เพิ่มรูปภาพในข้อความใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าข้อความธรรมดาบรรทัดแล้วบรรทัดเล่าไม่น่าสนใจสำหรับผู้รับของคุณ ให้เปลี่ยนข้อความเหล่านั้นเป็นผลงานภาพชิ้นเอกโดยใช้กราฟิกชนิดต่างๆ 5 ชนิด

  • บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

Outlook 2016 หรือ outlook 2013

แทรก รูปภาพ ใน Outlook 2013

Outlook 2010

แทรก รูปภาพ ใน Outlook 2010

  • รูปภาพ     เรียกดูโฟลเดอร์ที่บันทึกรูปภาพที่คุณต้องการเอาไว้ เลือกรูปนั้น แล้วคลิก แทรก คุุณสามารถปรับขนาดหรือหมุนภาพได้โดยใช้จุดจับบนขอบของภาพนั้น ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกรูปภาพ ให้คลิกขวาที่รูปภาพนั้น แล้วคลิกคำสั่งที่ต้องการ

  • รูปภาพออนไลน์ใน Outlook 2013/Outlook 2016 หรือคลิปอาร์ตลงใน Outlook 2010     เลือกรูปภาพจากBing รูป

    เมื่อคุณค้นหาคลิปอาร์ตและรูปภาพออนไลน์ คุณจะถูกนำไปยัง Bing คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์ และสิทธิ์การใช้งานตัวกรองใน Bing จะช่วยคุณเลือกรูปภาพที่ใช้สามารถใช้ได้

  • รูปร่าง คลิกรูปร่าง ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกรูปร่าง ให้คลิกขวาที่รูปร่างนั้น แล้วคลิกคำสั่งที่ต้องการ

  • SmartArt เลือกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt แล้วคลิก ตกลง คลิกกราฟิก SmartArt เพื่อเพิ่มข้อความ ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือก SmartArt ให้คลิกขวาที่กราฟิก SmartArt แล้วคลิกคำสั่งที่ต้องการ

  • แผนภูมิ เลือกชนิดแผนภูมิ แล้วคลิก ตกลง ในเวิร์กชีต Excel ที่ปรากฏ ให้ใส่ข้อมูลสำหรับแผนภูมิของคุณ เมื่อต้องการปิดสเปรดชีต ให้คลิกปุ่ม Excel แล้วคลิก ปิด เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกแผนภูมิ ให้คลิกขวาที่แผนภูมินั้น แล้วคลิกคำสั่ง

  • ภาพหน้าจอ คลิกภาพที่แสดงตัวอย่างภาพใดภาพหนึ่ง หรือคลิก การคลิปหน้าจอ เลือกบริเวณหน้าจอของคุณที่คุณต้องการจับภาพ

ควรจำกัดขนาดหรือจำนวนกราฟิกที่คุณใส่เนื่องจากกราฟิกเหล่านั้นสามารถเพิ่มขนาดข้อความอีเมลของคุณได้อย่างมาก

วิธีเพิ่มเติมในการทำให้ข้อความของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น

อักษรศิลป์

อักษรศิลป์เป็นข้อความตกแต่งที่มีเอฟเฟ็กต์พิเศษ

  • คลิกบริเวณที่คุณต้องการแทรกข้อความตกแต่งในข้อความของคุณ แล้วคลิก แทรก > อักษรศิลป์

เปลี่ยนพื้นหลังข้อความ

ถ้าต้องการทำให้พื้นหลังข้อความของคุณดูดีขึ้น ให้ดูที่ เพิ่มสีพื้นหลัง การไล่ระดับสี พื้นผิว ลวดลาย หรือรูปภาพสำหรับข้อความ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×