เพิ่มหมายเลขบทในคำอธิบายภาพใน Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณกำลังเขียนบทหลายเอกสาร เช่นหนังสือ ที่ประกอบด้วยตัวเลข คุณอาจต้องการให้คำอธิบายภาพของคุณ prefaced มีหมายเลขของตัวเลขที่ปรากฏขึ้นในบทความ ตัวอย่าง สามตัวเลขในบทห้าอาจจะมีป้ายชื่อ "ตัวเลข 5-3" โชคดีไม่ยากที่จะเพิ่มหมายเลขบทในคำอธิบายภาพของคุณ และอัปเดตโดยอัตโนมัติถ้าคุณย้ายตัวเลขจากบทเพื่อบทในหลักสูตรการแก้ไขพวกเขา

ขั้นตอนที่ 1: นำการจัดลำดับไปใช้กับหัวเรื่องบทในเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใส่หมายเลขบทในคำอธิบายภาพ คุณจะต้องใช้ สไตล์หัวเรื่อง ที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับหัวเรื่องบท ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้สไตล์หัวเรื่อง 1 สำหรับบทหัวเรื่องแล้ว อย่าใช้สไตล์หัวเรื่อง 1 กับข้อความใดๆ ในเอกสารอีก

 1. เลือกหัวเรื่องบทแรกในเอกสารของคุณ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก รายการหลายระดับ

  ปุ่ม รายการแบบหลายระดับ

 3. คลิกการกำหนดรายการกำจัดลำดับหมายเลขบท (ที่มีข้อความ หัวเรื่อง 1 หรือ บทที่ 1)

  ใช้รายการหลายระดับของหัวเรื่องบทเพื่อจัดรูปแบบหัวเรื่องบทให้รวมอยู่ในคำอธิบายภาพ

  การกำหนดรายการกำจัดลำดับหมายเลขบทจะถูกนำไปใช้กับหัวเรื่องทั้งหมดโดยอัตโนมัติในเอกสารของคุณที่ใช้สไตล์นั้น (เช่น หัวเรื่อง 1 ในตัวอย่างนี้)

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มหมายเลขบทในคำอธิบายภาพ

 1. เลือกวัตถุ (แท็บ สมการ รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ) ที่คุณต้องการเพิ่มคำอธิบายภาพ

 2. บนแท็บ อ้างอิง ในกลุ่ม คำอธิบายภาพ ให้คลิก แทรกคำอธิบายภาพ

  Ribbon ของ Office 14

 3. ในรายการ ป้ายชื่อ ให้เลือกป้ายชื่อที่อธิบายถึงวัตถุได้ดีที่สุด เช่น รูปภาพ หรือ สมการ ถ้าป้ายชื่อที่คุณต้องการไม่มีอยู่ในรายการ ให้คลิก ป้ายชื่อใหม่ แล้วพิมพ์ป้ายชื่อใหม่ในกล่อง ป้ายชื่อ จากนั้นคลิก ตกลง

  ใช้กล่องโต้ตอบคำอธิบายภาพเพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับคำอธิบายรูปภาพ ตาราง และสมการของคุณ
 4. พิมพ์ข้อความใดๆ รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอนที่คุณต้องการให้ปรากฏหลังป้ายชื่อ

  พิมพ์ข้อความแบบกำหนดเองเพิ่มเติมสำหรับคำอธิบายภาพของคุณในเขตข้อมูลป้ายชื่อ
 5. ในกล่องโต้ตอบ คำอธิบายภาพ ให้คลิก ลำดับเลข

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่หมายเลขบท

  ใช้กล่องโต้ตอบลำดับเลขคำอธิบายภาพเพื่อเพิ่มหมายเลขบทไปยังคำอธิบายภาพ
 7. ในรายการ เริ่มต้นบทด้วยสไตล์ ให้เลือกสไตล์หัวเรื่องที่ถูกนำไปใช้กับหัวเรื่องบท

 8. ในรายการ ใช้ตัวคั่น ให้เลือกเครื่องหมายวรรคตอนเพื่อคั่นหมายเลขบทจากหมายเลขคำอธิบายภาพ ในตัวอย่างนี้ จะเลือกเครื่องหมายยัติภังค์ เพื่อให้คำอธิบายภาพบนรูปภาพแรกในบทที่ 2 มีลักษณะเป็น “รูปภาพ 2-1”

 9. คลิก ตกลง

เคล็ดลับ: ถ้าใส่หมายเลขของคุณไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เพิ่ม หรือย้ายตัวเลข ลองอัปเดตคำอธิบายภาพของคุณ ด้วยการกด CTRL + A (เพื่อเลือกทั้งเอกสารของคุณ) จากนั้น กด F9 เพื่ออัปเดตคำอธิบายภาพทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

คุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้คำอธิบายภาพใน Word ที่เราไม่ได้รับสายที่นี่ได้อย่างไร

โพสต์คำถามในศูนย์ข้อมูลคำตอบของคำ

ช่วยเราปรับปรุง Word

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเราสามารถปรับปรุงWord ได้อย่างไร ถ้าใช่ โปรดเยี่ยมชมWord UserVoiceและแจ้งให้เราทราบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×