เพิ่มรูปลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นอกเหนือจากหมายเลขหน้าหรือข้อความคุณสามารถเพิ่มรูปลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เช่นโลโก้ของบริษัทของคุณรุ่นขนาดเล็กของคุณ

 1. คลิก แทรก แล้วคลิก หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ เค้าโครงที่มีอยู่แล้วภายในจำนวนมากจะปรากฏขึ้น คลิกที่เค้าโครงใดเค้าโครงหนึ่ง เช่น ว่างเปล่า

  บนแท็บ แทรก มีการเน้นหัวกระดาษและท้ายกระดาษไว้

 2. ดับเบิลคลิก พิมพ์ที่นี่ บริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  ตำแหน่งในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจะแสดงตำแหน่งที่คุณเพิ่มรูป

 3. บนแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกรูปภาพจากไฟล์ และเลือกรูปภาพของคุณ มองหารูปภาพที่มีขนาดเล็ก หนึ่งเช่น คุณอาจพักนามบัตรหรือซองจดหมาย คลิกแทรก เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ

  หมายเหตุ: เมื่อคุณแทรกรูปภาพ ribbon จะสลับไปยังแท็บรูปแบบรูปภาพ ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไข หรือปรับขนาดรูปภาพ เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ เลือก นั้นแล้ว ลากกล่องขนาดเล็กบนมุมของรูป

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ มีการเน้น ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ไว้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพโลโก้เพื่อแสดงค่าบนหน้าเดียวเท่านั้น ดูลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออกจากหน้าเดี่ยว

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือแก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษใน Word for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×