เพิ่มลิงก์อีเมลโดยใช้แสดงตัวอย่างของการเชื่อมโยงใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในOutlook บนเว็บ เมื่อคุณเขียนอีเมล และเพิ่ม URL หรือ เมื่อคุณได้รับอีเมลที่ มี URL อยู่ภายใน คุณได้รับตัวอย่างที่มีชื่อเรื่องลิงก์ รูปขนาดย่อ และคำอธิบายของการเชื่อมโยง ดำเนินการนี้จะเรียกว่าลิงก์แสดงตัวอย่าง

แทนนี้:http://www.microsoft.com

ด้วยลิงก์ preview คุณได้รับนี้:

การแสดงตัวอย่างลิงก์

หมายเหตุ: แสดงตัวอย่างลิงก์ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณไม่เห็นลิงก์ มีรูปขนาดย่อ ชื่อเรื่องและคำอธิบายเช่นเดียวกับที่แสดงข้างต้น คุณจะต้องการเปิดใช้งาน ถ้าไม่ได้ผล ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณ

เพิ่มการแสดงตัวอย่างของลิงก์
 1. ในอีเมลใหม่ พิมพ์ URL ของไซต์คุณต้องการให้แสดงตัวอย่างลิงก์สำหรับ ตัวอย่าง: http://microsoft.com

 2. แสดงตัวอย่างลิงก์จะไปยัง URL ปลายทางโดยอัตโนมัติ และให้ไซต์ชื่อ คำอธิบาย และรูปขนาดย่อของ (ถ้ามีพร้อมใช้งาน) ในอีเมล

  เพิ่มย่อหน้าที่เยื้องภายใต้ขั้นตอนลำดับเลขโดยการวางเคอร์เซอร์ไว้หน้าแท็ก /para แล้วกด Enter

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิด หรือทำตามตัวอย่างลิงก์ เพียงแค่คลิกเช่นไฮเปอร์ลิงก์อื่น ๆ

ปิดการแสดงตัวอย่างของลิงก์

แสดงตัวอย่างลิงก์ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามคุณสามารถปิดใช้งานนั้น

 1. บนแถบนำทาง ในมุมบนขวา คลิกการตั้งค่า คลิก การตั้งค่า

  คลิก การตั้งค่า แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. ในบานหน้าต่างตัวเลือก ภายใต้จดหมาย >เค้าโครง คลิกแสดงตัวอย่างของการเชื่อมโยง

 3. ภายใต้เชื่อมโยง preview ยกเลิกเลือกกล่องแสดงตัวอย่างการเชื่อมโยงในอีเมล เมื่อต้องการปิดใช้งาน

  หมายเหตุ: เลือกกล่องแสดงตัวอย่างการเชื่อมโยงในอีเมล เพื่อเปิดขึ้นอีกครั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×