ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เพิ่มลักษณะพิเศษ, กล่องข้อความ, อักษรศิลป์, รูปภาพ หรือรูปร่าง ในหน้าบันทึกย่อ

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

ใน PowerPoint คุณสามารถตกแต่งบันทึกย่อของคุณด้วยกล่องข้อความอักษรศิลป์รูปภาพและวัตถุอื่นๆ วัตถุที่คุณเพิ่มลงในบันทึกย่อของคุณจะปรากฏบนหน้าบันทึกย่อที่พิมพ์ออกมาของคุณแต่ไม่ได้อยู่บนหน้าจอของคุณในมุมมองปกติ

ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มวัตถุลงในภาพนิ่ง PowerPoint มาตรฐานของคุณให้ดูที่แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนท้ายของบทความนี้

คุณต้องการทำอะไร

เรียนรู้เกี่ยวกับต้นแบบบันทึกย่อตัวยึดตำแหน่งหน้าบันทึกย่อและบานหน้าต่างบันทึกย่อ

จัดเรียงพื้นที่ที่สำรองไว้ใหม่

เพิ่มกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์ลงในหน้าบันทึกย่อของคุณ

เพิ่มรูปภาพหรือรูปร่างลงในหน้าบันทึกย่อของคุณ

เปลี่ยนฟอนต์ของธีมสีธีมหรือเอฟเฟ็กต์ของธีม

เรียนรู้เกี่ยวกับต้นแบบบันทึกย่อตัวยึดตำแหน่งหน้าบันทึกย่อและบานหน้าต่างบันทึกย่อ

ใช้แท็บต้นแบบบันทึกย่อเพื่อเลือกข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าบันทึกย่อทั้งหมดของคุณและจัดเรียงเค้าโครงของข้อมูลนั้น

นอกเหนือจาก TE000127957 สำหรับหัวกระดาษและท้ายกระดาษวันที่และหมายเลขหน้าสไลด์ต้นแบบบันทึกย่อจะมีพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับรูปภาพของสไลด์และพื้นที่ที่สำรองไว้อื่นสำหรับข้อความบันทึกย่อที่เรียกว่าตัวแทนเนื้อความ เมื่อต้องการแยกความแตกต่างระหว่างพื้นที่ที่สำรองไว้ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. บนแท็บมุมมองให้คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายใดๆเพื่อดูข้อความนั้นหายไปจากหน้าบันทึกย่อ เลือกเพื่อเพิ่มกลับเข้าไปใหม่

  กล่องกาเครื่องหมายพื้นที่ที่สำรองไว้บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ

หน้าบันทึกย่อแต่ละหน้าจะแสดงรูปภาพนิ่งพร้อมกับบันทึกย่อที่ไปพร้อมกับสไลด์นั้น เมื่อคุณพิมพ์หน้าบันทึกย่อคุณจะพิมพ์หน้าหนึ่งหน้าสำหรับแต่ละสไลด์พร้อมกับข้อความหรือรูปภาพเพิ่มเติม

หน้าบันทึกย่อใน PowerPoint

1 หน้าบันทึกย่อมีบันทึกย่อของคุณและแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอ

2 แต่ละสไลด์จะรวมอยู่ในหน้าบันทึกย่อของตัวเอง

3 บันทึกย่อของคุณกับสไลด์

4 ข้อมูลเช่นแผนภูมิหรือรูปภาพสามารถเพิ่มลงในหน้าบันทึกย่อของคุณได้

ในมุมมองปกติให้ใช้บานหน้าต่างบันทึกย่อเพื่อใส่และจัดรูปแบบข้อความในขณะที่คุณแก้ไขสไลด์ บนหน้าบันทึกย่อ (มุมมอง>หน้าบันทึกย่อ) คุณจะเห็นเอฟเฟ็กต์ทั้งหมดของการจัดรูปแบบข้อความและควบคุมวิธีที่บันทึกย่อจะปรากฏเมื่อพิมพ์ออกมาด้วยสไลด์

จัดเรียงพื้นที่ที่สำรองไว้ใหม่

คุณสามารถย้ายพื้นที่ที่สำรองไว้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนต้นแบบบันทึกย่อหรือเปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นการวางแนวในแนวนอนเพื่อให้หน้าบันทึกย่อของคุณแสดงได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีกราฟิก SmartArt บนสไลด์ของคุณคุณอาจต้องการเปลี่ยนการวางแนวของพื้นที่ที่สำรองไว้ของรูปภาพนิ่งเพื่อให้แสดงกราฟิก SmartArt บนหน้าบันทึกย่อของคุณได้ดียิ่งขึ้น

ย้ายพื้นที่ที่สำรองไว้

 1. บนแท็บมุมมองให้คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  มุมมองต้นแบบบันทึกย่อ

 2. เมื่อต้องการย้ายพื้นที่ที่สำรองไว้รูปร่างหรือรูปภาพนิ่งให้ชี้ไปที่เส้นขอบของพื้นที่ที่สำรองไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อตัวชี้กลายเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากพื้นที่ที่สำรองไว้ไปยังตำแหน่งใหม่

เปลี่ยนการวางแนวของหน้าบันทึกย่อ

 1. บนแท็บมุมมองให้คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  มุมมองต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกการวางแนวหน้ากระดาษบันทึกย่อแล้วคลิกแนวตั้งหรือแนวนอน

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนการวางแนวบนแท็บต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มปิดให้คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

เพิ่มกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์ลงในหน้าบันทึกย่อของคุณ

คุณสามารถใช้ TE000127622 หรือ TE000127690 เพื่อระบุว่างานนำเสนอของคุณเป็นแบบร่างหรือเป็นความลับ

เพิ่มกล่องข้อความ

 1. บนแท็บมุมมองให้คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  มุมมองต้นแบบบันทึกย่อ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำกระบวนการนี้ไปใช้กับหน้าบันทึกย่อเพียงหน้าเดียวให้คลิกหน้าบันทึกย่อแทนที่จะเป็นต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บแทรกในกลุ่มข้อความให้คลิกกล่องข้อความคลิกในพื้นที่ที่สำรองไว้ของเนื้อหาที่ด้านล่างของหน้าบันทึกย่อแล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความขนาดที่คุณต้องการ

 3. ใส่ข้อความในกล่องข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในหน้าบันทึกย่อ

 4. เมื่อต้องการจัดตำแหน่งกล่องข้อความ ให้คลิกที่กล่องข้อความนั้น จากนั้นเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากกล่องข้อความนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

 5. จัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความโดยใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบในกลุ่มฟอนต์บนแท็บหน้าแรก

  นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกในกลุ่มสไตล์รูปร่างเพื่อจัดรูปแบบกล่องข้อความเองได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่การเพิ่มหรือลบการเติมเส้นกรอบหรือเอฟเฟ็กต์สำหรับข้อความหรืออักษรศิลป์

 6. หลังจากที่คุณจัดตำแหน่งและจัดรูปแบบข้อความและกล่องข้อความบนแท็บต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มปิดให้คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

เพิ่มอักษรศิลป์

 1. บนแท็บมุมมองให้คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  มุมมองต้นแบบบันทึกย่อ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำกระบวนการนี้ไปใช้กับหน้าบันทึกย่อเพียงหน้าเดียวให้คลิกหน้าบันทึกย่อแทนที่จะเป็นต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก อักษรศิลป์ แล้วคลิกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

  ไอคอนอักษรศิลป์ขนาดใหญ่

 3. ใส่ข้อความในอักษรศิลป์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในหน้าบันทึกย่อ

 4. เมื่อต้องการจัดตำแหน่งอักษรศิลป์ใหม่ให้คลิกแล้วเมื่อตัวชี้กลายเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากอักษรศิลป์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะของอักษรศิลป์ให้ใช้ตัวเลือกในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด

  กลุ่มสไตล์อักษรศิลป์

 6. เมื่อคุณพอใจกับลักษณะของอักษรศิลป์บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มปิดให้คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

เคล็ดลับ: คุณสามารถทำให้กล่องข้อความหรืออักษรศิลป์มีความโปร่งใสมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนสีเติมหรือเค้าร่าง

เพิ่มรูปภาพหรือรูปร่างลงในหน้าบันทึกย่อของคุณ

 1. บนแท็บมุมมองให้คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  มุมมองต้นแบบบันทึกย่อ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำกระบวนการนี้ไปใช้กับหน้าบันทึกย่อเพียงหน้าเดียวให้คลิกหน้าบันทึกย่อแทนที่จะเป็นต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บแทรกให้คลิกรูปภาพหรือรูปร่างเพื่อแทรกรายการที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการปรับขนาดหรือจัดตำแหน่งรูปภาพหรือรูปร่างให้ลากไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ใช้จุดจับสำหรับปรับขนาดเพื่อปรับขนาดหรือคลิกขวาแล้วคลิกขนาดและตำแหน่งบน TE000127572

 4. เมื่อคุณพอใจกับลักษณะที่ปรากฏของรูปภาพหรือภาพตัดปะบนแท็บต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มปิดให้คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนความสว่างความคมชัดหรือความโปร่งใสของรูปภาพเปลี่ยนเส้นขอบของรูปภาพหรือเพิ่มเอฟเฟ็กต์ได้โดยใช้ตัวเลือกภายใต้เครื่องมือรูปภาพบนแท็บรูปแบบ

เปลี่ยนฟอนต์ของธีมสีธีมหรือเอฟเฟ็กต์ของธีม

TE000127626 เอกสารคือชุดของตัวเลือกการจัดรูปแบบที่มีชุดของ TE000127301 ชุดของ TE000127441 (รวมถึงส่วนหัวและฟอนต์ของข้อความ) และชุดของ TE000127418 (รวมถึงเส้นและการเติมเอฟเฟ็กต์) งานนำเสนอทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ PowerPoint_generic มีธีมอยู่ภายในงานนำเสนอเปล่าแม้ใหม่

เปลี่ยนฟอนต์ของธีม

ฟอนต์ของธีมมีฟอนต์หัวเรื่องและฟอนต์ของข้อความเนื้อหา เมื่อคุณคลิกปุ่มฟอนต์ของธีม รูปปุ่ม คุณสามารถดูชื่อของฟอนต์หัวเรื่องและฟอนต์ของข้อความเนื้อความที่ใช้สำหรับแต่ละฟอนต์ของธีมได้ที่ด้านล่างของชื่อแบบอักษรของชุดรูปแบบ

 1. บนแท็บมุมมองให้คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  มุมมองต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มพื้นหลังให้คลิกฟอนต์แล้วคลิกแบบอักษรที่ใช้ในสไลด์ของคุณหรือตัวเลือกที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มปิดให้คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

เปลี่ยนสีของธีม

สีของธีมมีสี่สีข้อความและสีพื้นหลังสีเน้นหกสีและสีของไฮเปอร์ลิงก์สองสี สีบนปุ่มสีของธีม รูปปุ่ม แสดงข้อความและสีพื้นหลังปัจจุบัน ชุดสีที่คุณเห็นถัดจากชื่อสีของธีมหลังจากที่คุณคลิกปุ่มสีของธีมจะแสดงสีของการเน้นและไฮเปอร์ลิงก์ของธีมนั้น เมื่อคุณเปลี่ยนสีเหล่านี้เพื่อสร้างชุดของธีมสีของคุณเองสีที่แสดงบนปุ่มสีของธีมและถัดจากชื่อสีของธีมจะเปลี่ยนตามไปด้วย

 1. บนแท็บมุมมองให้คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  มุมมองต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มพื้นหลังให้คลิกสีจากนั้นคลิกที่สีที่ใช้ในสไลด์ของคุณหรือตัวเลือกที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มปิดให้คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

เปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ของธีม

เอฟเฟ็กต์ของธีมคือชุดของเส้นและการเติมเอฟเฟ็กต์ เมื่อคุณคลิกปุ่มเอฟเฟ็กต์ของธีม รูปปุ่ม คุณสามารถดูเส้นและเติมเอฟเฟ็กต์ที่ใช้สำหรับชุดของเอฟเฟ็กต์ของธีมแต่ละชุดในรูปขนาดย่อที่แสดงด้วยชื่อเอฟเฟ็กต์ของธีมได้

 1. บนแท็บมุมมองให้คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  มุมมองต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มพื้นหลังให้คลิกเอฟเฟ็กต์

 3. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

 4. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มปิดให้คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

เปลี่ยนฟอนต์ของธีม

ฟอนต์ของธีมมีฟอนต์หัวเรื่องและฟอนต์ของข้อความเนื้อหา เมื่อคุณคลิกปุ่มฟอนต์ของธีม รูปปุ่ม คุณสามารถดูชื่อของฟอนต์หัวเรื่องและฟอนต์ของข้อความเนื้อความที่ใช้สำหรับแต่ละฟอนต์ของธีมได้ที่ด้านล่างของชื่อแบบอักษรของชุดรูปแบบ

 1. บนแท็บมุมมองให้คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มแก้ไขธีมให้คลิกฟอนต์แล้วคลิกแบบอักษรที่ใช้ในสไลด์ของคุณหรือตัวเลือกที่คุณต้องการ

 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วบนแท็บต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มปิดให้คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

  แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

เปลี่ยนสีของธีม

สีของธีมมีสี่สีข้อความและสีพื้นหลังสีเน้นหกสีและสีของไฮเปอร์ลิงก์สองสี สีบนปุ่มสีของธีม รูปปุ่ม แสดงข้อความและสีพื้นหลังปัจจุบัน ชุดสีที่คุณเห็นถัดจากชื่อสีของธีมหลังจากที่คุณคลิกปุ่มสีของธีมจะแสดงสีของการเน้นและไฮเปอร์ลิงก์ของธีมนั้น เมื่อคุณเปลี่ยนสีเหล่านี้เพื่อสร้างชุดของธีมสีของคุณเองสีที่แสดงบนปุ่มสีของธีมและถัดจากชื่อสีของธีมจะเปลี่ยนตามไปด้วย

 1. บนแท็บมุมมองให้คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มแก้ไขธีมให้คลิกสีจากนั้นคลิกที่สีที่ใช้ในสไลด์ของคุณหรือตัวเลือกที่คุณต้องการ

 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วบนแท็บต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มปิดให้คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

เปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ของธีม

เอฟเฟ็กต์ของธีมคือชุดของเส้นและการเติมเอฟเฟ็กต์ เมื่อคุณคลิกปุ่มเอฟเฟ็กต์ของธีม รูปปุ่ม คุณสามารถดูเส้นและเติมเอฟเฟ็กต์ที่ใช้สำหรับชุดของเอฟเฟ็กต์ของธีมแต่ละชุดในรูปขนาดย่อที่แสดงด้วยชื่อเอฟเฟ็กต์ของธีมได้

 1. บนแท็บมุมมองให้คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มแก้ไขธีมให้คลิกเอฟเฟ็กต์

 3. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วบนแท็บต้นแบบบันทึกย่อในกลุ่มปิดให้คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

ดูเพิ่มเติม

สร้างและพิมพ์หน้าบันทึกย่อ

เพิ่มข้อความลงในสไลด์

แทรกอักษรศิลป์

เพิ่มรูปร่าง

ใช้หรือสร้างธีมใน PowerPoint

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×