เพิ่มลายน้ำข้อความใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไม่มีปุ่มเดียวช่วยให้คุณสามารถเพิ่มลายน้ำไปที่หน้าสิ่งพิมพ์ Publisher แต่คุณสามารถใช้ต้นแบบหน้าในการเพิ่มลายน้ำเช่นแบบร่างหรือลับเฉพาะ ลงในสิ่งพิมพ์ทั้งหมด หรือบางหน้า

คุณสามารถสร้างลายน้ำจากรูปถ่ายหรือรูปภาพหรือเพิ่มลายน้ำรูปถ่ายของคุณ

เพิ่มลายน้ำข้อความลงในทั้งสิ่งพิมพ์

 1. คลิก การออกแบบหน้า > หน้าต้นแบบ > แก้ไขหน้าต้นแบบ

  สกรีนช็อตของดรอปดาวน์ แก้ไขหน้าต้นแบบ ใน Publisher

 2. คลิก แทรก > วาดกล่องข้อความ

  วาดกล่องข้อความ

 3. วาดกล่องลงบนหน้า แล้วพิมพ์ข้อความ เช่น แบบร่างหรือลับเฉพาะ ลงในกล่อง

 4. เลือกข้อความและคลิกขวาเพื่อเปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์ คลิกกล่องข้อความเพื่อย้ายไปมาบนหน้าหรือหมุนกล่องข้อความ

  จัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความ

เคล็ดลับ: เคล็ดลับเพื่อให้ได้ลักษณะของลายน้ำแบบดั้งเดิม ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือก ยกนูน จาก รูปแบบเครื่องมือกล่องข้อความ > เอฟเฟ็กต์ข้อความ ฟอนต์บางแบบนั้นจะแสดงการยกนูนและเอฟเฟ็กต์ข้อความอื่นๆ ได้ดีกว่าฟอนต์แบบอื่น

 1. คลิกขวาที่กล่องข้อความ คลิกลูกศรของ สีฟอนต์ > เติมเอฟเฟ็กต์

  เติมเอฟเฟ็กต์

 2. ในกล่อง จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิก ตัวเลือกข้อความ และคลิกลูกศรถัดจาก สีเติม เพื่อเลือกสี

  สีเติม

 3. ภายใต้ ความโปร่งใส เริ่มต้นโดยพิมพ์ 85% ลงไป

  ความโปร่งใส

ย้ายเปอร์เซ็นต์ขึ้นหรือลงเพื่อทำให้ข้อความจางลงหรือเข้มขึ้น

 1. คลิก ปิดหน้าต้นแบบ บนแท็บ หน้าต้นแบบ เพื่อกลับไปยังสิ่งพิมพ์

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่สามารถดูลายน้ำได้ ลายน้ำนั้นอาจถูกซ่อนอยู่หลังสิ่งอื่นๆ บนหน้า เช่น แผนภูมิ หรือตาราง เมื่อต้องการดูลายน้ำ ให้ทำวัตถุให้โปร่งใสโดยคลิกที่วัตถุ (ถ้าวัตถุเป็นตาราง ให้เลือกทั้งตาราง) และกด CTRL+T

เพิ่มลายน้ำข้อความลงในบางหน้าเท่านั้น

เมื่อต้องการเพิ่มลายน้ำที่จะปรากฏเฉพาะบนหน้าบางหน้า ให้วางข้อความหรือรูปภาพบนหน้าเหล่านั้นแทนที่จะวางไว้บนหน้าต้นแบบ คลิกรูปภาพ และคลิก รูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ > ย้ายไปข้างหลัง

ย้ายไปข้างหลัง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×