เพิ่มลายน้ำลงในแผ่นงานใน Excel for Mac

คุณสามารถเพิ่มลายน้ำลงในสิ่งพิมพ์แผ่นงาน Excel ที่มีข้อความ ตัวอย่างเช่น "แบบร่าง" หรือ "ลับเฉพาะ" เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีปุ่ม ลายน้ำ สำหรับฟีเจอร์นี้ใน Excel for Mac

แต่คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

เปลี่ยนมุมมองของคุณ

 1. บนแท็บ มุมมอง คลิก เค้าโครงหน้า มุมมองเค้าโครงหน้าจะเป็นประโยชน์เนื่องจากคุณสามารถดูระยะขอบของหน้าที่พิมพ์แต่ละหน้าได้ง่ายดาย

 2. ปรับขนาดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กเพื่อให้เห็นหน้าแรกทั้งหน้า

สร้างกล่องข้อความลายน้ำ

 1. บนแท็บ แทรก คลิกปุ่ม อักษรศิลป์ แล้วเลือกตัวเลือกนี้:

  แท็บ แทรก, เมนู อักษรศิลป์, เคอร์เซอร์บน 'สีเติม - สีเทา-25%, พื้นหลัง 2, เงาภายใน'

 2. ในกล่องข้อความ ใส่ "ลับเฉพาะ" หรือข้อความของคุณเองแทนที่ พิมพ์ข้อความที่นี่

 3. หมุนและย้ายลายน้ำเมื่อเห็นว่าพอดีแล้ว

เปลี่ยนการตั้งค่าความโปร่งใสสำหรับลายน้ำ

ข้อความในลายน้ำอาจทับซ้อนข้อมูลบางส่วน ทำให้ดูข้อมูลดังกล่าวได้ไมชัด เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเปลี่ยนความโปร่งใสของลายน้ำเพื่อให้มองเห็นข้อมูลผ่านลายน้ำได้

 1. กดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกกล่องข้อความลายน้ำ จากนั้นคลิก จัดรูปแบบเอฟเฟกต์ข้อความ

  บานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบรูปร่าง จะปรากฏที่ด้านขวา

 2. คลิกแท็บ สีเติมข้อความและเค้าร่าง

  บานหน้าต่างงานจัดรูปแบบ แท็บ สีเติมข้อความและเค้าร่าง

 3. ในส่วน สีเติมข้อความ ให้หาแถบเลื่อนระดับ ความโปร่งใส

 4. เปลี่ยนแแถบเลื่อนระดับ ความโปร่งใส เป็น 50% ขึ้นไป

 5. ปิดบานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบรูปร่าง

คัดลอกและวางลายน้ำ

ถ้าเวิร์กบุ๊กมีหน้ามากกว่าหนึ่งหน้า คุณสามารถคัดลอกและวางลายน้ำลงในหน้าอื่นได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกกล่องข้อความลายน้ำ

 2. กด คำสั่ง + c

 3. คลิกด้านในของหน้าอื่นในเวิร์กบุ๊ก

 4. กด คำสั่ง + V

 5. จัดตำแหน่งลายน้ำใหม่ถ้าลายน้ำไม่วางตรงจุดที่คุณต้องการ

 6. บนแท็บ มุมมอง คลิก ปกติ เพื่อทำงานต่อในมุมมอง ปกติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×