การจัดรูปแบบ

เพิ่มลายน้ำใน Excel

เพิ่มลายน้ำใน Excel

Microsoft Excel ไม่มีฟีเจอร์ลายน้ำอยู่ภายใน อย่างไรก็ตาม มีสองสามวิธีที่คุณสามารถจำลองลักษณะของลายน้ำ ในหัวข้อนี้ เราจะกล่าวถึงวิธีการสร้างลายน้ำที่มีรูปภาพ เช่น โลโก้บริษัท และใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังเวิร์กชีต

Excel ไม่สนับสนุนการสร้างลายน้ำข้อความ ลายน้ำ Excel ไม่ได้สนับสนุนกระบวนการเช่น การวางกลุ่มข้อความจากไมโครซอฟท์ Word เป็นข้อความลายน้ำ คุณสร้างข้อความที่คุณต้องการสำหรับลายน้ำของคุณในกราฟิกแบบกำหนดเองในรูปแบไฟล์รูปภาพมาตรฐาน เช่น .PNG, .JPG หรือ .BMP และนำเข้าลายน้ำลงในหัวกระดาษเวิร์กชีตของ Excel จากนั้น คุณจะสามารถใช้รูปภาพนี้เป็นลายน้ำกี่ครั้งก็ได้ในเวิร์กชีตของคุณ

 1. ใช้โปรแกรมกราฟิกที่คุณต้องการ เช่น Microsoft Paint ในการสร้างไฟล์รูปภาพโดยใช้ข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นลายน้ำของคุณ

 2. ใน Excel คลิก แทรก > หัวกระดาษและท้ายกระดาษ Excel จะเปลี่ยนเป็นมุมมองเค้าโครงหน้า

  แสดงปุ่มส่วนหัวและส่วนท้ายบนแท็บแทรก

 3. แท็บ ออกแบบ จะปรากฏขึ้นใน เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  การเปิดใช้เครื่องมือการออกแบบของ Excel

 4. หัวกระดาษจะปรากฏขึ้นเป็นสามส่วนที่ด้านบนแถวที่ 1 ของเวิร์กชีต

  แสดงส่วนหัวด้านบนแถว 1

 5. คลิกที่ด้านในฝั่งซ้าย ตรงกลาง หรือขวาของส่วนหัว ใน Ribbon ออกแบบ คลิก รูปภาพ

  แสดงปุ่มรูปภาพใน Ribbon ออกแบบ

 6. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก เรียกดู เรียกดูรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วดับเบิลคลิกที่รูปภาพนั้น ในหัวกระดาษ คุณจะเห็น &[รูปภาพ] ซึ่งหมายความว่ามีรูปภาพในหัวกระดาษ

  รูปภาพที่แทรกในส่วนหัว

 7. กดแป้น Tab หรือคลิกด้านนอกหัวกระดาษที่ส่วนใดก็ได้ ลายน้ำโลโก้บริษัทจะปรากฏขึ้นในเวิร์กชีตที่แสดงอยู่ในขณะนั้น เมื่อคุณสร้างข้อมูลบนหน้าใหม่ในเวิร์กชีตเดิม ลายน้ำจะปรากฏขึ้นบนหน้าใหม่นั้นเช่นกัน

  โลโก้บริษัท

  หมายเหตุ: 

  • คุณอาจปรับขนาดลายน้ำได้หลังจากที่คุณนำลายน้ำเข้าไปใน Excel ในโหมดเค้าโครงหน้า ให้คลิกเคอร์เซอร์ที่ด้านหน้า "&" ใน & [รูปภาพ] ใน Ribbon ออกแบบ คลิก จัดรูปแบบรูปภาพ ใช้แท็บ ขนาด เพื่อเปลี่ยนขนาดของภาพลายน้ำบนเวิร์กชีต สำหรับการตั้งค่าอื่นๆ ของลายน้ำ ให้ดูที่ส่วน การแก้ไขคุณสมบัติกราฟิกสำหรับลายน้ำ

  • คุณจะเห็นลายน้ำเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษหรือในตัวอย่างก่อนพิมพ์ ลายน้ำจะปรากฏขึ้นบนเวิร์กชีตปัจจุบันเท่านั้น คุณสามารถเพิ่มลายน้ำลงบนเวิร์กชีตแต่ละแผ่นในเวิร์กบุ๊กได้

เมื่อคุณแชร์งานพิมพ์ของเวิร์กชีต และต้องการให้ผู้อื่นทราบว่าเวิร์กชีตนี้ไม่ใช่สำเนาฉบับสมบูรณ์ คุณสามารถเพิ่มคำว่า “แบบร่าง” ลงบนพื้นหลังของหน้าที่พิมพ์ทั้งหมดของเวิร์กชีตคุณได้

หมายเหตุ: คุณจะเห็นลายน้ำเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษหรือในตัวอย่างก่อนพิมพ์ ลายน้ำจะปรากฏขึ้นบนเวิร์กชีตปัจจุบันเท่านั้น คุณสามารถเพิ่มลายน้ำลงบนเวิร์กชีตแต่ละแผ่นในเวิร์กบุ๊กได้

แบบร่าง

 1. คลิกขวาที่ลิงก์นี้ (แบบร่าง) คลิก บันทึกรูปภาพเป็น หรือ บันทึกเป้าหมายเป็น... แล้วบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้รูปตัวอย่างนี้เป็นลายน้ำของคุณได้)

 2. ใน Excel คลิก แทรก > หัวกระดาษและท้ายกระดาษ Excel จะเปลี่ยนเป็นมุมมองเค้าโครงหน้า

  แสดงปุ่มส่วนหัวและส่วนท้ายบนแท็บแทรก

 3. แท็บ ออกแบบ จะปรากฏขึ้นใน เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  การเปิดใช้เครื่องมือการออกแบบของ Excel

 4. หัวกระดาษจะปรากฏขึ้นเป็นสามส่วนที่ด้านบนแถวที่ 1 ของเวิร์กชีต

  แสดงส่วนหัวด้านบนแถว 1

 5. คลิกที่ด้านในฝั่งซ้าย ตรงกลาง หรือขวาของส่วนหัว ใน Ribbon ออกแบบ คลิก รูปภาพ

  แสดงปุ่มรูปภาพใน Ribbon ออกแบบ

 6. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก เรียกดู เรียกดูรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วดับเบิลคลิกที่รูปภาพนั้น ในหัวกระดาษ คุณจะเห็น &[รูปภาพ] ซึ่งหมายความว่ามีรูปภาพในหัวกระดาษ

  รูปภาพที่แทรกในส่วนหัว

 7. กดคีย์ Tab หรือคลิกด้านนอกหัวกระดาษที่ส่วนใดก็ได้ ลายน้ำ “แบบร่าง” ตัวใหม่จะปรากฏขึ้นในเวิร์กชีตที่แสดงอยู่ในขณะนั้น เมื่อคุณสร้างข้อมูลบนหน้าใหม่ในเวิร์กชีตเดิม ลายน้ำจะปรากฏขึ้นบนหน้าใหม่นั้นเช่นกัน ลายน้ำไม่ปรากฏขึ้นในเวิร์กชีตอื่นๆ ที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน เวิร์กชีตแต่ละงานต้องมีลายน้ำเป็นของตนเอง

  ลายน้ำแบบร่าง

  หมายเหตุ: คุณอาจปรับขนาดลายน้ำได้หลังจากที่คุณนำลายน้ำเข้าไปใน Excel ในโหมดเค้าโครงหน้า ให้คลิกเคอร์เซอร์ที่ด้านหน้า "&" ใน & [รูปภาพ] ใน Ribbon ออกแบบ คลิก จัดรูปแบบรูปภาพ ใช้แท็บ ขนาด เพื่อเปลี่ยนขนาดของภาพลายน้ำบนเวิร์กชีต สำหรับการตั้งค่าอื่นๆ ของลายน้ำ ให้ดูที่ส่วน การแก้ไขคุณสมบัติกราฟิกสำหรับลายน้ำ

เมื่อคุณต้องการพิมพ์เวิร์กชีตเป็นเอกสารเพื่อแสดงเป็นแบรนด์บริษัทของคุณ คุณสามารถเพิ่มกราฟิกโลโก้บริษัทเป็นลายน้ำในหน้าที่พิมพ์ออกมาทั้งหมดของเวิร์กชีตของคุณ

โลโก้บริษัท

หมายเหตุ: คุณจะเห็นลายน้ำเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษหรือในตัวอย่างก่อนพิมพ์ ลายน้ำจะปรากฏขึ้นบนเวิร์กชีตปัจจุบันเท่านั้น คุณสามารถเพิ่มลายน้ำลงบนเวิร์กชีตแต่ละแผ่นในเวิร์กบุ๊กได้

 1. ใน Excel คลิก แทรก > หัวกระดาษและท้ายกระดาษ Excel จะเปลี่ยนเป็นมุมมองเค้าโครงหน้า

  แสดงปุ่มส่วนหัวและส่วนท้ายบนแท็บแทรก

 2. แท็บ ออกแบบ จะปรากฏขึ้นใน เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  การเปิดใช้เครื่องมือการออกแบบของ Excel

 3. หัวกระดาษจะปรากฏขึ้นเป็นสามส่วนที่ด้านบนแถวที่ 1 ของเวิร์กชีต

  แสดงส่วนหัวด้านบนแถว 1

 4. คลิกที่ด้านในฝั่งซ้าย ตรงกลาง หรือขวาของส่วนหัว ใน Ribbon ออกแบบ คลิก รูปภาพ

  แสดงปุ่มรูปภาพใน Ribbon ออกแบบ

 5. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก เรียกดู เรียกดูรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วดับเบิลคลิกที่รูปภาพนั้น ในหัวกระดาษ คุณจะเห็น &[รูปภาพ] ซึ่งหมายความว่ามีรูปภาพในหัวกระดาษ

  รูปภาพที่แทรกในส่วนหัว

 6. กดแป้น Tab หรือคลิกด้านนอกหัวกระดาษที่ส่วนใดก็ได้ ลายน้ำโลโก้บริษัทจะปรากฏขึ้นในเวิร์กชีตที่แสดงอยู่ในขณะนั้น เมื่อคุณสร้างข้อมูลบนหน้าใหม่ในเวิร์กชีตเดิม ลายน้ำจะปรากฏขึ้นบนหน้าใหม่นั้นเช่นกัน

  โลโก้บริษัท

  หมายเหตุ: คุณอาจปรับขนาดลายน้ำได้หลังจากที่คุณนำเข้าลายน้ำใน Excel ในโหมดเค้าโครงหน้า ให้คลิกเคอร์เซอร์ที่ด้านหน้า "&" ใน & [รูปภาพ] ใน Ribbon ออกแบบ คลิก จัดรูปแบบรูปภาพ ใช้แท็บ ขนาด เพื่อเปลี่ยนขนาดของภาพลายน้ำบนเวิร์กชีต สำหรับการตั้งค่าอื่นๆ ของลายน้ำ ให้ดูที่ส่วน การแก้ไขคุณสมบัติกราฟิกสำหรับลายน้ำ

เมื่อคุณต้องการให้ผู้อื่นทราบว่าเวิร์กชีตของคุณมีข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งไม่ควรแชร์ ให้เพิ่มคำว่า “ลับเฉพาะ” เป็นลายน้ำบนหน้าที่พิมพ์ทั้งหมดของเวิร์กชีตของคุณ

เป็นความลับ

หมายเหตุ: คุณจะเห็นลายน้ำเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษหรือในตัวอย่างก่อนพิมพ์ ลายน้ำจะปรากฏขึ้นบนเวิร์กชีตปัจจุบันเท่านั้น คุณสามารถเพิ่มลายน้ำลงบนเวิร์กชีตแต่ละแผ่นในเวิร์กบุ๊กได้

 1. คลิกขวาที่ลิงก์นี้ (ลับเฉพาะ) คลิก บันทึกรูปภาพเป็น หรือ บันทึกเป้าหมายเป็น... แล้วบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ นี่คือรูปที่คุณจะใช้สำหรับลายน้ำของคุณ

 2. ใน Excel คลิก แทรก > หัวกระดาษและท้ายกระดาษ Excel จะเปลี่ยนเป็นมุมมองเค้าโครงหน้า

  แสดงปุ่มส่วนหัวและส่วนท้ายบนแท็บแทรก

 3. แท็บ ออกแบบ จะปรากฏขึ้นใน เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  การเปิดใช้เครื่องมือการออกแบบของ Excel

 4. หัวกระดาษจะปรากฏขึ้นเป็นสามส่วนที่ด้านบนแถวที่ 1 ของเวิร์กชีต

  แสดงส่วนหัวด้านบนแถว 1

 5. คลิกที่ด้านในฝั่งซ้าย ตรงกลาง หรือขวาของส่วนหัว ใน Ribbon ออกแบบ คลิก รูปภาพ

  แสดงปุ่มรูปภาพใน Ribbon ออกแบบ

 6. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก เรียกดู เรียกดูรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วดับเบิลคลิกที่รูปภาพนั้น ในหัวกระดาษ คุณจะเห็น &[รูปภาพ] ซึ่งหมายความว่ามีรูปภาพในหัวกระดาษ

  รูปภาพที่แทรกในส่วนหัว

 7. กดแป้น Tab หรือคลิกด้านนอกหัวกระดาษที่ส่วนใดก็ได้ ลายน้ำ “ลับเฉพาะ” ตัวใหม่จะปรากฏขึ้นในเวิร์กชีตที่แสดงอยู่ในขณะนั้น เมื่อคุณสร้างข้อมูลบนหน้าใหม่ในเวิร์กชีตเดิม ลายน้ำจะปรากฏขึ้นบนหน้าใหม่นั้นเช่นกัน

  ลายน้ำ ลับเฉพาะ

  หมายเหตุ: คุณอาจปรับขนาดลายน้ำได้หลังจากที่คุณนำเข้าลายน้ำใน Excel ในโหมดเค้าโครงหน้า ให้คลิกเคอร์เซอร์ที่ด้านหน้า "&" ใน & [รูปภาพ] ใน Ribbon ออกแบบ คลิก จัดรูปแบบรูปภาพ ใช้แท็บ ขนาด เพื่อเปลี่ยนขนาดของภาพลายน้ำบนเวิร์กชีต สำหรับการตั้งค่าอื่นๆ ของลายน้ำ ให้ดูที่ส่วน การแก้ไขคุณสมบัติกราฟิกสำหรับลายน้ำ

รูปภาพพื้นหลัง

คุณสามารถทดลองใช้พื้นหลังกับเวิร์กชีต Excel ของคุณแบบรวดเร็วได้ พื้นหลังสามารถดูได้ในมุมมองปกติในเวิร์กชีตของคุณ และมองเห็นได้ในโหมดเค้าโครงหน้า ซึ่งลายน้ำไม่สามารถทำได้

 1. คลิก เค้าโครงหน้า > พื้นหลัง

 2. ในกล่องโต้ตอบ คลิก เรียกดู

 3. ในผู้ขอไฟล์ เลือกไฟล์ที่คุณต้องการใช้และคลิก เปิด

  รูปภาพจะเรียงต่อกันโดยอัตโนมัติบนพื้นหลังของเวิร์กชีต เมื่อใช้งานฟีเจอร์นี้ พื้นหลังจะไม่ถูกแทรกลงในส่วนหัวกระดาษของเวิร์กชีต เช่นเดียวกับที่ดำเนินการด้วยลายน้ำ

  หมายเหตุ: 

  • พื้นหลังจะปรากฏขึ้นบนเวิร์กชีตปัจจุบันเท่านั้น ถ้าคุณต้องการใช้ลายน้ำในเวิร์กชีตเดียวกันกับพื้นหลัง ลายน้ำจะปรากฏทับพื้นหลังในเวิร์กชีตของคุณ ทั้งพื้นหลังและลายน้ำจะสามารถมองเห็นได้ (นอกจากว่าลายน้ำจะมีขนาดเท่ากับรูปภาพพื้นหลัง)

  • ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ของพื้นหลังไม่ตรงตามที่คุณต้องการ คลิก เค้าโครงหน้า > นำพื้นหลังออก

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากราฟิกพื้นฐานบางอย่างสำหรับลายน้ำได้ เช่น การจัดกลางแนวตั้งบนสำหรับลายน้ำในหน้านั้น การตั้งค่าความสว่างและความคมชัด และการปรับขนาดและปรับมาตรส่วนลายน้ำในหน้าเวิร์กชีต การตั้งค่าดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้กับกราฟิกพื้นหลัง

เมื่อต้องการกำหนดคุณสมบัติสำหรับลายน้ำและพื้นหลัง:

การจัดลายน้ำไว้กึ่งกลาง

 1. ใน Excel คลิก แทรก > หัวกระดาษและท้ายกระดาษ Excel จะเปลี่ยนเป็นมุมมองเค้าโครงหน้า

  แสดงปุ่มส่วนหัวและส่วนท้ายบนแท็บแทรก

 2. แท็บ ออกแบบ จะปรากฏขึ้นใน เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  การเปิดใช้เครื่องมือการออกแบบของ Excel

 3. หัวกระดาษจะปรากฏขึ้นเป็นสามส่วนที่ด้านบนแถวที่ 1 ของเวิร์กชีต ลายน้ำจะปรากฏขึ้นบนเวิร์กชีต

  แสดงส่วนหัวด้านบนแถว 1

 4. เมื่อต้องการจัดลายน้ำไว้กึ่งกลางให้อยู่ระหว่างด้านบนและด้านล่างของหน้านั้นๆ เลือกหัวกระดาษและตรวจสอบว่าเคอร์เซอร์อยู่ด้านหน้า “&” ใน &[รูปภาพ] แล้วกด Enter หลายๆ ครั้งจนกว่าจะจัดแนวตามแนวตั้งแบบที่ต้องการ การปรับจากซ้ายไปขวาไม่สามารถทำได้

  วางเคอร์เซอร์ที่ส่วนหัวในลักษณะนี้

การตั้งค่าความสว่างและความคมชัดของลายน้ำ

 1. ในมุมมองเค้าโครงหน้า ให้เลือกหัวกระดาษและดูให้แน่ใจว่าเคอร์เซอร์อยู่ด้านหน้า “&” ใน &[รูปภาพ]

 2. ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิกแท็บ ออกแบบ > จัดรูปแบบรูปภาพ

  จัดรูปแบบพื้นหลังใน Excel

 3. บนแท็บ รูปภาพ ภายใต้ ตัวควบคุมรูป ให้เลือก จางออก ในกล่อง สี วิธีนี้จะตั้งค่าระดับ ความสว่าง ที่ 85% และ ความคมชัด ที่ 15% คุณสามารถปรับความสว่างและความคมชัดให้เหมาะกับความชื่นชอบของคุณได้ เมื่อต้องการรักษาความสมดุลสูงสุดของรูปภาพไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสองระดับรวมกันได้ 100% ตัวอย่างเช่น 80% กับ 20% หรือ 67% กับ 33%

 4. ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิกแท็บ ออกแบบ > จัดรูปแบบรูปภาพ

การปรับขนาดหรือมาตราส่วนของลายน้ำ

 1. ให้เลือกหัวกระดาษและดูให้แน่ใจว่าเคอร์เซอร์อยู่ด้านหน้า “&” ใน &[รูปภาพ]

  วางเคอร์เซอร์ที่ส่วนหัวในลักษณะนี้

 2. ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิกแท็บ ออกแบบ > จัดรูปแบบรูปภาพ

  จัดรูปแบบพื้นหลังใน Excel

 3. บนแท็บ ขนาด คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของรูปภาพโดยเปลี่ยนค่าในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง คุณสามารถเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่อง ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว และ สัมพันธ์กับขนาดรูปภาพเดิม เพื่อควบคุมมาตราส่วน

หมายเหตุ: คุณจะเห็นลายน้ำใน Excel เฉพาะเมื่อคุณอยู่ในมุมมองเค้าโครงหน้าหรือตัวอย่างก่อนพิมพ์ ลายน้ำจะปรากฏขึ้นบนเวิร์กชีตปัจจุบันเท่านั้น คุณสามารถเพิ่มลายน้ำลงบนเวิร์กชีตแต่ละแผ่นในเวิร์กบุ๊กได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×