขบรรทัด

คุณสามารถเอาหมายเลขบรรทัด จากเอกสารทั้งหมด จากส่วน หรือ จากย่อหน้า

 1. คลิกในเอกสาร หรือคลิกในกล่องส่วนหรือย่อหน้าที่คุณต้องการเอาหมายเลขบรรทัด ถ้าคุณต้องการเอาหมายเลขบรรทัดจากหลาย ๆ ส่วน เลือกส่วน

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกหมายเลขบรรทัด

  รูป Ribbon ของ Word

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาหมายเลขบรรทัดออกจากเอกสารทั้งหมดหรือส่วน คลิกไม่มี

  • เมื่อต้องการเอาหมายเลขบรรทัดออกจากย่อหน้าเดียว คลิกไม่แสดงสำหรับย่อหน้าปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

บวกตัวเลขให้กับย่อหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×