เพิ่มหรือคำบรรยายใน PowerPoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของคุณกำลังใช้PowerPoint คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ที่มีอยู่ภายใน add-in ใด add-in หรือแก้ไขปัญหาชั่วคราวเมื่อต้องการเพิ่มหรือคำบรรยายทดลงในไฟล์เสียงและวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ เพิ่มการได้ยินทำให้งานนำเสนอของคุณสามารถเข้าถึงใหญ่ขึ้นสำหรับผู้ชม รวมถึงบุคคลที่ มีความบกพร่องทางร่างได้ยินและผู้ที่พูดภาษาอื่นนอกเหนือจากหนึ่งในวิดีโอของคุณ

เมื่อต้องการอ่านเกี่ยวกับหลักปฏิบัติดีที่สุดสำหรับการเข้าถึง ดูทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ที่สามารถเข้าถึงได้

เริ่มต้น ด้วยเวอร์ชัน 2016, PowerPoint มีรูปแบบใหม่ ง่ายกว่าสำหรับไฟล์คำอธิบาย เรียกว่า WebVTT เล่นวิดีโอในรุ่นPowerPoint ต่อไปนี้สามารถแสดงคำอธิบายภาพเหล่านั้นเมื่อคุณเล่นวิดีโอ:

 • PowerPoint 2016

 • PowerPoint 2019

 • PowerPoint for Office 365

คำอธิบายภาพทดจะเก็บไว้ในไฟล์ที่ยึดตามข้อความที่มีนามสกุลแฟ้ม.vtt คุณสามารถสร้างไฟล์คำอธิบายประกอบ ด้วยตัวคุณเอง หรือใช้เครื่องมือการสร้างคำอธิบายภาพ เมื่อต้องการค้นหาแบบออนไลน์สำหรับเครื่องมือพร้อมใช้งานและคำแนะนำโดยละเอียดชนิด "สร้างไฟล์ vtt" ในโปรแกรมค้นหาของคุณ

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการแสดงคำอธิบายภาพเมื่อดูวิดีโอในเวอร์ชันเหล่านี้PowerPoint ดูเปิดปิดหรือคำบรรยาย

ข้อกำหนดสำหรับฟีเจอร์นี้

ในOffice 2016 ความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์การบรรยายขึ้นอยู่กับวิธีการOffice ถูกติดตั้ง บรรยายจะเท่านั้นพร้อมใช้งานสำหรับการติดตั้งให้คลิก-ทู-รันOffice 2016 ติดตั้งที่ใช้ msiไม่มีฟีเจอร์การบรรยาย- อ่านส่วนถัดไปเพื่อดูว่า ฟีเจอร์พร้อมใช้งานกับการติดตั้งPowerPoint 2016  

 1. เปิดแอปพลิเคชันOffice 2016

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก บัญชีผู้ใช้

 3. สำหรับการติดตั้งให้คลิก-ทู-รันOffice 2016 คุณจะมีปุ่มตัวเลือกการอัปเดต  

  การติดตั้งโดยใช้ MSI ไม่มีปุ่ม ตัวเลือกการอัปเดต คุณจะเห็นปุ่ม เกี่ยวกับ <ชื่อแอปพลิเคชัน > เท่านั้น

  การติดตั้งโดยใช้คลิก-ทู-รันมีปุ่ม ตัวเลือกการอัปเดต ในหน้าบัญชีผู้ใช้ การติดตั้งโดยใช้ MSI ไม่มีปุ่มนี้

ถ้าคุณมีการติดตั้งที่ใช้ msi ของOffice 2016 อ่านคำแนะนำในส่วน 2013 ของบทความนี้เพื่อดูฟีเจอร์แสดงคำบรรยายประกอบใดพร้อมใช้งานสำหรับคุณ

สร้างการได้ยิน

เตรียมไฟล์ข้อความคำอธิบายภาพ ด้วยนามสกุลแฟ้ม.vtt ก่อนที่จะเพิ่มคำอธิบายภาพ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสร้างไฟล์คำอธิบาย ดูสร้างยินสำหรับวิดีโอ

เพิ่มคำอธิบายภาพลงในวิดีโอ

คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายงานนำเสนอที่คุณได้บันทึกไว้ ด้วยคำบรรยายวิดีโอ หน้าจอการบันทึก และวิดีโออื่น ๆ (ยกเว้นวิดีโอออนไลน์) ที่คุณแทรกลงในPowerPoint ในปัจจุบัน เพิ่มคำอธิบายภาพลงในการบันทึกเสียงเท่านั้นไม่ได้รับการสนับสนุน

 1. ในPowerPoint ในมุมมองปกติ เปิดสไลด์ที่มีวิดีโอที่คุณต้องการเพิ่มคำอธิบายภาพเมื่อต้องการ

 2. เลือกวิดีโอบนสไลด์

 3. บนแท็บ เล่น ให้คลิกปุ่ม แทรกคำอธิบายภาพ แล้วเลือก แทรกคำอธิบายภาพ

  แทรก หรือเอาคำอธิบายภาพสำหรับวิดีโอใน PowerPoint ออก
 4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกคำอธิบายภาพ ให้เรียกดูไฟล์คำอธิบายภาพของคุณ เลือกไฟล์ แล้วคลิก แทรก

 5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มไฟล์อธิบายภาพอื่น ให้ทำซ้ำกระบวนการ

 6. เล่นวิดีโอ และตรวจสอบว่า คำอธิบายภาพปรากฏขึ้นอย่างถูกต้อง

เอาคำอธิบายภาพออกจากวิดีโอ

ถ้าคุณต้องการแก้ไขไฟล์คำอธิบายประกอบที่แทรกลงในวิดีโอในPowerPoint คุณสามารถลบไฟล์ก่อน ปรับเปลี่ยน และเพิ่มกลับไปยังวิดีโอ ก่อนจะเอาไฟล์ออกจากการPowerPoint วิดีโอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีสำเนาดั้งเดิมของไฟล์คำอธิบายประกอบที่เก็บอยู่บนพีซีของคุณ

ถ้าคุณเพิ่มไฟล์คำอธิบายภาพลงในวิดีโอมากกว่าหนึ่งไฟล์ กระบวนการต่อไปนี้จะนำไฟล์คำอธิบายทั้งหมดที่กำหนดให้กับไฟล์ออก

 1. ในPowerPoint ในมุมมองปกติ เปิดสไลด์ที่มีวิดีโอประกอบด้วยคำอธิบายภาพ

 2. เลือกวิดีโอบนสไลด์

 3. บนแท็บ เล่น ให้คลิกปุ่ม แทรกคำอธิบายภาพ แล้วเลือก เอาคำอธิบายภาพทั้งหมดออก

  แทรก หรือเอาคำอธิบายภาพสำหรับวิดีโอใน PowerPoint ออก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ฟีเจอร์การเข้าถึงในการเล่นวิดีโอบน PowerPoint

ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงสำหรับ PowerPoint

ในPowerPoint 2013 และPowerPoint 2010 และเวอร์ชันที่ใช้ MSI PowerPoint 2016 ประทับ (Subtitling ข้อความเพิ่มอินสำหรับ Microsoft PowerPoint) ช่วยให้คุณเพิ่มคำอธิบายปิดไฟล์เสียง และวิดีโอของคุณ ถ้าคุณทำงานกับไฟล์เสียงที่มีไฟล์เวลาข้อความมาร์กอัป (TTML) ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา มีคำอธิบายวิดีโอและ add-in นี้ช่วยให้คุณนำเข้าลงในงานนำเสนอของคุณโดยตรง ถ้าคุณไม่มีไฟล์ TTML คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายภาพโดยตรงในงานนำเสนอของคุณ โดยใช้ตัวแก้ไขคำอธิบายประทับ

ตราประทับ add-in ของช่วยให้คุณสามารถ:

 • คำอธิบายการนำเข้าจากไฟล์เวลาข้อความมาร์กอัป (TTML) เมื่อต้องการสร้างคำอธิบายภาพกับแอเสียงหรือวิดีโอในงานนำเสนอ

 • สร้าง และแก้ไขคำบรรยายทดแทนการได้ยินใน PowerPoint 2010, 2013 หรือ 2016

 • ลบของคุณได้ยิน

 • ส่งคำอธิบายภาพไปยังไฟล์ TTML

 • เปลี่ยนคำอธิบาย และปิดเมื่ออยู่ในโหมดการนำเสนอ ผู้ชมที่มี add-in นี้ติดตั้งสามารถทำสิ่งนี้ยัง

 • ใช้การเล่นเสียง/วิดีโอขณะแก้ไขคำอธิบายของข้อความที่มีการกำหนดเวลา

 • จัดแนวคำอธิบายภาพ เมื่อพวกเขาจะย้าย หรือ ถ้าคุณปรับขนาดวิดีโอ

 • นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ TTML การจัดรูปแบบตัวอย่างข้อ communicative: สไตล์ สี และการจัดแนวไว้

คุณต้องการทำอะไร

ดาวน์โหลด และติดตั้งประทับ

ขั้นตอนที่ 1: ยืนยันเวอร์ชันของ Microsoft Office ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ดาวน์โหลดประทับ

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งประทับ

แป้นพิมพ์ลัด

สร้างคำอธิบายภาพใหม่โดยใช้ตัวแก้ไขคำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพนำเข้าเป็นไฟล์ TTML

แก้ไข หรือลบคำอธิบายภาพในตัวแก้ไขคำอธิบายภาพ

จัดแนว แสดง ซ่อน หรือเอาคำอธิบายภาพ

จัดแนวคำอธิบายถ้าคุณย้าย หรือปรับขนาดวิดีโอของคุณ

ซ่อน หรือแสดงคำอธิบายภาพในงานนำเสนอ

เอาคำอธิบายภาพออกจากงานนำเสนอ

ดาวน์โหลด และติดตั้งประทับ

Add-in ที่ออกแบบมาสำหรับ PowerPoint 2010, 2013 หรือ 2016 และคุณต้องติดตั้ง add-in ถูกต้องสำหรับเวอร์ชันของ Office (32 บิต หรือ 64 บิต) ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: ยืนยันเวอร์ชันของ Microsoft Office ของคุณ

เมื่อต้องการตรวจสอบ Office เวอร์ชันใดที่คุณกำลังใช้ และติดตั้งที่คุณควรดาวน์โหลด ทำต่อไปนี้:

 1. ใน PowerPoint คลิกที่แท็บไฟล์

 2. คลิก วิธีใช้

 3. ภายใต้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันของ Office ที่คุณได้ติดตั้ง รวมถึงไม่ว่าจะเป็นแบบ 32 บิต หรือ 64 บิต

ขั้นตอนที่ 2: ดาวน์โหลดประทับ

หลังจากที่คุณไม่แน่ใจว่าคุณจำเป็นเวอร์ชัน ดาวน์โหลด add-in ที่ โดยเลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

 1. ไปยังSubtitling ข้อความ add-in สำหรับ Microsoft PowerPoint (STAMP)

 2. เลือกเวอร์ชันถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ และบันทึกไฟล์.zip ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. แยกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งประทับ

หลังจากที่คุณได้ดาวน์โหลดไฟล์ประทับที่เหมาะสม ติดตั้ง โดยเลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

 1. ไปที่โฟลเดอร์ที่คุณขยายไฟล์การติดตั้ง และเรียกใช้การตั้งค่าการประทับ.msi (32 บิต หรือ 64 บิต)

 2. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการติดตั้ง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า add-in ที่ติดตั้งอย่างถูกต้อง ทำต่อไปนี้:

 1. เปิด PowerPoint

 2. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 3. คลิก add-in และตรวจสอบว่า ข้อความ Sub-titling add-in สำหรับ Microsoft PowerPoint จะแสดงรายการอยู่ภายใต้แอปพลิเคชันที่ใช้งาน add-in ของ

  ตัวเลือกของ PowerPoint หน้าจอ Add-In ที่มี Add-in STAMP ถูกเน้นอยู่

หลังจากที่คุณได้ติดตั้งประทับ add-in ของ คุณจะเห็นตัวเลือกใหม่บนแท็บการเล่นในกลุ่มเครื่องมือเสียงหรือเครื่องมือวิดีโอเมื่อคุณมีรายการเสียง หรือวิดีโอไว้ในงานนำเสนอของคุณ เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานคำสั่ง ribbon โดยยึดตามรายการเลือกสื่อและคำอธิบายภาพแล้วแนบ

คีย์ลัด

ปุ่มบนตัวแก้ไขคำอธิบายภาพสามารถเข้าถึงโดยใช้มาตรฐาน Microsoft Windows แป้นเร่งคีย์

คีย์ต่อไปนี้ได้ถูกกำหนดให้กับฟังก์ชันในตัวแก้ไขคำอธิบาย:

แป้น

ฟังก์ชัน

F2

ย้ายกลับ 2 วินาทีของเล่น

F3

ตั้งค่าเวลาเริ่มต้นของคำอธิบายปัจจุบัน

F4

ตั้งค่าเวลาสิ้นสุดของคำอธิบายปัจจุบัน

F5

ตั้งโฟกัสไปยังข้อความคำอธิบายสำหรับการแก้ไข

F6 หรือแทรกคำอธิบาย

แทรกคำอธิบายภาพใหม่ที่ด้านล่างของตาราง และตั้งค่าเวลาเริ่มต้น

ลบ

ลบคำอธิบายปัจจุบัน

CTRL+P

เริ่ม หรือหยุดชั่วขณะเล่น

CTRL+SHIFT+S

ทำให้ความเร็วในการเล่น

CTRL+SHIFT+N

ความเร็วในการเล่นปกติประวัติย่อ

CTRL+SHIFT+G

เพิ่มความเร็วในการเล่น

สร้างคำอธิบายภาพใหม่โดยใช้ตัวแก้ไขคำอธิบายภาพ

ตัวแก้ไขคำอธิบายภาพที่มีคำบรรยายภาพถูกระบุไว้

เล่น1

2เพิ่มคำอธิบายภาพ

3กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

4เพิ่มหรือเปลี่ยนข้อความคำอธิบาย

คำอธิบายการอัปเด5

6เมื่อต้องการเพิ่มคำอธิบายภาพใหม่ไปยังเสียงหรือวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ ทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บแทรก คลิกเมนูวิดีโอ หรือเสียงนั้นแล้ว เลือกชนิดสื่อและตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการแทรกลงในงานนำเสนอของคุณ

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูเพิ่มและการเล่นเสียงในงานนำเสนอ

 2. ในเครื่องมือเสียง หรือเครื่องมือวิดีโอ คลิกแท็บการเล่น แล้ว คลิ กเมนูเพิ่มคำอธิบายภาพ

 3. คลิกสร้างคำอธิบายภาพ
  แท็บการเล่น เมนูเพิ่มคำอธิบายภาพถูกเลือกอยู่

 4. ในตัวแก้ไขคำอธิบาย คลิกปุ่มเล่น เพื่อเริ่มเล่นเสียงหรือวิดีโอ

 5. ด้วยการเล่นสื่อ ฟังสำหรับกล่องโต้ตอบที่คุณต้องการป้ายคำอธิบาย คลิ กคำอธิบายภาพใหม่ ปุ่ม คำอธิบายภาพใหม่ เมื่อต้องการเพิ่มคำอธิบายภาพ คำอธิบายภาพจะถูกสร้างขึ้น ด้วยเวลาการเล่นสื่อปัจจุบันเป็นเวลาเริ่มต้นของคำอธิบายภาพ

  คลิกที่เวลาเริ่มต้น จะตั้งค่าใหม่จุดเริ่มต้นของคำอธิบายที่ใช้งานอยู่

 6. คุณสามารถแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกในเขตข้อมูลข้อความคำอธิบาย แล้วพิมพ์ข้อความที่จะปรากฏในคำอธิบาย หรือ

  • คลิกการตั้งค่าเวลาสิ้นสุด ปุ่ม ตั้งเวลาสิ้นสุด เพื่อตั้งค่าเวลาสิ้นสุดคำอธิบายภาพให้ตรงกับตำแหน่งการเล่นสื่อปัจจุบัน คุณสามารถใส่จุดสิ้นสุดของแต่ละคำอธิบายภาพด้วยตนเอง ถ้าคุณปล่อย เวลาสิ้นสุดว่างจะปรับเปลี่ยนเวลาเริ่มต้นของคำอธิบายภาพต่อไปนี้

 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เมื่อต้องการสร้างคำอธิบายเพิ่มเติม

  คุณไม่จำเป็นต้องสร้างคำอธิบายภาพตามลำดับ เมื่อต้องการเพิ่มคำอธิบายภาพใหม่ระหว่างคำอธิบายภาพที่มีอยู่สอง คลิกเรียงลำดับ การใส่อักขระเหล่านี้ลงในลำดับเวลา

คำอธิบายภาพนำเข้าเป็นไฟล์ TTML

ถ้าคำอธิบายสำหรับสื่อของคุณได้ถูกสร้าง และบันทึกเป็นไฟล์ TTML คุณสามารถนำเข้าลงใน PowerPoint โดยทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บแทรก คลิกเมนูวิดีโอ หรือเสียงจากนั้น เลือกชนิดสื่อและตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการแทรกลงในงานนำเสนอของคุณ

  ดูเพิ่มและการเล่นเสียงในงานนำเสนอหรือแทรกและการเล่นไฟล์วิดีโอจากพีซีหรือ OneDrive ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ในเครื่องมือเสียง หรือเครื่องมือวิดีโอ คลิกแท็บการเล่น แล้ว คลิ กเมนูเพิ่มคำอธิบายภาพ

 3. คลิกคำอธิบายภาพจากไฟล์
  ที่แท็บการเล่น ปุ่มเพิ่มคำอธิบายภาพถูกเลือกอยู่

 4. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ TTML เลือกไฟล์คุณต้องการนำเข้า แล้ว คลิ กเปิด

 5. ถ้าคุณต้องการแก้ไขคำอธิบายภาพหลังจากที่มีการนำเข้าลงในงานนำเสนอของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแก้ไขคำอธิบายภาพ

 6. คลิก ตกลง

แก้ไข หรือลบคำอธิบายภาพในตัวแก้ไขคำอธิบายภาพ

เมื่อคุณเลือกสื่อที่มีอยู่แล้ว คำอธิบายเพิ่มคุณสามารถแก้ไขคำอธิบายภาพได้ โดยทำอย่างใดต่อไปนี้:

 1. บนแท็บการเล่น คลิกแก้ไขคำอธิบายภาพ

  แท็บการเล่นเครื่องมือวิดีโอ ที่มี แก้ไขคำอธิบายภาพ ถูกเน้นอยู่

 2. คลิกในพื้นที่ข้อความของคำอธิบายที่คุณต้อง การแก้ไข แล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงจำเป็น

 3. คลิกอัปเดตคำอธิบายภาพ

คุณสามารถลบคำอธิบาย โดยทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บการเล่น คลิกตัวเลือกการแก้ไข

 2. เลือกแถวของคำอธิบายที่คุณต้องการเอาออก แล้ว คลิ กลบคำอธิบายภาพ

เมื่อต้องการดูคำอธิบายภาพ คุณได้ใส่ หรือแก้ไข สลับไปยังมุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง ของงานนำเสนอของคุณแล้ว คลิกเสียงหรือวิดีโอเพื่อเริ่ม

จัดแนว แสดง ซ่อน หรือเอาคำอธิบายภาพ

จัดแนวคำอธิบายถ้าคุณย้าย หรือปรับขนาดวิดีโอของคุณ

ถ้าคุณย้าย หรือเปลี่ยนขนาดของวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถจัดแนวการได้ยิน ด้วยการเลือกวิดีโอ แล้ว คลิกจัดแนวคำอธิบายภาพ บนแท็บการเล่น

ซ่อน หรือแสดงคำอธิบายภาพในงานนำเสนอ

คุณสามารถซ่อนป้ายคำอธิบายจากมุมมองในงานนำเสนอของคุณได้ ด้วยการเลือกสื่อ แล้ว คลิกซ่อน บนแท็บการเล่น

ซ่อนคำอธิบายภาพไม่เอาออกจากงานนำเสนอ

เมื่อต้องการแสดงป้ายคำอธิบายที่คุณได้ซ่อนไว้ก่อนหน้านี้ เลือกสื่อ ทางแล้ว คลิกนำเสนอ บนแท็บการเล่น

เอาคำอธิบายภาพออกจากงานนำเสนอ

เมื่อต้องการเรียบร้อยแล้วเอาคำอธิบายภาพจากสื่อในงานนำเสนอของคุณเลือกสื่อ ทางแล้ว คลิกเอาออก บนแท็บการเล่น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ในPowerPoint 2007 คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายภาพ ด้วยแปลงงานนำเสนอของคุณไปยังวิดีโอ ประกาศเป็นเว็บเพจ หรือการใช้กล่องข้อความ มีภาพเคลื่อนไหว PowerPoint รุ่นใหม่กว่ามีวิธีอื่น ๆ ในการสร้างคำอธิบายสำหรับวิดีโอ

โดย Glenna Shaw

สรุป:    Glenna Shaw กล่าวถึงสามสิ่งที่คุณสามารถเพิ่มลงในงานนำเสนอของคุณเมื่อต้องการจำกัด auditory เช่นผู้บกพร่องทางการได้ยิน ชดเชยรบกวน อุปกรณ์เสียงไม่ดี หรืองานนำเสนอที่ถูกส่งในภาษาอื่น ด้วยการเพิ่มคำอธิบายภาพ (คำที่ด้านล่างของสไลด์ของคุณสื่อสารโต้ตอบ), คำบรรยาย (คำที่ด้านล่างของสไลด์ที่แปลถ้อย), หรือคำอธิบายประกอบ (คำบนสไลด์ของคุณซึ่งการสื่อสาร หรือแปลโต้ตอบ), คุณสามารถเพิ่มการเข้าถึงของคุณ งานนำเสนอ และให้แน่ใจว่า จะส่งข้อความของคุณได้อย่างชัดเจน

ยังคงPowerPoint จะเพิ่มมากขึ้นเป็นปานกลางสำหรับการเผยแพร่แนวคิด จากงานนำเสนอแบบดั้งเดิมเพื่อศึกษาเพื่อประสิทธิภาพการทำงานภาพตัดปะ นี่คือสิ่งวิเศษเนื่องจากนั้นทำโหลดข้อมูลพร้อมกับผู้ชมส่วนกลาง แต่เกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ชมของคุณมีข้อจำกัดด้านการ auditory เช่นท้าทายมีอยู่จริง ในสภาพแวดล้อม noisy อุปกรณ์เสียง nonfunctioning หรือพูดภาษาอื่นได้อย่างไร คำตอบง่ายจะเพิ่มถ้อยภาพลงในงานนำเสนอของคุณ คำตอบที่ไม่ได้เป็นระยะ ๆ เป็นวิธีการทำสิ่งนั้นด้วย

สำหรับคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักปฏิบัติดีที่สุดสำหรับการเข้าถึง ดูทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ที่สามารถเข้าถึงได้

เนื้อหา

ภาพรวม

เปิดคำอธิบายภาพสำหรับงานนำเสนอ

คำอธิบายประกอบในงานนำเสนอ

คำบรรยายในงานนำเสนอ

ภาพรวม

ความแตกต่างระหว่างคำอธิบายภาพแบบเปิดและแบบปิด คำบรรยาย คำอธิบายประกอบ และการถอดเสียง

สำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • คำอธิบายภาพ: ชุดของข้อความที่วางซ้อนกันทางด้านล่างของงานนำเสนอที่สื่อถึงบทพูด

 • คำบรรยาย: ชุดของข้อความที่วางซ้อนกันทางด้านล่างของงานนำเสนอที่แปลบทพูดของภาษาต่างประเทศ

 • คำอธิบายประกอบ: ชุดของข้อความที่วางซ้อนกันบนเนื้อหาของงานนำเสนอที่สื่อถึงบทพูดหรือแปลบทพูดของภาษาต่างประเทศ

 • การถอดเสียง: บันทึกบทพูดที่เป็นลายลักษณ์อักษร

 • เปิด: อยู่ในมุมมองเสมอและไม่สามารถปิดได้

 • ปิด: เปิดและปิดโดยผู้ชม

คำอธิบายเกี่ยวกับส่วน 508 ของกฎหมาย Rehabilitation Act

ในปี 1998 รัฐสภาได้แก้ไขกฎหมาย Rehabilitation Act เพื่อให้เจ้าหน้าที่กลางทำให้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลของพวกเขาสามารถเข้าถึงบุคคลผู้ทุพพลภาพได้ ด้วยกฎนี้ เมื่อคุณเพิ่มเสียงลงในงานนำเสนอของคุณ PowerPoint จะแบ่งประเภทเป็นผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย ซึ่งหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมากกว่าหนึ่งชนิดและมี แต่ไม่จำกัด โปรแกรมวิดีโอ การสร้างสไลด์ที่มีคำบรรยาย และงานนำเสนอที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการปฏิบัติตามข้อกำหนดของส่วน 508 งานนำเสนอจะต้องยึดตามมาตรฐานต่อไปนี้ซึ่งสอดคล้องกับความบกพร่องด้านการได้ยิน:

 • วิดีโอการฝึกอบรมและวิดีโอข้อมูลทั้งหมดและการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่สนับสนุนพันธกิจของตัวแทน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบ ที่มีเสียงพูดหรือข้อมูลเสียงอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจเนื้อหา ควรเป็นคำอธิบายภาพที่เปิดหรือปิดได้

 • วิดีโอการฝึกอบรมและวิดีโอข้อมูลทั้งหมดและการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่สนับสนุนพันธกิจของตัวแทน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบ ที่มีข้อมูลภาพที่จำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจเนื้อหา ควรเป็นเสียงที่มีคำอธิบาย

 • การแสดงหรือการนำเสนองานนำเสนอข้อความแสดงแทนหรือคำอธิบายเสียงอาจให้ผู้ใช้เลือกได้ เว้นแต่ว่าจะเป็นแบบถาวร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการปฏิบัติอื่น ๆ ดูทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ที่สามารถเข้าถึงได้

วิธีที่พร้อมใช้งาน

มีสามวิธีพื้นฐานในการใส่บทพูดที่แสดงในงานนำเสนอของคุณ:

 • แปลงงานนำเสนอของคุณให้เป็นวิดีโอและเพิ่มคำอธิบายภาพ

 • เผยแพร่งานนำเสนอของคุณลงในเว็บเพจและใส่การถอดเสียงในบันทึกย่อของคุณ

 • ใช้กล่องข้อความและภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองเพื่อสร้างและทำให้คำอธิบายภาพเคลื่อนไหว

แปลงงานนำเสนอให้เป็นวิดีโอที่มีคำอธิบายภาพด้วยวิธีการที่เหมาะสม แต่ไม่สามารถทำได้โดยไม่มีซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น การใช้ส่วนบันทึกย่อของสไลด์เพื่อแสดงการถอดเสียงบนเว็บเพจที่มีเฟรมคือวิธีที่ง่ายที่สุด แต่เป็นวิธีที่ถูกใช้น้อยที่สุด เนื่องจากไม่สอดคล้องกับบทพูด มีเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง อย่างไรก็ตาม การสร้างเอฟเฟ็กต์ของคำอธิบายภาพดั้งเดิมที่เลื่อนขึ้นมาจากด้านล่างของหน้าจอตามลำดับพร้อมกับบทพูดจำเป็นต้องมีความรอบคอบ

เปิดคำอธิบายภาพสำหรับงานนำเสนอ

ในส่วนนี้

เพิ่มพื้นที่คำอธิบายภาพลงในต้นแบบสไลด์
สร้างเอฟเฟ็กต์การเลื่อนสำหรับตัวแทนคำอธิบายภาพ
เพิ่มตัวแทนคำอธิบายภาพลงในต้นแบบสไลด์
เพิ่มคำอธิบายภาพลงในสไลด์
เพิ่มข้อความลงในตัวแทนคำอธิบายภาพ
นำคำอธิบายภาพที่ไม่จำเป็นออก
ใส่ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
ใส่เอฟเฟ็กต์เสียง
บันทึกการบรรยายและ/หรือการกำหนดเวลาการฝึกซ้อม
สร้างเทมเพลตคำอธิบายภาพแบบกำหนดเอง
ยังไม่ได้อัปเกรดเป็น PowerPoint 2007 ใช่หรือไม่

เพิ่มพื้นที่คำอธิบายภาพไปยังต้นแบบสไลด์

เว้นแต่ว่าคุณจะใช้คำอธิบายประกอบสำหรับบทพูดของคุณทั้งหมด สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเรียกคืนพื้นที่ของสไลด์ของคุณเพื่อเพิ่มคำอธิบายภาพ/คำบรรยายทางด้านล่างของหน้าจอ วิธีที่ดีที่สุดในการทำสิ่งนี้คือใช้ ต้นแบบสไลด์ และ เค้าโครงแบบกำหนดเอง

 1. นำวันที่ ท้ายกระดาษ และตัวแทนหมายเลขหน้าออกจากต้นแบบสไลด์ เนื่องจากคุณต้องใช้พื้นที่นี้สำหรับคำอธิบายภาพของคุณ ยกเลิกการเลือกกล่องท้ายกระดาษบน Ribbon สำหรับแต่ละเค้าโครงต้นแบบสไลด์

  เพิ่มคำอธิบายภาพ คำอธิบายประกอบ หรือคำบรรยายให้กับงานนำเสนอ

  กลุ่มเค้าโครงต้นแบบบนแท็บต้นแบบสไลด์

 2. ปรับการออกแบบของคุณเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับคำอธิบายภาพของคุณ แทรก กล่องตัวแทนข้อความ ทางด้านล่างของแต่ละเค้าโครงต้นแบบสไลด์ที่ใช้ในงานนำเสนอของคุณด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:

  • ขนาด ความสูง: 75' ความกว้าง: 10’

  • ตำแหน่ง แนวนอน: 0' แนวตั้ง: 6.75’

  • ระยะขอบ ซ้าย: 1’, ขวา: 1’ ด้านบน: .05’ ด้านล่าง: .05’

  • จัดแนวแนวตั้ง: กึ่งกลาง จัดกึ่งกลางแนวนอน: กึ่งกลาง

  • ไม่จัดให้พอดีโดยอัตโนมัติ ไม่ลดขนาดข้อความที่เกิน ไม่ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ ไม่ตัดข้อความในรูปร่าง

  • สีเติมแบบทึบ: สีดำ เส้น: ไม่มีเส้น

  • ฟอนต์: Arial (เนื้อความ) 12 pt. สีขาว

  • นำสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออก

  • การเอาแท็บหยุดออก

 3. คุณสามารถเพิ่ม พร้อมท์ข้อความของคุณเอง ลงในตัวแทนคำอธิบายภาพใหม่

  เพิ่มคำอธิบายภาพ คำอธิบายประกอบ หรือคำบรรยายให้กับงานนำเสนอ

  มุมมองก่อนหน้าของเค้าโครงต้นแบบสไลด์ชื่อเรื่องและเนื้อหา

  เพิ่มคำอธิบายภาพ คำอธิบายประกอบ หรือคำบรรยายให้กับงานนำเสนอ

  มุมมองภายหลังของเค้าโครงต้นแบบสไลด์ชื่อเรื่องและเนื้อหา

 4. คลิกด้านนอกขอบของตัวแทนคำอธิบายภาพของคุณ แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปไว้ใต้สไลด์

 5. เพิ่มรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเดียวกันและตั้งค่าเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ทางด้านล่างของสไลด์ ซึ่งจะเป็นพื้นหลังที่จะแสดงคำอธิบายภาพของคุณ คุณไม่ต้องข้อความในสี่เหลี่ยมผืนผ้าของคุณ และไม่ต้องการให้เป็นพื้นที่ที่สำรองไว้

เพิ่มคำอธิบายภาพ คำอธิบายประกอบ หรือคำบรรยายให้กับงานนำเสนอ

รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เพิ่มลงในเค้าโครงต้นแบบสไลด์

สร้างเอฟเฟ็กต์การเลื่อนสำหรับตัวแทนคำอธิบายภาพ

ในตอนนี้ คุณพร้อมที่จะสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองที่จะทำให้คำอธิบายภาพของคุณเลื่อนขึ้นจากด้านล่าง ดังนั้น จึงสามารถซิงโครไนซ์กับการบรรยายของคุณ

 1. คลิกที่แท็บภาพเคลื่อนไหวบน Ribbon แล้วคลิกภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง คลิกเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เส้นทางการเคลื่อนไหว 6 ขึ้นไป

  เพิ่มคำอธิบายภาพ คำอธิบายประกอบ หรือคำบรรยายให้กับงานนำเสนอ

  ต้นแบบสไลด์ที่มีลูกศรที่ระบุเส้นทางเคลื่อนไหวขึ้น

 2. คลิกรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากเส้นทางการเคลื่อนไหวในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง แล้วคลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

  เพิ่มคำอธิบายภาพ คำอธิบายประกอบ หรือคำบรรยายให้กับงานนำเสนอ

  บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบขึ้น บนแท็บเอฟเฟ็กต์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นล็อก แล้วยกเลิกการเลือกเริ่มต้นอย่างราบรื่นและสิ้นสุดอย่างราบรื่น

  เพิ่มคำอธิบายภาพ คำอธิบายประกอบ หรือคำบรรยายให้กับงานนำเสนอ

 4. เปลี่ยนหลังจากภาพเคลื่อนไหวเพื่อซ่อนเมื่อคลิกเมาส์ครั้งถัดไป

 5. คลิกที่แท็บข้อความเคลื่อนไหว และเปลี่ยนข้อความกลุ่มเป็นย่อหน้าทั้งหมดในครั้งเดียว และยกเลิกการเลือกรูปร่างที่มาพร้อมกับการเคลื่อนไหว

  เพิ่มคำอธิบายภาพ คำอธิบายประกอบ หรือคำบรรยายให้กับงานนำเสนอ

 6. คลิก ตกลง

 7. คลิกลูกศรสีแดง แล้วปรับขนาดเส้นทางการเคลื่อนไหว โดยการลากลูกศรสีแดงลงไปบริเวณกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นหลังของคุณ

  เพิ่มคำอธิบายภาพ คำอธิบายประกอบ หรือคำบรรยายให้กับงานนำเสนอ

  ต้นแบบสไลด์ที่มีเส้นทางการเคลื่อนไหวที่ถูกปรับขนาด

 8. ปรับขนาดพื้นที่การดูของคุณ โดยการลากบนแถบเลื่อนที่มุมล่างขวา คุณต้องการดูหลายพื้นที่รอบๆ สไลด์ ผมเลือก 30%

  เพิ่มคำอธิบายภาพ คำอธิบายประกอบ หรือคำบรรยายให้กับงานนำเสนอ

  แถบสถานะที่แสดงการย่อ/ขยาย 30%

เพิ่มตัวแทนคำอธิบายภาพลงในต้นแบบสไลด์

 1. คลิกที่แท็บหน้าแรกบน Ribbon เนื่องจากเรากำลังใช้คัดลอกและวางเพื่อสร้างตัวแทนคำอธิบายภาพที่เหลือ

  เพิ่มคำอธิบายภาพ คำอธิบายประกอบ หรือคำบรรยายให้กับงานนำเสนอ

  ไอคอนคัดลอกและวางในกลุ่มคลิปบอร์ดบนแท็บหน้าแรก

 2. คลิกภายนอกขอบของตัวแทนคำอธิบายภาพ แล้วคลิกไอคอนคัดลอกและไอคอนวางเพื่อสร้างตัวแทนคำอธิบายภาพเพิ่มเติม

  เพิ่มคำอธิบายภาพ คำอธิบายประกอบ หรือคำบรรยายให้กับงานนำเสนอ

  สไลด์ต้นแบบที่มีตัวแทนคำอธิบายภาพ 2 ที่

 3. คลิกที่ตัวแทนคำอธิบายภาพใหม่ แล้วใช้แป้นลูกศร ย้ายตัวแทนคำอธิบายภาพใหม่จนกว่าจะอยู่ด้านล่างของตัวแทนคำอธิบายภาพแรก

 4. ใช้เทคนิคเดียวกัน โดยคลิกที่เส้นทางการเคลื่อนไหวใหม่ แล้วใช้แป้นลูกศร ย้ายไปจนกว่าจะอยู่ด้านบนของเส้นทางการเคลื่อนไหวแรก

  เคล็ดลับ:    กดแป้น CTRL ด้วยแป้นลูกศรค้างให้คุณสามารถย้ายวัตถุมีขนาดเล็กน้อย

  เพิ่มคำอธิบายภาพ คำอธิบายประกอบ หรือคำบรรยายให้กับงานนำเสนอ

  ต้นแบบสไลด์ที่มีเส้นทางการเคลื่อนไหวที่จัดชิดด้านบนของแต่ละสไลด์

 5. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้จนกว่าคุณจะมีตัวแทนคำอธิบายภาพมากพอเท่าที่คุณต้องการ

  แต่ละตัวแทนคำอธิบายภาพจะเก็บข้อความได้ประมาณ 3 บรรทัด ปรับขนาดหน้าจอตามต้องการเพื่อดูสิ่งที่คุณกำลังทำ ผมสร้างตัวแทนคำอธิบายภาพทั้งหมด 10 ที่ในตัวอย่างของผม ซึ่งจะทำให้ผมมีข้อความประมาณ 30 บรรทัดสำหรับคำอธิบายภาพของผมต่อสไลด์ คุณจำเป็นต้องวางตำแหน่งของเส้นทางการเคลื่อนไหวให้ชัดเจน เนื่องจากเส้นจะควบคุมลักษณะของข้อความ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับขนาดตัวแทนคำอธิบายภาพจริงให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเพื่อให้แก้ไขได้อย่างง่ายดาย

  เพิ่มคำอธิบายภาพ คำอธิบายประกอบ หรือคำบรรยายให้กับงานนำเสนอ

  สไลด์ต้นแบบที่มีตัวแทนคำอธิบายภาพ 10 ที่

  เมื่อต้องการเพิ่มคำอธิบายภาพลงในเค้าโครงต้นแบบสไลด์ที่เหลืออยู่ของคุณ ให้คลิกนอกบริเวณที่อยู่ด้านบน และทางด้านซ้ายของสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นหลังของคำอธิบายภาพ

 6. ขณะที่กดปุ่มซ้ายบนเมาส์ของคุณค้างไว้ ให้ลากสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อล้อมรอบตัวแทนคำอธิบายภาพของคุณทั้งหมด ซึ่งจะเลือกรายการทั้งหมดพร้อมกัน

  คำอธิบายภาพ Glenna Shaw

  ต้นแบบสไลด์ที่มีตัวแทนคำอธิบายภาพทั้งหมดที่เลือก

 7. ในตอนนี้ ให้คลิกที่ไอคอนคัดลอกบนแท็บหน้าแรก ไปยังเค้าโครงต้นแบบสไลด์ที่คุณต้องการคัดลอก แล้วคลิกที่ใดก็ได้ในพื้นที่แก้ไขสไลด์ แล้วคลิกที่ไอคอนวาง

  ตัวยึดคำอธิบายภาพ 10 ตัว

  ต้นแบบสไลด์ที่มีจุดจับการเลือกสำหรับตัวแทนคำอธิบายภาพทั้งหมด

 8. คลิกที่ไอคอนข้อความอัตโนมัติที่ปรากฎขึ้น แล้วเลือกเก็บการจัดรูปแบบต้นฉบับ

  ต้นแบบสไลด์ที่มีตัวเลือกการจัดรูปแบบแสดงอยู่

  ต้นแบบสไลด์ที่มีตัวเลือกการจัดรูปแบบแสดงอยู่

 9. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละเค้าโครงต้นแบบสไลด์ที่คุณใช้ในงานนำเสนอของคุณ ปรับพื้นที่ที่สำรองไว้อื่นๆ บนเค้าโครงเหล่านี้เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับคำอธิบายภาพ

 10. ในตอนนี้ คุณสามารถปิดมุมมองต้นแบบสไลด์ของคุณโดยการคลิกที่แท็บต้นแบบสไลด์ใน Ribbon แล้วคลิกที่มุมมองปิดต้นแบบ

  แท็บต้นแบบภาพนิ่ง

  แท็บต้นแบบภาพนิ่ง

เพิ่มคำอธิบายลงในสไลด์

ในตอนนี้ คุณได้สร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองที่มีตัวแทนคำอธิบายภาพแบบกำหนดเอง คุณพร้อมที่จะใช้เค้าโครงนี้กับสไลด์ในงานนำเสนอของคุณแล้ว เมื่อคุณสร้างสไลด์ใหม่โดยใช้หนึ่งในเค้าโครงแบบกำหนดเองของคุณ ตัวแทนคำอธิบายภาพของคุณจะอยู่ในสไลด์และพร้อมให้กรอกข้อมูล

นำเค้าโครงแบบกำหนดเองไปใช้

ตัวแทนคำอธิบายภาพของคุณอาจไม่ปรากฏบนสไลด์ที่มีอยู่ของคุณทั้งหมด โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังทำงานนำเสนอที่สร้างขึ้นใน PowerPoint 2003 นำเค้าโครงใหม่ของคุณไปใช้ กับสไลด์ที่ไม่แสดงตัวแทนคำอธิบายภาพ ทำการปรับลักษณะของสไลด์ ถ้าจำเป็น เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับคำอธิบายภาพ

เพิ่มข้อความลงในตัวแทนคำอธิบายภาพ

นี่คือส่วนที่ค่อนข้างง่าย

เริ่มต้นด้วยพื้นที่ที่สำรองไว้แรกภายใต้สไลด์ พิมพ์ข้อความของคุณลงในแต่ละตัวแทนคำอธิบายภาพ อย่าใส่ข้อมูลลงในพื้นที่ที่สำรองไว้มากเกินไป ถ้าคุณใส่ข้อความของคุณในส่วนบันทึกย่อของคุณ ให้คัดลอกและวางข้อความจากบันทึกย่อของคุณลงในพื้นที่ที่สำรองไว้ในกลุ่ม ยังไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการมีตัวแทนคำอธิบายภาพมากเกินไป ทำสไลด์ทั้งหมดของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

ต้นแบบสไลด์ที่มีข้อความในตัวแทนคำอธิบายภาพ

ต้นแบบสไลด์ที่มีข้อความในตัวแทนคำอธิบายภาพ

นำคำอธิบายภาพที่ไม่จำเป็นออก

ถ้าคุณมีตัวแทนคำอธิบายภาพมากเกินไป คุณจะไม่สามารถนำออกได้จริง เนื่องจากตัวแทนคำอธิบายภาพอยู่บนเค้าโ๕รงต้นแบบ แทนที่คุณจะไม่แสดงโดยการนำภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองออก

 1. คลิกที่แท็บภาพเคลื่อนไหวและภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองเพื่อดูบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

 2. คลิกที่ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองสำหรับตัวแทนคำอธิบายภาพแรก

 3. คลิกที่ลูกศรดรอปดาวน์ แล้วคลิกที่คัดลอกเอฟเฟ็กต์ลงในสไลด์

  บานหน้าต่างการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองแสดงตัวยึดภาพเคลื่อนไหว

  บานหน้าต่างการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองแสดงตัวยึดภาพเคลื่อนไหว

 4. เลือกภาพเคลื่อนไหวของพื้นที่ที่สำรองไว้ที่ว่างโดยการคลิกแต่ละรายการพร้อมกับกดแป้น Shift ค้างไว้

  ตัวแทนภาพเคลื่อนไหวว่างเปล่าที่เลือกไว้ในบานหน้าต่าง ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

  ตัวแทนภาพเคลื่อนไหวว่างเปล่าที่เลือกไว้ในบานหน้าต่าง ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

 5. ในตอนนี้ ให้คลิกปุ่มนำออก

  บานหน้าต่างการเคลื่อนไหวที่กำหนดเองโดยไม่มีพื้นที่ที่สำรองไว้ที่ว่างเปล่า

  บานหน้าต่างการเคลื่อนไหวที่กำหนดเองโดยไม่มีพื้นที่ที่สำรองไว้ที่ว่างเปล่า

  ในตอนนี้ ตัวแทนคำอธิบายเปล่าของคุณจะไม่แสดงระหว่างการนำเสนอสไลด์ของคุณ

ใส่ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

คุณอาจมีภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองของคุณที่คุณเพิ่มลงในการนำเสนอสไลด์ของคุณ ดังนั้น คุณจึงต้อง "ประกอบ" สิ่งเหล่านี้ลงในภาพเคลื่อนไหวสำหรับคำอธิบายภาพ

 1. ไปยังสไลด์ที่มีภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง แล้วทำซ้ำขั้นตอนสำหรับการคัดลอกภาพเคลื่อนไหวของตัวแทนคำอธิบายภาพลงในสไลด์ของคุณ

 2. แล้วย้ายภาพเคลื่อนไหวของคุณไปบนบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองเพื่อกระจายคำอธิบายลงในภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองของคุณเอง

  โปรดทราบว่าคำอธิบายภาพถูกตั้งค่าให้หายไปเมื่อคลิกเมาส์ครั้งถัดไป คุณจึงอาจต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้และเพิ่มความเคลื่อนไหวตอนจบสำหรับข้อความคำอธิบายภาพที่เกี่ยวข้อง

  ในตัวอย่างด้านล่างนี้ ผมมีภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้กับรูปภาพของเด็กๆ

 3. เมื่อต้องการใช่สิ่งนี้ ผมจะนำการตั้งค่า ซ่อนเมื่อคลิกเมาส์ ออกจากคำอธิบายภาพแรกและเพิ่มภาพเคลื่อนไหวตอนจบสำหรับคำอธิบายภาพเพื่อให้หายไปเมื่อคลิกหลังจากภาพเคลื่อนไหวของรูปภาพของเด็กๆ โปรดอย่าลืมเปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดเวลาของภาพเคลื่อนไหวตอนจบ

 4. ตั้งค่าข้อความกลุ่มเป็นย่อหน้าทั้งหมดในครั้งเดียว และยกเลิกการเลือกรูปร่างที่มาพร้อมกับการเคลื่อนไหว ผมจะเลือกให้คำอธิบายภาพถัดไปปรากฏโดยอัตโนมัติหลังจากภาพเคลื่อนไหวตอนจบของคำอธิบายภาพแรก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทดสอบแต่ละสไลด์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองของคุณทำงานอย่างถูกต้อง

บานหน้าต่าง การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองและตัวแทนภาพเคลื่อนไหวของคำอธิบายภาพ

บานหน้าต่าง การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองและตัวแทนภาพเคลื่อนไหวของคำอธิบายภาพ

ใส่เอฟเฟ็กต์เสียง

ถ้าคุณมีเอฟเฟ็กต์เสียงในงานนำเสนอของคุณ ให้เพิ่มคำอธิบายสำหรับเอฟเฟ็กต์เสียงภายในข้อความที่มีคำอธิบายภาพของคุณ ใส่คำอธิบายในวงเล็บเหลี่ยม [] เพื่อระบุว่าเป็นเสียง ตัวอย่างเช่น [ลมพัด]

งานนำเสนออาจไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 508 เนื่องจากอาจไม่ได้เพิ่ม/ลดจากเนื้อหาของงานนำเสนอ แต่เป็นสิ่งที่ควรทำ

บันทึกการบรรยายและ/หรือการกำหนดเวลาการฝึกซ้อม

ถ้านี่คืองานนำเสนอใหม่ ให้ บันทึกคำบรรยายของคุณ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่การกำหนดเวลาในคำบรรยายของคุณ

ถ้านี่คือการนำเสนอที่มีอยู่ และคุณไม่ต้องการบันทึกคำบรรยายใหม่อีกครั้ง คุณสามารถบันทึกและกำหนดเวลาเท่านั้น ทำให้เสร็จด้วยฟีเจอร์ การกำหนดเวลาการฝึกซ้อม ซึ่งจะมีประโยชน์ ถ้าคุณต้องการให้งานนำเสนอมีบทพูดที่สามารถอ่านได้ทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะบรรยายงานนำเสนอหรือไม่

สร้างเทมเพลตคำอธิบายภาพแบบกำหนดเอง

ในตอนนี้ คุณได้สร้างตัวแทนและเค้าโครงคำอธิบายภาพแบบกำหนดเองของคุณแล้ว คุณอาจต้องการบันทึกไว้เป็น เทมเพลตแบบกำหนดเอง เพื่อให้คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง คุณสามารถกำหนดเทมเพลตที่มีการออกแบบต่างๆ มากมาย พร้อมกับรักษาความสมบูรณ์ของตัวแทนและเค้าโครงของคำอธิบายภาพ

ยังไม่ได้รับการอัปเกรดเป็น PowerPoint 2007 ใช่ไหม

คุณยังสามารถเพิ่มคำอธิบายภาพ แต่จะไม่มีความยืดหยุ่น ทำตามคำแนะนำเดียวกัน ยกเว้น แทนที่จะสร้างพื้นที่ที่สำรองไว้แบบกำหนดเอง ให้สร้างกล่องข้อความบนแต่ละสไลด์ แล้วคัดลอกลงในสไลด์ของคุณทั้งหมด

คำอธิบายประกอบในงานนำเสนอ

เนื่องจากคำอธิบายประกอบสามารถวางได้โดยตรงบนสไลด์ จึงง่ายที่จะใช้ใน PowerPoint

เพิ่มคำอธิบายประกอบลงในสไลด์

ก่อนอื่น ให้ตัดสินใจวิธีการและ/หรือสาเหตุที่คุณต้องการใส่คำอธิบายประกอบและเพิ่มลงในสไลด์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ในสไลด์ข้างต้น ผมมีรูปภาพเคลื่อนไหวของเด็กๆ ให้ดู ผมยังมีเอฟเฟ็กต์เสียงของเสียงหัวเราะของเด็กๆ เมื่อเล่นเอฟเฟ็กต์นี้ ดังนั้น ผมอาจต้องเพิ่มคำอธิบายประกอบที่แสดงเอฟเฟ็กต์เสียงหัวเราะของเด็กๆ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ผมสามารถเพิ่มและทำให้รูปร่างเคลื่อนไหวพร้อมกับข้อความ [เสียงเด็กหัวเราะ] ในวงเล็บเพื่อแสดงว่ามีเอฟเฟ็กต์เสียงพร้อมกับภาพเคลื่อนไหว

สไลด์ที่มีรูปร่างคำบรรยายภาพที่เคลื่อนไหว ซึ่งระบุเสียงของเด็กๆ กำลังหัวเราะ

สไลด์ที่มีรูปร่างคำบรรยายภาพที่เคลื่อนไหว ซึ่งระบุเสียงของเด็กๆ กำลังหัวเราะ

คำอธิบายประกอบไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปร่าง แต่จะช่วยให้เน้นรูปร่างถ้าคุณต้องการใช้ และคุณจะต้องปรับใช้ผ่านการใช้ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

คำบรรยายในงานนำเสนอ

เนื่องจากคำบรรยายทั่วไปจะใช้สำหรับภาษาต่างประเทศ เพียงแปลข้อความภายในคำอธิบายภาพของคุณเป็นภาษาที่ต้องการและใช้เทคนิคเดียวกันตามที่อธิบายไว้ใน คำอธิบายภาพแบบเปิดสำหรับงานนำเสนอ หรือ คุณยังสามารถใช้คำอธิบายประกอบสำหรับคำบรรยายของคุณหรือการผสมของทั้งสองอย่าง

เผยแพร่งานนำเสนอ

ตามอุดมคติที่ควรให้ผู้ชมเลือกว่าจะดูงานนำเสนอโดยมีหรือไม่มีคำอธิบายภาพและ/หรือคำบรรยาย คุณสามารถทำได้โดยเผยแพร่งานนำเสนอของคุณพร้อมทั้งสองตัวเลือก คือ มีคำอธิบายภาพ/คำบรรยายและไม่มีคำอธิบายภาพ/คำบรรยาย

รูปถ่ายของ Glenna Shaw

Glenna Shaw คือมืออาชีพที่มีค่าที่สุด (MVP) สำหรับ PowerPoint และเจ้าของไซต์ ชุมชนเสมือนของ Glenna Shaw เธอมีใบรับรองด้านเทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูล และเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโครงการที่ได้รับการรับรองกับรัฐบาลกลาง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×