ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
เพิ่มรูปภาพและสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ไปยังไซต์ SharePoint Online

เพิ่มรูปภาพและสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ไปยังไซต์ SharePoint Online

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

SharePoint Online ช่วยให้คุณเพิ่มข้อความแสดงแทน สำหรับเนื้อหามัลติมีเดียทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย ข้อความแสดงแทนคือหนึ่งในขั้นตอนแรกในการเข้าถึงเอกสารทั้งหมด ซึ่งจะช่วยผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นในการศึกษาเนื้อหาของรูปภาพ สกรีนช็อต แผนภูมิ วิดีโอ และอื่นๆ ผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินจะต้องพึ่งพาสำเนาบทสนทนาเพื่อเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์วิดีโอหรือในไฟล์เสียง

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพที่มีข้อความแสดงแทน

เมื่อใช้รูปถ่าย รูปภาพ คลิปอาร์ต หรือเสียง คุณจะต้องเคารพ ลิขสิทธิ์ สำหรับรูปภาพ การใช้ตัวกรองสิทธิ์การใช้งานใน Bing สามารถช่วยได้

 1. เมื่อต้องการเปิด Ribbon การแก้ไข เพื่อเข้าสู่โหมด แก้ไข บนหน้าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกลิงก์ แก้ไข

 2. วางโฟกัสบนตำแหน่งที่คุณต้องการให้รูปภาพปรากฏขึ้น

 3. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ อัปโหลดรูปภาพ จากแท็บ แทรก ให้เปิดกลุ่ม รูปภาพ และเลือก จากคอมพิวเตอร์

  สกรีนช็อตของ Ribbon ของ SharePoint Online ให้เลือกแท็บแทรก แล้วเลือกรูปภาพเพื่อเลือกว่าจะอัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ ที่อยู่เว็บ หรือตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตโดยการวาง URL รูปภาพ ให้เลือก จากที่อยู่ เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากไซต์ SharePoint Online ของคุณ ให้เลือก จาก SharePoint

 4. เลือกไฟล์ของคุณ เลือกโฟลเดอร์ปลายทางในไซต์ SharePoint Online ของคุณ (ตัวเลือกเริ่มต้นคือโฟลเดอร์ แอสเซทของไซต์) และรวมบันทึกย่อเกี่ยวกับรูปภาพเวอร์ชันอื่นๆ

 5. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพของคุณและเปิดใช้งานแท็บ รูปภาพ แล้วเลือก ตกลง

  สกรีนช็อตแสดงส่วนของ Ribbon ของ SharePoint Online ด้วยแท็บรูปภาพที่เลือกและการเลือกที่สามารถใช้งานได้ในกลุ่มเลือก คุณสมบัติ สไตล์ จัดเรียง ขนาด และระยะห่าง

  เคล็ดลับ: แท็บ รูปภาพ จะมองเห็นได้เมื่อเลือกรูปภาพเท่านั้น

 6. ย้ายไปยังกล่อง ข้อความแสดงแทน บนแท็บ รูปภาพ และใส่ข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพ

 7. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึก

เคล็ดลับการช่วยสำหรับการเข้าถึง   

 • ข้อความแสดงแทนควรเป็นคำอธิบายสั้นๆ

 • ข้อความแสดงแทนที่ดีควรบอกผู้ฟังว่าทำไมรูปภาพถึงสำคัญ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงแทน รวมถึงตัวอย่างและลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมหน้า ข้อความแสดงแทน WebAIM

เพิ่มวิดีโอใน Web Part สื่อ

เมื่อคุณเพิ่มวิดีโอลงในหน้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่คำบรรยายและการอธิบายด้วยเสียงของเนื้อหาเอาไว้ คำบรรยายจะช่วยให้ผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา และยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาในวิดีโอเป็นภาษาแม่

เมื่อต้องการทำให้การบันทึกเสียงสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านการได้ยิน ให้สร้างสำเนาบทสนทนาที่สามารถใช้งานได้พร้อมกับไฟล์เสียง

 1. เมื่อต้องการเปิด Ribbon การแก้ไข เพื่อเข้าสู่โหมด แก้ไข บนหน้าที่คุณต้องการแสดงวิดีโอ ให้เลือกลิงก์ แก้ไข

 2. วางโฟกัสบนตำแหน่งที่คุณต้องการให้วิดีโอปรากฎขึ้น

 3. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ อัปโหลดสื่อ จากแท็บ แทรก ให้เปิดกลุ่ม วิดีโอและเสียง และเลือก จากคอมพิวเตอร์

  สกรีนช็อตของ Ribbon ของ SharePoint Online ให้เลือกแท็บแทรก แล้วเลือกวิดีโอและเสียงเพื่อระบุว่าจะเพิ่มไฟล์จากคอมพิวเตอร์ หรือตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ที่อยู่เว็บ หรือผ่านทางโค้ดฝังตัวของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแทรกไฟล์จากอินเทอร์เน็ต ให้เลือก จากที่อยู่ และวาง URL นั้น เมื่อต้องการแทรกเสียงและวิดีโอจากไซต์ SharePoint Online ของคุณ ให้เลือก จาก SharePoint เมื่อต้องการเพิ่มโค้ดฝังตัวจากไซต์ เช่น YouTube หรือ Vimeo ให้เลือก ฝัง

 4. เลือกไฟล์ของคุณ เลือกโฟลเดอร์ปลายทางในไซต์ SharePoint Online ของคุณ (ตัวเลือกเริ่มต้นคือโฟลเดอร์ แอสเซทของไซต์) และรวมบันทึกย่อที่ใช้งานได้เกี่ยวกับไฟล์เวอร์ชันอื่นๆ

 5. เมื่อต้องการแทรกวิดีโอของคุณภายในคอมโพเนนต์ ส่วนสื่อ และเปิดใช้งานแท็บ สื่อ และ Web Part ให้เลือก ตกลง

  เคล็ดลับ: แท็บ สื่อ จะมองเห็นได้เมื่อเลือกไฟล์สื่อเท่านั้น

 6. เปิดแท็บ Web Part และเลือก คุณสมบัติของ Web Part บานหน้าต่างคุณสมบัติ Web Part สื่อ จะปรากฎขึ้น

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ Web Part สื่อใน SharePoint Online เพื่อระบุการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง ขั้นสูง และลักษณะการทำงานของไฟล์สื่อ ตัวเลือกสำหรับลักษณะที่ปรากฏจะแสดง รวมถึงชื่อเรื่อง ความสูง ความกว้าง และสถานะของกรอบ และชนิด
 7. ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่อง

 8. เลื่อนลง และเปิดแผง ขั้นสูง

 9. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายสั้นๆ ของไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอ

 10. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้ใน Web Part สื่อ ให้เลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดแล้วเลือก นำไปใช้

 11. เมื่อคุณเสร็จสิ้น ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณในหน้านี้ โดยเลือก บันทึก

ฝังไฟล์เสียงในหน้าของคุณ

คำแนะนำเหล่านี้จะบอกวิธีการวางแถบควบคุมที่เล็กกว่าและบางกว่าลงในเว็บเพจ แถบควบคุมนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับไฟล์เสียง เช่น พอดคาสต์ ซึ่ง Web Part สื่อแบบเต็มจะมีขนาดใหญ่เกินไป

 1. อัปโหลดไฟล์เสียงและไฟล์สำเนาบทสนทนาลงใน แอสเซทของไซต์ ของคุณ

  1. เมื่อต้องการเปิดเมนู ตั้งค่า ที่มุมขวาบน ให้เลือกไอคอน ตั้งค่า

  2. เลือกลิงก์ เนื้อหาของไซต์

  3. ไปยังโฟลเดอร์ แอสเซทของไซต์

  4. ลากไฟล์เสียงและไฟล์สำเนาบทสนทนาลงในโฟลเดอร์

   หน้า เนื้อหาของไซต์ บนไซต์ทั่วไปใน SharePoint Online ที่เน้นไทล์ แอสเซทของไซต์

  5. รับ Url สำหรับไฟล์ เมื่อต้องการเปิดเมนูการกระทำของไฟล์ ถัดจากชื่อไฟล์ ให้เลือก จุดไข่ปลา คัดลอกและวางลิงก์จากเมนูการกระทำไปยังไฟล์อื่น คุณจำเป็นต้องใช้ลิงก์นี้ในภายหลัง ในโค้ดฝังตัวเสียง

 2. เมื่อต้องการเปิด Ribbon การแก้ไข เพื่อเข้าสู่โหมด แก้ไข บนหน้าที่คุณต้องการแสดงวิดีโอ ให้เลือกลิงก์ แก้ไข

 3. วางโฟกัสบนตำแหน่งที่คุณต้องการให้วิดีโอปรากฎขึ้น

 4. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ ฝัง จากแท็บ แทรก ให้เปิดกลุ่ม วิดีโอและเสียง และเลือก ฝัง

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ ฝัง ใน SharePoint Online เพื่อวางสคริปต์หรือโค้ดฝังตัวสำหรับไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียง แล้วใส่รหัส
 5. วางโค้ดฝังตัวลงในเขตข้อมูล และ URL ของไฟล์เสียงของคุณหลังจาก “src=” และระหว่างเครื่องหมายอัญประกาศ

  <audio src="your-audio-file-URL-here.mp3"controls="controls"></audio>

  รหัสนี้จะวางแถบควบคุมสื่อบนหน้า แถบจะช่วยให้ผู้ใช้เริ่มและหยุดการเล่นได้

  เคล็ดลับ: ถ้าโค้ดฝังตัวของคุณไม่ได้ถูกจัดรูปแบบอย่างถูกต้อง หรือถ้าชี้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ที่ไม่มีอยู่ ปุ่มแทรกจะไม่สามารถใช้งานได้

 6. เมื่อเสร็จสิ้น ให้เลือก แทรก เพื่อวางตัวควบคุมเสียงของคุณบนหน้า ตัวควบคุมเสียงที่ฝังตัวมีลักษณะดังนี้:

  สกรีนช็อตของ SharePoint Online ที่มีแถบตัวควบคุมเสียงส่วนย่อยที่แสดงระยะเวลารวมของไฟล์เสียง และมีตัวควบคุมเพื่อเริ่มเล่นและหยุดเล่นไฟล์
 7. วางโฟกัสที่ส่วนท้ายของส่วนย่อยตัวควบคุมเสียงและไปยังบรรทัดถัดไป โดยกด Enter

 8. แทรกลิงก์ไปยังไฟล์สำเนาบทสนทนาเสียงของคุณ

  1. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ เลือกแอสเซท จากแท็บ แทรก ให้เลือก ลิงก์ และ จาก SharePoint

  2. เลือกไฟล์สำเนาบทสนทนาเสียงของคุณ แล้วกด แทรก ซึ่งจะแทรกไฮเปอร์ลิงก์ที่มีชื่อไฟล์เป็นข้อความของลิงก์

  3. วางโฟกัสบนลิงก์ ก่อนอักขระสุดท้ายของชื่อไฟล์ ย้อนถอยหลังอย่างช้าๆ เพื่อนำตัวอักษรออกทั้งหมด ยกเว้นตัวอักษรแรกและตัวอักษรสุดท้ายของชื่อไฟล์

   เคล็ดลับ: ซึ่งจะปล่อยให้ลิงก์เป็นเหมือนเดิม และรักษาเคอร์เซอร์ของคุณให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อความของลิงก์ได้

  4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการสำหรับลิงก์ ตัวอย่างเช่น สำหรับสำเนาบทสนทนาเสียง ให้พิมพ์ ดูบทเสียง

  5. ลบตัวอักษรที่เหลือของชื่อไฟล์

 9. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของคุณ โดยคลิก บันทึก ที่ด้านบนของหน้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทรัพยากรสำหรับการสร้างไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ใน SharePoint Online

แป้นพิมพ์ลัดใน SharePoint Online

SharePoint ช่วยให้คุณเพิ่มข้อความแสดงแทน สำหรับเนื้อหามัลติมีเดียทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย ข้อความแสดงแทนคือหนึ่งในขั้นตอนแรกในการเข้าถึงเอกสารทั้งหมด ซึ่งจะช่วยผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นในการศึกษาเนื้อหาของรูปภาพ สกรีนช็อต แผนภูมิ วิดีโอ และอื่นๆ ผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินจะต้องพึ่งพาสำเนาบทสนทนาเพื่อเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์วิดีโอหรือในไฟล์เสียง

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพที่มีข้อความแสดงแทน

เมื่อใช้รูปถ่าย รูปภาพ คลิปอาร์ต หรือเสียง คุณจะต้องเคารพ ลิขสิทธิ์ สำหรับรูปภาพ การใช้ตัวกรองสิทธิ์การใช้งานใน Bing สามารถช่วยได้

สำหรับหน้าไซต์ SharePoint ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เมื่อต้องการอนุญาตให้เพิ่มเนื้อหาไปยังหน้าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกลิงก์ แก้ไข

 2. เลือกปุ่ม เพิ่ม Web Part ใหม่

  สกรีนช็อตของปุ่มเพิ่ม Web Part ใหม่ใน Sharepoint
 3. เลือก Web Part รูป จากเมนูการเลือก

  สกรีนช็อตของตัวเลือก Webpart ของรูปภาพใน SharePoint
 4. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์จากรายการตำแหน่งที่ตั้งไฟล์

  สกรีนช็อตของตัวเลือกตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ใน Sharepoint
 5. เลือกไฟล์ แล้วเลือก เปิด

 6. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทน ให้เลือกลิงก์ แก้ไข Web Part

  สกรีนช็อตของปุ่มแก้ไข Web Part ใน SharePoint
 7. ใส่ข้อความแสดงแทนในกล่อง ข้อความแสดงแทน

 8. เลือก X เพื่อบันทึกข้อความแสดงแทน

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนรูปภาพใน SharePoint

เคล็ดลับการช่วยสำหรับการเข้าถึง

 • ข้อความแสดงแทนควรเป็นคำอธิบายสั้นๆ

 • ข้อความแสดงแทนที่ดีควรบอกผู้ฟังว่าทำไมรูปภาพถึงสำคัญ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงแทน รวมถึงตัวอย่างและลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่หน้า ข้อความแสดงแทน WebAIM

เพิ่มวิดีโอในหน้า SharePoint

เมื่อคุณเพิ่มวิดีโอลงในหน้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่คำบรรยายและการอธิบายด้วยเสียงของเนื้อหาเอาไว้ คำบรรยายจะช่วยให้ผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา และยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาในวิดีโอเป็นภาษาแม่

 1. เมื่อต้องการอนุญาตให้เพิ่มเนื้อหาไปยังหน้าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกลิงก์ แก้ไข

 2. เลือกปุ่ม เพิ่ม Web Part ใหม่

  สกรีนช็อตของปุ่มเพิ่ม Web Part ใหม่ใน Sharepoint
 3. เลือก “ฝัง”

  สกรีนช็อตของเมนูฝังเนื้อหาใน SharePoint
 4. ใส่ URL หรือโค้ดฝังตัวของวิดีโอที่คุณต้องการให้แสดง

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบโค้ดฝังตัวใน SharePoint

  หมายเหตุ: สำหรับวิดีโอ YouTube ให้ใส่บรรทัดนี้ในโค้ดฝังตัวทันทีหลังข้อมูลที่อยู่วิดีโอ: &cc_load_policy=1 (ตัวอย่างเช่น <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7XocqGYt4J4&cc_load_policy=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>)

 5. เลือก X เพื่อบันทึกวิดีโอที่ฝังตัว

 6. เมื่อต้องการเพิ่มวิดีโอจากคอลเลกชันแอสเซทของไซต์ของคุณเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ทันสมัย SharePoint ให้เลือก วิดีโอ Office 365 จากเมนู Web Part

  สกรีนช็อตของปุ่มเมนูวิดีโอ Office 365 ใน SharePoint
 7. เลือก เพิ่มวิดีโอ

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบเพิ่มวิดีโอของ Office 365 ใน SharePoint
 8. ใส่ URL ของ วิดีโอ Office 365 เพื่อแสดงบนหน้า

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบที่อยู่วิดีโอ Office 365 ใน SharePoint
 9. หลังจากที่ใส่ที่อยู่ ให้เลือก X เพื่อบันทึกวิดีโอไปยังหน้า

  หมายเหตุ: เฉพาะวิดีโอในไซต์คอลเล็กชัน SharePoint เท่านั้นที่สามารถเลือกได้ที่นี่ รายการภายนอก เช่น วิดีโอ YouTube หรือ Vimeo ต้องถูกฝัง

 10. เมื่อคุณเสร็จสิ้น เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังหน้านี้ ให้เลือก บันทึกและปิด หรือ เผยแพร่

ดูเพิ่มเติม

ทรัพยากรสำหรับการสร้างไซต์สามารถเข้าถึงได้ใน SharePoint Online

แป้นพิมพ์ลัดใน SharePoint Online

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×