เพิ่มหรือการลบวันที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ต่อไปนี้เป็นวิธีบางวิธีที่คุณสามารถใช้สูตรหรือฟังก์ชันเวิร์กชีตที่ทำงานกับวันที่ในการดำเนินการสิ่งต่างๆ เช่น การค้นหาผลกระทบต่อกำหนดการของโครงการถ้าคุณเพิ่มสองสัปดาห์ หรือเวลาที่ใช้เพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

สมมติว่าบัญชีของคุณมีรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วัน และคุณต้องการให้มีเงินในบัญชีของคุณ 15 วันก่อนวันที่เรียกเก็บเงินคือมีนาคม 2556 ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณทำโดยการใช้สูตรหรือฟังก์ชันเพื่อทำงานกับวันที่

  1. ในเซลล์ A1 พิมพ์ 8/2/56

  2. ในเซลล์ B1 พิมพ์ =A1-15

  3. ในเซลล์ C1 พิมพ์ =A1+30

  4. ในเซลล์ D1 พิมพ์ =C1-15

    คำนวณวันที่

เพิ่มเดือนลงในวันที่

เราจะใช้ฟังก์ชัน EDATE และคุณต้องใช้วันที่เริ่มต้นและจำนวนเดือนที่คุณต้องการเพิ่ม ต่อไปนี้เป็นวิธีการเพิ่ม 16 เดือนไปยัง 24/10/56

ใช้สูตร EDATE เพื่อเพิ่มจำนวนเดือนไปยังวันที่

  1. ในเซลล์ A1 พิมพ์24/10/13

  2. ในเซลล์ B1 พิมพ์=EDATE(A1,16)

  3. เมื่อต้องการจัดรูปแบบผลลัพธ์ของคุณเป็นวัน เลือกเซลล์ B1 คลิกลูกศรถัดจากรูปแบบตัวเลข > วันแบบสั้น

ลบจำนวนเดือนจากวันที่

เราจะใช้ฟังก์ชัน EDATE เดิมเพื่อลบจำนวนเดือนจากวันที่

พิมพ์วันที่ ในเซลล์ A1 และ ในเซลล์ B1 พิมพ์สูตร=EDATE(4/15/2013,-5).

ลบจำนวนเดือนออกจากวันที่

ตรงนี้ เราระบุค่าของวันที่เริ่มต้นโดยการใส่วันที่ในเครื่องหมายอัญประกาศ

คุณยังสามารถอ้าง ไปยังเซลล์ที่ประกอบด้วยค่าวัน หรือ โดยการใช้สูตร=EDATE(A1,-5)สำหรับผลลัพธ์เหมือนกัน

ตัวอย่างเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนปีหรือลบจำนวนปีจากวันที่

ตัวอย่างการเพิ่มและการลบวันที่

วันที่เริ่มต้น

ปีที่ถูกเพิ่มหรือถูกลบ

สูตร

ผลลัพธ์

วันที่ 24/10/2013

3 (เพิ่ม 3 ปี)

=DATE(YEAR(A2)+B2,MONTH(A2),DAY(A2))

24/10/2559

24/10/2556

-5 (ลบ 5 ปี)

=DATE(YEAR(A4)+B4,MONTH(A4),DAY(A4))

24/10/2551

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×