เพิ่มหน้าปก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Word มีแกลเลอรีหน้าปกปแบบสะดวก เลือกใบปะหน้า และแทนตัวอย่างข้อความของคุณเอง

  1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หน้า ให้คลิก หน้าปก

    Ribbon ของ Office 14

  2. คลิกเค้าโครงหน้าปกจากแกลเลอรีของตัวเลือก

    หลังจากที่คุณแทรกหน้าปก คุณสามารถแทนข้อความตัวอย่าง ด้วยข้อความของคุณเอง ด้วยการคลิกเพื่อเลือกพื้นที่ของใบปะหน้า เช่นชื่อเรื่อง พิมพ์ข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณแทรกใบปะหน้าอื่นในเอกสาร ใบปะหน้าใหม่จะแทนใบปะหน้าแรกที่คุณแทรกไว้

  • เมื่อต้องการแทนใบปะหน้าที่สร้างขึ้นในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Word คุณต้องลบหน้าปกแรกด้วยตนเอง แล้ว เพิ่มใบปะหน้า ด้วยการออกแบบจากแกลเลอรี Word

  • เมื่อต้องการลบหน้าปกแทรกกับ Word คลิกที่แท็บแทรก คลิกใบปะหน้า ในกลุ่มหน้า นั้นแล้ว คลิกเอาออกใบปะหน้าปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×