เพิ่มหมายเลขหน้าหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าเอกสารของคุณแล้วมีข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (เช่นสำนักงานใหญ่ทำงานหรือชื่อบท) และคุณต้องการเพิ่มหมายเลขหน้า คุณจะต้องใช้โค้ดเขตข้อมูลเพื่อเพิ่มหมายเลขหน้า ถ้าคุณพยายามเพิ่มหมายเลขหน้าลงอยู่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ โดยใช้แทรก >หมายเลขหน้า ข้อความของคุณที่มีอยู่จะถูกแทนที่ ด้วยหมายเลขหน้าออก

ถ้าคุณไม่ได้ใช้ข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ไปที่การเพิ่มหรือเอาหมายเลขหน้าเพื่อเรียนรู้วิธีการเพิ่มหมายเลขหน้าลงในเอกสารของคุณอย่างรวดเร็ว

ใช้โค้ดเขตข้อมูลหน้าเพื่อแทรกหมายเลขหน้า

 1. ดับเบิลคลิกที่บริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (ใกล้ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า)

 2. คลิก เขตข้อมูล ในแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  เขตข้อมูล ถูกเน้นไว้บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. ในรายการ ชื่อเขตข้อมูล ให้คลิก หน้า แล้วคลิก ตกลง

  ภายใต้ชื่อเขตข้อมูล ให้เลือกหน้า

  เคล็ดลับ: คุณอาจต้องย้ายกราฟิกหรือองค์ประกอบอื่นๆ บางส่วนในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อดูหมายเลขหน้าหลังจากที่แทรกแล้ว

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบลำดับเลข ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ > หมายเลขหน้า > จัดรูปแบบหมายเลขหน้า เลือกรูปแบบคุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  เลือกรูปแบบสำหรับหมายเลขหน้า

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวลำดับเลข ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ > หมายเลขหน้า > หมายเลขหน้า เลือกการจัดแนวที่คุณต้องการในกล่อง การจัดแนว แล้วคลิก ตกลง

  เลือกการจัดแนวสำหรับหมายเลขหน้าของคุณ

 6. เมื่อต้องการกลับไปที่เนื้อหาของเอกสารของคุณ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ > ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ปิด ถูกเน้นอยู่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือแก้ไขหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ

เริ่มลำดับเลขหน้าในภายหลังในเอกสารของคุณ

ลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออกจากหน้าเดี่ยว

เพิ่มหมายเลขหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใน Word for Windows

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×