เพิ่มหน้าลงในจดหมายข่าวใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเพิ่มหน้าให้กับจดหมายข่าว ให้คิดเกี่ยวกับที่คุณต้องการแทรกไม่ว่าจะเป็นหน้าแบบสองหน้าหรือแบบหน้าเดียว โดยปกติแล้วจดหมายข่าวจะมีหน้าแรกและหน้าสุดท้ายหน้าเดียว และส่วนที่เหลือจะมีสองหน้า

บานหน้าต่าง การนำทางในหน้า จะแสดงจดหมายข่าวทั้งที่เป็นหน้าเดียวและสองหน้า

 1. คลิกขวาหน้าที่อยู่ก่อนหน้าที่คุณกำลังจะเพิ่ม ถ้าคุณกำลังใช้เทมเพลตจดหมายข่าวที่มีอยู่แล้วภายใน กล่องโต้ตอบ แทรกหน้าจดหมายข่าว จะเปิดแสดงหน้าแบบสองหน้าขึ้น

 2. ในกล่องโต้ตอบแทรกหน้าจดหมายข่าว เลือกชนิดของหน้าที่คุณต้องการเพิ่ม
  เพิ่มหน้าใหม่ไปยังจดหมายข่าวด้วยกล่องโต้ตอบ แทรกหน้าจดหมายข่าว
  ตัวเลือกต่าง ๆ จะ:

  • เรื่อง หน้านี้จะประกอบด้วยกล่องข้อความที่มีตัวยึดที่เป็นรูปภาพเป็นส่วนใหญ่

  • ปฏิทิน หน้านี้จะประกอบด้วยปฏิทินที่มีแถบด้านข้างสำหรับกำหนดการของเหตุการณ์ รวมถึงกล่องข้อความและตัวยึดที่เป็นรูปภาพ

  • ฟอร์มใบสั่งซื้อ หน้านี้จะประกอบด้วยฟอร์มสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ รวมถึงกล่องข้อความและตัวยึดที่เป็นรูปภาพ

  • ฟอร์มตอบกลับ หน้านี้จะคล้ายกับฟอร์มใบสั่งซื้อ แต่จะประกอบด้วยฟอร์มแบบสำรวจแทนที่จะเป็นฟอร์มใบสั่งซื้อ

  • ฟอร์มลงทะเบียน เหมือนกันกับฟอร์มใบสั่งซื้อและฟอร์มตอบกลับ ซึ่งจะประกอบด้วยฟอร์มสำหรับผู้อ่านของคุณเพื่อให้ลงทะเบียนสำหรับกิจกรรม การบริจาค หรือกิจกรรมอื่นๆ

 3. คลิก ตกลง เพื่อเพิ่มหน้า

  เคล็ดลับ:  ถ้าคุณต้องการเพิ่มหน้าเดียว ให้คลิก เพิ่มเติม ในจำนวนของหน้าใหม่ ให้ป้อน 1 แล้วเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มหน้า แล้วเลือกตัวเลือกเค้าโครง

  กล่องโต้ตอบสำหรับการแทรกหน้า Publisher

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจดหมายข่าว มีดังนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×