ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เพิ่มลักษณะพิเศษ, กล่องข้อความ, อักษรศิลป์, รูปภาพ หรือรูปร่าง ในหน้าบันทึกย่อ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน PowerPoint คุณสามารถตกแต่งบันทึกย่อของคุณกับกล่องข้อความ อักษรศิลป์ รูปภาพ และวัตถุอื่น ๆ วัตถุที่คุณเพิ่มลงในบันทึกย่อของคุณปรากฏ บนหน้าการพิมพ์บันทึกย่อของคุณ แต่ไม่ได้อยู่ บนหน้าจอของคุณในมุมมองปกติ

ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มวัตถุลงในสไลด์ PowerPoint ของคุณมาตรฐาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนท้ายของบทความนี้

คุณต้องการทำอะไร

เรียนรู้เกี่ยวกับต้นแบบบันทึกย่อ พื้นที่ที่สำรองไว้ หน้าบันทึกย่อ และบานหน้าต่างบันทึกย่อ

จัดเรียงพื้นที่สำรองไว้

เพิ่มกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์หน้าบันทึกย่อของคุณ

เพิ่มรูปภาพหรือรูปร่างหน้าบันทึกย่อของคุณ

เปลี่ยนฟอนต์ของธีม สีของธีม หรือเอฟเฟ็กต์ของธีม

เรียนรู้เกี่ยวกับต้นแบบบันทึกย่อ พื้นที่ที่สำรองไว้ หน้าบันทึกย่อ และบานหน้าต่างบันทึกย่อ

ใช้แท็บต้นแบบบันทึกย่อ เพื่อเลือกข้อมูลที่ปรากฏขึ้นบนหน้าบันทึกย่อของคุณทั้งหมด และเค้าโครงของข้อมูลที่จัดเรียง

นอกเหนือจากตัวพื้นที่ที่สำรองไว้ สำหรับหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ วัน และหมายเลขหน้าสไลด์ ต้นแบบบันทึกย่อมีพื้นที่สำรองไว้สำหรับรูปภาพนิ่งและอีกพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความบันทึกย่อ เรียกว่าตัวแทนเนื้อหา เมื่อต้องการแยกความแตกต่างระหว่างพื้นที่สำรองไว้ ทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บมุมมอง คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายใด ๆ เพื่อดูนั้นหายไปจากหน้าของบันทึกย่อ เลือกเพื่อเพิ่มไปอีก

  กล่องกาเครื่องหมายพื้นที่ที่สำรองไว้บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ

แต่ละหน้าของบันทึกย่อแสดงรูปภาพของภาพนิ่ง พร้อมกับบันทึกย่อที่มาพร้อมกับสไลด์นั้น เมื่อคุณพิมพ์หน้าบันทึกย่อ พิมพ์หนึ่งหน้าสำหรับแต่ละสไลด์ พร้อมกับข้อความเพิ่มเติมหรือรูปภาพ

หน้าบันทึกย่อ

1หน้าบันทึกย่อรวมบันทึกย่อของคุณและแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอ

2แต่ละสไลด์จะถูกรวมอยู่บนหน้าบันทึกย่อของคุณเอง

3บันทึกย่อของคุณกับภาพนิ่ง

4ข้อมูลเช่นแผนภูมิหรือรูปภาพคุณสามารถเพิ่มหน้าบันทึกย่อของคุณ

ในมุมมองปกติ ใช้บานหน้าต่างบันทึกย่อเพื่อใส่ และการจัดรูปแบบข้อความในขณะที่คุณแก้ไขสไลด์ บนหน้าบันทึกย่อ (มุมมอง >หน้าบันทึกย่อ ), คุณสามารถดูผลทั้งหมดของการจัดรูปแบบข้อความใด ๆ และควบคุมวิธีบันทึกย่อปรากฏขึ้นเมื่อถูกพิมพ์ออกมาบกับสไลด์ได้

จัดเรียงพื้นที่สำรองไว้

คุณสามารถย้ายพื้นที่สำรองไว้ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ บนต้นแบบบันทึกย่อ หรือเปลี่ยนจากแนวตั้งเมื่อต้องการวางแนวนอนเพื่อที่แสดงหน้าของบันทึกย่อของคุณได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีกราฟิก SmartArt บนสไลด์ของคุณคุณอาจต้องการเปลี่ยนการวางแนวของตัวแทนรูปภาพนิ่ง เมื่อต้องการแสดงผลได้ดีขึ้นกราฟิก SmartArt บนหน้าบันทึกย่อของคุณ

ย้ายพื้นที่สำรองไว้

 1. บนแท็บมุมมอง คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  ดูต้นแบบบันทึกย่อ

 2. เมื่อต้องการย้ายแทนเนื้อความ หรือรูปภาพนิ่ง ชี้ไปเส้นขอบของพื้นที่ที่สำรองไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรสี่หัว ลากพื้นที่สำรองไว้ไปยังตำแหน่งใหม่

เปลี่ยนการวางแนวของหน้าบันทึกย่อ

 1. บนแท็บมุมมอง คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  ดูต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกการวางแนวหน้าของบันทึกย่อ แล้ว คลิ กแนวตั้ง หรือแนวนอน

 3. เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการวางแนว เสร็จแล้วบนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

เพิ่มกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์หน้าบันทึกย่อของคุณ

คุณสามารถใช้กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ เพื่อระบุว่า งานนำเสนอของคุณเป็น รูปร่าง หรือลับเฉพาะ

เพิ่มกล่องข้อความ

 1. บนแท็บมุมมอง คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  ดูต้นแบบบันทึกย่อ

  หมายเหตุ: กระบวนงานนี้นำไปใช้กับบันทึกย่อหน้าเดียวเท่านั้น คลิกหน้าบันทึกย่อ แทนที่เป็นต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกกล่องข้อความ คลิกในพื้นที่สำรองไว้เนื้อความ ที่ด้านล่างของหน้าบันทึกย่อ และ แล้ว ลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

 3. ใส่ข้อความในกล่องข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในหน้าบันทึกย่อ

 4. เมื่อต้องการจัดตำแหน่งกล่องข้อความ คลิกที่นั่น และจากนั้น เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรสี่หัว ลากกล่องข้อความไปยังตำแหน่งใหม่

 5. จัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความ โดยใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบในกลุ่มฟอนต์ บนแท็บหน้าแรก

  คุณสามารถใช้ตัวเลือกในกลุ่มสไตล์รูปร่าง เพื่อจัดรูปแบบกล่องข้อความเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่ม หรือลบการเติม เค้าร่าง หรือเอฟเฟ็กต์สำหรับข้อความหรืออักษรศิลป์

 6. หลังจากที่คุณวางตำแหน่ง และจัดรูปแบบข้อความและกล่องข้อความ บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

เพิ่มอักษรศิลป์

 1. บนแท็บมุมมอง คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  ดูต้นแบบบันทึกย่อ

  หมายเหตุ: กระบวนงานนี้นำไปใช้กับบันทึกย่อหน้าเดียวเท่านั้น คลิกหน้าบันทึกย่อ แทนที่เป็นต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก อักษรศิลป์ แล้วคลิกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

  ไอคอนอักษรศิลป์ขนาดใหญ่

 3. ใส่ข้อความในอักษรศิลป์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในหน้าบันทึกย่อ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งอักษรศิลป์ คลิกที่นั่น จากนั้น เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรสี่หัว ลากอักษรศิลป์ไปยังตำแหน่งใหม่

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะของอักษรศิลป์ใช้ตัวเลือกในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด

  กลุ่มสไตล์อักษรศิลป์

 6. เมื่อคุณพอใจกับลักษณะของอักษรศิลป์ บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

เคล็ดลับ: คุณสามารถทำให้กล่องข้อความหรืออักษรศิลป์โปร่งใสมากขึ้น โดยการเปลี่ยนสีเติมหรือเค้าร่าง

เพิ่มรูปภาพหรือรูปร่างหน้าบันทึกย่อของคุณ

 1. บนแท็บมุมมอง คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  ดูต้นแบบบันทึกย่อ

  หมายเหตุ: กระบวนงานนี้นำไปใช้กับบันทึกย่อหน้าเดียวเท่านั้น คลิกหน้าบันทึกย่อ แทนที่เป็นต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บแทรก คลิกรูปภาพ หรือรูปร่าง เมื่อต้องการแทรกรายการคุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการปรับขนาด หรือปรับตำแหน่งของรูปภาพหรือรูปร่าง ลากไปยังตำแหน่งใหม่ ใช้จุดจับสำหรับปรับขนาด การปรับขนาด หรือคลิกขวาแล้ว คลิกขนาดและตำแหน่ง บนเมนูทางลัด

 4. เมื่อคุณพอใจกับลักษณะของรูปภาพหรือคลิปอาร์ตลงมี ลักษณะ บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนความสว่าง ความคมชัด หรือความโปร่งใสของรูปภาพเปลี่ยนสีเส้นขอบรูปภาพ หรือเพิ่มเอฟเฟ็กต์ โดยใช้ตัวเลือกภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ได้

เปลี่ยนฟอนต์ของธีม สีของธีม หรือเอฟเฟ็กต์ของธีม

แบบเอกสารธีม คือชุดของการจัดรูปแบบตัวเลือกซึ่งประกอบด้วยชุดของสีของธีม ชุดของฟอนต์ของธีม (รวมทั้งส่วนหัวและเนื้อความข้อความฟอนต์), และชุดของเอฟเฟ็กต์ของธีม (รวมถึงเส้นและเอฟเฟ็กต์แบบเติม) งานนำเสนอทุกคุณสร้าง โดยใช้PowerPoint มีรูปแบบที่อยู่ภายในซึ่งว่างแม้ใหม่ งานนำเสนอ

เปลี่ยนฟอนต์ของธีม

ฟอนต์ของธีมประกอบด้วยฟอนต์หัวเรื่องและฟอนต์เนื้อความข้อความ เมื่อคุณคลิกปุ่มฟอนต์ของธีม รูปปุ่ม คุณสามารถเห็นชื่อของแบบอักษรหัวเรื่องและเนื้อความฟอนต์ของข้อความที่ใช้สำหรับแต่ละชุดรูปแบบอักษรภายใต้ชื่อฟอนต์ของธีม

 1. บนแท็บมุมมอง คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  ดูต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มพื้นหลัง คลิกฟอนต์ แล้ว คลิ กฟอนต์ที่ใช้ในสไลด์ของคุณหรือตัวเลือกที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

เปลี่ยนสีของธีม

สีของธีมประกอบด้วยสี่ข้อความ และสีพื้นหลัง สีเน้น 6 และเชื่อมโยงหลายมิติสองสี สีบนปุ่มสีของธีม รูปปุ่ม ตัวแทนข้อความและพื้นหลังสีปัจจุบัน ชุดของสีที่คุณเห็นอยู่ถัดจากชื่อสีของธีม หลังจากที่คุณคลิกที่ปุ่มสีของธีม แทนสีธีมที่เน้นและเชื่อมโยงหลายมิติ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้สีเพื่อสร้างชุดสีของธีม สีที่แสดงอยู่บนปุ่มสีของธีม ของคุณเอง และสีของธีม อยู่ถัดจาก ชื่อจะเปลี่ยนตามไปด้วย

 1. บนแท็บมุมมอง คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  ดูต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มพื้นหลัง คลิกสี แล้ว คลิ กสีที่ใช้ในสไลด์ของคุณหรือตัวเลือกที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

เปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ของธีม

เอฟเฟ็กต์ของธีมมีชุดของเส้นและเอฟเฟ็กต์แบบเติม เมื่อคุณคลิกปุ่มเอฟเฟ็กต์ของธีม รูปปุ่ม คุณสามารถเห็นเส้นและเติมลักษณะพิเศษที่ใช้สำหรับแต่ละชุดเอฟเฟ็กต์ของธีมในรูปขนาดย่อที่แสดง ด้วยชื่อเอฟเฟ็กต์ของธีม

 1. บนแท็บมุมมอง คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  ดูต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มพื้นหลัง คลิกเอฟเฟ็กต์

 3. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

 4. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

เปลี่ยนฟอนต์ของธีม

ฟอนต์ของธีมประกอบด้วยฟอนต์หัวเรื่องและฟอนต์เนื้อความข้อความ เมื่อคุณคลิกปุ่มฟอนต์ของธีม รูปปุ่ม คุณสามารถเห็นชื่อของแบบอักษรหัวเรื่องและเนื้อความฟอนต์ของข้อความที่ใช้สำหรับแต่ละชุดรูปแบบอักษรภายใต้ชื่อฟอนต์ของธีม

 1. บนแท็บมุมมอง คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มแก้ไขธีม คลิกฟอนต์ แล้ว คลิ กฟอนต์ที่ใช้ในสไลด์ของคุณหรือตัวเลือกที่คุณต้องการ

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้น บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

  แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

เปลี่ยนสีของธีม

สีของธีมประกอบด้วยสี่ข้อความ และสีพื้นหลัง สีเน้น 6 และเชื่อมโยงหลายมิติสองสี สีบนปุ่มสีของธีม รูปปุ่ม ตัวแทนข้อความและพื้นหลังสีปัจจุบัน ชุดของสีที่คุณเห็นอยู่ถัดจากชื่อสีของธีม หลังจากที่คุณคลิกที่ปุ่มสีของธีม แทนสีธีมที่เน้นและเชื่อมโยงหลายมิติ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้สีเพื่อสร้างชุดสีของธีม สีที่แสดงอยู่บนปุ่มสีของธีม ของคุณเอง และสีของธีม อยู่ถัดจาก ชื่อจะเปลี่ยนตามไปด้วย

 1. บนแท็บมุมมอง คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มแก้ไขธีม คลิกสี แล้ว คลิ กสีที่ใช้ในสไลด์ของคุณหรือตัวเลือกที่คุณต้องการ

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้น บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

เปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ของธีม

เอฟเฟ็กต์ของธีมมีชุดของเส้นและเอฟเฟ็กต์แบบเติม เมื่อคุณคลิกปุ่มเอฟเฟ็กต์ของธีม รูปปุ่ม คุณสามารถเห็นเส้นและเติมลักษณะพิเศษที่ใช้สำหรับแต่ละชุดเอฟเฟ็กต์ของธีมในรูปขนาดย่อที่แสดง ด้วยชื่อเอฟเฟ็กต์ของธีม

 1. บนแท็บมุมมอง คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มแก้ไขธีม คลิกเอฟเฟ็กต์

 3. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้น บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

ดูเพิ่มเติม

สร้างและพิมพ์หน้าบันทึกย่อ

เพิ่มข้อความลงในสไลด์

แทรกอักษรศิลป์

เพิ่มรูปร่าง

ใช้ หรือสร้างธีมใน PowerPoint

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×