เพิ่มหรือนำหมายเลขบรรทัดออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Word สามารถนับบรรทัดในเอกสารโดยอัตโนมัติ และแสดงตัวเลขที่เหมาะสมที่อยู่ถัดจากแต่ละบรรทัดของข้อความ นี่คือมีประโยชน์ถ้าคุณมีการอ้างอิงไปยังบรรทัดที่เฉพาะเจาะจงในเอกสาร เช่นสคริปต์หรือสัญญาทางกฎหมาย ตามค่าเริ่มต้น Word ตัวเลขทุกบรรทัดในเอกสาร (ยกเว้นในตาราง เชิงอรรถ อ้างอิงท้ายเรื่อง กล่องข้อความ เฟรม และหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกหมายเลขบรรทัดใดที่จะแสดง ตัวอย่าง คุณสามารถรวมตัวเลขในรายการในทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสาร คุณยังสามารถรวมตัวเลขบรรทัดในช่วงเวลา เช่นทุกบรรทัดสิบ (10, 20, 30 และอื่น ๆ) ได้ ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Word นับบรรทัดที่เฉพาะเจาะจง เช่นหัวเรื่องหรือบรรทัดว่างไว้ คุณสามารถข้ามหมายเลขบรรทัดสำหรับรายการเหล่านี้ และทำการใส่หมายเลขบรรทัดตามมา

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บเค้าโครง คลิกหมายเลขบรรทัด จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการใส่หมายเลข

 3. บนแท็บเค้าโครง คลิกหมายเลขบรรทัด >ตัวเลือกการใส่หมายเลขบรรทัด

 4. ในรายการนำไปใช้กับ คลิกข้อความที่เลือก

 5. คลิก หมายเลขบรรทัด

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพิ่มหมายเลขบรรทัด เลือกตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

 7. คลิก ตกลง

  Word แทรกแบบตัวแบ่งส่วน โดยอัตโนมัติก่อน และ หลังข้อความที่มีหมายเลขบรรทัด

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกใน ส่วน หรือเลือกส่วนหลายส่วน

 3. บนแท็บเค้าโครง คลิกหมายเลขบรรทัด >ตัวเลือกการใส่หมายเลขบรรทัด

 4. ในรายการนำไปใช้กับ คลิกส่วนนี้

 5. คลิก หมายเลขบรรทัด

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพิ่มหมายเลขบรรทัด เลือกตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

 7. คลิก ตกลง

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือก ส่วน ที่คุณต้องการนำหมายเลขบรรทัดออก

 3. บนแท็บเค้าโครง คลิกหมายเลขบรรทัด >ตัวเลือกการใส่หมายเลขบรรทัด

 4. คลิก หมายเลขบรรทัด

 5. ล้างกล่องกาเครื่องหมายเพิ่มหมายเลขบรรทัด แล้ว คลิ กตกลง

 6. คลิก ตกลง

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บเค้าโครง คลิกหมายเลขบรรทัด >ตัวเลือกการใส่หมายเลขบรรทัด

 3. คลิก หมายเลขบรรทัด

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมายเพิ่มหมายเลขบรรทัด แล้ว คลิ กตกลง

 5. คลิก ตกลง

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในแท็บ เค้าโครง ภายใต้ เค้าโครงข้อความ ให้คลิก หมายเลขบรรทัด จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครง กลุ่ม เค้าโครงข้อความ

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการใส่หมายเลข

 3. ในแท็บ เค้าโครง ภายใต้ เค้าโครงข้อความ ให้คลิก หมายเลขบรรทัด จากนั้นคลิก หมายเลขบรรทัดเพิ่มเติม

  แท็บ เค้าโครง กลุ่ม เค้าโครงข้อความ

 4. ในเมนูป็อปอัพ นำไปใช้กับ ให้คลิก ข้อความที่เลือก

 5. คลิก หมายเลขบรรทัด

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มหมายเลขบรรทัด จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  Word แทรกแบบตัวแบ่งส่วน โดยอัตโนมัติก่อน และ หลังข้อความที่มีหมายเลขบรรทัด

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกใน ส่วน หรือเลือกส่วนหลายส่วน

 3. ในแท็บ เค้าโครง ภายใต้ เค้าโครงข้อความ ให้คลิก หมายเลขบรรทัด จากนั้นคลิก หมายเลขบรรทัดเพิ่มเติม

  แท็บ เค้าโครง กลุ่ม เค้าโครงข้อความ

 4. คลิก หมายเลขบรรทัด

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มหมายเลขบรรทัด จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือก ส่วน ที่คุณต้องการนำหมายเลขบรรทัดออก

 3. ในแท็บ เค้าโครง ภายใต้ เค้าโครงข้อความ ให้คลิก หมายเลขบรรทัด จากนั้นคลิก หมายเลขบรรทัดเพิ่มเติม

  แท็บ เค้าโครง กลุ่ม เค้าโครงข้อความ

 4. คลิก หมายเลขบรรทัด

 5. นำเครื่องหมายออกจากกล่อง เพิ่มหมายเลขบรรทัด

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในแท็บ เค้าโครง ภายใต้ เค้าโครงข้อความ ให้คลิก หมายเลขบรรทัด จากนั้นคลิก หมายเลขบรรทัดเพิ่มเติม

  แท็บ เค้าโครง กลุ่ม เค้าโครงข้อความ

 3. คลิก หมายเลขบรรทัด

 4. นำเครื่องหมายออกจากกล่อง เพิ่มหมายเลขบรรทัด

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือนำเลขหน้าออก

แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×