เพิ่มวิดีโอลงในงานนำเสนอ PowerPoint for Mac ของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถฝัง หรือลิงก์ไปยังวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณลงในงานนำเสนอของคุณ ฝังตัววิดีโอไม่สะดวก ได้เนื่องจากจะถูกจัดเก็บอยู่ในงานนำเสนอ พวกเขาเพิ่มขนาดของงานนำเสนอของคุณ วิดีโอที่เชื่อมโยงเก็บขนาดของงานนำเสนอของคุณมีขนาดเล็ก แต่ลิงก์สามารถแบ่งถ้าคุณย้ายไฟล์โดยไม่ย้ายวิดีโอ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการตัดลิงก์วิดีโอ คัดลอกวิดีโอลงในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณ และลิงก์ไปยังจะมี

ในPowerPoint for Office 365 for Mac และPowerPoint 2019 for Mac คุณสามารถแทรกวิดีโอออนไลน์ วิดีโอออนไลน์ทำให้ขนาดของงานนำเสนอของคุณมีขนาดเล็ก และไม่จำเป็นต้องถูกคัดลอกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ลิงก์เพียงแค่ชี้ไปยังวิดีโอบนเว็บไซต์

แทรกวิดีโอที่เก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ในมุมมองปกติ เลือกภาพนิ่งคุณต้องการเพิ่มวิดีโอลงไป

 2. บนแท็บแทรก คลิกวิดีโอ จาก นั้นคลิกภาพยนตร์จากไฟล์

 3. ในกล่องโต้ตอบเลือกภาพยนตร์ เลือกไฟล์คุณต้องการแทรก

  • ถ้าคุณต้องการฝังวิดีโอบนสไลด์ เพียงแค่คลิกแทรก

  • ถ้าคุณต้องการวางลิงก์ไปยังวิดีโอบนสไลด์ คลิกตัวเลือก ที่มุมซ้ายล่างของกล่องโต้ตอบ แล้ว เลือกกล่องลิงก์ไปยังไฟล์ แล้ว คลิ กแทรก

หลังจากที่คุณเพิ่มวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์ และเลือกว่าวิดีโอเล่นโดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก ดูรูปแบบวิดีโอใน PowerPoint ของคุณสำหรับงานนำเสนอ Macสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เคล็ดลับ: เริ่มต้นด้วยPowerPoint 2016 for Mac คุณสามารถเล่นวิดีโอที่มีหลายเพลงเสียง ปิดและคำบรรยายที่ฝังตัวในไฟล์วิดีโอจะยังได้รับการสนับสนุน  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ที่สามารถเข้าถึงได้

แทรกวิดีโอบนเว็บในPowerPoint 2019 for Mac หรือPowerPoint for Office 365 for Mac

ในPowerPoint 2019 for Mac หรือPowerPoint for Office 365 for Mac คุณสามารถแทรกวิดีโอบนเว็บจาก YouTube หรือ Vimeo บนสไลด์ (พร้อมใช้งานในเวอร์ชัน 16.15.18070902)

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ค้นหาวิดีโอที่คุณต้องการ

 2. คัดลอก URL ของเว็บเพจจากแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ของคุณ

 3. สลับเป็น PowerPoint และเลือกสไลด์ที่คุณต้องการวางวิดีโอ

 4. บนแท็บ แทรก ของ Ribbon ในกลุ่ม สื่อ ทางด้านขวาสุด ให้เลือก วิดีโอ แล้วเลือก ภาพยนตร์ออนไลน์

 5. ในกล่องโต้ตอบ ให้วาง URL ที่คุณคัดลอกไว้ในขั้นตอนที่ 2

 6. คลิก แทรก

  วิดีโอจะถูกเพิ่มลงในสไลด์

 7. เมื่อต้องการดูตัวอย่างวิดีโอ ให้คลิกปุ่ม เล่น ที่ปรากฏขึ้นทางด้านบนของวิดีโอ

เมื่อต้องการดูวิดีโอ เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง และเปิดสไลด์ที่ประกอบด้วยวิดีโอ

ลิงก์ไปยังไฟล์วิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณใน PowerPoint 2011 for Mac

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บที่มีชื่อสไลด์ และ แท็บที่มีชื่อเค้าร่าง ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน     

 3. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก ให้คลิก สื่อ แล้วคลิก ภาพยนตร์จากไฟล์

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 4. คลิกแฟ้มภาพยนตร์คุณต้อง นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายลิงก์ไปยังไฟล์

 5. คลิก แทรก

  • ถ้าคุณส่งงานนำเสนอไปยังบุคคลอื่น ให้แน่ใจว่าการรวมแฟ้มภาพยนตร์ที่ถูกลิงก์ไปยังงานนำเสนอ มิฉะนั้น ภาพยนตร์จะไม่เล่นในระหว่างการนำเสนอสไลด์นั้น

  • เมื่อต้องการเล่นภาพยนตร์ โดยไม่ต้องค้นหาไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ วางแฟ้มภาพยนตร์เชื่อมโยงในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอ

ฝังภาพยนตร์ใน PowerPoint 2011 for Mac

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บที่มีชื่อสไลด์ และ แท็บที่มีชื่อเค้าร่าง ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน     

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

แทรกภาพยนตร์จากไฟล์

บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก ให้คลิก สื่อ แล้วคลิก ภาพยนตร์จากไฟล์

กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

เลือกไฟล์ภาพยนตร์ จากนั้นคลิก แทรก

แทรกภาพยนตร์จากโฟลเดอร์ภาพยนตร์, iMovie, iTunes หรือ Photo Booth

บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกสื่อ แล้วคลิก เบราว์เซอร์ภาพยนตร์

กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

คลิกแท็บ iMovie, ภาพยนตร์, Photo Booth หรือ iTunes บนเมนูป็อปอัพ จากนั้นคลิกภาพยนตร์แล้วลากลงในสไลด์

คุณควรรูปถ่าย และ iTunes ปรากฏถ้าคุณมีรูปถ่ายในคุณควรรูปถ่ายหรือ iTunes โฟลเดอร์ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

แทรกสื่อลงในเอกสารของคุณ

ปรับขนาดหรือเปลี่ยนลักษณะที่มองเห็นของภาพยนตร์

ชนิดไฟล์กราฟิกที่คุณสามารถแทรกและบันทึก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×