เพิ่มหมายเลขหน้า X จาก Y ลงในเอกสาร

ถ้าคุณต้องการแสดงหมายเลขหน้าปัจจุบันและจำนวนหน้าทั้งหมดในเอกสาร คุณสามารถใช้แกลเลอรีหมายเลขหน้า หรือคุณสามารถแทรกโค้ดเขตข้อมูลได้ ถ้าเอกสารของคุณไม่มีส่วนหัว คุณสามารถใช้แกลเลอรีหมายเลขหน้าได้ ถ้าเอกสารของคุณมีส่วนหัว คุณจะต้องใช้ส่วนประกอบด่วนและโค้ดเขตข้อมูล

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกหมายเลขหน้า X จาก Y โดยไม่มีส่วนหัว

แทรกหมายเลขหน้า X จาก Y ลงในส่วนหัวที่มี

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขหน้า

แทรกหน้า X จาก Y โดยไม่มีส่วนหัว

แกลเลอรีหมายเลขหน้ามีเมนูของหมายเลขหน้าที่พร้อมใช้งาน

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก หมายเลขหน้า

  เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขหน้า ให้เลือกแท็บแทรก จากนั้น เลือกหมายเลขหน้า
 2. คลิกตำแหน่งที่ต้องการ เช่น ด้านบนของหน้า

  หมายเหตุ:  ตำแหน่ง ระยะขอบกระดาษ จะไม่มีการจัดรูปแบบหมายเลขหน้าแบบหน้า X จาก Y ไว้ล่วงหน้า

 3. ในแกลเลอรี ให้เลื่อนดูตัวเลือกจนกว่าคุณจะเห็น หน้า X จาก Y

  ในแกลเลอรีสไตล์หมายเลขหน้า ให้เลื่อนเพื่อค้นหาสไตล์ “หน้า X จาก Y”
 4. คลิกรูปแบบหมายเลขหน้า

 5. ถ้าต้องการกลับไปที่เนื้อหาของเอกสารของคุณ ให้คลิก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ (ภายใต้ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ) หรือดับเบิลคลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้ภายนอกพื้นที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  ตัวเลือก ปิดส่วนหัวและส่วนท้าย ถูกเน้นบนแท็บ เครื่องมือส่วนหัวและส่วนท้าย

แทรกหน้า X จาก Y ลงในส่วนหัวที่มี

เมื่อคุณใช้แกลเลอรีหมายเลขหน้า Word จะแทรกโค้ดเขตข้อมูลสองรหัสให้โดยอัตโนมัติ ได้แก่ หน้า และ หมายเลขหน้า เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบหมายเลขหน้า X จาก Y ลงในส่วนหัวที่มีอยู่โดยไม่ให้สูญเสียข้อความ คุณจะต้องเพิ่มรหัสเหล่านั้นด้วยตัวเองโดยการใช้ ส่วนประกอบด่วน

 1. คลิกพื้นที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายสองครั้ง (ใกล้ด้านบนสุดของหน้าหรือด้านล่างสุดของหน้า)

  นี่จะเปิดแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือส่วนหัวและส่วนท้าย

  เลือก ปิดส่วนหัวและส่วนท้าย บนแท็บ ออกแบบ เพื่อหยุดแก้ไขส่วนหัวและส่วนท้าย

 2. วางตำแหน่งเคอร์เซอร์ของคุณตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขหน้า

  เมื่อต้องการวางหมายเลขหน้าลงที่กึ่งกลางหรือด้านขวาของหน้า ให้ทำดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการวางหมายเลขหน้าไว้ที่กึ่งกลางหน้า ให้คลิก แทรกแท็บการจัดแนว ในกลุ่ม ตำแหน่ง ของแท็บ ออกแบบ แล้วคลิก กึ่งกลาง จากนั้นคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการวางหมายเลขหน้าไว้ที่ด้านขวาของหน้า ให้คลิก แทรกแท็บการจัดแนว ในกลุ่ม ตำแหน่ง ของแท็บ ออกแบบ แล้วคลิก ขวา จากนั้นคลิก ตกลง

 3. พิมพ์ หน้า แล้วเว้นวรรค

 4. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ส่วนประกอบด่วน จากนั้นคลิก เขตข้อมูล

  การแทรกเขตข้อมูลโดยใช้ส่วนประกอบด่วน

 5. ในรายการ ชื่อเขตข้อมูล ให้คลิก หน้า แล้วคลิก ตกลง

 6. หลังหมายเลขหน้า ให้เว้นวรรคหนึ่งช่องว่าง แล้วพิมพ์ จาก จากนั้นเว้นวรรคอีกหนึ่งช่องว่าง

 7. อีกครั้ง บนแท็บ แทรก ให้คลิก ส่วนประกอบด่วน จากนั้นคลิก เขตข้อมูล

 8. ในรายการ ชื่อเขตข้อมูล ให้คลิก NumPages แล้วคลิก ตกลง

 9. หลังจำนวนหน้าทั้งหมด ให้เว้นวรรคหนึ่งช่องว่าง แล้วพิมพ์ หน้า

 10. เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบลำดับเลข ให้คลิก หมายเลขหน้า ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ แล้วคลิก จัดรูปแบบหมายเลขหน้า

 11. เมื่อต้องการกลับไปที่เนื้อความของเอกสารของคุณ ให้คลิก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ (ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)

  ตัวเลือก ปิดส่วนหัวและส่วนท้าย ถูกเน้นบนแท็บ เครื่องมือส่วนหัวและส่วนท้าย

ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดเขตข้อมูล ให้ดู โค้ดเขตข้อมูลใน Word

 • เมื่อต้องการแสดงจำนวนหน้าทั้งหมดรวมถึงหมายเลขหน้า (ตัวอย่างเช่น หน้า 3 จาก 10) ให้เลือกกล่อง รวมจำนวนหน้า ใกล้กับด้านบนของแกลเลอรี

  รูปของกล่องกาเครื่องหมายที่ให้เลือกเพื่อใส่จำนวนหน้ากับหมายเลขหน้าในเอกสาร (หน้า X จาก Y)

 • ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีหมายเลขหน้า ให้คลิก เอาหมายเลขหน้าออก ที่ด้านล่างสุดของแกลเลอรี

 • เมื่อต้องการแสดงชื่อเรื่องเอกสาร ชื่อผู้เขียน หรือข้อความอื่นๆ กับหมายเลขหน้า หรือเมื่อต้องการซ่อนหมายเลขหน้าบนหน้าชื่อเรื่อง ให้เริ่มด้วยการใช้ แทรก > หัวกระดาษและท้ายกระดาษ แทน แทรก > หมายเลขหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เพิ่มหมายเลขหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 • สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการการใส่หมายเลขหน้าที่ต่างกันในส่วนที่ต่างกัน ให้แก้ไขเอกสารใน Word แทนแก้ไขใน Word Online ถ้าคุณไม่มี Word คุณสามารถ ลอง หรือ ซื้อ ได้ทันที

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×