เพิ่มหมายเลขหน้า X จาก Y ลงในเอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการแสดงหมายเลขหน้าปัจจุบันและจำนวนหน้าทั้งหมดในเอกสาร คุณสามารถใช้แกลเลอรีหมายเลขหน้า หรือคุณสามารถแทรกโค้ดเขตข้อมูล ถ้าเอกสารของคุณไม่มีหัวกระดาษ คุณสามารถใช้แกลเลอรีหมายเลขหน้า ถ้าเอกสารของคุณมีหัวกระดาษ คุณจำเป็นต้องใช้ส่วนประกอบด่วนและโค้ดเขตข้อมูล

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกหน้า X จาก Y โดยไม่มีหัวกระดาษที่มีอยู่

แทรกหน้า X จาก Y ลงในหัวข้อความที่มีอยู่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขหน้า

แทรกหน้า X จาก Y มีไม่มีหัวกระดาษที่มีอยู่

แกลเลอรีหมายเลขหน้าจะมีเมนูของหมายเลขหน้าที่พร้อมใช้งาน

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก หมายเลขหน้า

  เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขหน้า เลือกแท็บแทรก จากนั้น เลือกหมายเลขหน้า
 2. คลิกตำแหน่งที่ต้องการ เช่น ด้านบนของหน้า

  หมายเหตุ:  ตำแหน่ง ระยะขอบกระดาษ จะไม่มีการจัดรูปแบบหมายเลขหน้าแบบหน้า X จาก Y ไว้ล่วงหน้า

 3. ในแกลเลอรี ให้เลื่อนดูตัวเลือกจนกว่าคุณจะเห็น หน้า X จาก Y

  ในแกลเลอรีสไตล์หมายเลขหน้า เลื่อนเพื่อค้นหาสไตล์ "หน้า X จาก Y"
 4. คลิกรูปแบบหมายเลขหน้า

 5. ถ้าต้องการกลับไปที่เนื้อหาของเอกสารของคุณ ให้คลิก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ (ภายใต้ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ) หรือดับเบิลคลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้ภายนอกพื้นที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  ตัวเลือก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ถูกเน้นบนแท็บ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

แทรกหน้า X จาก Y ลงในหัวข้อความที่มีอยู่

เมื่อคุณใช้แกลเลอรีหมายเลขหน้า Word แทรกโดยอัตโนมัติสองโค้ดเขตข้อมูลสำหรับคุณนั่นคือหน้าและNumPages เมื่อต้องการเพิ่มหน้า X จาก Y จำนวนการจัดรูปแบบลงในหัวข้อความที่มีอยู่โดยไม่สูญเสียข้อความ คุณจะมีเพิ่มโค้ดเหล่านั้นด้วยตนเอง โดยใช้ส่วนประกอบด่วน

 1. ดับเบิลคลิกที่ในพื้นที่หัวกระดาษหรือกที่บริเวณท้ายกระดาษ (ใกล้ กับด้านบนของหน้า หรือใกล้ กับด้านล่างของหน้า)

  แท็บการออกแบบ ภายใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษเครื่องมือ เปิดขึ้น

  เลือกปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนแท็บออกแบบเพื่อหยุดการแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขหน้า

  เมื่อต้องการใส่หมายเลขหน้า ในศูนย์ หรือ ทางด้านขวาของหน้า ทำต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการวางหมายเลขหน้าไว้ที่กึ่งกลางหน้า ให้คลิก แทรกแท็บการจัดแนว ในกลุ่ม ตำแหน่ง ของแท็บ ออกแบบ แล้วคลิก กึ่งกลาง จากนั้นคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการวางหมายเลขหน้าไว้ที่ด้านขวาของหน้า ให้คลิก แทรกแท็บการจัดแนว ในกลุ่ม ตำแหน่ง ของแท็บ ออกแบบ แล้วคลิก ขวา จากนั้นคลิก ตกลง

 3. พิมพ์ หน้า แล้วเว้นวรรค

 4. บนแท็บแทรก คลิกส่วนประกอบด่วน นั้นแล้ว คลิกเขตข้อมูล

  การแทรกเขตข้อมูลจากการใช้ส่วนประกอบด่วน

 5. ในรายการ ชื่อเขตข้อมูล ให้คลิก หน้า แล้วคลิก ตกลง

 6. หลังหมายเลขหน้า ให้เว้นวรรคหนึ่งช่องว่าง แล้วพิมพ์ จาก จากนั้นเว้นวรรคอีกหนึ่งช่องว่าง

 7. อีก บนแท็บแทรก คลิกส่วนประกอบด่วน แล้ว คลิ กเขตข้อมูล

 8. ในรายการ ชื่อเขตข้อมูล ให้คลิก NumPages แล้วคลิก ตกลง

 9. หลังจำนวนหน้าทั้งหมด ให้เว้นวรรคหนึ่งช่องว่าง แล้วพิมพ์ หน้า

 10. เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบลำดับเลข ให้คลิก หมายเลขหน้า ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ แล้วคลิก จัดรูปแบบหมายเลขหน้า

 11. เมื่อต้องการกลับไปที่เนื้อความของเอกสารของคุณ ให้คลิก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ (ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)

  ตัวเลือก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ถูกเน้นบนแท็บ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดเขตข้อมูล ให้ดูที่ โค้ดเขตข้อมูลใน Word

 • เมื่อต้องการแสดงจำนวนหน้าทั้งหมดรวมถึงหมายเลขหน้า (ตัวอย่างเช่น หน้า 3 จาก 10) ให้เลือกกล่อง รวมจำนวนหน้า ใกล้กับด้านบนของแกลเลอรี

  รูปของกล่องกาเครื่องหมายให้เลือกเพื่อรวมจำนวนหน้ากับหมายเลขหน้าในเอกสาร (หน้า X จาก Y)

 • ถ้าคุณไม่ต้องการหมายเลขหน้าแล้ว ให้คลิก เอาหมายเลขหน้าออก ที่ด้านล่างของแกลเลอรี

 • เมื่อต้อง การแสดงชื่อเรื่องของเอกสาร ชื่อผู้เขียน หรือข้อความอื่น ๆ กับหมายเลขหน้า หรือเมื่อต้อง การซ่อนหมายเลขหน้าบนหน้าชื่อเรื่อง เริ่ม โดยการใช้แทรก >หัวกระดาษและท้ายกระดาษ แทนที่จะแทรก >หมายเลขหน้า ออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเพิ่มหมายเลขหน้าในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 • สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมนั่นคือถ้า ตัวอย่างเช่นคุณต้องแตกต่างกันลำดับเลขหน้าในส่วนต่าง ๆ เช่นแก้ไขเอกสารใน Word แทนที่จะทำการแก้ไขในWord Online ถ้าคุณไม่มี Word คุณสามารถลองใช้หรือซื้อ it ในตอนนี้ได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×