เพิ่มรูปภาพเป็นลายน้ำของพื้นหลังใน Word 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพิ่มลายน้ำรูปภาพเป็นวิธีดีเยี่ยมในการกำหนดตราสินค้าเอกสารของคุณ ด้วยโลโก้ หรือเพิ่มพื้นหลังดูน่าสนใจ เมื่อต้องการแทรกรูปภาพพื้นหลังได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มเป็นลายน้ำ ถ้าคุณต้องการให้ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุงรูปภาพพื้นหลัง แทรกนั้นเป็นหัวกระดาษ แทน

เอกสาร Word ที่มีรูปภาพพื้นหลัง

เพิ่มรูปภาพพื้นหลังเป็นลายน้ำแบบกำหนดเอง

วิธีนี้ทำได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้ให้ตัวเลือกแก่คุณมากมายสำหรับการจัดรูปแบบรูป

 1. คลิก ออกแบบ > ลายน้ำ

  ตัวเลือกลายน้ำจะถูกเน้นบนแท็บออกแบบ

 2. ในกล่องแทรกลายน้ำ เลือกรูปภาพ >รูปภาพที่เลือก ไว้

 3. เรียกดู (หรือค้นหา) รูปภาพที่คุณต้องเพื่อใช้เป็นลายน้ำ จากนั้น คลิกแทรก

 4. ถัดจากสีมาตราส่วน ให้แน่ใจว่าอัตโนมัติ ถูกเลือกไว้ และถูกเลือกจางออก จาก นั้นคลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบ แทรกลายน้ำ ที่มีคำบรรยายภาพรอบตัวเลือก รูปภาพ .

เพิ่มรูปภาพพื้นหลังที่มีตัวเลือกการจัดรูปแบบมากขึ้น

การแทรกรูปภาพพื้นหลัง ตามหัวกระดาษจะบิตเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับ แต่จะให้ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการปรับรูป

 1. คลิก แทรก > หัวกระดาษ > แก้ไขหัวกระดาษ

 2. บนแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกรูปภาพจากไฟล์

 3. เรียกดูรูปภาพแล้วคลิก แทรก

 4. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ ทำต่อไปนี้:

  • คลิกตำแหน่ง แล้ว คลิ กตัวเลือกการจัดกึ่งกลางภายใต้มีการตัดข้อความ

  • คลิกตัดข้อความ >อยู่หลังข้อความ

  • เลือกตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการให้รูปภาพแบบ washed หาลักษณะที่ปรากฏเพื่อไม่แข่งขันอยู่กับข้อความ คลิกสี และภายใต้เปลี่ยนสี คลิกตัวเลือกจาง:

   ตัวเลือกจางจะถูกเน้นในแกลเลอรีสี

 5. บนแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ มีการเน้น ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ไว้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×