เพิ่มหมายเลขหน้าในเอกสาร Word 2010

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขหน้าไว้ด้านบน (หัวกระดาษ) ด้านล่าง (ท้ายกระดาษ) และแม้แต่ระยะขอบด้านข้างของเอกสาร Word 2010 ใช้ขั้นตอนในบทความนี้เพื่อบอกว่าคุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏที่ใดและอย่างไร

เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของคุณ เช่น วันที่และเวลา ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่องเอกสาร เส้นทางเอกสาร คำต่างๆ เช่น "ความลับของบริษัท"และอื่นๆ โปรดดู เพิ่มหรือนำหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใน Word 2010 ออก นอกจากนี้ คุณยังสามารถ เพิ่มชื่อไฟล์

เพิ่มหมายเลขหน้า

ใช้วิธีการนี้เพื่อใส่หมายเลขหน้าทุกหน้าหรือยกเว้นหน้าชื่อเรื่อง (หน้าแรก)

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก หมายเลขหน้า

  แทรกหมายเลขหน้า

 2. เลือกตำแหน่งในเอกสารที่คุณต้องการแสดงหมายเลขหน้า เช่น ด้านบนของหน้า (หัวกระดาษ) ด้านล่างของหน้า (ท้ายกระดาษ) ระยะขอบกระดาษ (ด้านข้าง) หรือ ตำแหน่งปัจจุบัน

  การเลือก ตำแหน่งปัจจุบัน จะแทรกหมายเลขหน้าในตำแหน่งที่เคอร์เซอร์ของคุณวางอยู่ในเอกสาร

  เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับหมายเลขหน้าของคุณ

 3. ในรายการแบบหล่นลง ให้เลือกรูปแบบหมายเลขหน้า

 4. เมื่อต้องการกลับไปที่เนื้อความของเอกสาร ให้กด Esc หรือคลิก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ

  บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  เมื่อต้องการยกเว้นการใส่หมายเลขหน้าในหน้าชื่อเรื่อง ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบว่าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าแรกต่างกัน แล้ว

  เลือกกล่อง หน้าแรกต่างกัน

เพิ่มหมายเลขหน้า X จาก Y เช่น หน้า 1 จาก 25)

แสดงหมายเลขหน้าปัจจุบันพร้อมจำนวนหน้าทั้งหมดในเอกสารของคุณ

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก หมายเลขหน้า

  แทรกหมายเลขหน้า

 2. เลือกตำแหน่งในเอกสารที่คุณต้องการแสดงหมายเลขหน้า เช่น ด้านบนของเพจ (หัวกระดาษ) ด้านล่างของหน้า (ท้ายกระดาษ) หรือ ตำแหน่งปัจจุบัน

  การเลือก ตำแหน่งปัจจุบัน จะแทรกหมายเลขหน้าในตำแหน่งที่เคอร์เซอร์ของคุณวางอยู่ในเอกสาร

  เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับหมายเลขหน้าของคุณ

 3. ในรายการแบบหล่นลง ภายใต้ X จาก Y ให้เลือก ตัวเลขแบบตัวหนา 1ตัวเลขแบบตัวหนา 2 หรือ ตัวเลขแบบตัวหนา 3

  เลือกรูปแบบหน้า X จาก Y

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ลำดับเลข ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก หมายเลขหน้า และ จัดรูปแบบหมายเลขหน้า

  จัดรูปแบบหมายเลขหน้า

 5. ในรายการ รูปแบบหมายเลขหน้า ให้เลือกสไตล์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

เพิ่มหมายเลขหน้าคี่และคู่

ใช้วิธีการนี้เพื่อวางหมายเลขหน้าคี่ทางขวาของท้ายกระดาษของหน้า และวางหมายเลขคู่ไว้ทางซ้ายของท้ายกระดาษของหน้า

 1. คลิกหน้าหมายเลขคี่ เช่น หน้าแรกของเอกสารที่คุณต้องการให้มีหมายเลขหน้า

 2. บนแท็บ แทรกให้คลิก ท้ายกระดาษ

 3. ในรูปแบบ ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้เลือก แบบเรียบ (หน้าคี่)

  เลือก Austere (หน้าคี่)

 4. ภายใต้แท็บ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าคี่และหน้าคู่ต่างกัน

  เลือก หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน

  เมื่อต้องการยกเว้นการใส่หมายเลขหน้าในหน้าชื่อเรื่อง ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบว่าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าแรกต่างกัน แล้ว

  เลือกกล่อง หน้าแรกต่างกัน

 5. ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก ถัดไป เพื่อขยับเคอร์เซอร์ไปยังท้ายกระดาษของหน้าหมายเลขคู่

  คลิก ถัดไป

 6. ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก ท้ายกระดาษ

 7. ในรูปแบบ ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้เลือก แบบเรียบ (หน้าคู่)

เพิ่มหมายเลขหน้าในส่วนต่างๆ ของเอกสาร

บางครั้งเอกสารขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้รูปแบบหมายเลขหน้าในแต่ละส่วนให้แตกต่างกัน คุณอาจไม่ต้องการหมายเลขหน้าในหน้าชื่อเรื่อง (หน้าแรก) คุณอาจใช้ตัวเลขโรมัน (i., ii., iii) ในหน้าสารบัญ และใช้ตัวเลขอารบิก (1, 2, 3) ในเอกสารหลัก ใช้วิธีการนี้เพื่อตั้งค่ารูปแบบการใส่หมายเลขหน้าในเอกสารให้แตกต่างกัน ลองดู วิดีโอนี้

 1. เมื่อต้องการแสดงสัญลักษณ์อักขระทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในเอกสารของคุณ บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกสัญลักษณ์อักขระที่ซ่อนอยู่ สัญลักษณ์อักขระที่ซ่อนอยู่

  บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกสัญลักษณ์อักขระที่ซ่อนอยู่

  วิธีนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นตัวแบ่งส่วนที่คุณจะเพิ่มเข้าไป

 2. เลื่อนลงไปด้านล่างของหน้าชื่อเรื่องหรือหน้าแรก

 3. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวแบ่ง และภายใต้ ตัวแบ่งส่วน ให้คลิก หน้าถัดไป

  คลิก หน้าถัดไป

 4. หน้าชื่อเรื่องคือ ส่วนที่ 1 และหน้าที่เหลือในเอกสารคือ ส่วนที่ 2

 5. เลื่อนลงไปด้านล่างของหน้าแรกของ ส่วนที่ 2 (สารบัญ) แล้วดับเบิลคลิกเพื่อเปิดท้ายกระดาษ คุณจะเห็นลิงก์ เหมือนกับก่อนหน้า ที่คุณต้องการยกเลิกการลิงก์

  ในท้ายกระดาษ: เหมือนก่อนหน้านี้

 6. ขณะวางเคอร์เซอร์ไว้ที่ท้ายกระดาษ ให้คลิก ลิงก์ไปก่อนหน้า ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ

  วิธีนี้จะแบ่งการลิงก์ระหว่าง ส่วนที่ 1 (หน้าชื่อเรื่อง) กับ ส่วนที่ 2 (สารบัญ)

 7. เลื่อนลงไปด้านล่างของหน้าสุดท้ายของ ส่วนที่ 2 (สารบัญ)

 8. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวแบ่ง และภายใต้ ตัวแบ่งส่วน ให้คลิก หน้าถัดไป

  คลิก หน้าถัดไป

 9. ขณะวางเคอร์เซอร์ไว้ที่ท้ายกระดาษ ให้คลิก ลิงก์ไปก่อนหน้า ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ

  วิธีนี้จะแบ่งการลิงก์ระหว่าง ส่วนที่ 2 (สารบัญ) กับ ส่วนที่ 3 (หน้าที่เหลือในเอกสาร)

 10. คลิกที่ใดก็ได้ในสารบัญ และบนแท็บ แทรก ให้คลิก หมายเลขหน้า แล้วคลิก ด้านล่างของหน้า จากนั้นในรายการแบบหล่นลงให้เลือก ตัวเลขธรรมดา 2

 11. ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก หมายเลขหน้า และ จัดรูปแบบหมายเลขหน้า

  จัดรูปแบบหมายเลขหน้า

 12. ในรายการ รูปแบบหมายเลขหน้า ให้เลือกรูปแบบตัวเลขโรมันแล้วคลิก ตกลง

  เลือกรูปแบบตัวเลขโรมัน

 13. เลื่อนลงไปที่ท้ายกระดาษของหน้าแรกของ ส่วนที่ 3 (ส่วนที่เหลือของเอกสาร)

 14. บนแท็บ แทรก ให้คลิก หมายเลขหน้า แล้วคลิก ด้านล่างของหน้า จากนั้นในรายการแบบหล่นลงให้เลือก ตัวเลขธรรมดา 2

  หมายเหตุ: ถ้าหมายเลขหน้าที่ปรากฏเป็นหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่ '1' ให้เปลี่ยนหมายเลขด้วยวิธีต่อไปนี้:

  • ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก หมายเลขหน้า และ จัดรูปแบบหมายเลขหน้า

  • ภายใต้ การใส่หมายเลขหน้า ในกล่อง เริ่มที่ ให้ป้อนหมายเลข 1 แล้วคลิก ตกลง

  ตั้งค่าหมายเลขหน้าเริ่มต้น

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×