เพิ่มวิดีโอเป็นพื้นหลังสำหรับสไลด์ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. ในมุมมอง ปกติ คลิกสไลด์ที่คุณต้องการฝังวิดีโอเป็นพื้นหลัง

  2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ ให้คลิกลูกศรภายใต้ วิดีโอ

  3. เมื่อต้องการแทรกวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือแชร์ไฟล์ ให้คลิก วิดีโอบนพีซีของฉัน

  4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกวิดีโอ ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง แล้วคลิกวิดีโอที่คุณต้องการฝัง แล้วคลิก แทรก

    หมายเหตุ: เมื่อต้องการฝัง หรือลิงก์ไปยังวิดีโอจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ ไปที่เพิ่มและการเล่นวิดีโอในงานนำเสนอ

  5. ถ้าจำเป็น ให้คลิกและลากจุดจับสำหรับปรับขนาดที่มุมของวิดีโอเพื่อปรับขนาดวิดีโอให้พอดีกับพื้นหลังของสไลด์

    จุดจับสำหรับปรับขนาดที่มุมซ้าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นหลังสไลด์ชนิดอื่นๆ โปรดดูที่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×