เพิ่มหมายเลขหน้าในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใน Word 2016 for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าเอกสารของคุณมีอยู่แล้วในข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (เช่นสำนักงานใหญ่ทำงานหรือชื่อบท) และคุณต้องการเพิ่มหมายเลขหน้า คุณจำเป็นต้องใช้โค้ดเขตข้อมูลเพื่อเพิ่มหมายเลขหน้าออก ถ้าคุณพยายามเพิ่มหมายเลขหน้าลงอยู่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ โดยใช้แทรก >หมายเลขหน้า ข้อความของคุณที่มีอยู่จะถูกแทนที่ ด้วยหมายเลขหน้าออก

ถ้าคุณไม่ได้ใช้ข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ไปที่การเพิ่มหรือเอาหมายเลขหน้าเพื่อเรียนรู้วิธีการเพิ่มหมายเลขหน้าลงในเอกสารของคุณอย่างรวดเร็ว

ใช้โค้ดเขตข้อมูลหน้าเพื่อแทรกหมายเลขหน้า

 1. ดับเบิลคลิกที่บริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (ใกล้ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า)

 2. คลิก เขตข้อมูล ในแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  เขตข้อมูล ถูกเน้นไว้บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. ในรายการ ชื่อเขตข้อมูล ให้คลิก หน้า แล้วคลิก ตกลง

  ภายใต้ชื่อเขตข้อมูล ให้เลือกหน้า

  เคล็ดลับ: คุณอาจต้องย้ายกราฟิกหรือองค์ประกอบอื่นๆ บางส่วนในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อดูหมายเลขหน้าหลังจากที่แทรกแล้ว

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบลำดับเลข ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ > หมายเลขหน้า > จัดรูปแบบหมายเลขหน้า เลือกรูปแบบคุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  เลือกรูปแบบสำหรับหมายเลขหน้า

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวลำดับเลข ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ > หมายเลขหน้า > หมายเลขหน้า เลือกการจัดแนวที่คุณต้องการในกล่อง การจัดแนว แล้วคลิก ตกลง

  เลือกการจัดแนวสำหรับหมายเลขหน้าของคุณ

 6. เมื่อต้องการกลับไปที่เนื้อหาของเอกสารของคุณ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ > ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ปิด ถูกเน้นอยู่

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือแก้ไขหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ

เริ่มลำดับเลขหน้าในภายหลังในเอกสารของคุณ

ลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออกจากหน้าเดี่ยว

เพิ่มหมายเลขหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใน Word for Windows

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×