เพิ่มลายน้ำลงในแผ่นงานใน Excel 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มลายน้ำแบบโปร่งใสที่ระบุว่า “แบบร่าง” หรือ “ลับเฉพาะ” อย่างไรก็ตาม ใน Excel 2016 for Mac จะไม่มีปุ่ม ลายน้ำ ที่ใช้สั่งงานนี้ให้คุณได้ คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้แทน

ขั้นตอนที่ 1: เปลี่ยนมุมมอง

 1. บนแท็บ มุมมอง คลิก เค้าโครงหน้า มุมมองเค้าโครงหน้าจะเป็นประโยชน์เนื่องจากคุณสามารถดูระยะขอบของหน้าที่พิมพ์แต่ละหน้าได้ง่ายดาย

 2. ปรับขนาดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กเพื่อให้เห็นหน้าแรกทั้งหน้า

ขั้นตอนที่ 2: สร้างกล่องข้อความลายน้ำ

 1. บนแท็บ แทรก คลิกปุ่ม อักษรศิลป์ แล้วเลือกตัวเลือกนี้:
  แท็บ แทรก, เมนู อักษรศิลป์, เคอร์เซอร์บน 'สีเติม - สีเทา-25%, พื้นหลัง 2, เงาภายใน'

 2. ในกล่องข้อความ พิมพ์ ลับเฉพาะ, แบบร่าง หรือข้อความของคุณเองแทนที่ พิมพ์ข้อความที่นี่

 3. หมุนและย้ายลายน้ำเมื่อเห็นว่าพอดีแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนการตั้งค่าความโปร่งใสสำหรับลายน้ำ

ข้อความในลายน้ำอาจทับซ้อนข้อมูลบางส่วน ทำให้ดูข้อมูลดังกล่าวได้ไมชัด เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเปลี่ยนความโปร่งใสของลายน้ำเพื่อให้มองเห็นข้อมูลผ่านลายน้ำได้

 1. กดแป้น CONTROL ค้างไว้แล้วคลิกกล่องข้อความลายน้ำ จากนั้น คลิก จัดรูปแบบเอฟเฟ็กต์ข้อความ

  บานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบรูปร่าง จะปรากฏที่ด้านขวา

 2. คลิกแท็บ สีเติมข้อความและเค้าร่าง
  บานหน้าต่างงานจัดรูปแบบ แท็บ สีเติมข้อความและเค้าร่าง

 3. ในส่วน สีเติมข้อความ ให้หาแถบเลื่อนระดับ ความโปร่งใส

 4. เปลี่ยนแแถบเลื่อนระดับ ความโปร่งใส เป็น 50% ขึ้นไป

 5. ปิดบานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบรูปร่าง

ขั้นตอนที่ 4: คัดลอกและวางลายน้ำ

ถ้าเวิร์กบุ๊กมีหน้ามากกว่าหนึ่งหน้า คุณสามารถคัดลอกและวางลายน้ำลงในหน้าอื่นได้

 1. เลือกกล่องข้อความลายน้ำ

 2. กด คำสั่ง + C

 3. คลิกด้านในของหน้าอื่นในเวิร์กบุ๊ก

 4. กด คำสั่ง + V

 5. จัดตำแหน่งลายน้ำใหม่ถ้าลายน้ำไม่วางตรงจุดที่คุณต้องการ

 6. บนแท็บ มุมมอง คลิก ปกติ เพื่อทำงานต่อในมุมมอง ปกติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×