เพิ่มวิดีโอที่มี Adobe Macromedia กรรมการลงในงานนำเสนอของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไม่สามารถแทรกไฟล์วิดีโอ Adobe Macromedia กรรมการลงในงานนำเสนอ PowerPoint 2010 อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการเล่นวิดีโอกรรมการในระหว่างงานนำเสนอของคุณ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • สร้างไฮเปอร์ลิงก์หรือปุ่มการกระทำ ภาพยนตร์กรรมการ แล้ว คลิกลิงก์เพื่อเล่นภาพยนตร์ก

 • บันทึกภาพยนตร์กรรมการเป็นไฟล์กรรมการ Shockwave มีนาม.dcr แล้ว เล่นในงานนำเสนอ PowerPoint 2010 โดยใช้ตัวควบคุม ActiveX ที่เฉพาะเจาะจงและ Shockwave Player เมื่อต้องการเล่นไฟล์กรรมการ เพิ่มตัวควบคุม ActiveX ไปยังสไลด์ และสร้างการเชื่อมโยงจากนั้นไปยังไฟล์กำกับ

  หมายเหตุ: ตั้งค่าความปลอดภัยของตัวควบคุม ActiveX จะอยู่ในศูนย์ความเชื่อถือ ที่คุณสามารถค้นหาความปลอดภัยและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับโปรแกรม Microsoft Office 2010 คุณอาจจำเป็นต้องปรับการตั้งค่าความปลอดภัยเพื่ออนุญาตให้มีตัวควบคุม Active X เพื่อเรียกใช้ ตั้งค่า ActiveX ในศูนย์ความเชื่อถือนำไปใช้กับทั้งหมดผลิตภัณฑ์ Office 2010 ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าใน PowerPoint การตั้งค่าที่จะเปลี่ยนไปสำหรับโปรแกรม Office อื่น ๆ ที่ใช้ในศูนย์ความเชื่อถือด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและตัวควบคุม Active X ดูเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ในเอกสาร Office

  • แปลงวิดีโอกรรมการ Shockwave กรรมการเวอร์ชันของไฟล์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ดูเอกสารของคุณกำกับหรือ Adobe เว็บไซต์ ดาวน์โหลด และติดตั้งตัวควบคุม Shockwave กรรมการ เรียกว่า Shockwave ตัวควบคุม ActiveX จากหน้าดาวน์โหลดของ Adobe Macromedia Shockwave

   หมายเหตุ: ตัวควบคุม Shockwave กรรมการต้องลงทะเบียนบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถเล่นแฟ้มกรรมการภายในงานนำเสนอ เมื่อต้องการดูว่า ตัวควบคุม Shockwave กรรมการลงทะเบียนไว้ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกตัวควบคุมเพิ่มเติม รูปปุ่ม ถ้าตัวควบคุม Shockwave กรรมการปรากฏอยู่ในรายการของตัวควบคุม ถูกลงทะเบียนไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด Shockwave Playerจาก Adobe เว็บไซต์เพื่อลงทะเบียน Shockwave Player ควบคุมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

   ดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ใน PowerPoint ในมุมมองปกติ ให้แสดงภาพนิ่งที่คุณต้องการเล่นภาพยนตร์ Director

  • บนแท็บไฟล์คลิกตัวเลือก

  • ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ PowerPoint ให้คลิก กำหนด Ribbon เอง

  • ภายใต้กำหนด Ribbon เอง ในรายการแท็บหลัก ให้เลือกนักพัฒนา คลิกเพิ่มจากนั้นคลิกเรียบร้อย.

  • บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกตัวควบคุมเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  • ในรายการของตัวควบคุม คลิกตัวควบคุม ActiveX Shockwave คลิกตกลง และ แล้ว ลากเพื่อวาดตัวควบคุมบนสไลด์

   เคล็ดลับ: ปรับขนาดตัวควบคุมด้วยการลากที่จับสำหรับปรับขนาด

  • คลิกขวาที่ Shockwave ActiveX Object แล้วคลิก Properties

  • บนแท็บ Alphabetic ให้คลิกคุณสมบัติ SRC

  • ในคอลัมน์ค่า (เซลล์ว่างที่อยู่ถัดจากSRC ), พิมพ์ตัวใดตัวหนึ่งไดรฟ์เต็มเส้นทาง รวมถึงชื่อไฟล์ (เช่น C:\MyFile.dcr) หรือ URL ไปยังไฟล์กำกับที่คุณต้องการเล่น

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณวางแฟ้ม .dcr ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับงานนำเสนอ คุณสามารถพิมพ์ชื่อแฟ้มแทนที่จะพิมพ์เส้นทางแบบเต็มได้

   หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตโดยผู้ขายที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อไมโครซอฟท์ ดังนั้นเราจะไม่รับประกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ไม่ว่าโดยนัยหรือโดยอื่นใด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×