เพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยลงในข้อความเพื่อสร้างรายการใน Word Web App

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เปลี่ยนบรรทัดข้อความให้เป็นรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยได้ด้วยการเลือกข้อความ แล้วคลิก หน้าแรก > ย่อหน้า > สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แต่ละบรรทัดหรือย่อหน้าจะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการ

รูปของปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ถูกเน้น

เคล็ดลับ: กด Enter เพื่อย้ายข้อความไปยังบรรทัดของตัวเอง หรือกด Enter สองครั้งเมื่อต้องการจบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เริ่มต้นด้วยหน้าเปล่าหรือไม่

  1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในตำแหน่งที่ต้องการให้มีรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  2. คลิก หน้าแรก > ย่อหน้า แล้วคลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เลือกสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและเริ่มพิมพ์

เมนูดรอปดาวน์ของสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กด ENTER ทุกครั้งที่คุณต้องการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่ หรือกด ENTER สองครั้งเมื่อต้องการจบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เคล็ดลับ: Word สามารถสร้างรายการขณะที่คุณพิมพ์ได้ เมื่อคุณเริ่มต้นย่อหน้าด้วยเครื่องหมายดอกจันหรือเลข 1Word จะเข้าใจว่าคุณกำลังพยายามจะเริ่มต้นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×