ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
เพิ่มสมาชิกลงในทีมในทีม

เพิ่มสมาชิกลงในทีมในทีม

ถ้าคุณเป็นเจ้าของทีมคุณสามารถเพิ่มบุคคลลงในทีมได้ ถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของทีมคุณสามารถส่งคำขอและเจ้าของทีมจะยอมรับหรือปฏิเสธ

หัวข้อนี้เกี่ยวกับการเพิ่มสมาชิกที่มีอยู่แล้วเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของทีมของคุณ ถ้าคุณต้องการเพิ่มบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งขององค์กรของคุณให้ดูที่เพิ่มผู้เยี่ยมชมลงในทีม

เพิ่มสมาชิกไปยังทีม

ทีมของคุณสามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้๕๐๐๐คน

หมายเหตุ: ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางให้พิจารณาการสร้างทีมแบบองค์กรทั้งองค์กรที่จะเพิ่มทุกคนในองค์กรของคุณโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเพิ่มสมาชิกลงในทีม:

  1. ถ้าคุณเป็นเจ้าของทีมให้ไปที่ชื่อทีมในรายชื่อทีมแล้วคลิกตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มสมาชิก

    เพิ่มสมาชิกลงในทีมในทีม

  2. เริ่มพิมพ์ชื่อรายชื่อการแจกจ่ายกลุ่มความปลอดภัยหรือกลุ่ม Office ๓๖๕เพื่อเพิ่มลงในทีมของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มบุคคลภายนอกองค์กรของคุณเป็นผู้เยี่ยมชมได้โดยการพิมพ์ที่อยู่อีเมลของพวกเขา

  3. เมื่อคุณเพิ่มสมาชิกเสร็จแล้วให้เลือกเพิ่ม เบาคุณสามารถทำให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของทีมได้โดยการเลือกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากสมาชิกของ word สามารถมีเจ้าของหลายคนในทีมได้ สำหรับการดูบทบาทและสิทธิ์ให้ดูที่เจ้าของทีมและความสามารถของสมาชิกในทีม

  4. เลือก ปิด บุคคลที่คุณเพิ่มลงในทีมจะได้รับอีเมลที่แจ้งให้พวกเขาทราบว่าตอนนี้เป็นสมาชิกของทีมของคุณและทีมของคุณจะแสดงในรายชื่อทีมของพวกเขา

เฮ้ต้องการทราบว่าจะทำอะไรต่อไป

ไปที่ชื่อทีมในรายชื่อทีมและสร้างแชนเนลบางแชนเนล

ถ้าคุณเป็นเจ้าของทีมคุณสามารถเพิ่มสมาชิกทีมลงในทีมได้ ถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของทีมคุณสามารถส่งคำขอและเจ้าของทีมสามารถยอมรับหรือปฏิเสธได้

เมื่อต้องการเพิ่มสมาชิกลงในทีม:

ในฐานะเจ้าของทีมให้แตะทีม ปุ่มทีม และไปที่ชื่อทีม แตะตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม >เพิ่มสมาชิก จากนั้นพิมพ์ชื่อของบุคคลนั้น

ถ้าคุณต้องการเพิ่มบุคคลหลายคนไปยังทีมที่มีอยู่แล้วให้ไปที่เดสก์ท็อปหรือเว็บแอป

เบาทีมใดก็ตามสามารถรองรับผู้ใช้๕๐๐๐ได้

ถ้าคุณเป็นเจ้าของทีมคุณสามารถเพิ่มสมาชิกทีมลงในทีมได้ ถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของทีมคุณสามารถส่งคำขอและเจ้าของทีมสามารถยอมรับหรือปฏิเสธได้

เมื่อต้องการเพิ่มสมาชิกลงในทีม:

ในฐานะเจ้าของทีมให้แตะทีม ปุ่มทีม และไปที่ชื่อทีม แตะตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม จัดการสมาชิก เลือกเพิ่มสมาชิก ปุ่มเพิ่มบุคคล แล้วพิมพ์ชื่อของบุคคลนั้น

ถ้าคุณต้องการเพิ่มบุคคลหลายคนไปยังทีมที่มีอยู่แล้วให้ไปที่เดสก์ท็อปหรือเว็บแอป

เบาทีมใดก็ตามสามารถรองรับผู้ใช้๕๐๐๐ได้

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×