เพิ่มสารบัญ ด้วยเส้นโยง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณไม่สามารถสร้างสารบัญโดยอัตโนมัติในสิ่งพิมพ์ของคุณ ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Publisher ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานใน Microsoft Office Word

สารบัญที่มีเส้นโยงแบบจุด

เมื่อต้องการสร้างสารบัญในสิ่งพิมพ์ของคุณด้วยตนเอง เพิ่มกล่องข้อความ และตั้งค่าแท็บชิดขวาด้วยเส้นโยง เส้นโยงมีจุด เส้นประ หรือเส้นที่ทำตามบทหรือส่วนชื่อเรื่องในสารบัญ และที่เรียงชื่อเหล่านั้นด้วยหมายเลขหน้า คุณสามารถแล้วพิมพ์รายการสารบัญสารบัญของคุณ กดแป้น TAB เพื่อสร้างผู้นำ แล้ว พิมพ์หมายเลขหน้าสำหรับรายการนั้น

กล่องโต้ตอบ แท็บ ที่มีตัวเลือกการตั้งค่าแท็บ

1. ดับเบิลคลิไม้บรรทัดแนวนอนที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏขึ้น

2. ใช้แท็บชิดขวาเพื่อจัดเรียงตัวเลขในตารางของเนื้อหา

3. คลิกอักขระเส้นโยงที่คุณต้องการ จุด เส้นประ หรือบรรทัดที่ตามชื่อเรื่องบทหรือส่วนในสารบัญ การจัดเรียงชื่อเหล่านั้นด้วยหมายเลขหน้าออก

 1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกล่องข้อความ รูปภาพปุ่ม

 2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้คลิกที่ที่คุณต้องการให้มุมหนึ่งของข้อความปรากฏ จากนั้นลากข้อความตามแนวทแยงมุมจนกระทั่งคุณมีขนาดกล่องที่คุณต้องการ

 3. พิมพ์ชื่อของสารบัญของคุณ แล้วกด Enter

 4. ดับเบิลคลิกบนไม้บรรทัดแนวนอนที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏ

 5. ในกล่องโต้ตอบแท็บ ภายใต้การจัดแนว คลิกขวา

  หมายเหตุ: ถ้าสนับสนุนภาษาขวาไปซ้าย ถูกเปิดใช้งานผ่านการตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office และคุณกำลังพิมพ์ข้อความในภาษาแบบขวาไปซ้าย คลิกด้านหลัง แทนที่เป็นขวา

 6. ภายใต้เส้นโยง คลิกตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

 7. ในสารบัญของคุณ พิมพ์ชื่อของรายการแรก นั้นแล้ว กดแป้น TAB

 8. พิมพ์หมายเลขหน้าสำหรับรายการ นั้นแล้ว กด ENTER

 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 และ 8 จนกว่าคุณทำให้สมบูรณ์สารบัญ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×