เพิ่มลายน้ำรูปถ่ายด้วย PowerPoint

เพิ่มลายน้ำรูปถ่ายด้วย PowerPoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการประทับตรารูปถ่ายของคุณ ด้วยชื่อของคุณหรือทำเครื่องหมายระบุตัวตนอื่น คุณสามารถเพิ่มลายน้ำ

เพิ่มลายน้ำลงในรูปถ่าย โดยใช้ PowerPoint เกี่ยวข้องกับงานหลักสาม: การเพิ่มลายน้ำ จัดรูปแบบเพื่อที่จะมีลักษณะแบบโปร่งใส และจัดกลุ่ม และการบันทึกรูปถ่าย

หลังจากที่คุณตั้งค่าลายน้ำรูปถ่ายแรก คุณสามารถประทับตรารูปถ่ายอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยการยกเลิกการจับกลุ่มลายน้ำแล้ว ทำการเปลี่ยนรูปถ่าย

เพิ่มลายน้ำ

จัดรูปแบบลายน้ำ

บันทึกรูปถ่ายทำลายน้ำแล้ว

เพิ่มลายน้ำรูปถ่ายอื่นได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มลายน้ำ

 1. เปิดสไลด์ PowerPoint ใหม่ เปล่า

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มรูป คลิกรูปภาพ

  ปุ่มรูปภาพบนแท็บแทรก

 3. เรียกดูรูปถ่ายที่คุณต้องการเพิ่มลายน้ำลงไป คลิกรูปถ่าย แล้ว คลิ กแทรก

 4. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกอักษรศิลป์ แล้ว คลิ กสไตล์ของข้อความที่คุณต้องการใช้ลายน้ำของคุณ

  เลือกสไตล์อักษรศิลป์บนแท็บแทรก

 5. เลือกลายน้ำ และลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 6. เลือกข้อความภายในลายน้ำ แล้ว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้

จัดรูปแบบลายน้ำ

 1. คลิกที่ลายน้ำเพื่อเลือก

 2. บนแท็บเครื่องมือการวาด คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบสไตล์อักษรศิลป์

  เลือกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบสไตล์อักษรศิลป์

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง บนแท็บสีเติมข้อความและเค้าร่าง คลิกสีเติมข้อความ เลือกสีที่คุณต้องการ และ แล้ว ตั้งค่าแถบเลื่อนความโปร่งใส 80 เปอร์เซ็นต์

 4. คลิกเส้นกรอบข้อความ เลือกสีที่คุณต้องการสำหรับเค้าร่าง และตั้งค่าแถบเลื่อนความโปร่งใส เป็นเปอร์เซ็นต์ 75 แล้ว

 5. และเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ ที่คุณต้องการบนแท็บเอฟเฟ็กต์ข้อความ เช่นเงาหรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ

บันทึกรูปถ่ายทำลายน้ำแล้ว

 1. กด CTRL + A เพื่อเลือกอักษรศิลป์และรูปถ่าย นั้นแล้ว คลิกที่แท็บเครื่องมือรูปภาพ

 2. ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดกลุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  เลือกกลุ่มบนเมนูกลุ่ม

 3. คลิกขวารูปถ่าย คลิกบันทึกเป็นรูปภาพ จากนั้นบันทึกรูปถ่ายทำลายน้ำแล้ว ด้วยชื่อใหม่

เพิ่มลายน้ำรูปถ่ายอื่นได้อย่างรวดเร็ว

 1. ใน PowerPoint เลือกรูปถ่ายที่มีลายน้ำ

 2. บนแท็บเครื่องมือรูปภาพ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดกลุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม

  แยกกลุ่มที่เลือกบนเมนูกลุ่ม

 3. เลือกรูปภาพเฉพาะ นั้นแล้ว กด DELETE

 4. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มรูป คลิกรูปภาพ

  ปุ่มรูปภาพบนแท็บแทรก

 5. เรียกดูรูปภาพใหม่ คลิกที่นั่น แล้ว คลิ กแทรก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นลายน้ำของคุณ คลิกย้ายไปข้างหลัง ในกลุ่มจัดเรียง บนแท็บเครื่องมือรูปภาพ

 6. กด CTRL + A เพื่อเลือกอักษรศิลป์และรูปถ่าย แล้ว คลิ กกลุ่ม ในกลุ่มจัดเรียง

  เลือกกลุ่มบนเมนูกลุ่ม

 7. คลิกขวารูปถ่าย คลิกบันทึกเป็นรูปภาพ จากนั้นบันทึกรูปถ่ายทำลายน้ำแล้ว ด้วยชื่อใหม่

ด้านบนของหน้า

เพิ่มลายน้ำ

จัดรูปแบบลายน้ำ

บันทึกรูปถ่ายทำลายน้ำแล้ว

เพิ่มลายน้ำรูปถ่ายอื่นได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มลายน้ำ

 1. เปิดไฟล์ PowerPoint ใหม่ เปล่า

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มรูป คลิกรูปภาพ

  กลุ่มรูปภาพ

 3. เรียกดูรูปถ่ายที่คุณต้องการเพิ่มลายน้ำลงไป คลิกรูปถ่าย แล้ว คลิ กแทรก

 4. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกอักษรศิลป์ แล้ว คลิ กสไตล์ของข้อความที่คุณต้องการใช้ลายน้ำของคุณ

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

 5. เลือกลายน้ำ และลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 6. เลือกข้อความภายในลายน้ำ แล้ว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้

จัดรูปแบบลายน้ำ

 1. คลิกที่ลายน้ำเพื่อเลือก

 2. บนแท็บเครื่องมือการวาด คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบสไตล์อักษรศิลป์

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

 3. คลิกสีเติมข้อความ สีที่คุณต้องเลือก แล้ว ตั้งค่าแถบเลื่อนความโปร่งใส 80 เปอร์เซ็นต์

 4. คลิกเส้นกรอบข้อความ เลือกสีที่คุณต้องการสำหรับเค้าร่าง และตั้งค่าแถบเลื่อนความโปร่งใส เป็นเปอร์เซ็นต์ 75 แล้ว

 5. และลักษณะอื่น ๆ ที่ที่คุณ ต้อง เช่นเงาหรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ แล้ว คลิ กตกลง

บันทึกรูปถ่ายทำลายน้ำแล้ว

 1. กด CTRL + A เพื่อเลือกอักษรศิลป์และรูปถ่าย นั้นแล้ว คลิกที่แท็บเครื่องมือรูปภาพ

 2. ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดกลุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  คำสั่ง จัดกลุ่ม ในกลุ่ม จัดเรียง

 3. คลิกขวารูปถ่าย คลิกบันทึกเป็นรูปภาพ จากนั้นบันทึกรูปถ่ายทำลายน้ำแล้ว ด้วยชื่อใหม่

เพิ่มลายน้ำรูปถ่ายอื่นได้อย่างรวดเร็ว

 1. ใน PowerPoint เลือกรูปถ่ายที่มีลายน้ำ

 2. บนแท็บเครื่องมือรูปภาพ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดกลุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม

  คำสั่ง จัดกลุ่ม ในกลุ่ม จัดเรียง

 3. เลือกรูปภาพเฉพาะ นั้นแล้ว กด DELETE

 4. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มรูป คลิกรูปภาพ

  กลุ่มรูปภาพ

 5. เรียกดูรูปภาพใหม่ คลิกที่นั่น แล้ว คลิ กแทรก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นลายน้ำของคุณ คลิกย้ายไปข้างหลัง ในกลุ่มจัดเรียง บนแท็บเครื่องมือรูปภาพ

 6. กด CTRL + A เพื่อเลือกอักษรศิลป์และรูปถ่าย แล้ว คลิ กกลุ่ม ในกลุ่มจัดเรียง

  คำสั่ง จัดกลุ่ม ในกลุ่ม จัดเรียง

 7. คลิกขวารูปถ่าย คลิกบันทึกเป็นรูปภาพ จากนั้นบันทึกรูปถ่ายทำลายน้ำแล้ว ด้วยชื่อใหม่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มรูปภาพพื้นหลัง (หรือลายน้ำ) ลงในสไลด์

การเอาออก หรือเปลี่ยนธีมปัจจุบัน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×