เพิ่มวันหยุดลงในปฏิทินของคุณใน Outlook สำหรับ Windows

เพิ่มวันหยุดลงในปฏิทินของคุณใน Outlook สำหรับ Windows

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณใช้Outlook 2013 หรือ Outlook 2016 สำหรับ Windows ไม่มีวันหยุดใด ๆ บนปฏิทินนั้น แต่คุณสามารถเพิ่มวันหยุดสำหรับประเทศอย่าง น้อยหนึ่ง

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ปฏิทิน

 2. ภายใต้ตัวเลือกปฏิทิน คลิกเพิ่มวันหยุด

  ตัวเลือกปฏิทินในมุมมอง Outlook Backstage

 3. ทำเครื่องหมายในกล่องของแต่ละประเทศที่คุณต้องการจะเพิ่มวันหยุดลงในปฏิทินของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบการเลือกวันหยุดของประเทศหรือภูมิภาค

  ถ้าคุณเคยเพิ่มวันหยุดของประเทศหรือภูมิภาคนั้นไปแล้ว กล่องสำหรับประเทศนั้นบนกล่องโต้ตอบ เพิ่มวันหยุดลงบนปฏิทิน จะถูกทำเครื่องหมายไว้ ถ้าคุณคลิก ตกลง อีก วันหยุดเหล่านั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปและสร้างเป็นค่าที่ซ้ำกันขึ้นมา

หมายเหตุ: ข้อมูลวันหยุดที่มาพร้อมกับ Outlook 2013 จะมีปฏิทินแบบคริสต์ศักราชตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปี 2022 รวมอยู่ด้วย ถ้าคุณไม่ได้ใช้ปฏิทินแบบคริสต์ศักราช วันหยุดที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกันนั้น จะยังคงถูกรวมอยู่ด้วยกัน

ลบวันหยุด

 • จากปฏิทินของคุณ เลือกมุมมอง >เปลี่ยนมุมมอง >รายการ

 • ในกลุ่มจัดเรียง เลือกประเภท ซึ่งจะเรียงลำดับทั้งหมดของเหตุการณ์ของคุณตามประเภท

 • เลื่อนไปตามรายการของเหตุการณ์จนกว่าคุณเห็นประเภทวันหยุด

 • เลือกอย่าง น้อยหนึ่งวันหยุด วันหยุดจะเรียงลำดับตามตำแหน่งของ วันหยุดทั้งหมดจัดเรียงตามประเทศ เมื่อคุณเลือกคุณต้องการลบวันหยุด เลือกหน้าแรก >ลบ

 • เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมองปฏิทินของคุณปกติ เลือกมุมมอง >เปลี่ยนมุมมอง >ปฏิทิน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×