เพิ่มหน้าปกใน Word 2016 for Mac

Microsoft Word มีแกลเลอรีหน้าปกแบบสะดวกที่ได้ออกแบบไว้แล้ว เลือกหน้าปก และแทนที่ข้อความตัวอย่างด้วยข้อความของคุณเอง

หมายเหตุ: หน้าปกต่างไม่แสดงหมายเลขหน้า

แทรกหน้าปก

  1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก หน้าปก.

    บนเมนู แทรก ให้เลือก ใบปะหน้า

  2. คลิกเค้าโครงหน้าปกจากแกลเลอรีของตัวเลือก

    หลังจากที่คุณแทรกหน้าปก คุณสามารถแทนที่ข้อความตัวอย่างด้วยข้อความของคุณเองโดยการคลิกเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าปก เช่นชื่อเรื่อง จากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณ

เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการดูว่าหน้าปกของคุณจะมีลักษณะอย่างไร บน เมนู มุมมอง เลือก เค้าโครงการพิมพ์ หรือ เค้าโครงเว็บ

  • ถ้าคุณแทรกหน้าปกอีกหน้าลงในเอกสาร หน้าปกใหม่นี้จะเข้าไปแทนที่หน้าปกแรกที่คุณได้แทรกลงไปก่อนหน้านี้

  • เมื่อต้องการแทนหน้าปกที่สร้างใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า คุณต้องลบหน้าปกแรกด้วยตนเอง จากนั้น เพิ่มหน้าปกใหม่ที่มีการออกแบบจากแกลเลอรี Word

ลบหน้าปก

  • คลิกแท็บ แทรกคลิกหน้าปกจากนั้นคลิก เอาหน้าปกออก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×