เพิ่มหมายเลขหน้า X จาก Y ลงในเอกสารใน Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการรวมจำนวนหน้าทั้งหมดในเอกสารด้วยหมายเลขหน้าแต่ละ — เช่น, "หน้า X ของ Y" ซึ่งคุณสามารถเพิ่มอย่างรวดเร็ว โดยใช้สไตล์ในแกลเลอรีท้ายกระดาษเหล่านี้ได้ ถ้าคุณต้องการสไตล์นี้ลำดับเลขในหัวกระดาษแทน คุณสามารถย้ายตัวเลขจากท้ายกระดาษไปยังส่วนหัว

หมายเหตุ: Word จะแสดงเค้าโครงเหมือนพิมพ์เอกสารของคุณสำหรับกระบวนงานนี้ คุณสามารถทำให้แน่ใจว่า Word จะใช้เค้าโครงเหมือนพิมพ์ โดยคลิกที่ตัว มุมมอง tab แล้ว คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์ได้

 1. มีเอกสารเปิด ดับเบิลคลิกที่บริเวณท้ายกระดาษของหน้าตำแหน่งที่คุณต้องการใส่หมายเลขหน้า

  ดับเบิลคลิกที่ในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อเปิดสำหรับการแก้ไข

  เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ Word เปิดพื้นที่ดังกล่าวสำหรับการแก้ไข และแสดงการ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ แท็บนั้น

  Word แสดงแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ
 2. บนแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกท้ายกระดาษ แล้ว และเลื่อนลงเพื่อค้นหา และคลิกสไตล์ชื่อว่าเซมาฟอร์

  ในแกลเลอรีสไตล์ท้ายกระดาษ คลิเซมาฟอร์เมื่อต้องการเพิ่มสไตล์ "หน้า X จาก Y" ของท้ายกระดาษ

  Word เพิ่ม "หน้า X จาก Y" ลำดับเลขกึ่งกลางของท้ายกระดาษ

 3. เมื่อต้องการปล่อยให้หมายเลขหน้าเหล่านี้ในส่วนท้าย และกลับไปเนื้อหาของเอกสารของคุณ คลิ ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ หรือดับเบิลคลิกที่ภายนอกพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  เมื่อต้องการหยุดการแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของเอกสารของคุณ คลิปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  ทำตามขั้นตอนนี้ และคุณสามารถข้ามขั้นตอนที่เหลือ

 4. เมื่อต้องการย้ายหมายเลขหน้าเหล่านี้ไปยังส่วนหัว เลือกบรรทัด ด้วยหมายเลขหน้า

  เตรียมพร้อมสำหรับการตัดข้อความหมายเลขหน้า โดยการเลือก
 5. กดควบคุม-X เพื่อตัดส่วนที่เลือกเท่านั้น

 6. คลิกในพื้นที่หัวกระดาษ จากนั้น กดควบคุม-V เพื่อวางหน้าลำดับเลขจากส่วนหัว

  วางหมายเลขที่คุณตัดจากท้ายกระดาษลงในส่วนหัวของหน้า

  คุณอาจต้องการลบบรรทัดว่างที่ตามหมายเลขหน้าที่เพิ่งแทรกใหม่

 7. ถ้าคุณกำลังทำการเปลี่ยนแปลงกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ, หรือดับเบิลคลิกที่ภายนอกบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เพื่อกลับไปยังเนื้อหาหลักของเอกสาร

หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างลำดับเลขสไตล์ ด้วยหมายเลขหน้าและจำนวนหน้าทั้งหมด โดยใช้หน้าของคุณเอง โค้ดเขตข้อมูลได้ บนแบบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ แท็บ จากนั้น คลิก เขตข้อมูล ในแอ เขตข้อมูล โต้ตอบกล่อง เลือกประเภทของ ลำดับเลข เมื่อต้องการแทรก หน้า เขตข้อมูลสำหรับหมายเลขหน้า เลือกประเภทของ ข้อมูลเอกสาร เมื่อต้องการแทรก NumPages เขตข้อมูลสำหรับจำนวนหน้าทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหมายเลขหน้าหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

เริ่มลำดับเลขหน้าในภายหลังในเอกสารของคุณ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. คลิกที่บริเวณหัวกระดาษที่ด้านบนของหน้า พื้นที่หรือท้ายกระดาษที่ด้านล่างของหน้า

 4. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ ข้อความอัตโนมัติ แล้วคลิก หน้า X จาก Y

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อหาของเอกสาร คลิก ปุ่ม ปิดส่วนหัว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×