เพิ่มสเปรดชีต Excel ลงในหน้าใน OneNote 2016

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการเก็บงานของคุณในที่เดียวหรือแสดง Snapshot ของข้อมูลของคุณ คุณสามารถเพิ่มสเปรดชีต Excel (หรือที่เรียกว่า เวิร์กชีต) ลงในหน้าในสมุดบันทึก OneNote 2016 ของคุณได้ ในโลกของหนังสือและไฟล์เอกสาร ตัวเลือกนี้เทียบเท่ากับการทำสำเนาของสเปรดชีตของคุณ และแนบไปกับบันทึกย่อที่เป็นกระดาษ

เมื่อคุณเพิ่มสเปรดชีต Excel ลงในหน้าใน OneNote คุณสามารถเลือกทำได้ดังนี้

แนบไฟล์ Excel

ฝังรูปแบบคงที่ของสเปรดชีต

สร้างสเปรดชีตใหม่

สกรีนช็อตของสมุดบันทึก OneNote 2016 ที่มีสเปรดชีต Excel ฝังอยู่

โปรดทราบว่า การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสเปรดชีตใน OneNote จะไม่ปรากฏในไฟล์ต้นฉบับใน Excel ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงสเปรดชีต Excel ต้นฉบับ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะไม่ปรากฏในสำเนาใน OneNote

แนบไฟล์ Excel

ถ้าคุณต้องการสร้างสำเนาของสเปรดชีตของคุณ และเพิ่มลิงก์ไปยังสำเนานั้นโดยตรงในบันทึกย่อของคุณ ตรงตำแหน่งที่คุณจะต้องใช้ในภายหลัง ให้ใช้ตัวเลือกนี้ ลิงก์จะปรากฏเป็นไอคอนที่จะเปิดสเปรดชีต Excel ที่มีฟังก์ชันการทำงานแบบสมบูรณ์ เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไอคอน

สิ่งสำคัญ: โปรดทราบว่า คุณกำลังสร้างสำเนาของสเปรดชีต Excel ต้นฉบับของคุณ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสำเนาใน OneNote จะไม่ปรากฏในต้นฉบับของคุณ และการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับจะไม่อัปเดตสำเนา

 1. บนแท็บ แทรก ให้เลือก สเปรดชีต > สเปรดชีต Excel ที่มีอยู่

  สกรีนช็อตของปุ่ม แทรกสเปรดชีต ใน OneNote 2016

 2. ค้นหาและคลิกไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก แทรก

 3. คลิก แนบไฟล์

  สเปรดชีตที่แนบจะมีลักษณะดังนี้

  สกรีนช็อตของสเปรดชีตที่แนบมาใน OneNote 2016

สิ่งสำคัญ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ลบไอคอน มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถแก้ไขสเปรดชีตได้

ฝังรูปแบบคงที่ของสเปรดชีต

ตัวเลือกนี้จะสร้างสำเนาของสเปรดชีตของคุณ และเพิ่มลิงก์ไปยังสำเนานั้นโดยตรงในบันทึกย่อของคุณ พร้อมด้วยรูปแบบคงที่ของสเปรดชีต ลิงก์จะปรากฏเป็นไอคอนที่จะเปิดสเปรดชีต Excel ที่มีฟังก์ชันการทำงานแบบสมบูรณ์ เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไอคอน ถ้าคุณอัปเดตสเปรดชีตที่ลิงก์ รูปที่ฝังตัวจะรีเฟรชเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ: โปรดทราบว่า คุณกำลังสร้างสำเนาของสเปรดชีต Excel ต้นฉบับของคุณ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสำเนาใน OneNote จะไม่ปรากฏในต้นฉบับของคุณ และการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับจะไม่อัปเดตสำเนา

 1. บนแท็บ แทรก ให้เลือก สเปรดชีต > สเปรดชีต Excel ที่มีอยู่

 2. ค้นหาและคลิกไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก แทรก

 3. เลือก แทรกสเปรดชีต

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการฝังเพียงแค่ตารางหรือแผนภูมิจากสเปรดชีต ให้เลือก แทรกแผนภูมิหรือตาราง แทน

  สเปรดชีตที่ฝังตัวจะมีลักษณะดังนี้

  สกรีนช็อตของสเปรดชีตที่ฝังใน OneNote 2016

  สิ่งสำคัญ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ลบไอคอน มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถแก้ไขสเปรดชีตได้

สร้างสเปรดชีตใหม่

ถ้าคุณต้องการสร้างสเปรดชีต Excel ใหม่ คุณสามารถทำได้โดยตรงจากบันทึกย่อของคุณ

ตัวเลือกนี้จะแทรกไอคอนที่จะเปิดสเปรดชีต Excel ที่มีฟังก์ชันการทำงานแบบสมบูรณ์ เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไอคอน และแสดงรูปแบบคงที่ของสเปรดชีตบนหน้า แบบเดียวกับการฝังรูปแบบคงที่ของสเปรดชีตที่มีอยู่ ถ้าคุณอัปเดตสเปรดชีตที่ลิงก์ รูปที่ฝังตัวจะรีเฟรชเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติ

 1. บนแท็บ แทรก ให้เลือก สเปรดชีต > สเปรดชีต Excel ใหม่

  ไอคอน Excel จะปรากฏบนหน้าพร้อมด้วยรูปแบบคงที่ที่ว่างเปล่าของสเปรดชีต

 2. เมื่อต้องการแก้ไขสเปรดชีต ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน

  สกรีนช็อตของสเปรดชีตใหม่ใน OneNote 2016

  สิ่งสำคัญ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ลบไอคอน มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถแก้ไขสเปรดชีตได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×