เพิ่มรูปภาพและกราฟิกอื่น ๆ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเพิ่มสื่อ เช่น รูปภาพหรือกราฟิกอื่น สามารถทำให้สิ่งพิมพ์ของคุณดึงดูดสายตาได้มากขึ้น คุณยังสามารถเพิ่มแผนที่ได้ด้วย ซึ่งอาจช่วยให้ลูกค้าหาธุรกิจของคุณพบได้

หลังจากที่แทรกสื่อลงในสิ่งพิมพ์แล้ว คุณจะสามารถย้ายหรือปรับขนาดรูปภาพหรือองค์ประกอบอื่นๆ ของสิ่งพิมพ์ตามต้องการได้

ถ้าคุณต้องการแทรกรูปภาพจากโปรแกรมอื่น คุณก็สามารถคัดลอกและวางได้ รูปภาพที่วางอาจไม่ปรากฏในลักษณะที่คุณคาดหวัง แต่การคัดลอกและวางอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะใช้รูปภาพจากโปรแกรมซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบบ Microsoft Office

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกสื่อจาก Clip Organizer หรือบานหน้าต่างงานภาพตัดปะ

แทรกสื่อจากไลบรารีเนื้อหา

แทรกสื่อจากไฟล์

แทรกสื่อได้โดยตรงจากสแกนเนอร์หรือกล้องดิจิทัล

แทรกสื่อจากแกลเลอรีตัวออกแบบ

แทรกสื่อจาก Clip Organizer หรือบานหน้าต่างงานภาพตัดปะ

คุณสามารถเพิ่มสื่อ โดยใช้บานหน้าต่างงานภาพตัดปะ หรือ Clip Organizer

การแทรกสื่อจากบานหน้าต่างงานภาพตัดปะ

 1. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ รูปภาพ แล้วคลิก ภาพตัดปะ

 2. ในกล่องข้อความ ค้นหา ให้พิมพ์คำหรือวลีที่อธิบายคลิปที่คุณต้องการ

 3. คลิก ไป

  เมื่อคุณค้นหาคลิปอาร์ตและรูปภาพออนไลน์ คุณจะถูกนำไปยัง Bing คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์ และสิทธิ์การใช้งานตัวกรองใน Bing จะช่วยคุณเลือกรูปภาพที่ใช้สามารถใช้ได้

 4. ในรายการผลลัพธ์ ให้ชี้ไปที่คลิปที่คุณต้องการแทรก คลิกลูกศรหน้าคลิป แล้วคลิก แทรก

การแทรกสื่อจาก Clip Organizer

 1. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ รูปภาพ แล้วคลิก ภาพตัดปะ

 2. ในบานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ ให้คลิก จัดระเบียบภาพตัดปะ

 3. ในกล่องโต้ตอบMicrosoft Clip Organizer เรียกดูไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยภาพตัดปะที่คุณต้องการ

 4. ชี้ไปที่ภาพตัดปะ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากภาพตัดปะ แล้ว คลิ กคัดลอก

 5. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ คลิกขวาที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการวางคลิปไว้ แล้ว คลิ กวาง

ด้านบนของหน้า

การแทรกสื่อจากไลบรารีเนื้อหา

ไลบรารีเนื้อหาเป็นตำแหน่งเดียวที่คุณสามารถเก็บโลโก้ รายการบริการ เรื่องราวความสำเร็จ ใบรับรอง แผนที่แสดงที่ตั้งของธุรกิจ และรูปภาพที่คุณวางแผนที่จะนำมาใช้ใหม่ในเอกสารด้านการตลาด หลังจากที่คุณเพิ่มสื่อลงในไลบรารีเนื้อหาแล้ว คุณก็สามารถแทรกสื่อนั้นในสิ่งพิมพ์ได้

 1. บนเมนู แทรก ให้คลิก รายการจากไลบรารีเนื้อหา

 2. ในบานหน้าต่างงาน ไลบรารีเนื้อหา ในรายการ ประเภท ให้เลือกประเภทที่คุณต้องการ เช่น ธุรกิจ

 3. ในรายการ ชนิด ให้เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการ เช่น รูปร่าง

  หมายเหตุ: สื่อต่างๆ จะถูกแบ่งแยกเป็นชนิดที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น โลโก้ธุรกิจจะถูกแยกเป็นชนิด กลุ่ม ถ้าคุณหารูปภาพที่เพิ่มลงในไลบรารีเนื้อหาไม่พบ ให้เลือก (ทั้งหมด)

 4. ในรายการ เรียงลำดับตาม ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ เช่น วันที่สร้าง

 5. ในรายการของผลลัพธ์ ชี้ไปที่สื่อที่คุณต้องการ คลิกลูกศร แล้ว คลิกแทรก

ด้านบนของหน้า

การแทรกสื่อจากแฟ้ม

 1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกรอบรูปภาพ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กกรอบรูปภาพว่าง รูปปุ่ม

 2. คลิกที่ตำแหน่งในสิ่งพิมพ์ของคุณตรงที่คุณต้องการระบุตำแหน่งรูปภาพ แล้วลากจุดจับปรับรูปร่างของกรอบรูปภาพที่ว่างเปล่าจนคุณได้ขนาดตามต้องการ

 3. บนแถบเครื่องมือ รูปภาพ ให้คลิก แทรกรูปภาพ

 4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ระบุตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิกรูปภาพเพื่อเลือก

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการฝังรูปภาพ คลิกแทรก

  • เมื่อต้องการลิงก์รูปภาพไปยังไฟล์รูปภาพบนฮาร์ดดิสก์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรก แล้ว คลิ กลิงก์ไปยังไฟล์

ด้านบนของหน้า

การแทรกสื่อจากสแกนเนอร์หรือกล้องดิจิทัลโดยตรง

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า

 • อุปกรณ์ของคุณคือTWAIN-เข้ากันได้ หรือ WIA กัน

 • อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

 • คุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ที่สนับสนุน TWAIN หรือ WIA

บางอุปกรณ์มาพร้อมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์มากกว่าหนึ่งโปรแกรม ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ใดเข้ากันได้กับ TWAIN หรือ WIA ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบของอุปกรณ์ หรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์นั้น

นอกจากนี้คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพที่คุณต้องการนั้นอยู่ในสแกนเนอร์หรือกล้องถ่ายรูป

 1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกรอบรูปภาพ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กกรอบรูปภาพว่าง รูปปุ่ม

 2. คลิกที่ตำแหน่งในสิ่งพิมพ์ของคุณตรงที่คุณต้องการระบุตำแหน่งรูปภาพ แล้วลากจุดจับปรับรูปร่างของกรอบรูปภาพที่ว่างเปล่าจนคุณได้ขนาดตามต้องการ

 3. คลิกขวาที่กรอบรูปภาพว่างเปล่า ชี้ไปที่ เปลี่ยนรูปภาพ แล้วคลิก จากสแกนเนอร์หรือกล้อง

 4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพจากสแกนเนอร์หรือกล้อง ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ (ถ้าคุณมีหลายอุปกรณ์ต่อกับคอมพิวเตอร์)

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าอุปกรณ์ที่เลือกคือ สแกนเนอร์ และคุณต้องการใช้ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการสแกนรูปภาพ ให้คลิก คุณภาพของเว็บ (สำหรับรูปภาพที่คุณต้องการให้แสดงบนหน้าจอ) หรือ คุณภาพการพิมพ์ (สำหรับรูปภาพที่คุณต้องการพิมพ์) แล้วคลิก แทรก เพื่อสแกนรูปภาพของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้าไม่สามารถใช้ปุ่ม แทรก ได้ ซอฟต์แวร์ของสแกนเนอร์อาจไม่สนับสนุนการสแกนอัตโนมัติ ให้คลิก แทรกแบบกำหนดเอง แทน

  • ถ้าอุปกรณ์ที่เลือกไม่ใช่สแกนเนอร์ (ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นกล้องดิจิทัล) หรือถ้าคุณต้องการกำหนดค่าใดๆ ด้วยตนเองก่อนที่จะสแกนรูปภาพ ให้คลิก แทรกแบบกำหนดเอง แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้

 6. ระบุตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการแทรก เลือกรูปภาพ แล้วคลิก รับรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

การแทรกสื่อจากแกลเลอรีการออกแบบ

 1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกออกแบบวัตถุแกลเลอรี รูปปุ่ม

 2. ในกล่องโต้ตอบ แกลเลอรีการออกแบบ ให้เลือกประเภท

 3. คลิกวัตถุที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรกวัตถุ

  สิ่งสำคัญ: วัตถุแกลเลอรีการออกแบบบางอย่าง เช่น โฆษณา ปฏิทิน คูปอง โลโก้ และแถบนำทาง มีตัวเลือกให้สามารถกำหนดเองได้ ขอให้แน่ใจว่าได้กำหนดวัตถุเหล่านั้นด้วยตนเองก่อนที่จะใส่ลงในสิ่งพิมพ์เพราะคุณจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนวันที่ในปฏิทิน ได้อีก หลังจากที่วางวัตถุนั้นในสิ่งพิมพ์แล้ว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×